Hyppää sisältöön

Saapumisen ja väliaikaisen varastoinnin ilmoitusten korjaaminen ja mitätöinti

Tullille annettuja saapumisen ja väliaikaisen varastoinnin ilmoituksia voi korjata antamalla korjaavan ilmoituksen.

Voit korjata Tulliselvityspalvelussa tai sanomalla annettuja seuraavia ilmoituksia:

 • Väliaikaisen varastoinnin ilmoitus (FI337)
 • Esittämisilmoitus (FI332)
 • Yhdistetty väliaikaisen varastoinnin ja esittämisen ilmoitus (FI335)
 • Siirron jälkeinen väliaikaisen varastoinnin ilmoitus (FI377).

Voit  korjata myös Turvatietojen ICS2-ilmoituspalveluun tai -järjestelmään annettuja turvatietoilmoituksia. 

 • saapumisen yleisilmoitus (ENS) 
 • saapumisilmoitus (AN) 

Voit korjata Saapumisen ja poistumisen ilmoituspalvelussa (AREX) tai sanomalla  annettuja seuraavia ilmoituksia:

 • Saapumisen yleisilmoitus (IE315)
 • Saapumisen esittämisilmoitus (IE347)
 • Poistumisen yleisilmoitus (IE615)
 • Poistumisen esittämisilmoitus (IE547).

Miten ja milloin ilmoituksia korjataan? 

Sanomailmoittajat korjaavat ilmoitusta antamalla korjaussanoman. Korjaussanomassa viitataan alkuperäisen ilmoituksen Tullilta saamaan tapahtumatunnukseen (AREX) tai MRN-numeroon. 

Asiointipalvelussa annettua ilmoitusta voi korjata asiointipalvelussa.

Ilmoittajan, edustajan tai palvelun tarjoajan tietoja ei saa muuttaa. Jos nämä tiedot muuttuvat, on pyydettävä ilmoituksen mitätöintiä ja annettava uusi ilmoitus oikeilla tiedoilla. Väärin  ilmoitettua tullistatusta voi muuttaa korjaussanomalla ennen tavaroiden esittämistä Tullille.

Kun väliaikaisen varastoinnin ilmoituksella ilmoitetulle tavaralle on jo osoitettu seuraava tulliselvitysmuoto, väliaikaisen varastoinnin ilmoituksen ilmoitustietoja ei aina tarvitse pyytää korjattavaksi. Korjausta ei tarvita, jos

 • tavaran kuvaus täsmentyy eikä tavarankuvaus vaikuttaisi tullinimikkeeseen, jos nimikettä olisi käytetty kuuden numeron tarkkuudella
 • määrä muuttuu, mutta muutos ei ole merkittävä.

Jos ylipurettuna saapuu täysin uutta aiemmin ilmoittamatonta tavaraa, tarvitaan ilmoituksen korjaus ennen esittämistä tai uusi ilmoitus esittämisen jälkeen.

Huomioi, että ilmoittajan täytyy säilyttää ja arkistoida muutoksen tosittavat dokumentit tai sähköiset tiedot.

Kuljetusliike tai tämän edustaja voi lähettää korjaavan ilmoituksen saapumisen yleisilmoitukseen siihen asti, kunnes tavaran saapumisesta on ilmoitettu joko erillisellä saapumisilmoituksella (IE3470) tai saapumisen esittämisilmoituksella (IE347).

Esittämisen jälkeen korjauksista ilmoitetaan väliaikaisen varaston purkaustulosilmoituksella (IE044).  

Korjaaminen ennen tavaroiden esittämistä

Tullin sähköinen palvelukeskus voi poikkeustapauksissa antaa luvan tehdä uuden saapumisen yleisilmoituksen. Tällöin alkuperäinen ilmoitus on mitätöitävä.

Uuden saapumisen yleisilmoituksen MRN- ja tavaraeränumerot on ilmoitettava kaikille osapuolille. Tulli-ilmoituksissa on käytettävä uusia MRN- ja tavaraeränumeroita.

Korjaaminen tavaroiden esittämisen jälkeen

Tavaroiden esittämisen jälkeen korjataan tietoja vain niistä tavaroista, jotka on purettu saapumispaikkaan väliaikaisesti varastoituina. Kuljetusvälineeseen jäävien tavaroiden tietoja ei korjata Suomen tullille.

