Hyppää sisältöön

Väliaikaisen varastoinnin ilmoitus tai yhdistetty väliaikaisen varastoinnin ja esittämisen ilmoitus (FI337, FI335)

Ilmoitukset annetaan tulliselvittämättömille tavaroille, jotka saapuvat meri- ja lentoteitse toisista EU:n jäsenvaltioista tai Sveitsistä, Norjasta tai Liechtensteinista. Anna ilmoitus sanomilla tai Tulliselvityspalvelussa

Ilmoituksia käytetään muun muassa sen varmistamiseksi, että kaikille tuoduille tavaroille on osoitettu määräajassa tulliselvitysmuoto.

Varustamo tai lentoyhtiö vastaa ilmoituksen antamisesta, vaikka se käyttäisikin edustajaa antamaan ilmoituksen puolestaan. 

Määräajat

Voit antaa ilmoituksen 

 • aikaisintaan 30 päivää ennen tavaroiden esittämistä
 • viimeistään 
  • saapumispäivänä, jos lento tai laiva saapuu ennen klo 14.00
  • seuraavana päivänä klo 12.00 mennessä, jos lento tai laiva saapuu klo 14.00 tai sen jälkeen.

Ilmoituksen voi kuitenkin antaa heti, kun ilmoittajalla on käytettävissä väliaikaisen varastoinnin ilmoitusta varten vaadittavat tiedot. Tulli suosittelee, että ilmoitus annetaan ennen kuljetuksen saapumista.

Kun tavara saapuu meritse, konossementin (B/L) laatinut laivayhtiö on vastuussa väliaikaisen varastoinnin ilmoituksen antamisesta, ja alusta operoiva laivayhtiö on vastuussa saapumisen esittämisilmoituksen antamisesta.

Jos aluksella ei ole Tullin hyväksymää säännöllisen alusliikenteen lupaa, EU-satamista aluksella saapuvista ja suomalaiseen satamaan purettavista tavaroista on annettava väliaikaisen varastoinnin ilmoitus. Väliaikaisen varastoinnin ilmoitusta voi käyttää myös tavaran unioniaseman ilmoittamiseen.

Säännöllisen alusliikenteen aluksella tuotavista sähköisellä kuljetusasiakirjalla (ETD) passitetuista tullaamattomista (T1-status) tavaroista annetaan väliaikaisen varastoinnin ilmoitus. Alukseen jäävistä tavaroista ei anneta ilmoituksia satamakäynnin yhteydessä. Jos tullaamaton tavara saapuu T1-passitusmenettelyssä, väliaikaisen varastoinnin ilmoitusta ei anneta.

Muun kuin säännöllisen alusliikenteen aluksessa olevista kaikista purettavista tavaroista annetaan väliaikaisen varastoinnin ilmoitus. Jos unionitavaralle on saatu unioniaseman todiste komission Unioniaseman ilmoituspalvelusta (PoUS), unionitavarasta ei tarvitse antaa väliaikaisen varastoinnin ilmoitusta.

Kun alus on saapunut suoraan EU:n ulkopuolelta, siitä annetaan saapumisen yleisilmoitus ensimmäiseen EU:n satamaan. Jos sama alus jatkaa toisiin EU-satamiin, annetaan seuraaviin satamiin purettavista  tavaroista saapumisen esittämisilmoitus FI332.

Väliaikaisen varastoinnin ilmoitus annetaan niistä tullaamattomista tavaroista (T1), jotka puretaan saapumistoimipaikassa. Unionitavaroista ei anneta ilmoituksia.

 • Konssilähetyksistä ilmoitetaan päätason tulliselvitettävän erän kuljetustiedoissa kuljetusasiakirjan tyyppinä N741 ja päärahtikirjan (MAWB) numero lisäksi kuljetusasiakirjan tulliselvitettävällä erällä kuljetusasiakirjan tyyppinä N703 ja alarahtikirjan (HAWB) numero.
 • Jos kyseessä on suora lentorahtikirja niin rahtikirjan (AWB) numero ilmoitetaan sekä päätason että alatason kuljetusasiakirjan tulliselvitettävällä erällä kuljetusasiakirjan tyypillä N740. 
 • Kuljetusasiakirjan lisäksi voidaan ilmoittaa myös tavaroiden yhtenäisviite, jos sellainen on käytössä (Maailman tullijärjestön (WCO) / ISO15459 koodi tai vastaava).

