Hyppää sisältöön

Passituksen päättäminen

Passitusmenettelyn haltijan on päätettävä passitus annetussa määräajassa. Hänen on  huolehdittava myös siitä, että kiinnitetyt sinetit ovat säilyneet ehjinä kuljetuksen ajan.

Voit päättää passituksen 

 • Tullissa (tavanomainen menettely) tai 
 • valtuutetulla vastaanottajalla (yksinkertaistettu menettely).

Yleensä määrätoimipaikassa tavaroiden esittämisen yhteydessä tavaroille osoitetaan myös joku muu tullimenettely, esimerkiksi luovutus vapaaseen liikkeeseen tai varastointi.

Näin passitus päätetään Tullissa (tavanomainen menettely) 

Tässä menettelyssä on passitetut tavarat esitettävä Tullille. Kaikki toimet passituksen päättämiseksi tehdään Tullissa.  

Sinun on pyydettävä tavaroille ensin purkauslupa Tullista. Kun olet saanut purkausluvan, voit purkaa tavarat. Sen jälkeen sinun pitää lähettää tavaroista purkaustulosilmoitus Tullille. Tämän jälkeen Tulli päättää passituksen. 

Voit pyytää tavaroiden purkauslupaa, kun tavarat ovat Suomen alueella.  

Näin pyydät purkausluvan   

 • Voit pyytää purkausluvan mistä tahansa avoinna olevasta ja asiakaspalvelua tarjoavasta tullitoimipaikasta
 • Voit pyytää purkausluvan sähköisesti joko Tulliselvityspalvelussa tai sanomalla 

Suosittelemme pyytämään purkausluvan sähköisesti tai toimipaikalla. Jos nämä tavat eivät ole mahdollisia, voit pyytää purkausluvan sähköpostitse Tullin sähköisestä palvelukeskuksesta spake.passitus@tulli.fi.

Ilmoita sähköpostitse lähetetyssä pyynnössä nämä tiedot:

 • passituksen MRN-viitenumero
 • pyyntö purkaa tavarat
 • tieto aiotusta purkauspaikasta varastotunnisteineen (FI1234567-800101)
 • tieto mahdollisten tullisinettien olemassaolosta ja kunnosta.

Jos passitus on lähtötoimipaikassa aloitettu varamenettelyssä, on purkauslupapyynnön liitteenä lähetettävä tavaraa koskeva saateasiakirja liitteineen skannattuna. Varamenettelyn käyttö ilmenee passituksen saateasiakirjan kohtaan (MRN) tehdystä punaisesta varamenettelyleimasta.

Voit saada purkausluvan näillä ehdoilla

Purkausluvan saa näillä ehdoilla: 

 • Tavarat aiotaan purkaa Tullin hyväksymään väliaikaiseen varastoon tai tullivarastoon tai tavarat toimitetaan alustoimituksena.
 • Tavaroille osoitetaan seuraava tullimenettely välittömästi purkausluvan pyytämisen jälkeen tai tulli-ilmoitus on annettu ennakkoon (D-ilmoitus). Tavarat saa ottaa käyttöön, kun luovutuspäätös on saatu Tullista.
 • Tavarat poistuvat unionista. Kun tavarat poistuvat unionista muun kuin säännöllisen liikenteen aluksella, on tavaroita koskeva aluksen manifestin konossementti tai muu vastaava tieto toimitettava purkaustuloksena. Purkaustuloksena hyväksytään vain lopullinen manifestitieto, ei esimerkiksi ennakkomanifestia.

Näin toimitat purkaustulosilmoituksen 

Purkaustulosilmoituksella ilmoitat vastasiko tavara ilmoitettua.  

