Hyppää sisältöön

Suomesta lähtevän tavaran unioniaseman selvitys

Suomesta lähtevien unionitavaroiden tullioikeudellinen asema täytyy todistaa pyytämällä unioniasemalle vahvistusta  EU:n Unioniaseman ilmoituspalvelussa (PoUS).

Toimijan, jolla on lupa itse vahvistaa tavaran unioniasema (valtuutettu antaja) pitää käyttää palvelua pyytämällä palvelussa rekisteröintiä. 

Pyydä vahvistusta tai rekisteröintiä ennen tavaroiden lähtöä Suomesta siten, että Tulli voi tarvittaessa tarkastaa tavarat ennen kuin ne poistuvat Suomesta. Vahvistusta voi pyytää jälkikäteen poikkeustapauksissa. 

Kuka voi pyytää vahvistusta tai rekisteröintiä Unioniaseman ilmoituspalvelussa?

Vahvistusta tai rekisteröintiä voi pyytää toimija, joka täyttää seuraavat ehdot:

  • Toimija voi mahdollisissa tarkastustapauksissa järjestää Tullille tarkastusmahdollisuuden.
  • Toimijalla on tarvittava tieto tavaran unioniasemasta ja asiakirja, joka vaaditaan ilmoituksen liiteasiakirjaksi.
  • Toimija voi kirjautua EU:n asiointipalveluun (Suomi.fi-tunnistautuminen, valtuus ”Tulliselvittäminen”).

Pyynnön voi tehdä kuka tahansa, jolla on hallussaan tarvittavat tiedot (esim. kuljetusasiakirja tai kaupallinen asiakirja) unioniaseman osoittamiseksi. 

Jos ilmoituksen antaa muu toimija kuin tavaran lähettäjä, ilmoituksen antajan pitää pystyä selvittämään asiakkaaltaan tarkempia tietoja tavarasta, jos Tulli niin pyytää. 

Vahvistus-/rekisteröintipyynnön tekijä vastaa ilmoittamiensa tietojen oikeellisuudesta. 

Tulli voi myöntää toimijalle valtuutetun antajan luvan (ACP), jolla toimija saa luvan vahvistaa itse tavaran unioniaseman. Edellytyksenä on luvan säännöllinen käyttö.  Voit hakea lupaa Tullipäätökset-palvelussa (CDS).  

Unioniaseman selvitys

Unioniaseman ilmoituspalvelussa 

Valtuutettu antaja tekee Unioniaseman ilmoituspalvelussa (PoUS) rekisteröintipyynnön, joka käsitellään palvelussa automaattisesti. Rekisteröintipyyntöihin voi kohdistua lisäselvityspyyntöjä ja tarkastuksia, jolloin pyyntöä ei käsitellä automaattisesti loppuun asti.

Rekisteröintipyynnössä pitää ilmoittaa valtuutetun antajan lupanumero. Se pitää olla myönnetty Unionitavaran tullioikeudellista asemaa koskevan todisteen pyytäjälle. 

Tavaraluettelolla

Jos valtuutettu antaja käyttää unioniaseman selvittämiseen varustamon tavaraluetteloa, hän voi jatkaa sen käyttöä 15.8.2025 asti (DA 126a art). Tällöin hänen on annettava ennakkoilmoitus vahvistamastaan tavaraluettelosta Tullille osoitteeseen unioniasema.ennakkoilmoitus@tulli.fi. Ennakkoilmoitusta ei kuitenkaan tarvita, jos valtuutetulla antajalla on lupa laatia varustamon tavaraluettelo aluksen lähdön jälkeen (DA 128c art.).

Jos valtuutettu antaja ei käytä varustamon tavaraluetteloa, pitää unioniaseman rekisteröintiä pyytää Unioniaseman ilmoituspalvelussa (PoUS). Valtuutetun antajan ei tarvitse tällöin lähettää ennakkoilmoitusta Tullille.

Kun pyydät tavaralle unioniaseman vahvistusta tai rekisteröintiä Unioniaseman ilmoituspalvelussa (PoUS) tavaran lähdön jälkeen, eikä tavara ole Tullin tarkastettavissa, kyseessä on jälkikäteen tehty pyyntö. 

Vahvistus-/rekisteröintipyynnöllä on annettava lisätietokoodi "99210 - Annettu jälkikäteen". Kerro koodin selitteessä, miksi pyyntö on tehty jälkikäteen, ja milloin tavara on lähtenyt. 

Jälkikäteen tehtävällä pyynnöllä et voi ilmoittaa tavaroiden sijaintipaikkaa.

Unioniaseman ilmoituspalveluun (PoUS) annettuja tietoja ei voi korjata jälkikäteen. Sen vuoksi bulkkitavaran todellista lastattua määrää ei voi korjata enää lastauksen jälkeen. Tämän takia unioniaseman vahvistus-/rekisteröintipyynnön bulkkitavaroista voi antaa myös vasta lastauksen jälkeen, kun lopullinen lastattu määrä on tiedossa. Tällaisia bulkkitavaroita voivat olla esimerkiksi nestemäiset tavarat ja viljat.

Näissä tapauksissa mahdollisia Tullin tarkastuksia varten on toimitettava ennakkotieto lastauksesta. Ilmoitus annetaan Tullille ennen lastauksen aloittamista sähköpostitse osoitteeseen pous@tulli.fi. Kirjoita sähköpostin aiheeksi ”Ennakkotieto tavaroiden lastaamisesta” ja viestiin seuraavat tiedot:

  • ilmoittajan nimi 
  • luvan numero, jos ennakkoilmoituksen antaa valtuutettu antaja
  • lastauksen paikka ja aloitusajankohta
  • lastattava alus
  • lastattavan tavaran kuvaus ja arvioitu määrä
  • LRN-viitenumero (asiakkaan oma viite).

Ennakkotietoon voi koota tarvittaessa useamman lastauksen tiedot esimerkiksi viikon ajalta.

Unioniaseman ilmoituspalvelussa (PoUS) annettavassa vahvistus-/rekisteröintipyynnössä ilmoitetaan sama LRN-viitenumero, joka annettiin sähköpostitse toimitetussa lastauksen ennakkoilmoituksessa. Unioniaseman vahvistus-/rekisteröintipyyntö ei ole tässä tapauksessa jälkikäteen annettu, paitsi jos pyyntö on tehty laivan lähdön jälkeen.