Jos toiselta EU:n kentältä on lastattu lentokoneeseen rahtia, jota ei pureta Suomessa, vaan kone jatkaa unionin ulkopuolelle, Suomeen ei anneta mitään ilmoituksia tällaisesta rahdista.

Esimerkkejä lisätietokoodeista 

Lisätietokoodia ”FIOSP” käytetään tilanteissa, kun tavarat asetetaan tullimenettelyyn tai jälleenviedään heti Tullille esittämisen jälkeen eikä tavaroita pureta väliaikaiseen varastoon. Tavarat on asetettava tullimenettelyyn tai jälleenvietävä kolmen päivän kuluessa niiden esittämisestä. 

Esimerkkejä: 

 • Laivalla saapuu tavaraa, jolle on tehty tuonnin tulli-ilmoitus ennakkoon. Tavaroita ei kirjata väliaikaisen varaston varastokirjanpitoon, vaan erälle tehdään tuonnin tulli-ilmoitus ennakolta tai heti saapumisen jälkeen. Laivalla saapuu tavaraa, jonka vastaanottaja asettaa purkauspaikassa tuonnin tai tullivarastoinnin tullimenettelyyn kirjanpitoon tehtävällä merkinnällä (EIDR).
 • Laivalla saapuu tavaraa, joka asetetaan passitusmenettelyyn satamassa heti saapumisen jälkeen.

Ilmoita väliaikaisen varastoinnin ilmoituksessa seuraavat tiedot:

 • Lisätietokoodi ”FIOSP – Tavarat esitetään Tullin osoittamassa paikassa”
  • Tieto ilmoitetaan Tulliselvityspalvelussa ”Tulliselvitettävä erä – Päätaso” -näytöllä ja sanomalla ilmoitustason tiedoissa.
 • Tavaran sijaintipaikaksi tyyppi ”A – Tullin osoittama paikka” sekä tarkennin ”Z – Käyntiosoite” ja sijaintipaikan osoitetiedot
  • Poikkeustapauksessa voit ilmoittaa tarkentimeksi ”V – Tullitoimipaikkakoodi” ja tullitoimipaikkakoodin, jos muuta tarkan sijainnin tietoa ei ole tiedossa.
  • Sijaintipaikan tarkenninkoodia ”Z” tai ”V” ei ilmoiteta, jos annat ilmoituksen sanomalla.

Myös muun kuin säännöllisen liikenteen aluksilla on mahdollista kuljettaa tavaraa passitusmenettelyssä. Tällöin passitusmenettely keskeytetään merikuljetuksen ajaksi. Vaikka tavaroita ei pureta väliaikaiseen varastoon, kaikista Suomen määräsatamassa purettavista tavaroista on kuitenkin annettava Tullille väliaikaisen varastoinnin ilmoitus (FI335 tai FI337).

Ilmoita väliaikaisen varastoinnin ilmoituksessa seuraavat tiedot:

 • Lisätietokoodi ”FIOSP – Tavarat esitetään Tullin osoittamassa paikassa”
  • Tieto ilmoitetaan Tulliselvityspalvelussa ”Tulliselvitettävä erä – Päätaso” -näytöllä ja sanomalla ilmoitustason tiedoissa.
 • Tavaran sijaintipaikaksi tyyppi ”A – Tullin osoittama paikka” sekä tarkennin ”Z – Käyntiosoite” ja sijaintipaikan osoitetiedot
  • Poikkeustapauksessa voit ilmoittaa tarkentimeksi ”V – Tullitoimipaikkakoodi” ja tullitoimipaikkakoodin, jos muuta tarkan sijainnin tietoa ei ole tiedossa.
  • Sijaintipaikan tarkenninkoodia ”Z” tai ”V” ei ilmoiteta, jos annat ilmoituksen sanomalla. 

Lisätietoja: 

Meri- ja lentoliikenteen saapumispaikat eli satamat ja lentoasemat voivat olla sijaintipaikan tyypiltä ns. Tullin osoittamia paikkoja. Kun tavarat saapuvat tällaiseen paikkaan mutta tavaroita ei pureta sataman tai lentokentän väliaikaiseen varastoon, tavaroista on voitu antaa ennakkoon tulli-ilmoitus tai ne esitetään saapuessa unionitavaroiksi. Varastointi Tullin osoittamassa paikassa ei siksi edellytä Tullin lupaa. Tavarat on asetettava tullimenettelyyn tai jälleenvietävä kolmen päivän kuluessa niiden esittämisestä. 

