Ilmoituksen mitätöinti

Tuonnin tulli-ilmoituksen voi mitätöidä sen jälkeen, kun ilmoitus on hyväksytty. Yksinkertaistettu tulli-ilmoitus voidaan mitätöidä luovutuspäätöksen jälkeen, jos jaksolta annettavaan tulli-ilmoitukseen ei ole tullut luovutuksia.

Jos tulli-ilmoituksesta on jo tehty tullauspäätös, pyydä mitätöintiä sanomalla tai valitsemalla yhteydenotto Tulliselvityspalvelussa. Jos sinulla ei ole käytössäsi sanoma-asiointia etkä pysty jättämään mitätöintipyyntöä Tulliselvityspalvelussa, voit jättää mitätöintipyynnön lomakkeella tai vapaamuotoisella hakemuksella sähköpostitse tai kirjeitse. Lue lisätietoa oikaisuhakemuksen laatimisesta hakemuksella.

Tulli-ilmoituksen mitätöinti ennen päätöstä 

Voit pyytää Tullia mitätöimään hyväksytyn ilmoituksen, jos olet ilmoittanut väärän tullimenettelyn tai jos tavaran asettaminen ilmoitettuun menettelyyn ei enää ole erityisten olosuhteiden vuoksi perusteltua. Sinun pitää ilmoittaa mitätöinnin syy sekä korvaava ilmoitus, jos olet antanut sellaisen. 

Jos olet antanut ilmoituksen sanomalla uuteen tulliselvitysjärjestelmään, pyydä mitätöintiä mitätöintipyyntösanomalla. Tulli vastaa pyyntöön mitätöinti- tai hylkäyssanomalla. Jos olet antanut ilmoituksen Tulliselvityspalvelussa, pyydä mitätöintiä samassa palvelussa. Mene Tulliselvityspalvelussa ”Yhteenveto ja lähettäminen”-osioon ja valitse yhteydenoton syyksi mitätöintipyyntö.

Jos Tulli on ilmoittanut, että tavarat tarkastetaan, mitätöintipyyntöä ei voida vielä hyväksyä. Pyyntö voidaan hyväksyä vasta tarkastuksen jälkeen.

Olet antanut tuonnin tulli-ilmoituksen ja tulli-ilmoituksella on sellaisia virheitä, joita ei voida muuttaa ilmoituksessa. Tavaroista on annettava uusi tuonnin tulli-ilmoitus ja alkuperäinen tulli-ilmoitus on mitätöitävä. Esimerkiksi: olet antanut väärän ilmoittaja-tiedon tai tavaroita ei voida luovuttaa pyydettyyn tullimenettelyyn. Näitä tietoja ei voi muuttaa. 

 • Anna vakiomuotoinen tulli-ilmoitus (A), jossa ilmoitat lisätietokoodilla ”FIXXX - Muu lisätieto” ja sen kuvauksena alkuperäisen tulli-ilmoituksen MRN-viitenumeron sekä veronmääräytymispäivänä alkuperäisen tulli-ilmoituksen veropäivän. 
 • Kun olet saanut korvaavalle tulli-ilmoitukselle tullauspäätöksen, voit pyytää alkuperäisen tulli-ilmoituksen mitätöintiä. Mitätöintipyynnössä on ilmoitettava mitätöinnin syyksi esimerkiksi Tulliselvityspalvelussa tai sanomalla ”V-12 – Väärän ilmoittajan ilmoittaminen”. Lisäksi Tulliselvityspalvelussa ja sanomalla on ilmoitettava uuden korvaavan tulli-ilmoituksen MRN-viitenumero, perusteluissa tarkemmat tiedot mitätöinnin syystä sekä lisättävä liitteet, joiden perusteella Tulli voi todeta mitätöinnin syyn.

Ennen tullauspäätöstä voit käyttää seuraavia mitätöinnin syykoodeja:

 • ”A-12 ‒ Tavarat asetettu toiseen tullimenettelyyn”. Ilmoita lisäksi korvaavan tulli-ilmoituksen MRN-viitenumero.
 • ”D-12 – Tuplailmoitus”. Ilmoita lisäksi korvaavan tulli-ilmoituksen MRN-viitenumero
 • ”E-12 ‒ Tavaroiden asettaminen tullimenettelyyn ei ole mahdollista erityisten olosuhteiden vuoksi”. Ilmoita perustelut.
 • ”U-12 ‒ Unionitavaran ilmoittaminen”. Ilmoita perustelut.
 • ”V-12 ‒ Väärän ilmoittajan ilmoittaminen”. Ilmoita lisäksi korvaavan tulli-ilmoituksen MRN-viitenumero.
 • ”V-14 ‒ Virheellisten tietojen ilmoittaminen”. Ilmoita lisäksi korvaavan tulli-ilmoituksen MRN-viitenumero.

