Hyppää sisältöön

Tavaran unioniasema 

Tavaran tulliselvityksessä on olennaista tietää tavaran unioniasema eli onko tavara unionitavaraa.  

Mitä unionitavara on

Unionitavaroita ovat: 

 • tavarat, jotka on tuotettu kokonaan EU:n tullialueella ja jotka eivät sisällä EU:n tullialueen ulkopuolisista maista tai sen ulkopuolisilta alueilta tuotuja tavaroita.
 • tavarat, jotka on tuotu EU:n tullialueelle sen ulkopuolisista maista tai sen ulkopuolisilta alueilta ja luovutettu vapaaseen liikkeeseen.
 • tavarat, jotka on tuotettu EU:n tullialueella joko ainoastaan tavaroista, jotka on tuotu EU:n tullialueelle ja luovutettu vapaaseen liikkeeseen tai näiden tavaroiden ja EU:n tullialueella kokonaan tuotettujen tavaroiden yhdistelmästä.

Unionitavara liikkuu lähtökohtaisesti vapaasti ilman tullimuodollisuuksia EU:ssa. Poikkeuksia ovat:

 • erityisen veroalueen rajan ylittäminen, esimerkiksi Suomessa Ahvenanmaan ja muun Suomen välinen veroraja
 • meriliikenteessä muu kuin säännöllinen reittiliikenne.

Mitä unionitavara ei ole  

Muu kuin unionitavara on tavara, joka on joko tuotettu EU:n tullialueen ulkopuolella tai tavara, joka on menettänyt tullioikeudellisen ase­mansa unionitavarana.

Unioniaseman todistaminen

Kun tavaraa kuljetetaan kahden EU-maan välillä EU:n ulkopuolisen maan tai alueen kautta, tavaran unioniaseman voi todentaa tavaran saapuessa takaisin EU:hun esimerkiksi Unioniaseman ilmoituspalvelussa (PoUS) rekisteröidyn ilmoituksen avulla. 

Vientimenettelyyn tai ulkoiseen jalostusmenettelyyn asetetulle unionitavaralle ei saa pyytää unioniaseman vahvistusta tai rekisteröintiä.  

Meriliikenne

Unioniasema pitää todistaa, kun unionitavaraa kuljetetaan tullialueen osien välillä meritse aluksella, jolle ei ole myönnetty tullilainsäädännössä tarkoitettua säännöllisen reittiliikenteen lupaa. Esimerkiksi kun alus kulkee Hampurista Pietarin sataman kautta Kotkaan, unioniasema täytyy osoittaa aluksen saapuessa Kotkaan. 

Unioniaseman osoittavaa asiakirjaa voi käyttää vain kerran, eli silloin, kun se esitetään ensimmäistä kertaa määrämaan tullille. Jos kaikkia unioniaseman osoittavan asiakirjan tavaroita ei esitetä kerralla, esittämättä jääneille tavaroille on oltava oma erillinen unioniaseman osoittava rekisteröintiasiakirja tai todiste. 

Jos samassa aluksessa olevia unionitavaroita puretaan eri määräsatamiin, jokaisessa satamassa esitettävälle tavaralle on oltava olla oma unioniaseman osoittava todiste.

Lentoliikenne

Unioniasema pitää todistaa, kun tavara on kuljetettu EU:n ulkopuolisen kentän kautta takaisin EU:hun. Esimerkiksi kun lento kulkee Pariisista Lontoon lentokentän kautta Helsinkiin, unioniasema täytyy osoittaa lennon saapuessa Helsinkiin. 

Maantieliikenne

Unioniasema pitää todistaa, kun tavara kuljetetaan osan matkaa EU:n ulkopuolella ja saavutaan takaisin EU:n alueelle. Esimerkiksi kun Suomessa tuotettuja tavaroita kuljetetaan Sveitsin kautta Italiaan, täytyy tavaroiden unioniasema osoittaa tavaroiden saapuessa Italiaan. 

Todisteet

 • T2L-todiste rekisteröitynä EU:n unioniaseman ilmoituspalvelussa (PoUS), myös valtuutetun antajan vahvistamat
 • T2LF-todiste rekisteröitynä EU:n unioniaseman ilmoituspalvelussa (PoUS) tavaroista, jotka kuljetetaan EU:n erityiselle veroalueelle, kyseisiltä alueilta tai kyseisten alueiden välillä.

  EU:n tullialueeseen mutta veroalueeseen kuulumattomia alueita ovat: Ahvenanmaa, Athosvuori, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Ranskan Guayana, Réunion, Kanaalisaaret ja Kanarian saaret. 