Ilmoita väliaikaisen varastoinnin ilmoituksessa seuraavat tiedot:

 • Lisätietokoodi ”FIOSP – Tavarat esitetään Tullin osoittamassa paikassa”
  • Tieto ilmoitetaan Tulliselvityspalvelussa ”Tulliselvitettävä erä – Päätaso” -näytöllä ja sanomalla ilmoitustason tiedoissa.
 • Tavaran sijaintipaikaksi tyyppi ”A – Tullin osoittama paikka” sekä tarkennin ”Z – Käyntiosoite” ja sijaintipaikan osoitetiedot
  • Poikkeustapauksessa voit ilmoittaa tarkentimeksi ”V – Tullitoimipaikkakoodi” ja tullitoimipaikkakoodin, jos muuta tarkan sijainnin tietoa ei ole tiedossa.
  • Sijaintipaikan tarkenninkoodia ”Z” tai ”V” ei ilmoiteta, jos annat ilmoituksen sanomalla. 

Suorassa siirtolastauksessa saapuneita tavaroita ei pureta väliaikaiseen varastoon, vaan tavarat lastataan heti esimerkiksi lentokoneesta toiseen lentokoneeseen tai laivasta toiseen laivaan. Tavarat on asetettava tullimenettelyyn tai jälleenvietävä kolmen päivän kuluessa niiden esittämisestä.

Ilmoita väliaikaisen varastoinnin ilmoituksessa seuraavat tiedot:

 • Lisätietokoodi ”FISSL – Suora siirtolastaus”
  • Tieto ilmoitetaan Tulliselvityspalvelussa ”Tulliselvitettävä erä – Päätaso” -näytöllä ja sanomalla ilmoitustason tiedoissa.
 • Tavaran sijaintipaikaksi tyyppi ”A – Tullin osoittama paikka” sekä tarkennin ”Z – Käyntiosoite” ja sijaintipaikan osoitetiedot
  • Poikkeustapauksessa voit ilmoittaa tarkentimeksi ”V – Tullitoimipaikkakoodi” ja tullitoimipaikkakoodin, jos muuta tarkan sijainnin tietoa ei ole tiedossa.
  • Sijaintipaikan tarkenninkoodia ”Z” tai ”V” ei ilmoiteta, jos annat ilmoituksen sanomalla.

Kun satama-alueelle saapuu toisesta EU-maasta alus, josta otetaan polttoainetta toiseen alukseen (ns. bunkraus), polttoainetta kuljettavan kuljetusliikkeen pitää antaa ennen saapumista väliaikaisen varastoinnin ilmoitus.

Ilmoita väliaikaisen varastoinnin ilmoituksessa seuraavat tiedot:

 • Tavaran sijaintipaikaksi tyyppi ”A – Tullin osoittama paikka” sekä tarkennin ”V – Tullitoimipaikkakoodi” ja tullitoimipaikkakoodiksi sen tullitoimipaikan tunnistenumero, jonka edustalla bunkraus tapahtuu
  • Sijaintipaikan tarkenninkoodia ”V” ei ilmoiteta, jos annat ilmoituksen sanomalla. 
 • Lisätietokoodi ”FISSL – Suora siirtolastaus” ja sen kuvauksena ”bunkraus, X” jossa X = sataman nimi, jossa bunkraus tapahtuu
  • Tieto ilmoitetaan Tulliselvityspalvelussa ”Tulliselvitettävä erä – Päätaso” -näytöllä ja sanomalla ilmoitustason tiedoissa.
 • Lisätietokoodi ”FIXXX – muu lisätieto” ja sen kuvauksena ”purku alukseen X”, jossa X = bunkrattavan aluksen IMO-numero
  • Tieto ilmoitetaan Tulliselvityspalvelussa ”Tulliselvitettävä erä – Päätaso” -näytöllä ja sanomalla ilmoitustason tiedoissa.

Lisätietoa: Meriliikenne

Tulli voi myöntää luvan varastoida tullaamattomia tavaroita lyhytaikaisesti muussa paikassa kuin varsinaisessa väliaikaisessa varastossa. Muun paikan käyttäminen väliaikaiseen varastointiin edellyttää Tullin lupakeskuksen myöntämää Tullin hyväksymän paikan lupaa (HPA-lupa). Tulli antaa paikalle erillisen varastotunnisteen.

Tavarat on asetettava tullimenettelyyn tai jälleenvietävä kolmen päivän kuluessa niiden esittämisestä. 