Jaksolta annettavan tulli-ilmoituksen mitätöinti luovutuspäätöksen jälkeen

Mitätöintipyyntö pitää lähettää Tulliin 90 päivän kuluessa tulli-ilmoituksen hyväksymispäivämäärästä.

Yksinkertaistettu tuonnin tulli-ilmoitus voidaan mitätöidä tietyissä tapauksissa, vaikka tavaroista olisi saatu luovutuspäätös. Tulli harkitsee kuitenkin aina tapauskohtaisesti, voidaanko tulli-ilmoitus mitätöidä luovutuspäätöksen jälkeen. Tulli hyväksyy tai hylkää mitätöintipyynnön. 

Olet antanut tuonnin tulli-ilmoituksen ja tulli-ilmoituksella on sellaisia virheitä, joita ei voida muuttaa ilmoituksessa. Tavaroista on annettava uusi tuonnin tulli-ilmoitus ja alkuperäinen tulli-ilmoitus on mitätöitävä. Esimerkiksi: olet antanut väärän ilmoittaja-tiedon tai tavaroita ei voida luovuttaa pyydettyyn tullimenettelyyn. Näitä tietoja ei voi muuttaa. 

 • Anna vakiomuotoinen tulli-ilmoitus (A), jossa ilmoitat lisätietokoodilla ”FIXXX - Muu lisätieto” ja sen kuvauksena alkuperäisen tulli-ilmoituksen MRN-viitenumeron sekä veronmääräytymispäivänä alkuperäisen tulli-ilmoituksen veropäivän. 
 • Kun olet saanut korvaavalle tulli-ilmoitukselle tullauspäätöksen, voit pyytää alkuperäisen tulli-ilmoituksen mitätöintiä. Mitätöintipyynnössä on ilmoitettava mitätöinnin syyksi esimerkiksi Tulliselvityspalvelussa tai sanomalla ”V-12 – Väärän ilmoittajan ilmoittaminen”. Lisäksi Tulliselvityspalvelussa ja sanomalla on ilmoitettava uuden korvaavan tulli-ilmoituksen MRN-viitenumero, perusteluissa tarkemmat tiedot mitätöinnin syystä sekä lisättävä liitteet, joiden perusteella Tulli voi todeta mitätöinnin syyn.

Ennen tullauspäätöstä voit käyttää seuraavia mitätöinnin syykoodeja:

 • ”A-12 ‒ Tavarat asetettu toiseen tullimenettelyyn”. Ilmoita lisäksi korvaavan tulli-ilmoituksen MRN-viitenumero.
 • ”D-12 – Tuplailmoitus”. Ilmoita lisäksi korvaavan tulli-ilmoituksen MRN-viitenumero
 • ”E-12 ‒ Tavaroiden asettaminen tullimenettelyyn ei ole mahdollista erityisten olosuhteiden vuoksi”. Ilmoita perustelut.
 • ”U-12 ‒ Unionitavaran ilmoittaminen”. Ilmoita perustelut.
 • ”V-12 ‒ Väärän ilmoittajan ilmoittaminen”. Ilmoita lisäksi korvaavan tulli-ilmoituksen MRN-viitenumero.
 • ”V-14 ‒ Virheellisten tietojen ilmoittaminen”. Ilmoita lisäksi korvaavan tulli-ilmoituksen MRN-viitenumero.

Tulli-ilmoituksen mitätöiminen tullauspäätöksen jälkeen

Mitätöintipyyntö pitää lähettää Tulliin 90 päivän kuluessa tulli-ilmoituksen hyväksymispäivämäärästä.

Jos olet tehnyt uuden ilmoituksen, mutta et ole vielä saanut mitätöintipäätöstä aiempaan virheelliseen ilmoitukseen, sinun pitää maksaa molempien tullauksien maahantuontiverot eräpäivään mennessä.

Tullauspäätöksen mitätöintiä pyydetään mitätöintipyyntösanomalla. Tulliselvityspalvelussa mitätöintiä pyydetään ”Yhteenveto ja lähettäminen” -näytöllä painikkeesta ”Mitätöintipyyntö” tai palvelun etusivun ”Ota yhteyttä Tulliin” -painikkeen avulla. Jos olet antanut korvaavan tulli-ilmoituksen, ilmoita korvaavan tulli-ilmoituksen MRN-viitenumero.

