Viennin varamenettely

Voit käyttää viennin tulli-ilmoituksen tekemisessä varamenettelyä, jos sähköisissä järjestelmissä on häiriö.

Varamenettelyssä viejä (tai edustaja) tekee vienti-ilmoituksen lomakkeella ja esittää sen Tullille vientitoimipaikassa. Kun varamenettely päättyy, on Tullille annettava vielä sähköinen vienti-ilmoitus.

Jos häiriö on Tullin järjestelmässä

Voit aloittaa varamenettelyn, kun saat Tullilta sähköpostiisi häiriötiedotteen, jossa kerrotaan, että varamenettelyn käyttö on sallittua.  Voit tilata sanomailmoittajaa koskevat häiriötiedotteet täältä.

Jos häiriötiedotetta käyttökatkosta ei ole, mutta et saa vastaussanomia lähettämiisi ilmoituksiin, ota yhteys operaattoriisi ja selvitä, toimivatko yhteydet Tullin suuntaan.

Käytä varamenettelynä lomakkeita tai tee ilmoitus Vienti-ilmoituspalvelussa

Jos häiriö on asiakkaan järjestelmässä

Hae lupa varamenettelyn käyttöön Tullin sähköisestä palvelukeskuksesta (spake.vienti@tulli.fi) lomakkeella 954. Ilmoita hakemuksessa varamenettelyn syy ja arvioitu päättymisajankohta.

Voit aloittaa varamenettelyn käytön, kun Vienti-ilmoituspalvelussa on julkaistu häiriötiedote.

Voit antaa varamenettelyssä vienti-ilmoituksen annettavaksi vain jommallakummalla seuraavista:

  • ESS-lomakkeella (lomake 892 eli viennin / vaarattomuuden yhtenäisasiakirja, johon voidaan viitata myös nimellä ”ESS, SAD vienti/vaarattomuus”). Kun ilmoitetaan useita  tavaraeriä, lisälehtinä käytetään lomaketta 895 (vientiartikkeliluettelo)

tai

Allekirjoita lomake. 

Viejä (tai edustaja) esittää lomakkeen liitteineen vientitullitoimipaikassa.

Varamenettelylomakkeiden täyttöohjeet

Lomakkeiden 890 (SSD) ja 892 (ESS) täyttöohjeet 
SAD-lomakkeen täyttöohjeet

Merkitse ilmoituksen kohtaan 31 teksti: ”ECS-Fallback Procedure, no data available in the system, initiated on…” sekä kyseisen varamenettelyn aloituspvm. Kohdassa 44 ilmoitetaan ”FIXEV”.  Kuljetuksen lähtöpäivä ilmoitetaan myös erityismaininnan lisäkoodilla FIXXX.

Vientitullitoimipaikassa Tulli hyväksyy ja vahvistaa ilmoituksen kohdan A alla olevalla, varamenettelyn käytön osoittavalla leimalla.

Varamenettelylomakkeen yhden kappaleen (ESS:n kappale 1) säilyttää Tulli. Toinen kappale (ESS:n kappale 3) palautetaan viejälle (tai tämän edustajalle) Tullin tekemien merkintöjen jälkeen, ja sen pitää seurata tavaraa EU:n poistumistullitoimipaikalle, jossa viennin poistuminen vahvistetaan Tullin leimalla ilmoituksen kääntöpuolelle.

Jos vientitullitoimipaikka ei ole auki, toimi näin:

  • Voit esittää varamenettelyasiakirjan liitteineen jossakin muussa Suomen tullitoimipaikassa vientikuljetuksen aikana tai vasta Suomen rajalla.
  • Voit lähettää varamenettelyasiakirjan 1. ja 3. kappaleet liitteineen skannattuna Tullin sähköiseen palvelukeskukseen sähköpostitse spake.vienti@tulli.fi. Merkitse sähköpostin aiheeksi ”viennin varamenettely” ja saatetekstiksi ”vienti-ilmoitus”. Tulli palauttaa vahvistetun 3. kappaleen skannattuna sinulle, ja voit esittää sen poistumistullitoimipaikalla.
    • Asiakirjaa ei voi lähettää sähköpostitse, jos vietävä tavara edellyttää vientiluvan esittämistä ja merkitsemistä Tullissa. Tästä voidaan poiketa, jos on erikseen sovittu, että lupamerkinnät tehdään Tullin sähköisessä palvelukeskuksessa. Jos vientiluvan merkitsemisellä on kiire, ota yhteyttä ajanvarauksella palvelevaan toimipaikkaan

Jos tavarat poistuvat Suomesta meri-, ilma- tai rautateitse ja Suomessa sijaitseva poistumistullitoimipaikka ei ole auki eikä poistumisen vahvistaminen edellytä vientilupamerkintöjä Tullissa, lähetä vahvistettu varamenettelyasiakirjan 3. kappale sekä vietävään tavaraan liittyvät kuljetusasiakirjat skannattuna Sähköiseen palvelukeskukseen spake.vienti@tulli.fi lastauslupaa varten. Lähetä asiakirjat hyvissä ajoin ennen tavaroiden poistumista, että tavaroiden tarkastaminen on vielä mahdollista. 

Merkitse sähköpostin aiheeksi ”viennin varamenettely” ja saatetekstiksi ”tavaran esittäminen poistumispaikalla”. Tulli vastaa sinulle sähköpostitse ”Saa lastata/Ei saa lastata”-viestillä.

Kun tavarat ovat poistuneet EU:sta, lähetä sähköpostitse varamenettelyasiakirjan 3. kappale kuljetusasiakirjoineen (esim. lentorahtikirja) skannattuna Sähköiseen palvelukeskukseen poistumisvahvistamista varten. Merkitse sähköpostin aiheeksi ”viennin varamenettely” ja saatetekstiksi ”poistumisen vahvistaminen”. Saat poistumisvahvistetun varamenettelyasiakirjan takaisin sähköpostitse. 

Kun järjestelmähäiriö on ohi ja varamenettelyn käyttö päättyy, on varamenettelyn aikana annetut viennin tulli-ilmoitukset annettava jälkikäteen sähköisesti Tullille.

Ilmoita vienti-ilmoituksessa erityismaininnan lisäkoodi FIXEV (=varamenettely) ja todellinen vientipäivä kentässä ”poikkeava vientipäivä” (exportPointDate). Vienti-ilmoituksista ei toimiteta viejälle enää erikseen luovutuspäätöstä ja saateasiakirjaa.

Käytä sähköisessä vienti-ilmoituksessa samaa viejän (tai edustajan) viitettä kuin varamenettelyssä antamassasi ilmoituksessa, jotta ilmoitukset pystytään kohdentamaan.