Hyppää sisältöön

Tullivelka

Tullivelka tarkoittaa velvollisuutta maksaa tavaroista kannettavat tullit ja muut maksut. Tuonnissa tullivelka syntyy tavaran vapaaseen liikkeeseen luovutuksessa, yleensä sillä hetkellä, kun tulli-ilmoitus on hyväksytty. 

Tullivelka annetaan tiedoksi tullauspäätöksellä, vastaussanomalla tai todisteellisella tiedoksiannolla. Tullivelka peritään tullilaskulla. Kun tullivelka on maksettu tai sen maksamisesta on annettu vakuusasiakas saa tulliselvitetyt tavarat hallintaansa. 

Voi syntyä myös säännösten noudattamatta jättämisestä

Tullivelka voi myös syntyä säännösten noudattamatta jättämisestä, esimerkiksi jos jotkut tiettyyn tullimenettelyyn liittyvät velvollisuudet tai edellytykset eivät täyty. Tullivelkaa voi muodostua myös, jos tuontitullien alaista tavaraa tuodaan EU:n alueelle tai siirretään pois tullivalvonnasta säännösten vastaisesti.