Hyppää sisältöön

Tietojen ja asiakirjojen julkisuus

Julkisuuslain mukaan viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, jollei niitä ei ole erikseen määritelty salassa pidettäviksi. Lisäksi jokaisella on oikeus saada tietoja häntä itseään koskevista asiakirjoista. Tietoja voi saada hakemalla niitä itse Tullin asiointipalveluista tai toimittamalla kirjallisen tietopyynnön Tullin kirjaamoon. 

Tiettyä käyttötarkoitusta varten koottua tietojen ja tietoaineistojen kokoelmaa kutsutaan tietovarannoksi. 

Tullin julkista tietoa sisältävät tietovarannot on esitelty aihealueittain omilla alasivuillaan.

Listaus tietovarannoista

Kuka voi saada tietoja?

Kuka tahansa voi saada julkiset asiakirjat nähtäväkseen. Tullin asiakirjoista suurin osa on kuitenkin osittain tai kokonaan salassa pidettäviä. Jos asiakirja on salassa pidettävä, voit kysyä Tullilta, onko sinulla oikeus saada tiedot. Oikeudesta saada tiedot päätetään jokaisessa tapauksessa erikseen.

Ohjeet tietopyynnön tekemiseen

Voit lähettää vapaamuotoisen tietopyynnön sähköpostitse tai postitse. Kerro pyynnössä asiakirjan yksilöimiseksi tarvittavat tiedot, esimerkiksi henkilötunnus tai yritystunnus sekä tapahtumatunnus, diaarinumero tai asianumero. 

Lähetä tietopyyntö Tullin kirjaamoon joko

  • sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@tulli.fi

tai

  • postitse osoitteeseen PL 512, 00101 Helsinki.

Jos asiakirja on julkinen, tietopyyntöä varten ei tarvitse tunnistautua. Jos taas pyydät tietoa salassa pidettävästä asiakirjasta, sinun on todennettava henkilöllisyytesi tietojen saamiseksi. Tällöin sinun on käytävä Tullin toimipaikassa esittämässä voimassa oleva henkilöllisyystodistus. Katso Tullin asiakaspalvelua tarjoavat toimipaikat.

Tietopyynnöistä peritään valtion maksuperustelain mukainen maksu. Lue tarkempaa tietoa maksuista.

Huomioi, että tietopyyntö on eri asia kuin EU:n tietosuoja-asetuksessa määritelty rekisteröidyn oikeus pyytää pääsyä hänestä kerättyihin henkilötietoihin. Tästä oikeudesta voit lukea lisää Tullin tietosuojaselosteesta.