 • Jos pyysit purkausluvan toimipaikalta, lähetä purkaustulosilmoitus sähköpostitse: passitusseuranta@tulli.fi
 • Jos pyysit purkauslupaa Tulliselvityspalvelussa, lähetä purkaustulos Tulliselvityspalvelussa.  Katso tarkemmat ohjeet tämän sivun haitarista  "Purkaustuloksessa ilmoitettavan tarkastustuloksen ilmoittaminen Tulliselvityspalvelussa" 
 • Jos pyysit purkauslupaa sanomalla, lähetä purkaustulos sanomalla. Katso tarkemmat ohjeet tämän sivun haitarista "Purkaustuloksessa ilmoitettavan tarkastustuloksen ilmoittaminen sanomalla (FI044)" 
 • Jos pyysit purkausluvan sähköpostitse, lähetä purkaustulosilmoitus sähköpostitse: passitusseuranta@tulli.fi. Ilmoituksessa on oltava nämä tiedot: 
  • passituksen MRN-viitenumero
  • mahdolliset eroavaisuudet
  • varastonpitäjän (tai aluksen edustajan) allekirjoitus, nimenselvennys ja varaston (aluksen) nimi.
 • Purkaustuloksen voi ilmoittaa myös erillisellä asiakirjalla. Jos puretut tavarat eroavat passitusilmoituksen purkausluvan tiedoista, ilmoitetaan eroavaisuudet purkaustuloksessa. Eroavaisuuksia ovat ylilukuiset, vaihtuneet tai puuttuneet tavarat.

Toimita purkaustulosilmoitus viimeistään seuraavana päivänä

Purkaustulos on toimitettava välittömästi purkauksen jälkeen tai viimeistään purkausluvan antamista seuraavana päivänä. Tulli päättää passitusmenettelyn hyväksyttävää purkaustulosta tai seuraavan menettelyn tulli-ilmoitusta vastaan.

Vastuu puretuista tavaroista

Vastuu purkaustuloksessa ilmoitettavista tavaroista siirtyy varastonpitäjälle sen jälkeen, kun tavarat on kirjattu varaston kirjanpitoon ja Tulli on hyväksynyt annetun purkaustuloksen.

Passituksen päättäminen valtuutetulla vastaanottajalla (yksinkertaistettu menettely)

Passitettuja tavaroita ei esitetä Tullille, vaan valtuutettu vastaanottaja ottaa tavarat vastaan.

Valtuutettu vastaanottaja voi ottaa vastaan luvasta riippuen joko T-passituksella tai TIR-passituksella saapuvia lähetyksiä. Valtuutetun vastaanottajan on lähetettävä vastaanottosanoma (FI007A) kaikista saapuvista tavaroista Tullille ennen tavaroiden purkamisen aloittamista. Vastaanottosanomalla ilmoitetaan sinettien kunto tai tieto puuttuvasta sinetistä. Vastaanottosanomalla ilmoitetaan myös, jos kuljetuksessa ei ole sinettejä.

Saatuaan purkauslupasanoman valtuutettu vastaanottaja saa poistaa mahdolliset sinetit ja aloittaa tavaroiden purkamisen. Tavaroiden tarkastus on suoritettava vertaamalla tavaroita purkausluvan tai TIR-carnet´n tietoihin. 

Purkaustulos

Valtuutetun vastaanottajan on annettava purkaustulosilmoitus Tullille viipymättä, kuitenkin viimeistään kolmantena päivänä purkausluvan saamisesta. Purkaustulosilmoituksessa täytyy olla seuraavat tiedot: mahdolliset liialliset tavarat, puuttuvat sekä tilalle tulleet tavarat ja mahdolliset muut säännönvastaisuudet, kuten eroavuudet TIR-carnet´n ja purkauslupasanoman tiedoissa. Valtuutetun vastaanottajan on arkistoitava vastaanottamiaan lähetyksiä koskevat saateasiakirjat sekä mahdolliset liitteet siten, että ne ovat Tullin saatavilla.

