Hyppää sisältöön

Käsikirjat

Käyttötariffi (Tullin käsikirja II) perustuu Euroopan yhteisön yhteiseen tullitariffiin Tariciin, joka on komission ylläpitämä tietokanta. 

Käyttötariffin ryhmät sekä ryhmien ja jaksojen huomautustekstit julkaistaan pdf-muotoisena tullinimikepalvelu Fintaricissa.

Kaikille tuotaville tai vietäville tavaroille on ilmoitettava nimike, sillä tähän pohjautuu tavaroiden tulliverotus ja kauppatilastojen kokoaminen. Käyttötariffin muutoksista tiedotetaan asiakastiedotteilla kerran kuukaudessa.

Taric-nimikkeistön korrelaatiotaulukko

Komissio on julkaissut vuodenvaihteen 2023 - 2024 korrelaatiotaulukon versio 2 (xls) (päivitetty 29.12.2023).

Korrelaatiotaulukko 2019-2020

CN-nimikkeistö

CN-nimikkeistö (Combined Nomenclature) on Euroopan yhteisön yhdistetty nimikkeistö, jonka 8-numeroisia nimikkeitä käytetään vienti-ilmoituksissa ja sisäkaupan tilastoilmoituksissa. Nimikkeistöön tulee muutoksia vuosittain ja seuraavan vuoden alussa voimaan tuleva nimikkeistö julkaistaan joka vuosi viimeistään lokakuun loppuun mennessä yhteisön virallisessa lehdessä.

CIRCABC  (Browse Categories > Taxation and Customs Union > Tariff and Quota Data Information > Library > Reference Documents > Correlation Tables)

Tullin käsikirja - TKK III

Harmonoidun järjestelmän nimikkeistö (Harmonized System, HS) on Maailman tullijärjestön (World Customs Organization, WCO) julkaisema kansainvälisten kauppatavaroiden kuvaus- ja koodausjärjestelmä. Käsikirjassa mm. selitetään ja kuvataan yksityiskohtaisesti nimikkeiden välisiä eroja.

Tämä teos on käännös Maailman tullijärjestön (World Customs Organization, WCO) julkaisemasta englanninkielisestä teoksesta Harmonized Commodity Description and Coding System, EXPLANATORY NOTES

Teoksen osissa 1, 2 ja 3 on otettu huomioon Harmonoidun järjestelmän selityksiin muutokset, jotka on julkaistu 5.12.2023 saakka, ja osissa 4 ja 5 muutokset 10.2.2020 saakka

Harmonoidun järjestelmän selityksiä - sisällysluettelo
Harmonoidun järjestelmän selityksiä - Osa 1, ryhmät 1 - 28
Harmonoidun järjestelmän selityksiä - Osa 2, ryhmät 29 - 43
Harmonoidun järjestelmän selityksiä - Osa 3, ryhmät 44 - 70
Harmonoidun järjestelmän selityksiä - Osa 4, ryhmät 71 - 84
Harmonoidun järjestelmän selityksiä - Osa 5, ryhmät 85 - 97

Tullin käsikirja - TKK IV

Käsikirja sisältää Euroopan komission antamat asetukset tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön ja EU:ssa sovellettavat luokittelusuositukset, jotka Maailman tullijärjestön alainen Harmonoidun järjestelmän komitea on laatinut ja hyväksynyt. Käsikirja on päivitetty 11.4.2023.

Tullinimiketiedotteet-sivulla on mm. tiedotteet uudemmista luokitteluasetuksista.

Luokittelupäätöskokoelma, sisällysluettelo
Luokittelupäätöskokoelma, ryhmät 1 - 27
Luokittelupäätöskokoelma, ryhmät 28 - 43
Luokittelupäätöskokoelma, ryhmät 44 - 70
Luokittelupäätöskokoelma, ryhmät 71 - 83
Luokittelupäätöskokoelma, ryhmät 84 - 97

Euroopan unionin yhdistetty nimikkeistö (Combined Nomenclature, CN) perustuu HS-nimikkeistöön, mutta on sitä hienojakoisempi. Sitä käytetään mm. EU:n sisäkaupan tilastoilmoituksissa ja viennissä.

Yhdistetyn nimikkeistön selittävien huomautusten koonnos on julkaistu 29.3.2019 Euroopan unionin virallisessa lehdessä C 119

Koonnos sisältää ja soveltuvin osin korvaa EUVL:n C-sarjassa 4.1.2019 mennessä julkaistut selittävät huomautukset.

