Vähäarvoisten eli enintään 150 euron arvoisten tavaroiden ilmoittaminen

Kun vastaanotat vähäarvoisen eli enintään 150 euron arvoisen lähetyksen, sinun on tehtävä siitä tuonti-ilmoitus. 

Voit tehdä tavarasta joko vakiomuotoisen tuonti-ilmoituksen tai tietyissä tilanteissa suppeamman vähäarvoisen tavaran tuonti-ilmoituksen. Tarkista alta ilmoitusten käyttötilanteet ja tarkemmat ohjeet. 

Tee tuonti-ilmoitus, kun olet saanut tiedon tavaran saapumisesta tai edeltävän asiakirjan MRN-numeron esimerkiksi kuljetusliikkeeltä.

Vähäarvoisen tavaran tuonti-ilmoitus

 • Voit käyttää esimerkiksi pienten verkkokauppaostosten tulliselvittämiseen.
 • Tee ilmoitus Tulliselvityspalvelussa tai FI485-sanomalla, jos olet hakeutunut sanoma-asiakkaaksi. 
 • Et voi käyttää vähäarvoisen tavaran tuonti-ilmoitusta kaikissa tilanteissa, esimerkiksi kun ilmoitat alkoholituotteita tai tupakkaa. 

Vähäarvoisten tavaroiden tuonti-ilmoituksessa ilmoitetut tavarat luovutetaan vapaaseen liikkeeseen yleensä vasta määräjäsenvaltiossa, jossa ne on tarkoitus käyttää. Vain IOSS-lähetykset voidaan tulliselvittää muussa kuin määräjäsenvaltiossa ja tulliselvityksen jälkeen jakaa lopullisille vastaanottajille. 

Voit antaa vähäarvoisten tavaroiden tuonti-ilmoituksen näissä tilanteissa:

 • Tavarat tuodaan suoraan EU:n ulkopuolelta EU:ssa olevalle vastaanottajalle.
 • Tavaroiden todellinen arvo on enintään 150 euroa.
  • Jos tavarat on ostettu: Ilmoita tavaran arvoksi tavaroiden ostohinta pois lukien esimerkiksi kuljetus- ja vakuutuskustannukset, paitsi jos ne sisältyvät hintaan eikä niitä ole erikseen ilmoitettu laskussa.
  • Jos tavaroita ei ole ostettu: Ilmoita tavaroiden todellinen arvo eli hinta, joka niistä olisi maksettu, jos ne olisi myyty.
  • Arvo katsotaan yhtä lähetystä kohden eli tavarat tulevat yhdeltä lähettäjältä yhdelle vastaanottajalle yhdellä kuljetussopimuksella.
 • Tavarat ovat tullittomuusasetuksen mukaisesti tullittomia eivätkä ne sisällä
  • rajoitusten alaisia tuotteita 
  • valmisteveron alaisia tuotteita, kuten alkoholituotteita, tupakkaa tai tupakkatuotteita
  • hajuvesiä tai eau de toilette -valmisteita.
 • Käytät tulli-ilmoituksessa seuraavia lisämenettelykoodeja: 
  • koodia C07, jos tullittomuus perustuu tullittomuusasetuksen 23 artiklaan eli vähäarvoisen eli enintään 150 euron arvoisen tavaran ilmoittamiseen ja maahantuonnin arvonlisäveron ilmoittamiseen joko Verohallinnon Omavero-palvelussa tai maksamiseen tullilaskulla. Lue lisää maahantuonnin arvonlisäverosta 
  • koodia C08, jos tullittomuus perustuu tullittomuusasetuksen 25 artiklaan eli yksityishenkilön toiselle yksityishenkilölle lähettämään alle 45 euron lahjaan, jolloin maahantuonnin arvonlisäveroa ei tarvitse maksaa 
  • koodia F48, jos yksityishenkilö tai arvonlisäverorekisteröimätön yritys tuo kolmansista maista tavaroita ja on käyttänyt etämyyntiä koskevaa erityisjärjestelmää (IOSS-lähetykset), jolloin arvonlisävero on maksettu tavaroiden myyjälle ostohetkellä 
  • koodia F49, jos kuljetusliike on rekisteröitynyt erityisjärjestelyn (SA) käyttäjäksi ja antaa tuonnin tulli-ilmoituksen yksityishenkilön tai arvonlisäverorekisteröimättömän yrityksen puolesta edustajana sekä maksaa arvonlisäveron tuojan puolesta Tullille.

Jos lähetys sisältää useampia tavaroita, ilmoitusta ei voi jakaa, jotta ne voisi ilmoittaa tullittomina vähäarvoisen tavaroiden tuonti-ilmoituksella.  

