Hyppää sisältöön

Matkanaikaiset tapahtumat

Jos passitettavaa tavaraa matkan aikana lastataan uudelleen toiseen kuljetusvälineeseen, passitettavaa tavaraa sisältävään kuljetusvälineeseen tehdään lisälastaus tai jos tapahtuu muita muutoksia, esimerkiksi sinetti rikkoutuu, ota yhteys tulliin ja toimi näiden ohjeiden mukaan.

Jos Suomessa aloitettuun passitusilmoitukseen kirjataan matkanaikaisia tapahtumia, tieto tapahtumista lähetetään myös menettelyn haltijalle tiedoksi ”Matkanaikaiset tapahtumat” –ilmoituksella.

Kuljettajan on esitettävä tavarat ja MRN-viitenumero lähimmässä tullissa, jos

  • vahvistetusta (määrätystä) reitistä on poikettu
  • sinetit ovat rikkoutuneet tai niihin on kajottu kuljetuksen aikana liikenteenharjoittajasta riippumattomasta syystä
  • vaaratilanteen tai onnettomuuden vuoksi tavaroita on jouduttu purkamaan
  • jokin tapahtuma vaikuttaa menettelynhaltijan tai liikenteenharjoittajan valmiuteen noudattaa passitusmenettelyyn liittyviä velvollisuuksiaan
  • jokin yhden kuljetusvälineen muodostaneista osatekijöistä muuttuu, esimerkiksi yksi junanvaunu poistetaan tai vain vetoauto vaihtuu
  • tavarat lastataan uudelleen toiseen kuljetusvälineeseen tullin valvonnassa
  • kuljetusväline on sinetöity ja siihen halutaan lastata lisää tavaraa.

Tavaroita ja MRN-viitenumeroa ei tarvitse esittää lähimmässä tullissa, jos kuljetusvälinettä ei ole sinetöity tai vain vetoauto vaihdetaan sinetöityä tavaratilaa avaamatta. 

Tiedot siirrosta on annettava tullille merkittäväksi passitusjärjestelmään määrätullitoimipaikassa tai passitustoimipaikalla, esimerkiksi rajalla.