Ilmoituksen oikaisu

Jos huomaat virheen tuonnin tulli-ilmoituksessa, jonka Tulli on jo hyväksynyt tullauspäätöksellä, voit hakea Tullilta oikaisua. Oikaisua on haettava määräajassa.  Jos Tulli ei ole vielä hyväksynyt tulli-ilmoitusta, voit korjata ilmoitusta.

 • Tuontitullin määrä on vahvistettu liian suureksi.
 • Tavarat ovat viallisia tai tavarat eivät ole sopimuksen ehtojen mukaisia.
 • Tulli on tehnyt virheen.
 • Tullivelka on syntynyt poikkeuksellisissa olosuhteissa, jotka tietyissä tilanteissa oikeuttavat oikaisuun (ns. kohtuussyyt).
 • Tullivelan määrä on vahvistettu liian pieneksi.
 • Jokin tieto tulli-ilmoituksessa on annettu virheellisesti, vaikka sillä ei ole vaikutusta tulliverotukseen. Tällainen tieto on esimerkiksi kuljetusmuoto tai pakkauslaji. 

Näitä Tullin tullauspäätöksellä vahvistettuja tulli-ilmoituksen tietoja ei voi oikaista. 

 • ilmoittaja (tuoja)
 • edustaja (asiamies),
 • edustuksen laatu
 • tullimenettely
 • maksamiseen liittyvä FIVER-verkkolaskuosoite.

Näissä tapauksissa pyydä Tullia mitätöimään tullauspäätös ja anna samalla korvaava tulli-ilmoitus. Mitätöintipyynnössä sinun on ilmoitettava korvaavan ilmoituksen MRN-numero. 

1 vuoden määräaika  

Jos seuraavat kaksi ehtoa täyttyvät, pyydä oikaisua vuoden kuluessa tullauspäätöksen vahvistamispäivästä.

 1. Tavara ei vastaa sopimusehtoja tai on viallinen.
 2. Tavarat on viety unionin tullialueelta tai viennin sijasta asetettu sisäisen jalostuksen menettelyyn (hävitetty), ulkoiseen passitukseen, tullivarastointimenettelyyn tai vapaa-aluemenettelyyn.

Tavaran hävittämisestä on lisätietoa sivulla tavaran hävittäminen kaupallisessa liikenteessä (linkki ei toimi vielä).

3 vuoden määräaika  

Jos haet tullien palautusta tai peruutusta sen vuoksi, että tullia on kannettu liikaa tai tulli on tehnyt virheen, pyydä oikaisua kolmen vuoden sisällä tullauspäätöksen vahvistamispäivästä. Kolmen vuoden määräaika on voimassa myös silloin, jos teet oikaisupyynnön kohtuussyistä.

Hakemusten käsittelyaika on tällä hetkellä 3-4 kuukautta.

Oikaisupyynnöt käsitellään Tullissa saapumisjärjestyksessä, paitsi kiintiöpyynnöt käsitellään kiireellisenä. 

Hakemuksesi käsittelyä nopeuttaa

 • kun teet oikaisuhakemuksen sähköisesti Tulliselvityspalvelussa tai sanomalla ja oikaiset itse ilmoituksen virheelliset tiedot ilmoitukselle
 • oikaisuhakemuksesi mukana ovat tarvittavat liitteet. 

Saat oikaisupäätöksen Tullilta sen asiointikanavan kautta, jolla lähetit oikaisuhakemuksen.  

Tulli palauttaa maahantuontiverot suoraan tilillesi, jos palauttamisen edellytykset täyttyvät. Palautus ei kuitenkaan näy välttämättä tililläsi heti päätöksen saatuasi, vaan rahan siirtymiseen voi mennä useita päiviä

Näin haet oikaisua

Oikaisun tapaan vaikuttaa se, teitkö alkuperäisen ilmoituksen sanomalla, Tulliselvityspalvelussa vai Yritysasiakkaan tuonti-ilmoituspalvelussa (ITU). Muista lisätä hakemuksen liitteeksi kaikki asiaan liittyvät asiakirjat, joihin vaatimuksessa vedotaan, ja joilla voi olla vaikutusta asian ratkaisuun. 

Jos teit tuonnin tulli-ilmoituksen sanomalla, voit hakea oikaisua  

 • sähköisesti muutospyyntösanomalla FI413B tai
 • sähköisesti Tulliselvityspalvelussa tai
 • lomakkeella, jos sähköinen hakeminen ei ole sinulle mahdollista.

Jos teit tuonnin tulli-ilmoituksen Tulliselvityspalvelussa, voit hakea oikaisua 

 • sähköisesti Tulliselvityspalvelussa tai
 • lomakkeella, jos sähköinen hakeminen ei ole sinulle mahdollista. 