Vähäarvoisen tavaran tuonti-ilmoitus on tietosisällöltään suppeampi kuin vakiomuotoinen ilmoitus (FI415). Ilmoitukseen ei tarvitse tehdä täydentävää ilmoitusta kuten yksinkertaistetussa ilmoituksessa.

Anna vähäarvoisen tavaran tuonti-ilmoitus Tulliselvityspalvelussa, tai jos olet hakeutunut sanoma-asiakkaaksi, FI485-sanomalla.

Ilmoituksen voi tehdä vastaanottaja itse tai hän voi käyttää edustajaa.

Tulli voi pyytää edustajalta valtakirjaa tai valtuutusta ilmoituksen antamiseen. 

Jos edustaja ei esitä valtakirjaa tai valtuutusta, hän kantaa täyden vastuun ilmoittamisesta. 

Tarkemmat vähäarvoisen tuonti-ilmoituksen tiedot

Valitse Tulliselvityspalvelun aloitusvalinnoissa menettelykoodiksi 4000. Kun valitset lähetyksen kokonaisarvon olevan enintään 150 euroa ja sen, että tavarat eivät ole rajoitusten tai valmisteveron alaisia, palvelu ohjaa sinut tekemään vähäarvoisen tavaran ilmoituksen. 

Sanomailmoittaja: katso sanomakuvauksista tämä sisältö: FI485B - Vähäarvoisten tavaroiden tulli-ilmoitus

Ilmoita seuraavat tiedot ilmoituksessa: 

 • Toimijat tiedoissa: 
  • viejänä ilmoitetaan tavaroiden lähettäjä
  • tuojana ilmoitetaan tavaroiden tosiasiallinen vastaanottaja
  • Jos kyseessä IOSS-lähetys, ilmoita verotukselliset lisätoimijat kohdassa koodilla "FR5 - Myyjä (tuontia koskeva arvonlisäveron erityisjärjestelmä, IOSS)" ja sen tarkentimena myyjän IOSS-tunniste.
 • Ilmoita tavaran kauppahinnaksi tavaran todellinen arvo. Katso ohjeet maksuttomien tavaroiden arvon ilmoittamisesta.
 • Lisämenettelykoodilla haet tavaroille tullittomuutta tai verottomuutta ja ilmoitat miten maahantuonnin arvonlisävero kannetaan.
  • Voit käyttää lisämenettelykoodia C07 tai C08, kun edellytykset täyttyvät.
  • Voit käyttää lisämenettelykoodia F48, kun sinulla on IOSS-tunniste ja tavarasta on maksettu arvonlisävero. Huomioi, että ilmoituksessa voi ilmoittaa vain yhden IOSS-tunnisteen tavaroita, eikä muiden lisämenettelykoodien käyttäminen samassa tulli-ilmoituksessa ole mahdollista. 
  • Voit käyttää lisämenettelykoodia F49, kun olet rekisteröitynyt arvonlisäveron maksamisen erityisjärjestelyn (SA) käyttäjäksi

Vakiomuotoinen tuonti-ilmoitus

 • Voit käyttää kaikissa tilanteissa, kun ilmoitat vähäarvoista tavaraa.  
 • Tee ilmoitus Tulliselvityspalvelussa tai FI415-sanomalla, jos olet hakeutunut sanoma-asiakkaaksi.  

Sinun pitää käyttää vakiomuotoista tuonti-ilmoitusta vähäarvoisten tavaroiden ilmoittamiseen  esimerkiksi seuraavissa tilanteissa: 

 • Ilmoitat rajoitusten tai valmisteveron alaisia tavaroita.
 • Ilmoitat tavaroita, jotka tuodaan EU:n verorajan yli riippumatta niiden arvosta.
  • Esimerkiksi tavara tuodaan Kanariansaarilta Suomeen tai EU-maista Ahvenanmaalle.
  • Tulliselvityspalvelu ohjaa verorajailmoitukseen valitun lähetysmaan perusteella. 
 • Käytät ilmoituksella muita lisämenettelykoodeja.
  • Voit esimerkiksi hakea tavaroille verottomuutta näytteenä lisämenettelykoodilla C30.
  • Voit myös valita koodin "999 - ei lisämenettelyä".
 • Ilmoitat lähetyksiä, joiden todellinen arvo on yli 150 euroa.

Lue lisää

Lisätietoa on Euroopan komission julkaisussa arvoltaan vähäisten lähetysten tuonnista ja viennistä. 

Löydät julkaisun suomeksi komission verkkosivulta UCC Guidance Documents kohdasta "Import and Export of Low Value Consignments". Valitse julkaisun kohdalta kielivalinta (suomi), josta voit ladata suomenkielisen version ohjeesta.