Tilastoarvon ilmoittaminen

Sinun on ilmoitettava vienti-ilmoituksessa viennin tilastoarvo. 

Viennin tilastoarvona käytetään tavaran verotonta myyntihintaa. Viennissä tilastoarvo on FOB-arvo Suomen rajalla. Tilastoarvoon sisällytetään tavaran kuljetus- ja vakuutuskustannukset Suomen rajalle. 

Jos tavaroita jälleenviedään sisäisestä jalostuksesta, tilastoarvoon sisällytetään myös jalostukseen tuotu materiaali ja Suomessa syntyneet jalostuskustannukset. Vastaavasti tilastoarvosta vähennetään Suomen rajojen ulkopuoliset kustannukset, jos ne toimitusehdon mukaisesti sisältyvät hintaan.

  • Kun tilastoarvoa määritetään, otetaan vähennyksenä huomioon myönnetyt kassa-, paljous- yms. alennukset.
  • Osittain tai kokonaan vastikkeettoman tavaran tilastoarvo määritellään sen mukaan, mikä hinta tavaralla olisi, kun sitä myydään normaalisti. 
  • Kun tavaraa toimitetaan palkkatyövalmistusta tai korjausta varten, ilmoita tilastoarvoksi tavaran toimitusajankohdan mukainen arvo Suomen rajalla.
  • Vuokra- ja leasingtavaran tilastoarvo on tavaran arvo toimitusajankohtana Suomen rajalla. Älä sisällytä siihen vuokrauksesta perittävää hintaa.
  • Tietovälineelle tallennetun atk-standardiohjelman tilastoarvo on tietovälineen ja ohjelman yhteisarvo. Atk-standardiohjelmalla tarkoitetaan massavalmisteista kaupallista tuotetta (esim. PC-ohjelma, pelipaketti), joka on yleisesti kaikkien asiakkaiden saatavissa. Huomioi, että tietovälineelle tallennettua atk-erikoisohjelmaa ei ilmoiteta vienti-ilmoituksessa, koska se katsotaan palveluksi.  
  • Viennin tilastoarvon määrityksessä sovelletaan Tullin vahvistamia muuntokursseja. Ilmoita tilastoarvo euroina.

Ilmoita vienti-ilmoituksessa myös tavarakaupan laskutusvaluutan koodi. 

Jos kaupassa on useita valuuttoja, ilmoita tiedot suurimman valuutan mukaan.