Ilmoita väliaikaisen varastoinnin ilmoituksessa seuraavat tiedot:

 • Lisätietokoodi ”FIHPL – Tavarat esitetään Tullin hyväksymässä paikassa”
  • Tieto ilmoitetaan Tulliselvityspalvelussa ”Tulliselvitettävä erä – Päätaso” -näytöllä ja sanomalla ilmoitustason tiedoissa.
 • Tavaran sijaintipaikaksi tyyppi ”C – Tullin hyväksymä paikka” sekä tarkennin ”X – Varastotunniste” ja varastotunniste, ”Z – Käyntiosoite” ja sijaintipaikan osoitetiedot tai ”Y – Lupanumero” ja HPA-luvan numero
  • Sijaintipaikan tarkenninkoodia ”X”, ”Z” tai ”Y” ei ilmoiteta, jos annat ilmoituksen sanomalla. 

Joissakin tapauksissa, kun tuotavaa tavaraa on kuljetettu EU:n tullialueen ulkopuolisen alueen kautta, unionitavaran tullioikeudellinen asema pitää todistaa. Yleisin tällainen tilanne on meriliikenteessä, kun unionitavaraa kuljetetaan tullialueen osien välillä meritse reitillä, jolla ei ole Tullin hyväksymää säännöllisen alusliikenteen lupaa. 

Esimerkiksi: Jos alus kulkee Hampurista Pietarin sataman kautta Kotkaan, unioniasema täytyy osoittaa aluksen saapuessa Kotkaan.

Jos lähetyksellä on unioniaseman todistamiseen hyväksyttävä asiakirja, esim. T2L-asiakirja

Kun lähetyksellä on unioniaseman todistamiseen hyväksyttävä asiakirja, esim. T2L-asiakirja tai hallinnollinen asiakirja (e-AD), ilmoita väliaikaisen varastoinnin ilmoituksessa seuraavat tiedot:

 • Lisätietokoodi ”FITAA – Unioniasema; T2L” ja sen kuvauksena ”TA art. 199”.
  • Tieto ilmoitetaan Tulliselvityspalvelussa ”Kuljetusasiakirja – Tulliselvitettävä erä” -näytöllä ja sanomalla alatason lähetyserän tiedoissa.
 • Tavaraerätiedoissa tavaroiden tullistatus ”C”
 • Jos samalla kuljetusasiakirjalla on unionitavaran lisäksi tullaamatonta tavaraa, ilmoita kolmannen maan tavaran tavaraerällä tullistatus ”N”.

Jos kuljetusyhtiöllä on lupa ilmoittaa tavaran unioniasema valtuutettuna antajana

Jos kuljetusyhtiöllä on lupa ilmoittaa tavaran unioniasema valtuutettuna antajana tullikäyttöön annetulla tavaraluettelolla, se voi ilmoittaa samalla ilmoituksella sekä unionitavaroita että muita tavaroita.

Tällöin ilmoita väliaikaisen varastoinnin ilmoituksessa:

 • Lisätietokoodi ”FIVAA – Unioniaseman ilmoittaminen; valtuutettu antaja”
  • Tieto ilmoitetaan Tulliselvityspalvelussa ”Tulliselvitettävä erä – Päätaso” näytöllä ja sanomalla ilmoitustason tiedoissa.
 • Valtuutetun antajan luvan (FIVAA) lupatunniste kohdassa ”Luvat”
 • Tavaraerän tiedoissa kentässä ”Tavaroiden tullistatus” jokin seuraavista koodeista:
  • N – Muut tavarat
  • C – Unionitavara
  • F – Veroalueen rajan ylittävä yhteisötavara
   • Tavara, joka saapuu Suomeen EU:n erityiseltä veroalueelta, esim. Kanariansaarilta, tai tavara, joka saapuu Ahvenanmaalle muualta EU:sta kuin Suomesta. Tavarat ovat esittämisen jälkeen edelleen tullivalvonnassa, ja ne täytyy esittää purettavaksi väliaikaiseen varastoon.

