Ilmoituksen korjaaminen

Tuonnin tulli-ilmoitusta voi korjata, kunnes Tulli on tehnyt ilmoituksesta päätöksen. Joitakin yksinkertaistetussa ilmoituksessa annettuja tietoja voi lisätä tai muuttaa täydentävällä tulli-ilmoituksella. Jos yksinkertaistetun ilmoituksen muutokset ovat sellaisia, joita ei voi muuttaa täydentävällä ilmoituksella, pyydä yksinkertaistetun ilmoituksen oikaisua.

Jos ilmoituksen virheitä ei voida korjata tai tulli-ilmoitus on tarpeeton, tulli-ilmoitus pitää mitätöidä.

Tulli voi pyytää tulli-ilmoituksen korjaamista

Jos Tulli huomaa annetussa tulli-ilmoituksessa virheitä tai puutteita, sanoma-asiakas saa niistä tiedon virhesanomalla. Tee silloin tarvittavat korjaukset ja lisäykset tulli-ilmoitukseen. Voit korjata tarvittaessa myös muut havaitsemasi virheet. Virhesanomassa ilmoitetaan määräaika korjauksen tekemiselle. Kun olet korjannut ilmoituksen, vastaa Tullin lähettämään virhesanomaan korjauspyyntösanomalla.

Jos tulli-ilmoitus on tehty Tulliselvityspalvelussa ja Tulli huomaa tulli-ilmoituksessa virheitä, asiakas saa hylkäysilmoituksen. Voit korjata lähettämääsi tulli-ilmoitusta avaamalla sen uudestaan asiointipalvelussa. Korjaa virheelliset tiedot ja lähetä ilmoitus uudestaan Tulliin käsiteltäväksi. 

Tulli-ilmoituksen korjaaminen ennen päätöstä

Tulli-ilmoituksen kaikkia tietoja ei voi muuttaa. Tällaisia tietoja ovat toimijatiedoista ilmoittaja (tuoja), edustaja (asiamies) ja edustuksen laatu. Myöskään tulli-ilmoituksessa pyydettyä menettelyä ei voi korjata. Lisämenettelyä luovutuksen jälkeen ei voi muuttaa, jos esimerkiksi luovutuksen edellytyksenä on ollut tietyn luvan/asiakirjan esittäminen. Muiden tietojen korjaaminen on mahdollista ennen päätöstä. Ilmoitusta ei kuitenkaan voi korjata, jos Tulli on päättänyt tarkastaa tavaran.

  • Sanomalla annettuja tuonnin tulli-ilmoituksia voi korjata lähettämällä korjauspyyntösanoman. Korjaussanoman voi lähettää vain alkuperäisen ilmoituksen jättäjä. Kun muutospyyntöä haetaan ennen luovutuspäätöstä, ilmoita muutostyypiksi ”KOR –Korjaus”.
  • Tulliselvityspalvelussa annettua tulli-ilmoitusta pääset korjaamaan ”Yhteenveto ja lähettäminen” -sivulta ”Korjaa”-painikkeesta. Lähetä korjattu ilmoitus uudestaan Tulliin käsiteltäväksi.

Jos ilmoitus on annettu jaksolta annettavana yksinkertaistettuna tulli-ilmoituksena, tiettyjä tietoja voi korjata täydentävällä ilmoituksella.

Jos annat jokaisesta yksinkertaistetusta ilmoituksesta oman täydentävän ilmoituksen, tiettyjä tietoja voi korjata täydentävällä ilmoituksella

Jos tavarat on luovutettu menettelyyn kirjanpitoon tehtävällä merkinnällä ja olet antanut esittämistiedonannon, voit korjata täydentävällä ilmoituksella tiettyjä tietoja. Lue lisää kirjanpitoon tehtävästä merkinnästä

Jos olet saanut luovutuspäätöksen ja huomaat ilmoituksessa virheen, jota et voi muuttaa täydentävällä tulli-ilmoituksella, hae oikaisua yksinkertaistettuun ilmoitukseen. Tarkista kohdasta ”Tulli-ilmoituksen korjaaminen ennen päätöstä”, mitä tietoja voit oikaista. 

Voit muuttaa virheellisen tiedon luovutuspäätöksen jälkeen joko: 

  • tekemällä Tulliselvityspalvelussa ”oikaisuhakemuksen tai
  • lähettämällä ”Muutospyyntö”–sanoman 

Muuta ilmoituksessa oleva virheellinen tieto oikeaksi ja lähetä korjattu ilmoitus Tullille valitsemalla muutoksen tyypiksi ”OIK - Muutokset ilmoitettuihin tietoihin” ja ilmoittamalla esimerkiksi korjauksen syyksi ”T-14 – Muut”. Voit antaa täydentävän tulli-ilmoituksen vasta kun Tulli on käsitellyt oikaisuhakemuksen. 

Jos tiedot ovat sellaisia, joita ei voi muuttaa täydentävällä tulli-ilmoituksella, eikä tulli-ilmoituksen tietoja voi oikaista, on tehtävä uusi korvaava tulli-ilmoitus. Tällöin alkuperäinen tulli-ilmoitus on mitätöitävä