Väliaikaiseen varastoon purettujen tavaroiden tietojen muuttaminen 

Jos kuljetusliike havaitsee antamassaan ilmoituksessa virheen tai puutteen, kun tavara on purettu väliaikaiseen varastoon, kuljetusliikkeen on ilmoitettava muutoksista sekä Sähköiseen palvelukeskukseen että väliaikaisen varaston pitäjälle.

Lähetä viesti Sähköiselle palvelukeskukselle osoitteeseen spake.varastointi@tulli.fi. Viesti on otsikoitava selvästi, esimerkiksi "AREX-ilmoitustietojen korjaus". Ilmoita viestissä muuttunut tieto ja saapumisen yleisilmoituksen MRN- ja tavaraeränumero.

Sinulla pitää olla muutoksen tositteeksi jokin seuraavista:

 • Meriliikenteessä muutoksen voi tosittaa esimerkiksi manifestilla tai manifestikorjauksella. Myös korjattu lastitietoilmoitus Portnetissä tai asiakkaan järjestelmässä on riittävä tosite. Korjattua manifestia tai muuta tositetta ei tarvitse liittää mukaan sähköpostiin.
 • Lentoliikenteessä muutoksen tosittavaksi tiedoksi voidaan ilmoittaa väliaikaisen varaston kirjanpitotiedot.

Väliaikaisen varaston pitäjä kirjaa muuttuneet tiedot väliaikaisen varaston kirjanpitoon.

Jos väliaikaisen varaston pitäjä ei ole vielä antanut purkaustulosta, toimijat voivat sopia, että väliaikaisen varaston pitäjä ilmoittaa muutoksista Tullille purkaustulosilmoituksella (IE044). Tällöin kuljetusliikkeen ei tarvitse ilmoittaa muuttuvista tiedoista erikseen Tullin sähköiseen palvelukeskukseen.

Jos varastonpitäjä havaitsee virheen tai puutteen, kun tavara on purettu väliaikaiseen varastoon, hän ilmoittaa poikkeavat tiedot varaston purkaustulosilmoituksella (IE044).

Jos väliaikaisessa varastossa havaitaan kokonaan ilmoittamatonta tavaraa (esim. ilmoittamaton kontti tai lähetys), väliaikaisen varaston pitäjä ilmoittaa siitä Sähköiseen palvelukeskukseen sähköpostitse spake.varastointi@tulli.fi.

Kuljetusliike tai sen edustaja vastaa siitä, että ylipuretusta erästä annetaan uudet sähköiset ilmoitukset (IE315, IE3470 ja IE347). Väliaikaisen varaston pitäjä vastaa uutta ilmoitusta koskevan purkaustulosilmoituksen antamisesta.

Jos väliaikaisen varaston pitäjä huomaa poikkeaman purkaustulosilmoituksen antamisen jälkeen, hän ilmoittaa poikkeamasta Sähköiseen palvelukeskukseen sähköpostitse spake.varastointi@tulli.fi

Tietojen muuttaminen, kun tavarat on esitetty tulliselvitettäväksi heti

Saapumisen yleisilmoitustietojen muutoksista ei tarvitse ilmoittaa Tullille, jos tulliselvitys on tehty oikein tiedoin.

Muissa tapauksissa kuljetusliike ilmoittaa muuttuneet tiedot Tullille sähköpostitse spake.varastointi@tulli.fi. Viesti on otsikoitava selvästi, esimerkiksi "AREX-yleisilmoituksen korjaus". Ilmoita viestillä muuttunut tieto ja saapumisen yleisilmoituksen MRN- ja tavaraeränumero. Kuljetusliikkeen on säilytettävä tositteet muutoksesta.

Korjaava ilmoitus pitää tehdä 48 tunnin sisällä alkuperäisen ilmoituksen hyväksymisestä. Jos Tulli on ilmoittanut tarkastavansa tavarat, et voi kuitenkaan korjata sen tavaraerän tietoja, johon Tulli on ilmoittanut tekevänsä tarkastuksen.