Koonnoksen Johdanto-sivua koskeva oikaisu on julkaistu 12.4.2019 Euroopan unionin virallisessa lehdessä C 136

Koonnoksen jälkeen virallisen lehden C-sarjassa julkaistut selittävät huomautukset:

EUVL 200, 8.6.2023, s. 3 Nimike 3808: lisätään Yhdistetyn nimikkeistön selittävien huomautusten sivulle 190 tarkennus ilmaukseen ”vähittäismyyntipakkauksessa”

EUVL 200, 8.6.2023, s. 3 nimike 3404: lisätään Yhdistetyn nimikkeistön selittävien huomautusten sivulle 179 tarkennus alanimikkeiden 3404 50 10 ja 3404 50 90 ilmaukseen ”vähittäismyyntipakkauksissa olevat valmisteet”

EUVL 200, 8.6.2023, s. 2 nimike 3004: Muutetaan Yhdistetyn nimikkeistön selittävien huomautusten sivulla 169 olevaa tekstiä: poistetaan 6. ja 7. kappale sekä niitä seuraava taulukko ja korvataan ne tässä tiedotteessa olevilla teksteillä. 

EUVL C 497, 30.12.2022, s. 11 Lisätty nimikkeen 2621 90 00 selityksiin kenosfäärejä eli pääasiassa alumiinisilikaatista koostuvia onttoja palloja koskeva poissulku

EUVL C 497, 30.12.2022, s. 1—1 Lisätty nimikkeen 6806 20 90 selityksiin kenosfäärejä koskeva teksti

EUVL C 417, 31.10.2022, s. 14 lisätään nimikkeen 8479 89 70 selittäviin huomautuksiin viimeinen kappale (komponenttien latomiskoneet).

EUVL C 417, 31.10.2022, s. 14 poistetaan nimikettä 8529 90 92 (osat nimikkeiden 8525 80 11 ja 8525 80 19 televisiokameroita sekä nimikkeiden 8527 ja 8528 laitteita varten) koskevan selittävän huomautuksen poistamisesta.

EUVL C 356, 16.9.2022, s. 2 (lisätty nimikkeitä 8711 60 10 ja 8711 60 90 selittäviä huomautuksia)

EUVL C 350, 13.9.2022, s. 44 (lisätty nimikkeen 4202 39 00 tekstiin kappale, jossa suljetaan langattomien kuulokkeiden latauskotelon suojakuori pois em. nimikkeestä)

EUVL C 157, 8.5.2019, s. 12—12 (Lisätty alanimikkeitä ”4202 91–4202 99 Muut” koskevat selittävät huomautukset (kotelot ja säilytyspäällykset kirjoitustarpeita varten))

EUVL C 179, 24.5.2019, s. 2—2 (Lisätty moniaksiaalisia lasikuitukankaita koskeva selittävä huomautus alanimikkeeseen ”7019 39 00 Muut” ja muutettu alanimikettä ”7018 20 00 Lasijyväset (microspheres), läpimitta enintään 1 mm” koskevia selittäviä huomautuksia)

EUVL C 179, 24.5.2019, s. 3—3 (Lisätty alanimikettä ”8205 40 00 ruuvitaltat” koskeva selittävä huomautus)

EUVL C 179, 24.5.2019, s. 4—5 (Korvattu CN-alanimikettä ”8544 70 00 valokaapelit” koskeva selittävä huomautus)

EUVL C 192, 7.6.2019, s. 25. Muutettu nimikettä 0408 99 80 ”Muut” koskevien Yhdistetyn nimikkeistön selittävien huomautustenviimeinen kohta (pastöroidut nestemäiset linnunmunat)

EUVL C 248, 24.7.2019, s. 3. Lisätty Yhdistetyn nimikkeistön selittävien huomautusten sivulle 169 kohtaan ”nimikkeen 3004 lääkkeet” kaksi uutta vaikuttavaa ainetta annostustapoineen sekä määriteltyine vuorokausiannoksineen

EUVL C 307, 11.9.2019, s. 4. Lisätty Yhdistetyn nimikkeistön selittävien huomautusten sivulle 211 nimikkeitä 4202 91 80 ja 4202 92 19 ja 4202 92 98 ja 4202 99 00 koskeva lisäys (pukupussit vaatteiden kuljettamiseen)

EUVL C 341, 9.10.2019, s. 4. Lisätty Yhdistetyn nimikkeistön selittävien huomautusten sivulle 34 nimikettä 0305 20 00 koskeva selitys (kalan maksa, mäti ja maiti, kuivatut, savustetut, suolatut tai suolavedessä) sekä sivulle 81 nimikkeitä 1604 31 00 ja 1604 32 00 koskeva selitys (kaviaari ja kaviaarinkorvikkeet)

EUVL C 350, 16.10.2019, s. 2. Lisätty Yhdistetyn nimikkeistön selittävien huomautusten sivulle 64 nimikettä 1008 90 00 koskeva teksti (muu vilja) 

