Hyppää sisältöön

Tupakan, nuuskan ja sähkösavukkeiden tilaaminen netistä

Et voi tilata Suomeen ulkomailta tupakkatuotteita, sähkötupakkaa, nikotiininesteitä etkä nuuskaa. 

Suomeen ei siis voi tilata esimerkiksi mitään seuraavista:

 • savukkeet, sikarit ja kääretupakka
 • nuuska, nenänuuska ja purutupakka
 • sähkösavukkeet eli sähkötupakka (sekä kertakäyttöiset että uudelleentäytettävät laitteet)
 • nikotiininesteet
 • muut tupakkatuotteet, kuten savuketikut ja tupakkaa sisältävät kapselit.

Kielto koskee kaikkia tuotteita, jotka ovat tupakkalain mukaan tupakkatuotteita. Lue lisää tupakkalaista sivun alaosasta.

Kielto on voimassa kaikissa tilanteissa, joissa tuotteita tilataan joko internetin kautta, sähköpostilla, postilla tai puhelimitse. Kielto koskee tilaamista sekä EU:n sisältä että EU:n ulkopuolelta. 

Sama kielto koskee myös Ahvenanmaan-tilauksia. Manner-Suomeen ei siis voi tilata näitä tuotteita Ahvenanmaalta.

Poikkeukset kiellosta

Voit tilata Suomeen sellaisia tuotteita, joita ei määritellä tupakkatuotteiksi. Tällaisia ovat esimerkiksi 

 • nikotiinipussit
 • nikotiinittomat nesteet
 • savukepaperit ja muut tupakointivälineet. 

Jos tilaat näitä tuotteita, saatat kuitenkin joutua tullaamaan tilauksesi sekä maksamaan siitä veroja ja tullimaksuja. Tutustu tarkemmin, miten tilaus tullataan ja miten paljon veroja täytyy maksaa.

Monia tupakkatuotteita voi tuoda Suomeen mukanaan omalta matkaltaan sekä vastaanottaa lahjana tietyn määrän. Matkustamiseen ja lahjan saamiseen pätevät siis eri ohjeet kuin netistä tilaamiseen. 

Usein kysyttyjä tuotteita

Voit tilata nikotiinipusseja ulkomailta Suomeen. Nikotiinipusseja ei tällä hetkellä luokitella lääkkeiksi. Lue lisää tiedotteestamme (4.4.2023).

Huomioi kuitenkin, että muutos ei vaikuta sellaisiin suuontelossa käytettäviin nikotiinipusseihin, jotka on tarkoitettu lääkkeenä käytettäviksi ja joille on myönnetty myyntilupa lääkkeenä. Näitä nikotiinivalmisteita markkinoidaan esimerkiksi tupakasta vieroittumisen tai vieroitusoireiden hoitoon.

Lisää tietoa lääkkeiden tilaamisesta. 

Et voi tilata ulkomailta sähkösavukkeita etkä sähkösavukkeiden osia.

Sähkösavukkeella tarkoitetaan tupakkalaissa tuotetta, jonka avulla voidaan hengittää sisään nikotiinipitoista höyryä suukappaleen kautta sekä kyseisen tuotteen osia. Sillä ei ole merkitystä, onko laite nikotiininesteellä valmiiksi täytetty ja kertakäyttöinen vai täyttösäiliön avulla uudelleentäytettävä.

Tupakkalain esitöissä mainitaan, että vaikka valmistaja ilmoittaisi laitteen olevan tarkoitettu vain nikotiinittoman nesteen kuluttamiseen, laite katsottaisiin kuitenkin sähkösavukkeeksi, jos se ominaisuuksiensa puolesta soveltuisi myös nikotiininesteen höyryttämiseen. Sen sijaan kertakäyttöinen, nikotiinittomalla nesteellä täytetty laite ei täytä tupakkalaissa olevaa sähkösavukkeen määritelmää.

Sähkösavukkeen osia ovat esimerkiksi nikotiinipatruunat ja säiliö sekä nikotiinipatruunaton tai säiliötön osa. Sähkösavukkeiksi luetaan siis kokonaisten laitteiden lisäksi myös niihin myytävät varaosat sekä osat, joista kuluttaja voi itse koota sähkösavukkeen.

Laitteita ja osia on markkinoilla lukuisia, joten Tulli ei voi tutkimatta tietää, täyttääkö jokin höyrystin tai sen osat tupakkalain mukaisen sähkösavukkeen määritelmän. Epäselvissä tilanteissa pysäytämme lähetyksen ja tutkimme asian yhteistyössä Valviran kanssa. Tulli ei anna ennakkoratkaisuja siitä, täyttääkö jokin höyrystin tai sen osat tupakkalain mukaisen sähkösavukkeen määritelmän.

