Hyppää sisältöön

Yhdellä nimikkeellä ilmoittaminen

Tulli voi ilmoittajan pyynnöstä hyväksyä yhdellä tulli-ilmoituksella tullattavien tavaroiden ilmoittamisen yhteen nimikkeeseen, jos ilmoittaminen tavaroiden tariffin mukaisiin nimikkeisiin aiheuttaisi suhteettoman paljon työtä ja kustannuksia kannettaviin tuontitulleihin nähden.

Tulli-ilmoituksella ilmoitetaan nimike, jolla on korkein kannettava tuontitulli. Lupaa yhden nimikkeen käyttämiseen ei anneta, jos lähetyksessä on kauppapoliittisten toimenpiteiden tai rajoitusten alaisia tuotteita.

Ilmoittajan / edustajan on luokiteltava kaikki tavarat tariffin mukaisiin nimikkeisiin, jotta voidaan selvittää

 • korkeimman tullin alainen nimike
 • sovelletaanko tuotteisiin kauppapoliittisia toimenpiteitä tai
 • ovatko ne rajoitusten alaisia.

Kauppalasku, johon tiedot on merkitty, lähetetään tulliin

 • sähköisen tulli-ilmoituksen liitetiedostona.

Lupaa yhden nimikkeen käyttämiseen ei anneta, jos kyseessä on tavaroiden asettaminen erityismenettelyyn. Erityismenettelyjen käyttö vaatii luvan ja luvassa mainitaan tullinimikkeet, joihin lupaa voidaan käyttää. Lisäksi erityismenettelyyn asetetuista tavaroista on pidettävä kirjanpitoa ja annettava päätöstilitys valvovalle tullille.

Miten saan luvan yhden nimikkeen käyttöön?

Hae lupaa ilmoittamalla sanomassa tai tulliselvityspalvelussa EU lisämenettelykoodi F47 (Lupa saada soveltaa UTK 177 artiklaa). Lähetä kauppalasku tulliin sanoman liitetiedostona.

Lupaa ei myönnetä, jos

 • lähetyksessä on rajoituksen alaisia tuotteita tai
 • lähetykseen kohdistuu kauppapoliittisia toimenpiteitä (esim. polkumyynti/tasoitustulli) tai
 • tavarat asetetaan erityismenettelyyn.

Mitä ilmoitan tulli-ilmoituksella, kun haen lupaa yhden nimikkeen käyttöön?

 • nimikkeen, josta kannetaan korkein tariffin/etuuskohtelun mukainen tuontitulli
 • tullausarvona koko lähetyksen tullausarvon
 • paljoutena koko lähetyksen paljouden
 • tavaraerän lisätiedoissa FIXXX ja seliteteksti: ei sovelleta kauppapoliittisia toimenpiteitä, ei rajoitusten alaisia tuotteita.