EUVL C 387, 15.11.2019, s. 11. Lisätty Yhdistetyn nimikkeistön selittävien huomautusten sivulle 412 nimikkeitä 9503 00 35 ja 9503 00 39 koskevaan tekstiin toinen kohta (tietyt rakennuspalikat) ynnä valokuvia ja nimikkeitä 9503 00 61 ja 9503 00 69 (kuution muotoisista palikoista tehdyt palapelit) koskeva selitys ynnä valokuvia sekä sivulle 413 nimikkeitä 9503 00 95 ja 9503 00 99 (muut) koskeva selitys ynnä valokuvia

EUVL C 48, 12.2.2020, s. 6. Korvattu Yhdistetyn nimikkeistön selittävien huomautusten sivulla 46 ryhmän 7 ” ”KASVIKSET SEKÄ TIETYT SYÖTÄVÄT KASVIT, JUURET JA MUKULAT” selittävän huomautuksen yleisosan taulukko 2.

EUVL C 48, 12.2.2020, s. 8. Muutettu Yhdistetyn nimikkeistön selittävien huomautusten sivulla 161 alanimikkeen ”2933 49 10 kinoliinin halogeenijohdannaiset; kinoliinikarboksyylihapon johdannaiset” kolmas kohta. 

EUVL C 180, 29.5.2020, s. 13. Lisättiin Yhdistetyn nimikkeistön selittävien huomautusten sivulle 59 alanimikkeen ”0811 90 95 muut” selittävä kappale, sivulle 93 alanimikkeen ”2008 30 55 ja 2008 30 75 Mandariinit (myös tangeriinit ja satsumat); klementiinit, wilkingit ja muut niiden kaltaiset sitrushedelmähybridit” selittävä kappale sekä sivulle 93 alanimikkeen ”2008 30 90 lisättyä sokeria sisältämättömät” selittävä kappale

EUVL C 180, 29.5.2020, s. 14. Lisättiin Yhdistetyn nimikkeistön selittävien huomautusten sivulle 102 nimikkeen ”2208 20väkevät alkoholijuomat, rypäleviinistä tai viininvalmistuksen puristejäännöksestä tislaamalla valmistetut” selittävä kappale

EUVL C 211, 26.5.2020 s. 11. Muutettiin alanimikkeen ” 2403 99 90 muut” selittävä huomautus

EUVL C 221, 6.7.2020, s. 4. Muutettiin Yhdistetyn nimikkeistön selittävien huomautusten sivulla 414 ”9505  Juhla-, karnevaali- ja muut huvitusesineet, myös taikomisvälineet ja pilailuesineet” lisäämällä tekstiä (paristokäyttöiset, LED-nauhalla koristetut läpinäkyvät ilmapallot)

EUVL C 303, 14.9.2020, s. 2. Lisättiin Yhdistetyn nimikkeistön selittävien huomautusten sivulle 196 yleisohjeisiin uusi kappale sekä sivulla 202 alanimikkeen ” ”3926 90 97 muut:” selittävä huomautus

EUVL C 303, 14.9.2020, s. 3. Lisättiin Yhdistetyn nimikkeistön selittävien huomautusten sivulle 316 uusi teksti sekä valokuvia (teräspellistä valmistetut erimuotoiset säilytysrasiat)

EUVL C 305, 15.9.2020, s. 2. Lisättiin Yhdistetyn nimikkeistön selittävien huomautusten sivulle 304 nimikkeiden 7210 ja 7212 selittäviin huomautuksiin uusi kappale (valkotaulu) sekä lisättiin sivulle 419 nimikkeen 9610 ”Kivitaulut ja muut kirjoitus- tai piirustustaulut, myös kehystetyt” selittävä huomautus (suljetaan pois nimikkeiden 7210 ja 7212 kehystämättömät valkotaulut)

EUVL C 383, 13.11.2020, s. 9. Lisättiin Yhdistetyn nimikkeistön selittävien huomautusten sivulle 210 nimikkeen 4202 selittäviin huomautuksiin tekstiä ja valokuvia (muovikalvosta tai –levystä valmistetut, pitkäaikaiseen käyttöön tarkoitetut pienet laukut)

EUVL C 58, 18.2.2021, s. 5. Lisättiin Yhdistetyn nimikkeistön selittävien huomautusten sivulle 386 tekstiä ja valokuvia (lisähuomautus 2, esimerkkejä nimikkeen 9021 sekä XI jakson tuotteista) sekä korvattiin sivulla 389 alanimikettä 9021 10 10 koskevan selittävän huomautuksen teksti

EUVL C 58, 18.2.2021, s. 7. Lisättiin Yhdistetyn nimikkeistön selittävien huomautusten sivulle 413 alanimikkeen 9405 40 00 selittävä huomautus (pelikortit)