Jos teit tuonnin tulli-ilmoituksen Yritysasiakkaan tuontitullauspalvelussa (ITU), voit hakea oikaisua 

 • lomakkeella.

Lue tarkemmat hakemisen ohjeet:

Sanomalla oikaisu

Muuta ilmoituksessa oleva virheellinen tieto oikeaksi ja lähetä korjattu ilmoitus Tullille ”Muutospyyntö”-sanomalla "FI413B" ja ilmoittamalla muutostyyppi ja oikaisun syykoodi.  

Tulliselvityspalvelussa oikaisu

Huomioi: jos ilmoitus on annettu alun perin sanomalla, tee ensin näin:  

Tulliselvityspalvelussa voit pyytää oikaisua Tulliselvityspalvelun ”Yhteenveto ja lähettäminen” -osion kautta tai etusivun ”Ota yhteyttä Tulliin” -painikkeen kautta. Valitse ”Oikaisuhakemus” ja muuta ilmoituksessa oleva virheellinen tieto oikeaksi. Kun olet saanut muutettua virheelliset tiedot, palaa takaisin ”Oikaisuhakemus”-näytölle ja valitse oikaisun syykoodi.

Valitse oikea muutostyyppi ja sen mukainen syykoodi oikaisuhakemukselle 

Ilmoita korjaustyypiksi tai oikaisun syykoodiksi jokin seuraavista:

Valitse ”OIK – Muutokset ilmoitettuihin tietoihin”, kun oletat, että oikaisulla ei ole vaikutusta kannettaviin maksuihin. 

Tällöin sinun on valittava jokin seuraavista syykoodeista:

 • ”T-01 – Alkuperä”
 •  "T-04 – Nimike”
 •  ”T-07 – Tullausarvo”
 • ”T-09 – Varastosta luovuttamiseen liittyvä virhe”, jos varastonpitäjä ei luovuta tavaraa virheellisen tiedon vuoksi
 • ”T-14 – Muut”.

Esimerkki: Jos olet ilmoittanut virheellisen nimikkeen, joka ei vaikuta tullien kantamiseen, ilmoita muutoksen tyypiksi tai syyksi ”T-04 –Nimike”.

Huomioi: kun teet tullauspäätöksen jälkeen oikaisuhakemusta täydentävään tulli-ilmoitukseen ja käytät korjaustyyppiä tai syykoodia OIK – Muutokset ilmoitettuihin tietoihin. Et voi muuttaa tiettyjä tietoja ilmoituksen tietosisältöön täydentävässä ilmoituksessa, vaan muutos on tehtävä kirjoittamalla perustelu sanallisesti. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi paino- ja pakkaustiedot. 

Valitse ”JAL – Jälkikanto”, kun oletat, että oikaisu johtaa jälkikantoon. 

Tällöin sinun on valittava jokin seuraavista syykoodeista:

 • ”X-01 – Alkuperä”
 • ”X-02 – Kiintiö”
 • ”X-04 – Nimike”
 • ”X-07 – Tullausarvo”
 • ”X-08 – Tullittomuus”
 • ”X-09 – Varastosta luovuttamiseen liittyvä virhe”, jos varastonpitäjä ei luovuta tavaraa virheellisen tiedon vuoksi
 • ”X-14 – Muut”.

Esimerkki: Jos olet ilmoittanut tullausarvon liian pieniksi, ilmoita muutoksen tyypiksi tai syyksi ”X-07 – Tullausarvo”. 

Valitse ”PAL – Palautus tai peruutus”, kun odotat oikaisun perusteella palautusta.

Ilmoita aina tiliyhteystiedot, johon palautus maksetaan. Tällöin sinun on valittava jokin seuraavista syykoodeista:

 • ”B-01 – Alkuperä”
 • ”B-04 – Nimike”
 • ”B-07 – Tullausarvo”
 • ”B-08 – Tullittomuus”
 • ”B-09 – Varastosta luovuttamiseen liittyvä virhe”, jos varastonpitäjä ei luovuta tavaraa virheellisen tiedon vuoksi
 • ”B-14 – Muut”
 • ”C-02 – Kiintiö”, kun haet tavaroita kiintiöön tullauspäätöksen jälkeen
 • ”F-10 – Vialliset tavarat”, jos huomaat tulliselvityksen jälkeen, että tavara on viallinen
 • ”I-11 – Viranomaisen virhe”
 • ”J-03 – Kohtuusyyt”.

Esimerkki: Jos olet saanut hyvityslaskun, koska tuote ei ollut sopimusten mukainen, ilmoita muutoksen tyypiksi tai syyksi ”F-10 – Vialliset tavarat”. 

Ilmoita aina tiliyhteystiedot, johon palautus maksetaan. Jos tilinumeroa ei ole, voidaan poikkeustapauksissa palautus ohjata vain pankkiin maksuosoituksena. 

