Hyppää sisältöön

Vakuus passituksessa

Passitusta varten Tullille on annettava vakuus, joka vastaa kuljetettavien tavaroiden verojen ja maksujen määrää. Vakuuteen lasketaan yleinen tulli, mahdolliset valmiste- ja muut verot sekä arvonlisävero. Vakuuden määrä pitää laskea itse ja ilmoittaa passitusilmoituksessa.

Voit antaa vakuuden 

 • yksittäisvakuutena yhdelle passitustapahtumalle 
 • yleisvakuutena, joka on pitkäaikainen ja kattaa useita passitustapahtumia. 

Yleisvakuus kannattaa hankkia silloin, jos passitat usein, koska se helpottaa passituksen aloittamista. Yleisvakuuden käyttöön tarvitset tullin luvan.

Yksittäisvakuus kattaa yhden passitustapahtuman. Passituksen voi aloittaa sen jälkeen, kun maksu näkyy Tullin järjestelmässä.  

Milloin ja miten yksittäisvakuus annetaan?  

Sinun pitää antaa yksittäisvakuus passituksen lähtötullitoimipaikassa samanaikaisesti, kun esität tavarat. Voit maksaa sen käteisellä, pankkikortilla tai pankkisiirrolla. Pankkisiirron käyttäminen on harvinaista, sillä passitusta ei voida aloittaa ennen kuin maksu näkyy Tullin järjestelmässä. Saat vakuuden tositteeksi panttaussitoumuksen.

Voit antaa yksittäisvakuuden myös etukäteen ennen tavaroiden esittämistä tullille. Voit asioida vakuustoimipaikan kanssa. Tullin vakuustoimipaikka antaa vakuudelle GRN-viitenumeron, joka pitää ilmoittaa passitusilmoituksessa. Alkuperäistä panttaussitoumusta ei tarvitse esittää lähtötoimipaikassa.

Yksittäisvakuuden voimassaolo

Passituksen yksittäisvakuus on voimassa tarvittavissa maissa, jotka voivat olla EU-maita tai passituksen sopimusmaita
 

Yksittäisvakuuden palauttaminen 

Kun passitus on päättynyt, Tulli palauttaa vakuuden.

Lähtötullitoimipaikka palauttaa tai vapauttaa pankkitakauksella annetun vakuuden, kun se saa tiedon tavaroiden saapumisesta määrätullitoimipaikkaan.

Käteistalletus palautetaan lähtötoimipaikassa tai pankkitilille, kun passitus on päätetty. Tulli voi palauttaa talletuksen myös esimerkiksi Suomen itärajalla, kun tavarat poistuvat passitusalueelta. Vakuuden palauttaa sen maan viranomainen, joka on ottanut vakuuden vastaan. Vakuuden palautus tapahtuu ensisijaisesti passituksesta vastaavan pankkitilille. Maksamista varten tarvitaan IBAN-tilinumeronumero ja ulkomaisista tileistä ISO BIC-koodi (SWIFT-koodi).

Jos asiakkaalla ei ole IBAN-tilinumeroa, vakuus voidaan palauttaa määrätullitoimipaikassa käteisellä. Yksittäisvakuuden palautus käteisellä maksetaan vain panttaussitoumuksen allekirjoittaneelle, virallisen nimenkirjoitusoikeuden omaavalle tai erikseen valtakirjassa palautuksen saajaksi mainitulle henkilölle.

Yleisvakuus on pitkäaikainen ja kattaa useita passituksia. 

Tarvitset yleisvakuuteen yleisvakuusluvan. Se kannattaa hankkia silloin, jos passitat usein, koska se yksinkertaistaa passituksen aloittamista. Tarvitset yleisvakuuden myös, jos haluat toimia valtuutettuna lähettäjänä.

Passituksen yleisvakuutta varten on annettava pankkitakaus, ellei yritystä ole vapautettu vakuudesta. 

Yleisvakuus tulli-ilmoituksessa

Kun passituksessa käytetään yleisvakuutta, passitusilmoituksella pitää ilmoittaa yleisvakuuden saama GRN-viitenumero ja siihen liittyvä tunnusluku. Tullin vakuusjärjestelmä varaa yrityksen antamasta vakuudesta passitettavien tavaroiden verojen määrän, kun passitus alkaa. Varattu vakuus vapautuu uudelleen käytettäväksi, kun passitetut tavarat otetaan vastaan määränpäässä ja niistä on annettu vastaanottoilmoitus Tullin järjestelmään.

