Hyppää sisältöön

Tutustu Tulliin

Ilman tavaraa ei ole Tullia. Täältä löydät hyödyllistä tietoa organisaatiostamme, tehtävistämme, strategiastamme sekä siitä, millainen Tulli on työpaikkana.

Sujuvuutta ja turvallisuutta – tiedolla ja teknologialla

Suomen rajan yli virtaava tavaramäärä on valtava. Rajan yli voi tulla esimerkiksi matkustaja, joka tulee laivalla ostoksineen Tallinnasta. Yli voi tulla myös rekka, joka tuo tavaraa Norjasta tai yritys, joka tuo raaka-aineita Suomeen. Tässä materiaalivirrassa Tulli on kuin sensori, jonka läpi kaikki kulkee. 

Tulli tunnistaa tavarat ja huolehtii, että kaikki laillinen tavara etenee vauhdilla, mutta riskit tunnistetaan ja väärinkäytöksiin puututaan. Tullilaisten työkaluja ovat tieto, teknologia ja osaaminen. Tulli käyttää eri lähteistä yhdisteltyä dataa ja tietojärjestelmiä niin, että todennäköiset sääntöjen rikkojat löydetään, kun taas oikein toimivat asiakkaat kohtaavat Tullin vain silloin, kun he tarvitsevat palvelua ja neuvontaa.

Näin toteutuu samanaikaisesti Tullin kaksi tärkeää tavoitetta: tavarat virtaavat sujuvasti rajojen yli, ja yhteiskuntamme sekä ympäristömme on turvallinen ja vakaa. Tiedät, että ostamasi lääke on oikeasti sitä mitä purkissa lukee, että tilaamasi varaosa on laatutuote eikä vaarallinen kopio, että kaikilla yrityksillä on tasapuoliset kilpailuedellytykset ja että sovittujen sääntöjen rikkomisesta ei hyödy. 

Tullilaiset toimivat tiiviissä yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa, joiden yhteisenä tehtävänä on huolehtia suomalaisten turvallisuudesta ja hyvinvoinnista. Tässä työssä tullilaisten tonttina on rajat ylittävä tavaraliikenne, jonka asianmukaisuudesta huolehdimme osana EU:n tulliliittoa.

Parhaat tulokset syntyvät yhdessä

Organisaatiossamme työskentelee yli 2000 henkilöä, joista noin 800 toimii operatiivisissa tehtävissä ja loput erilaisissa asiantuntijatehtävissä. On vain yksi Tulli, ja henkilöstö on isoin voimavaramme. Siksi panostamme osaamisen kehittämiseen muun muassa kouluttamalla henkilöstömme tulliasioiden asiantuntijoiksi.

Emme kuitenkaan suorita tehtäviämme yksin. Olemme osa EU:n tulliunionia, ja vienti- ja tuontirajoitukset asettaa EU. Lisäksi eri ministeriöt ja virastot asettavat kieltoja ja rajoituksia tavaroille, joita Tulli valvoo. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi elintarvikkeiden tai kasviperäisten tuotteiden valvontaa yhteistyössä Ruokaviraston kanssa, jotta Suomeen ei saapuisi eläimiä tai luontoa uhkaavia sairauksia tai vieraslajeja. Säteilyturvakeskuksen kanssa valvomme, että rajojemme yli ei liiku vaarallisia tavaroita. Toteutamme tehtäviä 11 ministeriön puolesta, mikä tekee Tullin toiminnasta Suomen viranomaisten laajimpia.

Teemme myös yhteistyötä poliisin ja Rajavartiolaitoksen kanssa niin kutsutussa PTR-yhteistoiminnassa. PTR-yhteistoiminnalla pyritään puuttumaan erityisesti rajat ylittävän ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan; edistämään turvallisuutta joustavasti, nopeasti ja tehokkaasti sekä vaikuttamaan siihen, että Suomi on maailman turvallisin maa. 

Poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen lakisääteiset tehtävät on tarkoituksellisesti säädetty osittain päällekkäisiksi, mikä luo viranomaisille edellytykset suorittaa tarvittaessa toisen päävastuullisen viranomaisen tehtäviä erikseen sovitulla tavalla. Yhteistoiminnan avulla pyritään myös viranomaisten toiminnan tehokkaaseen yhteen sovittamiseen. Yhteistoiminnasta onkin kehittynyt kansallisesti ja kansainvälisesti arvostettu yhteistyömuoto.