Jos korjattavaa virhettä ei voida korjata sähköisellä ilmoituksella, ilmoita muuttuneet tiedot sähköpostitse Sähköiseen palvelukeskukseen spake.varastointi@tulli.fi. Sähköinen palvelukeskus tekee tarvittavat korjaukset ilmoitukseen.

Tiedot pitää korjata aina seuraavissa tapauksissa:

 • Korjaa tiedot, jos väliaikaisen varaston tiedot on väärät. Muutoin varaston pitäjä ei voi antaa purkaustulosilmoitusta.
 • Korjaa tiedot, jos on ilmoitettu, että tavarat tulliselvitetään heti, mutta tulliselvitysmuotoa ei osoitetakaan välittömästi ja tavara siirretään väliaikaiseen varastoon.

Sanomailmoittajat korjaavat ilmoitusta antamalla korjaussanoman Turvatietojen ICS2-järjestelmään. Korjaussanomassa viitataan alkuperäisen ilmoituksen saamaan tapahtumatunnukseen MRN-numeroon. Kuljetusasiakirjan viitteitä ei voi korjata. 

Turvatietojen ICS2-ilmoituspalvelussa annettua ilmoitusta voi korjata vain samassa palvelussa. 

Ennen saapumisilmoituksen antamista ja tavaroiden esittämistä voit lähettää korjaavan ilmoituksen tai ilmoituksen mitätöintipyynnön.

Tavaroiden esittämisen jälkeen ilmoitusta ei voi enää korjata Turvatietojen ICS2-järjestelmässä eikä asiointipalvelussa. Jos ilmoitustiedoissa on korjattavaa, ota yhteyttä Tullin sähköiseen palvelukeskukseen spake.varastointi@tulli.fiJos ilmoitus on aiheeton, pyydä saapumisen yleisilmoituksen mitätöintiä Tulliselvityspalvelussa tai FI314-sanomalla. Ilmoita mitätöintipyynnössä sekä saapumisen yleisilmoituksen MRN-viitenumero että mitätöitävän alatason lähetyserän kuljetusasiakirjan numero.

Et voi pyytää saapumisilmoituksen korjausta etkä mitätöintiä.

Väliaikaisen varastoinnin ilmoituksia voi korjata ennen esittämistä ja esittämisen jälkeen. Ilmoituksen antaja (kuljetusliike, väliaikaisen varaston pitäjä tai tämän edustaja) voi lähettää korjausilmoituksen sen jälkeen, kun ilmoitus on rekisteröity ja se on saanut MRN-viitenumeron. 

Sanomalla annettuja ilmoituksia korjataan antamalla alkuperäiseen ilmoitukseen liittyvä korjauspyyntösanoma. Tulliselvityspalvelussa annettuja ilmoituksia korjataan lähettämällä korjauspyyntö korjattavalta ilmoitukselta. 

Missä vaiheessa ilmoitusta korjataan?

Jos kuljetusliike havaitsee antamassaan ilmoituksessa virheen tai puutteen, kuljetusliikkeen on korjattava virheellistä ilmoitusta korjauspyynnöllä. 

Jos varastonpitäjä havaitsee virheen tai puutteen, kun tavara on purettu väliaikaiseen varastoon, hän ilmoittaa poikkeavat tiedot varaston purkaustulosilmoituksella (FI364) tai pyytää kuljetusliikettä korjaamaan ilmoitusta.

Jos väliaikaisessa varastossa havaitaan kokonaan ilmoittamatonta tavaraa (esim. ilmoittamaton kontti tai lähetys), pitää tavaroista antaa uusi väliaikaisen varastoinnin ilmoitus ja saapumisen esittämisilmoitus tai yhdistetty väliaikaisen varastoinnin ja esittämisen ilmoitus.  

Väliaikaisen varastoinnin ilmoituksen korjaaminen  

Väliaikaisen varastoinnin ilmoitukselle ei voi korjauspyynnöllä lisätä tai poistaa alatason kuljetusasiakirjoja tai tavaraeriä tavaroiden esittämisen jälkeen. Tarvittaessa on annettava uusi ilmoitus tai pyydettävä yksittäisen erän mitätöintiä. 