Hyväksytty rekisteröintipyyntö saa MRN-viitenumeron ja todisteen, jonka voit tulostaa Unioniaseman ilmoituspalvelusta (PoUS). Voit lähettää todisteen (SRD = Status Registration Document) esimerkiksi tavaroiden vastaanottajalle. Todiste on voimassa 90 vuorokautta sen rekisteröimisestä. Määränpäässä tavaran esittävä toimija tarvitsee MRN-viitenumeron ja todisteen tavaran unioniaseman osoittamiseksi.

Tarkista Unioniaseman ilmoituspalvelun (PoUS) täyttöohjeet täältä. 

Muita kuin Unioniaseman ilmoituspalvelussa (PoUS) rekisteröityjä unioniaseman osoittavia asiakirjoja ovat: 

 • T2-passitukseen asetettujen tavaroiden passitusilmoituksella olevat tiedot (mm. kahden unionimaan välillä, esim. Suomesta Sveitsin kautta Italiaan ja tavaroita ei ole asetettu vientimenettelyyn)
 • Meriliikenteessä valtuutetun antajan vahvistama varustamon tavaraluettelo (C-merkintä tavaroiden unioniasemasta). Lue valtuutetun antajan lupaohje sivulta Lupaohjeet luvanhaltijalle.
 • Kun tavaroiden arvo on enintään 15 000 euroa, voit käyttää kauppalaskua tai kuljetusasiakirjaa, joka sisältää vain unionitavaroita ja vähintään seuraavat tiedot:
  • koodi ”T2L” tai ”T2LF”
  • lähettäjän tai, jos lähettäjää ei ole, asianomaisen henkilön täydellinen nimi ja osoite sekä allekirjoitus
  • toimivaltainen tullitoimipaikka (FI002000)
  • kollien lukumäärä, laji, merkit ja numerot, tavaran kuvaus, tavaroiden bruttomassa kilogrammoina, tavaroiden arvo
  • konttien numerot, jos tavarat on lastattu kontteihin.

Unioniasemalle kannattaa kuitenkin pyytää vahvistusta/rekisteröintiä EU:n Unioniaseman ilmoituspalvelussa (PoUS), sillä se voi helpottaa tulliselvittämistä määränpäässä. 

Huomioi: Yli 15 000 euron arvoisten tavaroiden unioniasemalle pitää pyytää unioniaseman rekisteröintiä Unioniaseman ilmoituspalvelussa (PoUS). Tämä koskee myös valtuutettua antajaa.

 • Kalastuspäiväkirja, saaliin purkamisilmoitus, jälleenlaivausilmoitus tai aluksen seurantalokitieto (tätä ei vaadita, jos kalastusaluksen kokonaispituus on alle 10 m).
 • TIR- tai ATA-carnet, NATO 302 tai EU 302 -lomake, kun asiakirjaan on tehty merkintä "T2L" tai "T2LF" . Unionitavarat on esitettävä selkeästi muista tavaroista eroteltuna siten, että merkinnän "T2L" tai "T2LF" voi havaita koskevan ainoastaan unionitavaroita. Merkinnälle on pyydettävä lähtötullitoimipaikan vahvistus.
 • Unionin jäsenmaassa rekisteröidyn moottoriajoneuvon rekisterikilpi ja rekisteröintiasiakirjat.
 • Valmisteveron alaisten tuotteiden siirrossa käytettävän EMCS-järjestelmän saateasiakirja (e-AD tai e-SAD), kun tavaroita ei ole asetettu vientimenettelyyn tai ulkoiseen jalostusmenettelyyn.

Muu kuin kirjallinen todiste voi olla: 

 • pakkauspäällys, kuormalava tai niiden kaltainen varuste (ei kontti), joka voidaan tunnistaa unionin tullialueelle sijoittautuneelle henkilölle kuuluvaksi
 • suullinen ilmoitus matkustajan mukanaan kuljettamista tavaroista, kun tavaroiden siirtoon ei liity kaupallista tarkoitusta
 • matkustaja, joka ei ole talouden toimija, voi pyytää saada unionitavaroiden tullioikeudellista asemaa koskevan rekisteröintiasiakirjan 1165s.

Muuta huomioitavaa

T2L- ja T2LF-todisteiden voimassaoloaika

 • Tavaran unioniaseman osoittava todiste on voimassa 90 vuorokautta. Unioniaseman ilmoituspalvelussa (PoUS) voi vahvistus-/rekisteröintipyynnössä pyytää pidempää voimassaoloaikaa perustellusta syystä.

 • Tavaran unioniaseman todistava asiakirja, esimerkiksi valtuutetun antajan varustamon tavaraluettelo tai varamenettelyasiakirja, on voimassa 90 vuorokautta sen vahvistamista. 