Tarkastustuloskoodit:

 • ”A2 – Ilmoituksen mukainen”, kun purkamasi tavarat ovat niin laadullisesti kuin määrällisesti vastanneet passitusilmoituksella ilmoitettua
 • ”A5 – Vähäisiä eroavaisuuksia/Ylipuretut erät”, kun on havaittu pieniä eroavuuksia, jotka eivät vaikuta passituksen päättämiseen tai tullivelkaan
  • Pieniä eroavaisuuksia ovat esimerkiksi
   • puuttuva tai väärä kuljetusvälineen tunniste (esim. käytetty AUT-0)
   • vähäisenä pidettävä poikkeavuus painossa, pakkauslajissa tai -merkinnöissä ilman havaittavaa tavaroiden näkyvää käsittelyä tai vaihtamista
   • on purettu ylilukuista tavaraa (samaa tai eri tavaraa), jotka asetetaan tai on asetettu väliaikaisen varaston kirjanpitoon tai uuteen tullimenettelyyn (esim. luovutus vapaaseen liikkeeseen).
 • ”B1 – Menettelyn luovuttaminen kielletty / Ei tyydyttävä Puuttuvat erät”, kun tavaroita on puuttunut (kokonaan tai osittain) tai tavarat ovat vaihtuneet ilmoitettuihin verrattuna (tavaran laji ja paljous) tai on todettu kokonaan ilmoittamatonta tavaraa.

”A1 – Tarkastustulos vastaa ilmoitusta”, koodi on vain Tullin käytössä. Sillä Tulli ilmoittaa, että Tulli on tarkastanut tavarat ja tiedot ja että todetut tavarat ja määrät ovat ilmoitetun mukaisia.

TIR-carnet'n päättäminen Tullissa

TIR-carnet päätetään tullitoimipaikassa valtuutetun vastaanottajan antamaa purkaustulosta vastaan.

Tulotodistus

Valtuutetun vastaanottajan on kuljettajan pyynnöstä annettava unionin tullikoodeksin delegoidun asetuksen liitteen 72 - 03 mukainen tulotodistus jokaisesta asetetussa määräajassa ja muuttumattomassa kunnossa saapuneesta tavaralähetyksestä.

Muuta huomioitavaa

Valitse purkaustuloskoodi

 • ”A2 – Ilmoituksen mukainen”, kun purkamasi tavarat ovat sekä laadullisesti että määrällisesti vastanneet passitusilmoituksella ilmoitettua.
  • Kun tarkastustulos on A2, pääset lähettämään ilmoituksen painamalla ”Siirry lähettämään”.
 • ”A5 – Vähäisiä eroavaisuuksia/Ylipuretut erät”, kun on havaittu pieniä eroavuuksia, jotka eivät vaikuta passituksen päättämiseen tai tullivelkaan (esim. vähäisenä pidettävä poikkeavuus painossa, pakkauslajissa tai –merkinnöissä). Tällä koodilla ilmoitetaan myös kokonaan ilmoittamattomat eli ylipuretut tavarat.
  • Kun tarkastustulos on A5, paina ”Lisää ja/tai muokkaa ilmoituksen tietoja” -painiketta, jolloin pääset ilmoittamaan eroavaisuuksista.
 • ”B1 –Puuttuvat erät ”, kun tavaroita on puuttunut (kokonaan tai osittain), tavarat ovat vaihtuneet ilmoitettuihin verrattuna (tavaran laji ja paljous) tai on todettu kokonaan ilmoittamatonta tavaraa. Jos lähetyksessä on sekä puuttuvia että ylipurettua tavaroita, valitse tämä koodi.
  • Kun tarkastustulos on B1, paina ”Lisää ja/tai muokkaa ilmoituksen tietoja” -painiketta, jolloin pääset ilmoittamaan eroavaisuuksista.

Et saa valita purkaustulokseksi ”A1 – Tarkastustulos vastaa ilmoitusta”, koska koodi on vain Tullin käytössä. Sillä koodilla Tulli ilmoittaa, että Tulli on tarkastanut tavarat sekä tiedot ja että todetut tavarat ja määrät ovat ilmoitetun mukaisia.