Ilmoitettua  tullistatusta ja lisätietokoodia voi korjata ennen tavaroiden esittämistä Tullille. Jos tavaroille ei ole ilmoitettu unionistatusta ja tavarat on jo esitetty Tullille, tehdään merkintä manuaalisesti Tullissa. Toimita T2L-asiakirja tai korjattu manifesti sähköpostitse unioniasema@tulli.fi. Jos tavarat on virheellisesti ilmoitettu unionistatuksella mutta ovat kolmannen maan tavaroita, tavarat pitää asettaa tullimenettelyyn ja käyttää edeltävänä asiakirjana väliaikaisen varastoinnin ilmoitusta. Lisäksi voit olla yhteydessä Tulliin unioniasema@tulli.fi ja pyytää lisäämään tiedon virheellisestä unionistatuksesta ilmoituksen kommentteihin. Lue lisää saapuvan tavaran unioniaseman osoittamisesta.

Väärin ilmoitetun varastotunnisteen korjaaminen, kun tavarat on jo esitetty Tullille

Jos olet ilmoittanut väliaikaisen varastoinnin ilmoituksella väärän varastotunnisteen ja huomaat sen vasta saapumisen esittämisilmoituksen antamisen jälkeen, toimi seuraavasti:

 • Peru tavaroiden esittäminen lähettämällä saapumisen esittämisilmoitukselle korjauspyyntö (FI334), josta on poistettu esittämisilmoituksen MRN-viitenumero ja kuljetusasiakirjan tieto esitettävistä eristä.
 • Korjaa tämän jälkeen väliaikaisen varastoinnin ilmoitus lähettämällä väliaikaisen varastoinnin korjauspyyntö (FI338). Ilmoita siinä korjattu varastotunniste.
 • Lähetä tämän jälkeen uusi saapumisen esittämisilmoitus (FI332) korjatulle väliaikaisen varastoinnin ilmoitukselle. Ilmoita siinä sama varaston tunniste, jonka ilmoitit korjauspyynnöllä.

Esittämisilmoituksen korjaaminen 

Saapumisen esittämisilmoitusta pitää korjata, jos on muutoksia kuljetusvälineen tiedoissa, tavaroiden sijaintipaikassa, väliaikaisen varaston tunnistenumerossa tai esitettävissä erissä. 

Jos  ilmoitit esittämisilmoituksella vain alatason kuljetusasiakirjan ja kaikki tavaraerät tulivat esitetyiksi, et voi korjata esittämisilmoitusta tavaraeräkohtaiseksi. Jos sinun oli tarkoitus esittää vain osa tavaraeristä, lähetä ensin esittämisilmoitukselle korjauspyyntö (FI334) ja jätä tyhjäksi alatason kuljetusasiakirjan tiedot. Tämän jälkeen lähetä uusi esittämisilmoitus ja ilmoita ne tavaraerät, jotka haluat esittää saapuneiksi. 

Jos  ilmoitit esittämisilmoituksella päätason MRN-numeron ja esitit siten kaikki ilmoituksen tavarat, et voi korjata esittämisilmoitusta alatason kuljetusasiakirja- tai tavaraeräkohtaiseksi. Jos sinun oli tarkoitus esittää vain osa tavaroista, lähetä ensin esittämisilmoitukselle korjauspyyntö (FI334) ja jätä tyhjäksi esitettävän erän MRN-viitenumero. Tämän jälkeen lähetä uusi esittämisilmoitus ja ilmoita alatason kuljetusasiakirjat ja mahdolliset  tavaraerät, jotka haluat esittää saapuneiksi.

Jos  annoit esittämisilmoituksen vahingossa ennen tavaran saapumista, lähetä esittämisilmoituksenkorjauspyyntö (FI334) ja jätä ilmoituksella tyhjäksi sekä esitettävän erän MRN-viitenumero, että alatason kuljetusasiakirjan tieto. Kun tavarat saapuvat, tee uusi esittämisilmoitus.

Saapumisen esittämisilmoitukselle ei voi pyytää mitätöintiä.

Seuraavia Tulliselvityspalvelussa tai sanomalla annettuja ilmoituksia ei voi pyytää korjattavaksi:

 • väliaikaisen varastoinnin purkaustulosilmoitus (FI364)
 • ilmoitus aiotusta siirrosta (FI376)
 • ilmoitus siirron päättymisestä (FI379).

