Hoppa till innehåll

Varukoder

Varukoden är en sifferserie, som du behöver i dessa deklarationer:

  • Tulldeklaration för import från länder utanför EU (10-siffrig varukod)
  • Tulldeklaration för export till länder utanför EU (8-siffrig varukod)
  • Statistikdeklaration för EU-intern varuhandel, dvs. Intrastat-deklaration (8-siffrig varukod)

Med hjälp av en varukod kan du på förhand ta reda på

  • vad det kostar att importera en viss vara
  • om varan omfattas av restriktioner eller förbud vid import eller export
  • om du kan få förmånsbehandling för varan, dvs. lägre tull eller tullbefrielse.

Varukoderna grundar sig på nomenklaturer (HS, KN och Taric). Läs mer om nomenklaturernas användningsändamål.

Ändringar i HS-nomenklaturen 2022

Hur hittar jag rätt varukod?

Du kan hitta rätt varukod i följande söktjänster:

Du kan också köpa klassificeringen som en tjänst av en speditionsfirma eller kontakta Tullrådgivningen för att få reda på varukod. 

Ta reda på varans egenskaper i förväg

Det går snabbare att hitta rätt varukod om du tar reda på vissa uppgifter om varan innan du söker varukoden i Fintaric-tjänsten eller Taric-databasen eller ringer Tullrådgivningen. Läs vilka uppgifter du behöver om varan

Korrekt varukod, korrekt beskattning

Med korrekt varukod kan du prissätta produkterna rätt och undviker att behöva betala importskatter i efterhand. Efterbeskattningstiden är tre år. Om varukoden är fel kan du bli tvungen att retroaktivt betala de skatter som inte tagits ut.

Varukoden påverkar alla skatter som tas ut i samband med import.

Du kan ansöka om ett bindande klassificeringsbesked (BKB) för en vara

Du kan ansöka om ett avgiftsfritt bindande klassificeringsbesked, dvs. en bindande varukodsuppgift, hos Tullen. Ett bindande klassificeringsbesked (BKB) är ett skriftligt beslut om den varukod som ska tillämpas på en vara i EU-området. Beslutet är giltigt i tre år.Webbseminarier

Tariffoinnin ja tavaraopin perusteet, 1. osa, 1.11.2017

Tariffoinnin ja tavaraopin perusteet, 2. osa, 8.11.2017

Verkkoseminaarissa jatketaan perehtymistä tariffoinnin ja tavaraopin perusteisiin tutustumalla maailmanlaajuisesti käytössä olevaan yhtenäiseen tapaan luokitella tavaraa ja kuvata sitä numerokoodein.


Vanliga frågor

Lähtömaasta saatua tullinimikettä ei voi aina sellaisenaan käyttää tuonti-ilmoituksen tullinimikkeenä. Maailmanlaajuisen sopimuksen mukaan tullinimikkeen kuusi ensimmäistä numeroa ovat samat lähes kaikissa maissa, mutta tullinimike on aina tarkistettava, koska

  • EU:ssa annettavalle tuonti-ilmoitukselle vaaditaan tullinimike 10 numeron tarkkuudella
  • eri maissa kansainvälistä sopimusta voidaan tulkita eri tavalla eli myös nimikkeen kuusi ensimmäistä numeroa voivat erota toisistaan.