EUVL C 333i, 19.8.2021, s. 1 lisättiin nimikkeisiin 8505 11 00 – 8505 19 90 kuuluvia kestomagneetteja koskeva selitys

EUVL C 333i, 19.8.2021, s. 6 lisättiin nimikettä 9403 koskeviin selityksiin erilaisia seinään kiinnitettäviä hyllyjä koskeva selitys

EUVL C 333i, 19.8.2021, s. 10 korvattiin nimikkeen 9503 00 70 selitysten kolmas kohta (sarjoja koskeva selitys)

EUVL C 333i, 19.8.2021, s. 13 korvattiin nimikkeen 9506 selitys (poissuljetaan vastusnauhat, kuntoilunauhat ja niiden kaltaiset tuotteet)

EUVL C 466I, 18.11.2021, s. 1—1 (lisätty nimikettä 8714 94 20 jarrut koskeviin selittäviin huomautuksiin täsmennyksiä)

EUVL 466I, 18.11.2021, s. 2—2 (lisätty nimikkeitä 6307 90 10, 6307 90 91, 6307 90 98 ja 9404 koskeviin selittäviin huomautuksiin eläinten vuoteita koskevia tarkennuksia ja esimerkkikuvia)

EUVL C 29, 20.1.2022, s. 4 – 4 (tarkennettu täytettyjen, muita hahmoja kuin ihmistä esittävien lelujen määrittelyä)

EUVL 151, 6.4.2022 s. 5—5 (korvattu ns. mönkijöitä koskeva selitys nimikkeisiin 8701 91 10 – 8701 95 90)

EUVL 151, 6.4.2022, s. 6—6 (lisätty nimikkeiden 0712 ja 0714 selityksiin uudet kohdat (selitysten viimeiset kohdat)

EUVL 151, 6.4.2022, s. 7—7 (korvattu nimikkeiden 0302 33 10 ja 0302 33 90 boniitti selittävän huomautuksen viimeinen kohta, lisätään nimikkeen 0302 43 90 kilohaili selittävään huomautukseen uusi viimeinen kohta, korvataan nimikkeen 0302 89 90 selittävä huomautus uudella tekstillä ja korvataan alanimikkeen 0305 63 00 sardelli selittävä huomautus uudella tekstillä)

EUVL 151, 6.4.2022, s. 8—8 (korvattu nimikkeen 2403 99 10 purutupakka ja nuuska selittävä huomautus uudella tekstillä)

EUVL C 154, 8.4.2022, s. 4—4. Lisätty nimikkeen 9403 selittäviin huomautuksiin uutta tekstiä ja kuvia: informaationäytöt (A-telineitä vastaavat mainos- ja informaatiotelineet)

Käsikirja on käännös YK:n Euroopan talouskomission TIR Handbook -julkaisusta.

Käsikirja sisältää yksityiskohtaisen kuvauksen TIR-passitusjärjestelmästä, sen kattavuudesta, tavoitteista ja toiminnasta sekä TIR-yleissopimuksen tekstin kokonaisuudessaan. Lisäksi käsikirja sisältää selventäviä huomautuksia ja kommentteja sekä esimerkkinä asianmukaisesti täytetyn TIR-carnet'n.

TIR-käsikirja (pdf) 9. korjattu painos

Harmonoidun järjestelmän nimikkeistö (HS-nimikkeistö) on Maailman tullijärjestön (WCO) julkaisema kansainvälinen kauppatavaroiden tavarankuvaus- ja koodausjärjestelmä. Euroopan unionin  yhdistetty nimikkeistö (CN) ja Taric-nimikkeistö perustuvat tähän nimikkeistöön. HS-nimikkeistöä uudistetaan 5–6 vuoden välein.

WCO:n verkkosivuilla on tietoa HS-nimikkeistöstä ja sen muutoksista (englanniksi). Verkkosivuilla on myös HS-nimikkeistön sisältävä tietokanta (WCO Trade Tools).

HS-nimikkeistön muutokset 2022

HS-nimikkeistön muutoksista on julkaistu neliosainen kooste. Muutokset tulevat voimaan 1.1.2022.

  • Ensimmäisessä osassa eli johdannossa kerrotaan nimikkeistön ylläpitämisestä ja muutosten taustalla olevista syistä.
  • Toinen osa sisältää nimikkeistöön tulevat muutokset. 
  • Kolmannessa osassa on linkit korrelaatiotaulukoihin 2022‒2017 ja 2017‒2022 sekä taulukoiden lukuohjeet.
  • Neljäs osa sisältää luettelot poistetuista alanimikkeistä (liite A), uusista alanimikkeistä (liite B) sekä alanimikkeistä, joiden nimikenumero on pysynyt samana, vaikka tavarakate on muuttunut (liite C).