Jos sinun pitää korjata antamaasi purkaustulosilmoitusta, lähetä uusi purkaustulosilmoitus oikeilla tiedoilla.

Jos sinun pitää korjata antamaasi ilmoitusta aiotusta siirrosta, koska siirtoa ei tapahdu tai olet ilmoittanut väärän siirrettävän erän tiedot, anna ilmoitus siirron päättymisestä koodilla ”0 –  Siirto peruttu”. Anna tarvittaessa uusi ilmoitus aiotusta siirrosta oikeilla tiedoilla.

Ilmoituksen jättämisestä vastaava toimija voi pyytää seuraavia ilmoituksia mitätöitäväksi, jos yhtään ilmoituksen tavaraerää ei ole esitetty saapuneeksi tai poistuneeksi tai jos samasta tavarasta on annettu useampi ilmoitus:

 • saapumisen yleisilmoitus (IE315) tai sen muutosilmoitus (IE313)
 • poistumisen yleisilmoitus (IE615) tai sen korjausilmoitus (IE613).

Ilmoituksen mitätöintipyynnöt käsitellään Sähköisessä palvelukeskuksessa.

Tee mitätöintipyyntö lomakkeella 711s. Voit myös tehdä vapaamuotoisen mitätöintipyynnön sähköpostitse spake.varastointi@tulli.fi. Ilmoita vapaamuotoisessa mitätöintipyynnössä seuraavat tiedot:

 • MRN-numero ja/tai tapahtumatunnus
 • ilmoittajan nimi, Y-tunnus ja jatko-osa sekä yhteystiedot
 • mitätöinnin syy.

Jos ilmoituksen tavaroita ei ole esitetty Tullille tai saapumisilmoitusta IE3470 käytettäessä tavaroita ei ole ilmoitettu saapuneeksi, Tulli mitätöi vanhat saapumisen yleisilmoitukset (200 päivän kuluttua ilmoituksen hyväksymisestä) ja poistumisen yleisilmoitukset (150 päivän kuluttua ilmoituksen hyväksymisestä). Mitätöintejä ei tehdä automaattisesti, vaan Tulli pyytää ilmoituksen antajalta selvityksen.

Muita saapumisen ja poistumisen ilmoituksia, kuten poistumisen esittämisilmoitusta (IE547) tai poistumisilmoitusta (IE590), ei voi mitätöidä.

Ilmoituksen mitätöintiä pyydetään silloin, kun ilmoitus on annettu aiheettomasti. Tulli  mitätöi automaattisesti ennakolta annetut väliaikaisen varastoinnin ilmoitukset (FI337), joiden tavaroita ei ole esitetty 30 päivän määräajassa.

Ilmoittaja tai hänen edustajansa voi pyytää väliaikaisen varastoinnin ilmoituksen mitätöitäväksi, jos samasta tavarasta on annettu useampi ilmoitus tai jos tavaraa ei saapunut lainkaan, vaikka ne esitettiin Tullille saapuvaksi. Mitätöintiä voi pyytää sekä ennen että jälkeen tavaroiden esittämisen. 

Mitätöintipyyntö tavaroiden esittämisen jälkeen

Varastonpitäjän purkaustulosilmoituksella ei voi ilmoittaa tavaraa puretuksi määrällä nolla (0). Tämän takia varastonpitäjä tai kuljetusliike pyytää väliaikaisen varastoinnin ilmoituksen mitätöintiä, jos tavarat eivät saapuneet. Mitätöintiä voi pyytää tavaroiden esittämisen jälkeen myös ilmoituksen yksittäiselle alatason kuljetuserälle tai tavaraerälle. Jos  ei mitätöidä kaikkia yhden kuljetuserän tavaraeriä, pitää jokaiselle mitätöitävälle tavaraerälle lähettää oma mitätöintipyyntönsä.

