Hyppää sisältöön

AEO-valtuuksien ylläpito

Kun AEO-valtuus on myönnetty, AEO-toimijan odotetaan edistävän turvallisuusajattelua toimitusketjussa sekä seuraavan ja kehittävän omaa toimintaansa AEO-vaatimusten mukaisesti. Lainsäädäntö ja AEO-suuntaviivat edellyttävät valvontaa sekä AEO-toimijalta että tulliviranomaiselta. Tulli valvoo, että AEO-toimija täyttää jatkuvasti valtuuden myöntämisedellytykset, myös omavalvonnan suhteen.

Tavoitteena on, että AEO-toimija hallitsee toimitusketjun riskit, tunnistaa virhe- ja poikkeamatilanteet ja korjaa tarvittaessa toimintaansa. Riskit ja niiden vaikutusten ennustaminen on yleensä tehokkainta, kun valvonta on osa yrityksen omia riskienhallinta- ja valvontajärjestelmiä.

AEO-toimijan on ilmoitettava Tullille kaikista valtuutuksen myöntämisen jälkeen esiin tulleista asioista, jotka voivat vaikuttaa valtuutuksen voimassaoloon tai sisältöön. 

Ilmoita Tullille, jos yrityksen tiedot muuttuvat

Jos hakemuksessa ilmoitetut tiedot yrityksestä muuttuvat, muutoksista pitää ilmoittaa Tullille. 

Ilmoita seuraavien tietojen muutoksista Tullille eAEO-palvelussa:

 1. Yrityksen perustiedot
 2. Haettava valtuustyyppi
 3. Yrityksen tunnistaminen (EORI-numero)
 4. Yrityksen oikeudellinen asema
 5. Perustamispäivä
 6. Toimipaikan osoite, jossa yrityksen pääkirjanpitoa säilytetään
 7. Yrityksen tunnistaminen ja rekisteröintinumero
 8. Yrityksen tulliasioista vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot
 9. Hakemuksesta vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot (yhteyshenkilö Tullin kanssa)
 10. Hakijayrityksen johtaja tai henkilö, joka muutoin käyttää määräysvaltaa yrityksen hallinnossa
 11. Asiointiosoite
 12. Roolit toimitusketjussa
 13. Jäsenmaat, jossa yrityksellä on tullitoimintaa
 14. Rajaylityspaikkatiedot
 15. Aiemmin myönnetyt yksinkertaistukset, helpotukset ja valtuutukset
 16. Suostumus AEO-valtuuden tietosisällön tietojenvaihtoon, jotta voidaan varmistaa kolmansien maiden kanssa solmittujen sopimusten tai järjestelyjen mukaiset toimenpanot, AEO-aseman vastavuoroinen tunnustaminen sekä turvallisuuteen liittyvät toimenpiteet
 17. Taloudellisen toiminnan ala
 18. Kiinteä tai pysyvä toimipaikka
 19. Liiketoimintojen pääsijainti (osoite, jossa pääasialliset logistiset toiminnot suoritetaan)
 20. Toimipaikan osoite, jossa tulliasiakirjat säilytetään ja ne ovat saatavilla
 21. Suostumus AEO-valtuuden julkaisuun luvanhaltijoiden luettelossa
 22. Hakijan koko
 23. Liitetyt asiakirjat
 24. Allekirjoittaja

Ilmoita seuraavien tietojen muutoksista Tullille sähköpostilla: aeo@tulli.fi. 

 • Uudet toimitilat
 • Yritysjärjestelyt (jakautuminen, sulautuminen, liiketoimintasiirto, yritysostot)
 • Toimintojen ulkoistaminen
 • Tullitoimintojen muu merkittävä muuttuminen

Yritys voi pyytää AEO-valtuuden päättämistä kokonaan tai sen keskeyttämistä määräajaksi, jos se ei pysty väliaikaisesti täyttämään AEO-toimijalle asetettuja vaatimuksia. Tällaisissa tapauksissa yritys voi halutessaan hakea uutta valtuutusta välittömästi.

Tulli voi keskeyttää yrityksen AEO-valtuuden, jos yritys ei ole noudattanut AEO-vaatimuksia. Ennen valtuutuksen päättämistä kokonaan yrityksellä on oikeus korjata tilanne. Tulli voi päättää AEO-valtuutuksen myös, jos yritys rikkoo tullisääntöjä. Jos Tulli päättää AEO-valtuutuksen, yritys voi hakea uutta valtuutusta aikaisintaan kolmen vuoden kuluttua.

AEO-valtuudet lopetetaan eAEO-palvelussa.