Hyppää sisältöön

Näin teet alustoimitusilmoituksen

Yleistä alustoimitusilmoituksen antamisesta:

 • Tee alustoimitusilmoitus hyvissä ajoin jokaisesta lähetyksestä, koska Tulli voi tarkastaa tavaran.
 • Alustoimitusilmoitus on tehtävä riippumatta aluksen kansallisuudesta. 
 • Alustoimitusilmoitus on tehtävä riippumatta siitä, onko aluksen määräpaikka EU:ssa vai sen ulkopuolella.
 • Viennin turvatietoja tai poistumisen ilmoituksia ei tarvitse antaa.

Ilmoitustavat

1. Sähköinen ilmoittaminen

Tee alustoimituksen vienti-ilmoitus sähköisesti Vienti-ilmoituspalvelussa tai sanomilla, jos olet sanomailmoittaja.

Jos järjestelmässä on häiriö, etkä voi antaa ilmoitusta, noudata viennin varamenettelyn ohjeistusta

Ilmoituksella on annettava kaikki täydellisen vienti-ilmoituksen pakolliset tiedot. Lisäksi annetaan seuraavia erityistietoja:

 • Ilmoitus: A Täydellinen ilmoitus
 • Ilmoitustyyppi:  EX, jos määrämaa on QS, tai CO, jos määrämaa on QR
 • Alustoimittaja: viejä/myyjä
 • Vastaanottajaksi ilmoitetaan kyseinen alus tai kuljetusyhtiö, joka perustuu aluksen sijaintimaan (rekisteröinti-, leasingmaa) tietoihin. Tavaraeräkohtaista vastaanottajaa ei voi ilmoittaa.      
 • Määrämaa: QR unionin sisäkaupassa (tavarat toimitetaan EU- alukseen) tai QS vietäessä kolmansiin maihin (tavarat toimitetaan EU:n ulkopuolisen maan rekisterissä olevaan alukseen).
 • Bruttopaino: kokonaispainon voi ilmoittaa arviona (sekä myös vapaaehtoisena tavaraerällä).
 • Liiketoiminnan luonne: 11 (vapaaehtoinen, jos jälleenviennin menettelykoodi  3171)
 • Toimitusehtopaikkakunta: koodi FI (tai jokin muu tieto).
 • Toimitusehto: Alustoimitus (tai vaihtoehtoisesti Incoterms-ehto).  
 • Netti-ilmoituksella  ei  tarvitse ilmoittaa  liiketoiminnan luonnetta, toimitusehtoa eikä toimitusehtopaikkakuntaa – tiedot muodostuvat automaattisesti.
 • Kuljetusmuoto rajalla: 1 Merikuljetus, 4 Lento, 8 Sisävesialus, Saimaan kanava
 • Aktiivisen kuljetusvälineen tunnus: laivan koodi (IMO -numero), lentokoneen rekisterinumero (ei lennon tunnus).
 • Netti-ilmoituksella  ei tarvitse antaa sisämaan kuljetustietoja. Tiedot muodostuvat automaattisesti  Kuljetusmuoto rajalla -tietojen perusteella
 • Sijaintipaikka: paikka, jossa tavara on tullin tarkastettavissa ennen lastausta alukseen (esim. satama, varasto tai tullitoimipaikka).
 • Erityismaininnan koodi: Sanomailmoittajan on annettava koodi FIXFI Alustoimitukset (vienti). Netti-ilmoituksella erityismaininnan koodi FIXFI muodostuu automaattisesti.
 • Taric-koodi: Taric-koodi on annettava kolmesta tavararyhmästä:
  • 9930 24 00 CN-ryhmiin 1-24 kuuluvat tavarat (elintarvikkeet, alkoholi, tupakka)
  • 9930 27 00 CN-ryhmään 27 kuuluvat tavarat (polttoaineet)
  • 9930 99 00 muualle luokitellut CN ryhmät (muut tavarat, lähinnä varustamiseen liittyvät tavarat)
 • Tavaraerän kuvaus: tavaraeräkohtainen sanallinen kuvaus on ilmoitettava sillä tasolla, että tavara on mahdollista helposti yksilöidä.
 • Menettely EU: tullimenettelykoodi 1000, 1040, tai 3171
 • Kansallinen menettely: koodi 999
 • Nettopaino: todellinen nettopaino on pakollinen vain Taric-koodille 9930 27 00. Muissa tapauksissa on ilmoitettava 0.001 kg, tai todellinen nettopaino.
 • Netti-ilmoituksella ei tarvitse ilmoittaa kansallista menettelyä.

2. Suullinen ilmoittaminen

Voit antaa ilmoituksen suullisesti, jos toimitus on enintään 1 000 euron arvoinen ja 1 000 nettokilon painoinen. Tarkista suullisen ilmoittamisen ohjeet

Huomioi, että jos tavara on jonkin rajoituksen alainen, ilmoitus on annettava joko Vienti-ilmoituspalvelussa tai sanomalla. 

Rajoituksen alaiset tavarat

Alustoimittajana sinun on huolehdittava vientirajoitusten, -kieltojen ja vientilupaehtojen noudattamisesta. Ilmoita alustoimitukseen sisältyvä rajoituksenalainen tavara omana erillisenä tavaraerätietona. Ilmoita myös vientiluvan numero ja sen päiväys.

Tullille on esitettävä vientilupa, jotta lupaehdot voidaan tarkastaa ennen tavaroiden lastaamista. 

Tullin hyväksymä alustoimitusilmoitus on lastauslupa

Tullin hyväksymä alustoimitusilmoitus on lastauslupa eli lupa toimittaa tavara alukseen.  

Ilmoittaja saa alustoimitusta koskevan luovutuspäätöksen ja viennin saateasiakirjan (EAD), joka on toimitettava tavaran mukana alukseen. Sen liitteenä voidaan esittää rahtikirja tai tavaraluettelo. 

Jos tavarat toimitetaan Suomessa sijaitsevaan alukseen jostakin muusta EU-maasta, ennen tavaroiden lastausta on saatava lastauslupa Suomen tullilta.

Kun tavarat on toimitettu alukseen, vahvistuta tavaran poistuminen EU:sta

Tarkista, miten tavaran poistuminen EU:sta vahvistetaan eri tilanteissa. 

Lupa poiketa ohjeista

Voit pyytää tullista lupaa poiketa tällä sivulla kerrotuista ohjeista. Lisätietoja: alustoimitukset@tulli.fi (virka-aikana klo 8–16.15) ja johtokeskus@tulli.fi (virka-ajan ulkopuolella).