 • Sanomailmoittaja valitsee tällöin ”K – Maksuosoitus/Rahalähetys” sekä ilmoita tilinhaltijaksi henkilön nimi ja hänen osoitetietonsa Suomessa.
 • Tulliselvityspalvelussa valitaan tällöin ”Maksuosoitus/Rahalähetys”, sekä lisää tilinhaltijaksi henkilön nimi ja hänen osoitetietonsa Suomessa.

Tulli vastaa oikaisupyyntöön hyväksymällä tai hylkäämällä hakemuksen. 

Liitteet

Nopeuttaaksesi sähköisen oikaisuhakemuksen käsittelyä lataa hakemuksen liitteeksi aina kaikki asiaan liittyvät asiakirjat:

 • Jos haet muutosta tullausarvoon tai tavaranhaltijaan, liitä mukaan kauppalasku tai tilausvahvistus.
 • Jos haet tullietuutta, liitä mukaan etuuteen oikeuttava asiakirja, kuten alkuperätodistus tai lentokelpoisuuteen oikeuttava huolto- tai valmistustodistus.
 • Jos haet muutosta tullinimikkeeseen, ilmoita suomenkielinen tavarankuvaus, selvitys tuotteen ominaisuuksista ja tarkat tekniset tiedot sekä liitä mahdollinen kuva-aineisto luokittelun oikeellisuuden varmistamiseksi. 
 • Jos ilmoituksella on useampi kuin yksi tavaraerä, liitä erillinen laskelma arvojen, kuten kauppahinnan tai kuljetuskustannusten, jakautumisesta eri tavaraerille.
 • Jos haet muutosta tavaran palauttamisen takia, liitä mukaan todiste tavaran palauttamisesta EU:n ulkopuolelle sekä reklamaatiokirjeenvaihto myyjän kanssa.
 • Jos valtuutat asiamiehen vastaanottamaan myös palautettavan summan, vaaditaan yksilöity nostovaltakirja, jossa todetaan valtuutetun oikeus rahojen vastaanottamiseen.

Liitä asiakirjat näin 

 • Tulliselvityspalvelussa: lataa liiteasiakirjat suoraan hakemuksen liitteeksi.
 • Sanomalla: lähetä liiteasiakirjat erillisellä liitesanomalla (”Attachment Request”), jossa viitataan tulli-ilmoituksen MRN-numeroon.

Sallitut liitetiedoston muodot ovat pdf, jpg, tif, png, tiff ja jpeg. Yhden liitteen enimmäiskoko on 5 MB. Jos tallennat dokumentit yhdeksi liitteeksi ja liitteen yhteiskoko on enemmän kuin 5 MB, tallenna dokumentit useammassa erässä.

Hakemuksesi käsittelyä nopeuttaa, kun tallennat liiteasiakirjat oikealle asiakirjakoodille, esimerkiksi "N380 – Kauppalasku". Tarkista koodit täältä.

Hae oikaisua ensisijaisesti tullien palautusta tai peruutusta koskevalla lomakkeella:  

Jälkikantoa haetaan jälkikantoon johtavalla muutosilmoituksella:

Voit tehdä myös vapaamuotoisen hakemuksen. Liitä hakemukseen kaikki asian ratkaisemiseksi tarvittavat tiedot ja asiakirjat. 

Täytä hakemuksessa nämä tiedot

 • päätöksen MRN-numero
 • muutokset, joita päätökseen haetaan
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan
 • hakijan nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • tilinumero (BIC ja IBAN).

Liitteet

Nopeuttaaksesi oikaisuhakemuksen käsittelyä, lähetä hakemuksesi liitteenä aina kaikki asiaan liittyvät asiakirjat:

 • Jos haet muutosta tullausarvoon tai tuojaan, liitä mukaan kauppalasku tai tilausvahvistus.
 • Jos haet tullietuutta, liitä mukaan etuuteen oikeuttava asiakirja, kuten alkuperätodistus tai lentokelpoisuuteen oikeuttava huolto- tai valmistustodistus.
 • Jos haet muutosta tullinimikkeeseen, ilmoita suomenkielinen tavarankuvaus, selvitys tuotteen ominaisuuksista ja tarkat tekniset tiedot sekä liitä mahdollinen kuva-aineisto luokittelun oikeellisuuden varmistamiseksi. 
 • Jos ilmoituksella on useampi kuin yksi tavaraerä, liitä erillinen laskelma arvojen, kuten kauppahinnan tai kuljetuskustannusten, jakautumisesta eri tavaraerille. 
 • Jos haet muutosta tavaran palauttamisen takia, liitä mukaan todiste tavaran palauttamisesta EU:n ulkopuolelle sekä reklamaatiokirjeenvaihto myyjän kanssa.
 • Jos valtuutat asiamiehen vastaanottamaan myös palautettavan summan, vaaditaan yksilöity nostovaltakirja, jossa todetaan valtuutetun oikeus rahojen vastaanottamiseen.
 • Jos haet muutosta päätökseen, joka on tehty Yritysasiakkaan tuontitullauspalvelussa (ITU), liitä mukaan päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä.