Ilmoita purkaustulos seuraavasti:

 • Ilmoita ”A2 – Ilmoituksen mukainen”, kun purkamasi tavarat ovat sekä laadullisesti että määrällisesti vastanneet passitusilmoituksella ilmoitettua.
 • Ilmoita ”A5 –Vähäisiä eroavaisuuksia/Ylipuretut erät”, kun on havaittu pieniä eroavuuksia, jotka eivät vaikuta passituksen päättämiseen tai tullivelkaan (esim. vähäisenä pidettävä poikkeavuus painossa, pakkauslajissa tai –merkinnöissä)
  • Kun tarkastustulos on A5, ilmoita todetut määrät purkaustulosilmoituksella.
 • Ilmoita ”B1 – Puuttuvat erät ”, kun tavaroita on puuttunut (kokonaan tai osittain), tavarat ovat vaihtuneet ilmoitettuihin verrattuna (tavaran laji ja paljous) tai on todettu kokonaan ilmoittamatonta tavaraa.
  • Kun tarkastustulos on B1, ilmoita todetut määrät purkaustulosilmoituksella.

Et saa ilmoittaa tarkastustulokseksi ”A1 – Tarkastustulos vastaa ilmoitusta”, koska koodi on vain Tullin käytössä. Sillä koodilla Tulli ilmoittaa, että Tulli on tarkastanut tavarat ja tiedot ja että todetut tavarat ja määrät ovat ilmoitetun mukaisia.

T-passituksella lähetetyt tavarat voidaan esittää Tullille passitukselle annetun määräajan jälkeen, jos tavarat ovat edelleen Tullin tarkastettavissa. Jos tavarat eivät enää ole Tullin tarkastettavissa, passitusta ei hyväksytä Tullille esitetyksi, eikä passitukselle anneta purkauslupaa.

Jälkikäteisen esittämisen hyväksyminen

Passitus katsotaan esitetyksi määräajassa, jos määräajan ylittyminen ei johdu passituksesta vastaavan toiminnasta. Hyväksyttäviä syitä määräajan ylittymiselle voivat olla esimerkiksi seuraavat:

 • matkan aikana tapahtunut onnettomuus (poliisin merkinnät saateasiakirjassa tai muussa dokumentissa)
 • kuljettaja on joutunut turvautumaan lääkärinhoitoon (lääkärintodistus)
 • ajoneuvon vaurioituminen ja sitä seurannut korjaus (tosite hinaus- ja korjauspalvelusta)
 • lakko, lumivyöry tai muu hyväksyttävä ja todistettava viivästys.

Määrätullitoimipaikka arvioi saadun selvityksen perusteella, voidaanko tavaroiden esittäminen hyväksyä jälkikäteen.

Esittämättä jääneiden tavaroiden luovuttaminen vapaaseen liikkeeseen

Tavaranhaltija tai vastaanottaja voi joskus havaita jälkikäteen, että saapuneita tavaroita seurannut T1-passitus on jäänyt esittämättä Tullille. Tällöin tavarat voidaan luovuttaa vapaaseen liikkeeseen tuonnin tulli-ilmoituksella, jossa normaalisti vaadittavien tietojen lisäksi ilmoitetaan seuraavat tiedot:

 • Tuonnin tulli-ilmoituksessa käytetään lisätietokoodia FIXXX ja ”Kuvaus”-kohdassa mainitaan ”Passitus jäänyt esittämättä”.
 • Edeltävän asiakirjan koodina käytetään 1ZZZ ja viitteenä ilmoitetaan esittämättä jääneen passituksen MRN-viitenumero.

Tulli ei päätä passitusta, vaan tullauspäätös toimitetaan lähtötoimipaikalle vaihtoehtoisena todisteena passitusmenettelyn päättämisestä. 

TIR carnet -passitukselle purkauslupaa on pyydettävä Tullista jo raja- tai saapumistoimipaikassa, jos määränpäässä ei ole enää Tullin asiakaspalvelua tarjoavaa toimipaikkaa.