Jos 90 päivän määräaika on ylittynyt, tietyissä tapauksissa voit pyytää mitätöintiä vapaamuotoisella yhteydenotolla. Lähetä sanoma ”FI439 – vapaamuotoinen yhteydenotto” tai Tulliselvityspalvelussa valitse ”Ota yhteyttä Tulliin” -painike ja syy ”Muu syy”.

Hae mitätöintiä ensisijaisesti sähköisesti. Voit tehdä mitätöintipyynnön myös lomakkeella. Lue lisätietoa oikaisuhakemuksen laatimisesta hakemuksella.

Tullauspäätöksen jälkeen voit käyttää seuraavia mitätöinnin syykoodeja:

 • ”D-12 – Tuplailmoitus”. Ilmoita lisäksi korvaavan tulli-ilmoituksen MRN-viitenumero.
 • ”U-12 ‒ Unionitavaran ilmoittaminen”. Ilmoita perustelut.
 • ”V-12 ‒ Väärän ilmoittajan ilmoittaminen”. Ilmoita lisäksi korvaavan tulli-ilmoituksen MRN-viitenumero.
 • ”V-14 ‒ Virheellisten tietojen ilmoittaminen”. Ilmoita lisäksi korvaavan tulli-ilmoituksen MRN-viitenumero.

Ilmoita pyynnöllä aina syy mitätöinnille:

 • Esimerkiksi: Jos olet antanut vahingossa samalle tavaralle kaksi tulli-ilmoitusta, voit pyytää toisen tulli-ilmoituksen mitätöintiä. Tällöin mitätöinnin syy on sanomalla ja Tulliselvityspalvelussa ”D-12 –Tuplailmoitus”. Ilmoita aina tuplana annetun tulli-ilmoituksen MRN-viitenumero.
 • Esimerkiksi: Olet antanut virheellisiä tietoja tuonnin tulli-ilmoituksessa, ja tietoa ei voi muuttaa. Anna vakiomuotoinen tulli-ilmoitus (A), jossa ilmoitat lisätietokoodilla ”FISUR – Korvaava ilmoitus” ja sen kuvauksena alkuperäisen MRN-viitenumeron sekä veronmääräytymispäivänä alkuperäisen tulli-ilmoituksen veropäivän. Huomioi, että jos et ole saanut tavaroille luovutuspäätöstä, anna korvaavan ilmoituksen tieto poikkeuksellisesti lisätietokoodilla ”FIXXX – Muu lisätieto”. Kun olet saanut uudelle korvaavalle tulli-ilmoitukselle tullauspäätöksen, voit pyytää alkuperäisen tulli-ilmoituksen mitätöintiä. Tällöin mitätöinnin syy on sanomalla ja Tulliselvityspalvelussa ”V-14 –Virheellisten tietojen ilmoittaminen”. Ilmoita aina korvaavan uuden tulli-ilmoituksen MRN-viitenumero.
  • Ilmoita aina tiliyhteystiedot, johon palautus maksetaan. Jos tilinumeroa ei ole, voidaan poikkeustapauksissa palautus ohjata vain pankkiin maksuosoituksena.
   • Sanomailmoittaja valitsee tällöin ”K – Maksuosoitus/Rahalähetys” sekä ilmoita tilinhaltijaksi henkilön nimi ja hänen osoitetietonsa Suomessa.
   • Tulliselvityspalvelussa valitaan tällöin ”Maksuosoitus/Rahalähetys”, sekä lisää tilinhaltijaksi henkilön nimi ja hänen osoitetietonsa Suomessa.

Jos olet antanut jakson aloittavan tulli-ilmoituksen, mutta jaksoon ei ole tullut yhtään kuormaa, sinun pitää pyytää tulli-ilmoituksen mitätöintiä. Lähetä lomake tuonti-ilmoituksen mitätöimisestä (974s) osoitteeseen tulliselvitystuki(at)tulli.fi.

Jos tulli-ilmoitus on annettu SAD-lomakkeella tullitoimipaikkaan, lähetä lomake tuonti-ilmoituksen mitätöimisestä (974s) tullitoimipaikkaan.

Voit pyytää tullauksen mitätöintiä lähettämällä hakemuksen tullien peruutuksesta tai palautuksesta (643s). Liitä mukaan molemmat tullauspäätökset sekä asiakirja.

Lue lisätietoa oikaisuhakemuksen laatimisesta hakemuksella.