Tavaran luokittelu ja tullinimikkeet

Kaikki kauppatavara on luokiteltu numerokoodeiksi eli tullinimikkeiksi. Nimikkeet muodostuvat numerokoodista ja tavaran kuvauksesta, ja niitä käytetään tavaroiden luokittelussa. Tuoja tai viejä on vastuussa siitä, että tavarat on luokiteltu oikein.

Oikea nimike on tärkeä, jotta tavaroista maksetaan oikeansuuruiset ja oikeanlaiset tullit, verot ja muut maksut. Lisäksi oikea nimike varmistaa sen, että sovelletaan oikeita määräyksiä.

Mihin tullinimikettä tarvitaan?

EU:n ulkopuolelta tuotava tavara on tulliselvitettävä, jolloin kaikille tavaroille on ilmoitettava tullinimike. Nimikettä tarvitaan tulli-ilmoituksessa. Ilman sitä tavaraa ei voi tullata.

Tarvitset tullinimikettä seuraavissa ilmoituksissa:

 • EU:n ulkopuolelta tuonnin tulli-ilmoitus (10-numeroinen tullinimike)
 • EU:n ulkopuolelle viennin tulli-ilmoitus (8-numeroinen tullinimike)
 • EU:n sisäisen tavarakaupan tilastoilmoitus eli Intrastat-ilmoitus (8-numeroinen tullinimike)
 • passituksen ilmoitus (6-numeroinen tullinimike).

Tullinimikkeen avulla voit etukäteen selvittää tavarasta esimerkiksi seuraavia tietoja:

 • Paljonko tavaran tuonti maksaa?
 • Onko tavaran tuonnissa tai viennissä rajoituksia tai kieltoja?
 • Voiko tavara saada etuuskohtelun, jolloin tullimaksu on alempi tai sitä ei tarvitse maksaa ollenkaan? 

Miten löydän oikean nimikkeen?   

Voit selvittää tavaran tullinimikkeen Fintaric-tullinimikepalvelussa, joka  perustuu Euroopan komission Taric-palveluun. Fintaricissa voit selata tavaroiden tullinimikkeitä ja niiden mahdollisia rajoitus- ja verotietoja sekä Suomen kansallisia rajoitustietoja. Jotta voit selvittää tavaran nimikkeen, sinun tarvitsee tietää esimerkiksi, millainen tavara on, miten se toimii ja miten se on valmistettu. Tarvittaessa voit kysyä apua Tullineuvonnasta. Lue lisää sivulta Miten löydän oikean tullinimikkeen?  

Voit hakea sitovaa tariffitietoa

Sitova tariffitieto on päätös siitä, että tavaran nimike pysyy samana jonkin tietyn ajanjakson. Näin voit ennakoida vienti- tai tuontitapahtumiesi kulut paremmin. 

Seuraa nimikkeistön muutoksia 

Nimikkeissä tapahtuu muutoksia jatkuvasti. Tarkista nimike ja sen voimassaolo aina ennen kauppaa ja tulli-ilmoituksen antamista. Seuraa nimikkeistön muutoksia tilaamalla Tullinimikkeet-tiedotteet 

HS-nimikkeistöä uudistetaan noin viiden vuoden välein. Katso täältä viimeisin HS-nimikkeistön uudistus.

Nimikkeistöt

Tullinimikkeen numerokoodi perustuu maailmanlaajuiseen WCO:n HS-nimikkeistöön, jossa kuvataan nimikkeen kuusi ensimmäistä numeroa. HS-nimikkeistöä tarkentaa EU:n CN-nimikkeistö eli nimikkeen seitsemäs ja kahdeksas numero. CN-nimikkeistöä täydentää vielä EU:n Taric-nimikkeistö eli nimikkeen yhdeksäs ja kymmenes numero.

Harmonoidun järjestelmän nimikkeistö (HS)

HS-nimikkeistö on Maailman tullijärjestön (WCO) julkaisema kansainvälinen kauppatavaroiden tavarankuvaus- ja koodausjärjestelmä, joka sisältää muun muassa

 • nimikkeistön yleiset tulkintasäännöt
 • jaksot ja ryhmät sekä niiden huomautustekstit
 • 4-numeroiset päänimikkeet ja 6-numeroiset alanimikkeet.

CN- ja Taric-nimikkeistöt pohjautuvat HS-nimikkeistöön. 

Tariffi- ja tilastonimikkeistö (CN)

CN-nimikkeistöä käytetään sisäkaupan tilastoilmoituksissa (Intrastat) ja viennissä.

Yhdistetty nimikkeistö, joka sisältää muun muassa

 • 8-numeroiset alanimikkeet
 • nimikkeistön yleissäännöt ja erityismääräykset
 • tullien määrät, kun tavara tuodaan EU:n ulkopuolelta (ei etuustulleja)
 • erilaisia liitteitä.

Lue lisää CN-nimikkeistöstä

Taric-nimikkeistö (Taric)

Taric-nimikkeistöä käytetään tuonnissa EU:n ulkopuolelta. Taric-nimikkeistö sisältyy komission ylläpitämään Taric-tietokantaan, ja se sisältää muun muassa

 • 10-numeroiset alanimikkeet
 • yhdistetyn nimikkeistön määräykset ja tullit
 • erilaisia etuustulleja
 • polkumyyntitullit
 • erilaisia tuontiin ja vientiin liittyviä EU:n rajoituksia, määräyksiä, kieltoja
 • alaviitteet.