Et voi tilata nikotiininesteitä ulkomailta Suomeen. Kielto pätee kaikenlaisiin nikotiininesteisiin riippumatta nesteen vahvuudesta. 

Nesteitä, joissa ei ole nikotiinia, voi tilata Suomeen. 

Voit tilata nikotiinitonta nestettä ulkomailta Suomeen.

Sähkösavukkeisiin tarkoitettuja nikotiinittomia nesteitä ja nikotiinittomalla nesteellä täytettyjä kertakäyttöisiä sähkösavukkeen kaltaisia laitteita saa tupakkalain mukaan tilata ulkomailta Suomeen.

Ota kuitenkin huomioon, että ulkomailta tilatussa tuotteessa ei ole aina asianmukaista merkintää tuotteen nikotiinipitoisuudesta. Jos Tulli epäilee tuotteen nikotiinipitoisuutta maahantuontivaiheessa, tuote voidaan tutkia Tullilaboratoriossa.

Jos tilaat näitä tuotteita, saatat kuitenkin joutua tullaamaan tilauksesi sekä maksamaan siitä veroja ja tullimaksuja. Tutustu tarkemmin, miten tilaus tullataan ja mitä veroja täytyy maksaa.

Voit tilata savukepapereita ulkomailta Suomeen.

Savukepaperi luokitellaan tupakointivälineeksi. Tupakkalaki ei rajoita tupakointivälineiden maahantuontia. 

Jos tilaat näitä tuotteita, saatat joutua tullaamaan tilauksesi sekä maksamaan siitä veroja ja tullimaksuja. Tutustu tarkemmin, miten tilaus tullataan ja mitä veroja täytyy maksaa.

Et voi tilata ulkomailta vesipiipputupakkaa. Kielto pätee riippumatta siitä, sisältääkö vesipiipputupakka tupakkakasvia vai ei. 

Voit tilata yrttihöyrystimiä ulkomailta Suomeen tietyillä ehdoilla. 

Terveydenhoitoon tarkoitetut höyrystimet eivät ole tupakkatuotteita. Jos laite on luokiteltu terveydenhuollon laitteeksi tai tarvikkeeksi, sen on täytettävä tietyt vaatimukset (laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 629/2010). Laitteessa on esimerkiksi oltava CE-merkki.

Terveydenhuollon laite tai tarvike on tarkoitettu esimerkiksi:

a) sairauden diagnosointiin, ehkäisyyn, tarkkailuun, hoitoon tai lievitykseen
b) vamman tai vajavuuden diagnosointiin, tarkkailuun, hoitoon, lievitykseen tai kompensointiin
c) anatomian tai fysiologisen toiminnon tutkimiseen, korvaamiseen tai muunteluun tai
d) hedelmöittymisen säätelyyn.

Terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita valvoo lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea. Jos kyseessä on sähköllä toimiva laite, sen on täytettävä myös sähkölaitteita koskevat vaatimukset. Sähkölaitteiden valvontaviranomainen on turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes.

Laitteita ja osia on markkinoilla lukuisia, joten Tulli ei voi tutkimatta tietää, täyttääkö jokin höyrystin tai sen osat tupakkalain mukaisen sähkösavukkeen määritelmän. Epäselvissä tilanteissa pysäytämme lähetyksen ja tutkimme asian yhteistyössä Valviran kanssa. Tulli ei anna ennakkoratkaisuja siitä, täyttääkö jokin höyrystin tai sen osat tupakkalain mukaisen sähkösavukkeen määritelmän.

Syventävää tietoa

Tupakkalaissa säädetään tupakkatuotteiden, sähkösavukkeiden, nikotiininesteiden ja poltettavaksi tarkoitettujen kasviperäisten tuotteiden maahantuonnin kielloista ja rajoituksista. Alle 18-vuotias ei saa tuoda maahan tupakkatuotetta tai nikotiininestettä.

Yksityishenkilö ei saa hankkia tai vastaanottaa elinkeinonharjoittajalta etäviestimellä, kuten internetin kautta, sähköpostilla, postilla tai puhelimella hankittuja tupakkatuotteita, sähkösavukkeita tai nikotiininesteitä postitse, tavarankuljetuksena tai muulla vastaavalla tavalla Suomen ulkopuolelta. Sama rajoitus koskee myös poltettavaksi tarkoitettuja kasviperäisiä tuotteita.

Myös purutupakan, nenänuuskan, suussa käytettäväksi tarkoitetun tupakan (nuuskan) sekä eräiden nikotiinia sisältävien nesteiden hankkiminen ja vastaanottaminen postitse tai muulla vastaavalla tavalla Suomen ulkopuolelta on kiellettyä.