Tavaroiden sijaintipaikan ilmoittaminen

Ilmoita tavaroiden sijaintipaikka sen mukaan, ovatko kaikki vai vain osa tavaroista unionitavaroita:

 • Jos kaikki ilmoituksella ilmoitettavat tavarat ovat unionitavaraa:
  • Lisätietokoodi ”FIOSP – Tavarat esitetään Tullin osoittamassa paikassa”
   • Tieto ilmoitetaan Tulliselvityspalvelussa ”Tulliselvitettävä erä – Päätaso” -näytöllä ja sanomalla ilmoitustason tiedoissa.
 • Tavaran sijaintipaikaksi tyyppi ”A – Tullin osoittama paikka” sekä tarkennin ”Z – Käyntiosoite” ja sijaintipaikan osoitetiedot
  • Poikkeustapauksessa voit ilmoittaa tarkentimeksi ”V – Tullitoimipaikkakoodi” ja tullitoimipaikkakoodin, jos muuta tarkan sijainnin tietoa ei ole tiedossa.
  • Sijaintipaikan tarkenninkoodia ”Z” tai ”V” ei ilmoiteta, jos annat ilmoituksen sanomalla. 
 • Jos osa ilmoituksella ilmoitettavista tavaroista on unionitavaraa ja osa on tullaamatonta tavaraa:
  • Väliaikaisen varaston tunniste kohdassa ”Väliaikainen varasto”
  • Tavaran sijaintipaikan tyyppi ”B – Luvanvarainen paikka” sekä tarkennin ”X – Väliaikaisen varaston tunniste” ja väliaikaisen varaston tunniste. Tarkenninkoodia ”X” ei ilmoiteta, jos annat ilmoituksen sanomalla. 

Lisätietoja: Saapuva tavara

Sähköistä kuljetusasiakirjaa (ETD) käytetään yksinkertaistuksena tavaroiden asettamiseksi passitusmenettelyyn meri- ja lentoliikenteessä.

Sähköisellä kuljetusasiakirjalla tarkoitetaan luvanhaltijan tietojärjestelmässä olevia tietoja, joihin Tullilla on pääsy. Kun meri- tai ilma-alus lähtee lentokentältä tai satamasta, kuljetusyhtiö laatii järjestelmässään asiakirjan, jolla ilmoitetaan alukseen lastatut tavarat. 

Tavaroiden saavuttua niistä on tehtävä väliaikaisen varastoinnin ilmoitus. 

Ilmoita väliaikaisen varastoinnin ilmoituksessa seuraavat tiedot:

 • Lisätietokoodi ”FIETD – Tullistatus; sähköinen kuljetusasiakirja passitusilmoituksena” 
  • Tieto ilmoitetaan Tulliselvityspalvelussa ”Tulliselvitettävä erä – Päätaso” -näytöllä ja sanomalla ilmoitustason tiedoissa.
 • Lupa käyttää sähköistä kuljetusasiakirjaa passitusilmoituksena (FIETD) lupatunniste kohdassa ”Luvat”
 • Tavaraerän tiedoissa ”Tavaroiden tullistatus” -kohdassa tullistatuskoodi, esimerkiksi ”T1 – Ulkoinen passitusmenettely”.

Lisätietoa: Meriliikenne

Lisätietokoodia 10600 käytetään, kun kuljetetaan tavaroita siirrettävällä konossementilla (to order), jossa ei eritellä kenelle konossementti siirretään.

Ilmoita väliaikaisen varastoinnin ilmoituksessa seuraavat tiedot:

 • Lisätietokoodi ”10600 –  Kuljetettaessa tavaroita siirrettävällä konossementilla, jossa ei eritellä kenelle konossementti siirretään, saapumisen yleisilmoituksessa, kun ei tiedetä vastaanottajan tietoja.”
  • Tieto voidaan ilmoittaa Tulliselvityspalvelussa ”Tulliselvitettävä erä – Päätaso” -näytöllä tai ”Kuljetusasiakirja – Tulliselvitettävä erä” -näytöllä ja sanomalla ilmoitustason tietona tai alatason lähetyserän tiedoissa.
  • Jos tieto ilmoitetaan kuljetusasiakirjan tiedoissa, kuljetusasiakirjalle ei ilmoiteta vastaanottajan tietoja.

PortNet-numero ilmoitetaan tavaroiden esittämisen yhteydessä merikuljetuksissa.

Ilmoita saapumisen esittämisilmoituksessa tai yhdistetyssä väliaikaisen varastoinnin ja esittämisen ilmoituksessa seuraavat tiedot:

 • Lisätietokoodi ”FIPNN – PortNet-numero”
  • Tieto ilmoitetaan Tulliselvityspalvelussa ”Tulliselvitettävä erä – Päätaso” -näytöllä ja sanomalla ilmoitustason tiedoissa.
  • Jos annat väliaikaisen varastoinnin ilmoitusta, tiedon ilmoittaminen on vapaaehtoista.