 • Jos ilmoituksen voimassaoloaika loppuu ennen kuin tavara esitetään määrämaassa, tehdään uusi pyyntö vanhaksi menneen tilalle. Todisteen voimassaoloaikaa ei ole mahdollista jatkaa.

T2L- ja T2LF-todisteiden korjaaminen ja mitätöinti

 • Tavaran unioniaseman todistetta ei voi korjata. Jos tietoihin tulee muutoksia, pitää tehdä uusi pyyntö Unioniaseman ilmoituspalvelussa. 

  • Jos uusi pyyntö tehdään tavaran lähdön jälkeen, voi lisätietokoodin "99210 - Annettu jälkikäteen" selitteeseen lisätä alkuperäisen ilmoituksen MRN-viitenumeron ja tiedon "korvaava ilmoitus".

 • Tavaran unioniaseman todistetta ei voi pyytää mitätöitäväksi.

 • Tavaran unioniaseman todiste mitätöityy automaattisesti todisteen voimassaoloajan jälkeen.

Unioniaseman ilmoituspalvelusta (PoUS) voi saada sähköpostilla tiedon, kun pyynnölle tulee esimerkiksi vahvistus tai lisäselvityspyyntö. Käyttäjän sähköpostiosoite pitää lisätä palvelun käyttäjätietoihin. 

 • Ilmoita "Kontin tiedot" välilehdellä kohdassa "tavaroiden viite" aina tavaraerän numero. Myös silloin, kun useammassa kontissa on saman tavaraerän tavaroita ja pyynnössä on vain yksi tavaraerä. 
 • Yhdellä tavaraerällä voi ilmoittaa useampia eri pakkaustapoja. Pakkaustavat lisätään tavaraerälle + -painikkeella. 
 • Irtotavarasta eli bulkkitavarasta ei ilmoiteta pakkausten määrää ja lähetysmerkintöjen lisääminen on vapaaehtoista. Irtotavaran pakkaustavat: VQ, VG, VL, VY, VR, VS ja VO.
 • Tavarat ilmoitetaan pyynnöllä tavaraerittäin, tullinimikkeittäin kuuden numeron tarkkuudella. 

Liiteasiakirjat

Liiteasiakirjan pitää olla sellainen, että sen avulla pystyy varmistumaan tavaroiden unioniasemasta joko suoraan tai yrityksen kirjanpidon kautta. Liiteasiakirja voi olla esimerkiksi kauppalasku, proforma, manifesti tai rahtikirja. 

 • Liiteasiakirja on pakollinen todisteen rekisteröintipyynnössä
 • Liiteasiakirjan numeron tai liitettävän asiakirjan voi lisätä ilmoitukselle jälkikäteen vain, jos Tulli pyytää sitä. 
 • Pyynnön liitteessä voi olla useamman ostajan/vastaanottajan tiedot, jos kyseisellä lähetyksellä on useampi toimija.

 • Liiteasiakirjan ilmoittaminen esittämisilmoituksella on kuitenkin vapaaehtoista. 

Tarkista Unioniaseman ilmoituspalvelun (PoUS) täyttöohjeet täältä.

 • Liiteasiakirjan ilmoittaminen esittämisilmoituksella on vapaaehtoista. 

 • Kaikki tavaran unioniaseman todistavat MRN:t esitetään samalla tavalla. Esittämisilmoitukseen ei vaikuta se, onko todistus vahvistettu/rekisteröity Unioniaseman ilmoituspalvelussa (PoUS) vai jonkun jäsenmaan kansallisessa järjestelmässä. 

 • Esittämisilmoituksen antamisella on samat aikarajat kuin väliaikaisen varastoinnin esittämisellä: Saapumisen esittämisilmoitus (FI332, IE347)

 • Tavarat voi esittää Tullille, kun ne ovat saapuneet ja Tullin tarkastettavissa. Matkalla olevia tavaroita ei voi esittää.

 • Erillistä väliaikaisen varastoinnin tai saapumisen yleisilmoitusta ei tarvitse antaa, kun unionitavaroilla on Unioniaseman ilmoituspalvelussa (PoUS) saatu unioniaseman todiste ja MRN-viitenumero. Tällöin Suomeen saavuttaessa tavarat esitetään Unioniaseman ilmoituspalvelussa (PoUS) saadulla MRN-viitenumerolla.

Jos kontti on kauppatavaraa ja sen unioniasema pitää todistaa määränpäässä ja sen arvo on yli 15 000 euroa, pitää unioniaseman vahvistusta/rekisteröintiä pyytää Unioniaseman ilmoituspalvelussa (PoUS).