Valitse mitätöinnille oikea syykoodi

Huomioi, että valitset oikean syykoodin mitätöintiä hakiessasi. Valitse syykoodiksi jompikumpi seuraavista riippuen siitä, onko tavarat esitetty Tullille vai ei:

 • Syykoodi ”N – Tavarat eivät saapuneet” 
  • Koodia käytetään tilanteissa, kun tavaroita ei ole vielä esitetty Tullille ja tavarat eivät ole kuljetusvälineessä.
 • Syykoodi ”P – Purkaustuloksen ja ilmoituksen väliset poikkeamat”
  • Koodia käytetään tilanteissa, kun tavarat on jo esitetty Tullille saapuneeksi ja todetaan, että tavarat eivät saapuneet lainkaan.

Et voi tehdä mitätöintipyyntöä Tulliselvityspalvelussa, jos ilmoittajalla on ulkomainen EORI-tunnus 

Tulliselvityspalvelussa et voi tällä hetkellä tehdä mitätöintipyyntöä ”Ota yhteyttä tulliin” -toiminnon kautta, jos ilmoittajalla on ulkomainen EORI-tunnus. Virhe ei koske sanomalla lähetettävää mitätöintipyyntöä (FI314). 

Voit pyytää mitätöintiä ennen tavaroiden esittämistä seuraavasti:

 • Pyydä väliaikaisen varastoinnin ilmoituksen mitätöintiä Tulliselvityspalvelussa ”Ota yhteyttä tulliin” -toiminnossa valitsemalla ”Muu syy”.
 • Kirjoita kenttään ”Mitätöintipyyntö”. Lisää selvitys siitä, miksi ilmoitus pitää mitätöidä, koskeeko mitätöinti koko ilmoitusta vai sen yhtä tai useampaa kuljetusasiakirjaa ja koskeeko mitätöinti yhtä vai useampaa kuljetusasiakirjan tavaraerää. 

Voit pyytää mitätöintiä tavaroiden esittämisen jälkeen seuraavasti:

 • Korjaa esittämisilmoitusta niin, että ilmoituksesta poistetaan se esittämiserä, joka ei saapunut. Väliaikaisen varastoinnin ilmoitus mitätöityy automaattisesti 30 vrk:n kuluttua sen antamisesta, ellet tee uutta esittämisilmoitusta myöhemmin. Jos alkuperäisestä ilmoituksesta on esitetty kaikki tavaraerät, korjataan esittämiseriä, niin että korjausilmoituksella ilmoitetaan vain ne erät, jotka saapuivat.

Esittämisilmoitusta ei voi mitätöidä

Saapumisen esittämisilmoitukselle ei voi pyytää mitätöintiä. Jos esitetyt tavarat eivät saapuneet, lähetä esittämisilmoituksen korjauspyyntö ilman yhtäkään esitettävää erää.

Ilmoitus pitää korjata ennen tavaran saapumista, jos ilmoituksen tiedot muuttuvat

Jos kuljetusvälineen tai tavaran tiedot muuttuvat, täytyy ne korjata ennen tavaroiden esittämistä rajan tullitoimipaikalle.

Tunnistautunut netti-ilmoittaja ja sanoma-ilmoittaja voivat korjata jo antamaansa saapumisen yleisilmoitusta siihen saakka, kunnes tavarat on esitetty tullille.

Tunnistautumaton netti-ilmoittaja ei voi korjata ilmoituksella annettuja tietoja, vaan virheellisin tiedoin annettu ilmoitus pyydetään mitätöitäväksi ja annetaan uusi ilmoitus.

Ilmoituksessa esittämisvaiheessa rajalla havaitut virheet

Jos ilmoitettu tavara ei vastaa annettua ilmoitusta, eikä ole yhdistettävissä saapuvaan kuljetukseen, asiakkaan pitää antaa uusi saapumisen yleisilmoitus.

Virheitä, joita ei korjata Tullissa:

 • Ilmoituksen viite (LRN) on asiakkaan antama yksilöllinen viite
 • Arvioitu saapumispäivä ja -aika.

Asiakas tai Tulli voi korjata kaikkia muita ilmoituksen tietoja paitsi seuraavia:

 • ilmoittaja
 • edustaja.

Jos nämä tiedot muuttuvat, asiakkaan täytyy antaa uusi saapumisen yleisilmoitus oikein toimijatiedoin.

Asiakas ei voi korjata saapumisen yleisilmoitusta, jos ilmoituksen käsittely on Tullissa kesken tai Tulli on määrännyt siihen tarkastuksen, josta on ilmoitettu asiakkaalle.