Hyppää sisältöön

Tullilainsäädäntö

Tälle sivustolle on koottu käytännön tullitoiminnassa tarvittavaa kansallista peruslainsäädäntöä sekä keskeiset tullitoimintaan liittyvät EU-säädökset.

Säädöslinkit vievät oikeusministeriön ylläpitämän Finlex-palvelun ajantasaiseen lainsäädäntöön ja EU:n julkaisutoimiston ylläpitämään EUR-Lex-tietokantaan.

Tullivalvonnassa avustavat viranomaiset ja yhteistoiminta

Laki poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta - 687/2009

Valtioneuvoston asetus poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta - 1126/2009

Rajavartiolaki - 578/2005
Tullia koskevat pykälät: 1§, 2§, 10§, 17§, 24§, 28§, 34§, 41–44§, 49§, 56§, 77–78§, 82§, 85–86§

Valtioneuvoston asetus rajanylityspaikoista sekä rajatarkastustehtävien jakamisesta niillä - 901/2006
Tullia koskevat pykälät: 10–11§

Luotsauslaki - 940/2003
Tullia koskevat pykälät: 8–10§, 12§, 17§, 19§, 21–22§

Valtioneuvoston asetus luotsauksesta - 1385/2016

Meripelastuslaki - 1145/2001
Tullia koskevat pykälät: 1§, 3–4§, 10§, 14 § ja 28

Alkoholilainsäädännön valvonta

Alkoholilaki 1102/2017

Moottoriajoneuvoliikenteen valvonta

Tieliikennelaki - 10.8.2018/729

Laki liikenteen palveluista – 320/2017

Liikennevakuutuslaki - 460/2016

Ajoneuvolaki (voimassa 1.3.2021 alkaen) 15.1.2021/82

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä - 893/2007

Laki ylikuormamaksusta - 51/1982

Laki liikennevalvontaa vaikeuttavien laitteiden kieltämisestä - 546/1998

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta - 1455/2019

Muita valvontaan liittyviä säännöksiä

Aluevalvontalaki - 755/2000

Valtioneuvoston asetus aluevalvonnasta - 971/2000

Puolustusministeriön päätös Suomen alueen valvonnasta ja sen alueellisen koskemattomuuden turvaamisesta annetun asetuksen täytäntöönpanosta ja soveltamisesta - 46/1990

Laki Suomen aluevesien rajoista - 463/1956

Laki Suomen talousvyöhykkeestä - 1058/2004

Passilaki - 671/2006

Ulkomaalaislaki - 301/2004

Merilaki - 674/1994
Tullia koskevat pykälät: 1. luku 1–5§,6. luku 1–9§, 13. luku 1–12§, 42–43§, 24. luku 1–3§

Asetus merilain meriselitystä koskevien säännösten soveltamisesta (meriselitysasetus) - 321/1967

Valtioneuvoston asetus merilain 1 luvun 1 ja 1 a §:n soveltamisesta

Vesiliikennelaki - 19.6.2019/782

Laki kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta - 562/1996