Seuraa yleisvakuuden riittävyyttä 

Kun olet hankkinut yleisvakuusluvan, on sinun seurattava itse vakuuden  riittävyyttä.

 • Pidä omaa kirjanpitoa.
 • Voit käyttää kirjanpidon tukena vakuuskyselysanomia, jos olet sanomailmoittaja. Sinulla on oltava sanoma-asioinnin rekisteröinti, johon sisältyy myös vakuuskyselysanoma.

Yleisvakuuden voimassaolo

Yleisvakuuden pitää olla voimassa kaikissa EU-maissa. Lisäksi voit valita passituksen sopimusmaita mukaan. 

Näin lasket vakuuden määrän

Voit laskea passitusvakuuden määrän maahantuonnin keskihinnoista tai Fintaric-laskentapalvelussa. Jos yrityksellä on yleisvakuus, voit käyttää molempia apuna myös, kun seuraat vakuuden riittävyyttä eli viitemäärää.

Voit tarkistaa maahantuotujen tuotteiden keskihintoja eri tullinimikkeistä sivulta Maahantuonnin keskihinnat. Tarkista taulukosta vastaavan tavaran keskihinta, jonka avulla voit laskea tarvittavan vakuuden.

Voit hyödyntää verojen ja tullien määrän arvioimisessa myös Fintaricin laskentapalvelua.

 1. Valitse palvelun etusivulla ”Laskenta” ja menettelyksi ”Passitus”.
 2. Valitse päivämääräksi nykyinen päivämäärä ja ilmoita nimike.
 3. Valitse maaksi tavaroiden alkuperämaa. Palvelu arvioi tullit aina maahan sovellettavan suurimman mahdollisen tavararyhmäkohtaisen tullin mukaan tämän hetkisten tietojen perusteella.
 4. Voit jättää tullausarvon tyhjäksi ja antaa vain nettokilot, jolloin palvelu käyttää tavaran arvona Tullin keskihintataulukkoa.
 5. Valitse lopuksi arvonlisäverokanta, jolloin palvelu arvioi tullin ja verojen määrän keskihinnan mukaan. Valmisteveron alaisesta tavarasta on annettava myös tarvittavat verotietokoodit (esimerkiksi alkoholijuomavero, juomapakkausvero, virvoitusjuomavero) ja niiden edellyttämät lisätiedot.

Näin ilmoitat vakuuden passitusilmoituksessa

Ohje koskee sekä yksittäisvakuutta että yleisvakuutta. 

Passitusilmoituksessa on kenttä, jossa on ilmoitettava vakuudella katettavien tullien ja verojen määrä.  Katettava määrä tarkoittaa menettelynhaltijan laskemaa varattavan vakuuden määrää eli passitettavan tavaran tullien ja verojen määrää. Ilmoitettavan määrän on vastattava passitettavan tavaran todellisia tulli- ja verovastuita tai saman tyyppisten tavaroiden arvoista laskettuja tulleja ja veroja.

Kun teet passitusilmoituksen Tulliselvityspalvelussa, palvelu arvioi katettavan määrän automaattisesti ilmoittamasi tullinimiketiedon ja paljouden perusteella. Arvio on laskettu tavararyhmän suurimman mahdollisen tullin mukaan. Voit käyttää tätä arviota apuna, kun ilmoitat katettavaa määrää.

Voit ilmoittaa katettavaksi määräksi 10 000 euroa, jos kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

 • Katettavaa määrää ei voida arvioida tavaran arvon perusteella, koska arvotietoa ei ole saatavissa ja katettavan määrän arviointi ei ole mahdollista kohtuullisella työpanoksella.
 • Passitettava lähetys on saapunut lentoliikenteessä.
 • Lähetys passitetaan kahden lentoaseman välillä tai yhden lentoaseman sisällä.

Jos passituksesta vastaava soveltaa tätä yksinkertaistettua katettavan määrän arviointia, hänen pitää ilmoittaa passitusilmoituksessa lisätietokoodi ”FILEN”. Lisätietokoodi pitää käydä ilmi myös asiakkaan omasta kuljetustietojen hallintajärjestelmästä.

Lue lisää