Hyppää sisältöön

Jos tietoja tullausarvon määrittämiseksi puuttuu tullaushetkellä

Jos sinulta puuttuu tullaushetkellä tietoja tullausarvon määrittämiseksi, voit ilmoittaa tullausarvon tulli-ilmoituksessa yksinkertaistetulla tavalla. Tarvitset yksinkertaistuksiin luvan Tullista. 

Tarkista alta tilanteet, joissa voit käyttää yksinkertaistuksia.    

A. Jos lopullinen kauppahinta puuttuu tullaushetkellä

Voit asettaa tavarat tullimenettelyyn yksinkertaistetulla ilmoituksella, josta puuttuu tietoja tai täydentäviä asiakirjoja.  Voit käyttää yksinkertaistettua ilmoitusta tullausarvon ilmoittamisessa silloin, kun kauppalaskua ei ole saatavilla tai lopullinen kauppahinta ei ole tiedossa tullaushetkellä. 

Lopullisen tiedon toimittamisen määräaika vaihtelee tapauskohtaisesti. Pisimmillään se voi olla kaksi vuotta tavaran luovutuksesta. 

Tavara voidaan luovuttaa vapaaseen liikkeeseen ilman, että lopullista tullausarvoa on määritetty. 

Tarvitset yksinkertaistetun ilmoitusmenettelyn luvan (SDE)

Yksinkertaistetun ilmoituksen säännölliseen käyttöön tarvitset yksinkertaistetun ilmoitusmenettelyn luvan (SDE).  Voit hakea lupaa Luvat ja päätökset -palvelussa.

Kerro hakemuksessa lyhyesti, miksi lopullinen hinta ei ole saatavilla tullaushetkellä, ja milloin  lopullinen hinta saadaan.  

  • Tavara on raaka-aine, jonka lopulliseksi hinnaksi on sovittu maahantuonnin jälkeinen raaka-ainepörssin noteeraus. Tullausvaiheessa ilmoitetaan arvio hinnasta. Tullausarvo vahvistetaan, kun lopullinen toteutunut kauppahinta on ilmoitettu Tullille.
  • Tavara on kemikaali, jonka tarkka lopullinen hinta selviää, kun koostumus on tutkittu maahantuonnin jälkeen. Tullausvaiheessa ilmoitetaan arvio hinnasta. Tullausarvo vahvistetaan, kun lopullinen toteutunut kauppahinta on ilmoitettu Tullille.
  • Tavara tuodaan kaupintavarastoon, eikä sitä ole myyty tullaushetkellä. Maahantuonnin taustalla on myyjän ja ostajan välinen sopimus, jonka perusteella tavara maksetaan ja omistajuus vaihtuu, kun tavara otetaan käyttöön varastosta. Tullausvaiheessa ilmoitetaan arvio hinnasta. Tullausarvo vahvistetaan, kun lopullinen toteutunut kauppahinta on ilmoitettu Tullille.

B. Jos jokin tullausarvoon kuuluva erä ei ole tiedossa tullaushetkellä tai sitä ei voida kohdentaa tietylle tulli-ilmoitukselle

Joitakin tullausarvoon kuuluvia eriä voi määrittää joustavammin, jos niiden määrät eivät ole laskettavissa tulli-ilmoituksen hyväksymispäivänä. Näitä eriä ovat:

Tiettyjen tullikoodeksissa mainittujen kriteerien täyttyessä Tulli voi harkintansa mukaan myöntää luvan eritysperusteiden käyttämiseen tullausarvon määrittämisessä. Tällä tavoin määriteltyä tullausarvoa pidetään myös maahantuonnin arvonlisäveroperusteen lähtöarvona (AVL 88 §), johon sisällytetään arvonlisäverolaissa määritetyt kustannukset ja maksut (AVL 91–93 a §).

Tarvitset tullausarvon yksinkertaistusluvan (CVA)

Voit hakea tullausarvon yksinkertaistuslupaa Luvat ja päätökset -palvelussa.

Erittele hakemuksessa, mitkä erät tai maksut halutaan ilmoittaa erityisperustein. Luvan ehtojen mukaisesti määritettyä tullausarvoa pidetään lopullisena tullausarvona.

Kuvaa hakemuksessa lyhyesti, minkä tullausarvoon kuuluvan erän haluat ilmoittaa yksinkertaistetusti, miksi ja millaisella laskukaavalla se halutaan toteuttaa. Liitä mukaan yksinkertaistuksen kannalta oleelliset asiakirjat, esimerkiksi rojaltisopimus, jos kyse on rojaltimaksujen yksinkertaistamisesta. 

Voit myös neuvotella Tullin kanssa sopivasta laskentatavasta vielä hakemuksen käsittelyvaiheessa, jos sille on tarvetta. 

  • Tavaroista maksettuun kauppahintaan sisältyy EU:n sisäistä kuljetuskustannusta (tavarat on myyty esim. toimitusehdolla DAP), eikä kokonaiskuljetuskustannus ole tiedossa. Tällöin kauppahinnasta vähennettävä EU:n sisäinen kuljetuskustannus voidaan määrittää erityisperustein.
  • Maahan tuotavista tavaroista annetaan alennus, joka pystytään määrittämään vasta tavaroiden vapaaseen liikkeeseen luovutuksen jälkeen. Alennus halutaan ottaa huomioon seuraavan tuontierän tullausarvossa sen sijaan, että annettaisiin epätäydellinen tulli-ilmoitus. Tällainen on esimerkiksi alennus, joka perustuu kemiallisessa tutkimuksessa todettuun tavaran todelliseen laatuun. 
  • Tavaroihin liittyy rojalti tai lisenssimaksu, jonka määrä ei ole selvillä tullausarvon määrityshetkellä. Tällöin rojaltin tai lisenssimaksun määrän voi ilmoittaa erityisperustein.