Älä lähetä liitteinä muistitikkuja, CD-levyjä tai muita tallennusvälineitä.  

Hakemuksen ja liitteiden lähettäminen

Lähetä hakemus liitteineen sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo(at)tulli.fi tai postitse osoitteeseen Tulli, Tuonnin oikaisuhakemukset, PL 512, 00101 Helsinki.

Lähetä oikaisuhakemukset, jotka liittyvät kolmansien maiden sekä EU-maiden tuontiin Ahvenanmaalle tai muun Suomen ja Ahvenanmaan väliseen verorajatuontiin sähköpostiosoitteeseen skattegrans(at)tulli.fi tai postitse osoitteeseen Maarianhaminan tulli, PL 40, 22101 Maarianhamina. 

Kun lähetät Tullille henkilötietoja sisältäviä asiakirjoja, suosittelemme käyttämään turvallisuuden vuoksi turvasähköpostia.   

Muuta huomioitavaa

Jos tuonnin tulli-ilmoituksessa on ilmoitettu virheellinen saapumisen yleisilmoituksen tai väliaikaisen varastoinnin ilmoituksen saama MRN-viitenumero, alatason kuljetusasiakirja tai siihen liittyvä tavaraerän numero, jätä oikaisuhakemus sanomalla tai Tulliselvityspalvelussa näin: 

 • Muuta ilmoitustieto oikeaksi
 • Lisää hakemukselle liite, joka selventää pyytämääsi muutosta
 • Jätä kenttä "Syyn lisäperustelut" tyhjäksi. 

Voit myös toimittaa korjattavat tiedot sähköpostitse Sähköiseen palvelukeskukseen spake.varastointi(at)tulli.fi:

 •  Otsikoi viesti ”Tuonnin ilmoitustietojen korjaus”.
 • Kerro, mitä tuonnin tulli-ilmoituksen tapahtumatunnusta (tullausnumeroa) ja sen tavaraerää korjaus koskee.
 • Ilmoita oikeat edeltävän asiakirjan tiedot:
  • edeltävän asiakirjan tyyppi ”N355 – Saapumisen yleisilmoitus” tai ”N337 – Väliaikaisen varastoinnin ilmoitus”
   • MRN-viitenumero ja tavaraerän numero
   • alatason kuljetusasiakirjan numero, jos edeltävä ilmoitus on väliaikaisen varastoinnin ilmoitus tai EU:n ICS2-järjestelmään annettu saapumisen yleisilmoitus.
 • Sähköinen palvelukeskus kuittaa viestin vastaanotetuksi sähköpostitse.
 • Toimita saamasi sähköposti tavaran noutajalle, jotta hän voi osoittaa korjatun tiedon väliaikaisen varaston pitäjälle.
 • Väliaikaisen varaston pitäjä liittää sähköpostin alkuperäisen luovutuspäätöksen kanssa varastokirjanpitoon.

Jos huomaat, että tulli-ilmoituksessa on virhe kolli- tai painotiedoissa, voit pyytää tulli-ilmoitukseen oikaisua ”Muutospyyntö”-sanomalla tai Tulliselvityspalvelussa ”Oikaisuhakemuksessa”. 

Jätä oikaisuhakemus sanomalla tai Tulliselvityspalvelussa näin: 

 • Muuta ilmoitustieto oikeaksi.
 • Lisää hakemukselle liite, joka selventää pyytämääsi muutosta.
 • Jätä kenttä "Syyn lisäperustelut" tyhjäksi. 

Vaihtoehtoisesti voit heti tehdä uuden tulli-ilmoituksen ja pyytää virheellisen tulli-ilmoituksen mitätöintiä. Jos haet muutosta kollilukuun tai painoon, esitä mitätöintipyynnössä asiakirja, josta Tulli voi tarkistaa oikean tiedon.

Huomioi, että varastonpitäjä voi kuitenkin luovuttaa tavarat tietyin poikkeuksin, jolloin korvaavaa tullausta ei tarvita. Lisätietoa poikkeuksista sivulla väliaikaisen varastoinnin päättäminen.

Tullin päätökseen saa hakea muutosta valittamalla

Tullin päätöksestä oikaisuvaatimukseesi voit valittaa suoraan Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitus on maksullinen.

Osoita valituskirjelmä Helsingin hallinto-oikeudelle. Lähetä se osoitteeseen Helsingin hallinto-oikeus, PL 120, 00521 Helsinki.