Tupakkalain mukaan 

 • Tupakkatuote on kulutukseen sopiva, tupakasta (nicotiana) kokonaan tai osittain koostuva tuote. Sähkösavukkeissa käytettävä nikotiinineste ei ole tupakkatuote, vaan erityissäännöksen mukaisesti nikotiinineste.
 • Savuton tupakkatuote on purutupakkaa, nenänuuskaa, suussa käytettäväksi tarkoitettua tupakkaa tai muuta sellaista tupakkatuotetta, jota ei polteta.
 • Poltettavaksi tarkoitettu tupakkatuote tarkoittaa kaikkia muita kuin savuttomia tupakkatuotteita. Poltettavaksi tarkoitettuja tupakkatuotteita ovat esimerkiksi savukkeet, sikarit ja kääretupakka. Tupakkatuotedirektiivin mukaisesti myös vesipiipputupakka on poltettavaksi tarkoitettu tupakkatuote.
 • Tupakointiväline on tupakoinnissa tai sen valmistelussa pääasiassa käytettäväksi tarkoitettu väline tai tarvike. Tupakointivälineitä ovat esimerkiksi savukepaperit ja piiput.
 • Savuke on tupakkaverosta annetun lain (1470/1994) 4 §:n 1 momentissa tarkoitettu tupakkakäärö.
 • Sikari on tupakkaverosta annetun lain 3 §:n 1 momentissa tarkoitettu tupakkakäärö.
 • Pikkusikari on sikari, joka painaa enintään kolme grammaa.
 • Kääretupakka on tupakkaa, jota kuluttajat tai vähittäismyyntiliikkeet voivat käyttää savukkeiden tekemiseen. Sellainen tupakka, jota voidaan käyttää sekä kääretupakkana että vesipiipuissa, on kääretupakkaa.
 • Piipputupakka on poltettavaksi tarkoitettua tupakkaa, joka on tarkoitettu käytettäväksi vain piipussa.
 • Vesipiipputupakka on tupakkatuote, jota voi käyttää tupakointiin vain vesipiipun avulla.
 • Purutupakka on savuton tupakkatuote, joka on tarkoitettu yksinomaan pureskeltavaksi.
 • Nenänuuska on nenän kautta käytettäväksi tarkoitettu savuton tupakkatuote.
 • Suussa käytettäväksi tarkoitettu tupakka on suussa käytettäväksi tarkoitettu ja kokonaan tai osittain tupakasta valmistettu tupakkatuote, joka on jauheena, pieninä paloina tai näiden yhdistelmänä, mutta ei ole hengittäväksi tai pureskeltavaksi tarkoitettu.
 • Poltettavaksi tarkoitettu kasviperäinen tuote on kasveista valmistettu tupakan vastike, joka on tarkoitettu poltettavaksi. Tuote ei sisällä tupakkakasvia vaan muita kasveja, kuten yrttejä tai hedelmiä. Esimerkiksi niin sanotut yrttisavukkeet sekä vesipiipuissa poltettavaksi tarkoitetut tupakattomat yrttiseokset ovat poltettavaksi tarkoitettuja kasviperäisiä tuotteita.
 • Sähkösavuke on tuote, jonka avulla voidaan hengittää sisään nikotiinipitoista höyryä suukappaleen kautta. Sähkösavukkeella tarkoitetaan myös tämän tuotteen osia.
 • Nikotiinineste on nikotiinia sisältävää nestettä, joka on tarkoitettu höyrystettäväksi sähkösavukkeen avulla ja jonka nikotiinipitoisuus on enintään 20 milligrammaa millilitrassa ja jolla ei ole lääkelain (395/1987) 3 §:n 1 momentin mukaista käyttötarkoitusta.
 • Höyrystettäväksi tarkoitettu nikotiiniton neste on sähkösavukkeen avulla tai muulla vastaavalla tavalla höyrystettäväksi tarkoitettua muuta nestettä kuin nikotiininestettä.
 • Täyttösäiliö on nikotiininestettä sisältävä astia, jota voidaan käyttää sähkösavukkeen täyttämiseen.

Yksityishenkilö ei saa hankkia tai vastaanottaa elinkeinonharjoittajalta etäviestimellä, kuten internetin kautta, sähköpostilla, postilla tai puhelimella hankittuja tupakkatuotteita, sähkösavukkeita, nikotiininesteitä tai poltettavaksi tarkoitettuja kasviperäisiä tuotteita postitse, tavarankuljetuksena tai muulla vastaavalla tavalla Ahvenanmaalta muuhun Suomeen.

Myös purutupakan, nenänuuskan ja suussa käytettäväksi tarkoitetun tupakan (nuuska) hankkiminen ja vastaanottaminen postitse tai muulla vastaavalla tavalla Ahvenanmaalta muuhun Suomeen on kiellettyä.