Hyppää sisältöön

Edeltävän asiakirjan ilmoittaminen

Tuonti-ilmoituksessa pitää ilmoittaa edeltävän asiakirjan viitenumero. Viitenumeron eli MRN-viitenumeron saat esimerkiksi kuljetusliikkeen saapumisilmoituksesta. Jos kuljetusliike on sopinut tiedon välittämisestä Tullille, tieto täyttyy Tulliselvityspalvelussa ilmoitukseen automaattisesti, kun ilmoitat saapumistunnuksen. 

Millä koodeilla edeltävä asiakirja ilmoitetaan?

Jos annat tuonnin tulli-ilmoituksen, ilmoita edeltävä asiakirja Tulliselvityspalvelussa tai sanomalla käyttämällä seuraavia koodeja:

Kun edeltävä asiakirja on unionin ulkoinen passitus

1. Ilmoita tavaraerän edeltävän asiakirjan tyypiksi:

 • ”N821 – Unionin ulkoista/yhteistä passitusta koskeva ilmoitus (T1)” sähköinen T1 tai TIR)
 • ”N952 –  TIR-carnet”, jos sähköistä TIR- ilmoitusta ei ole annettu 
 • ”N820 – Unionin/yhteistä passitusta koskeva ilmoitus - sekalähetykset (T)”, jos tavara saapuu T2- tai T2F-passitusmenettelyssä
 • ”N820 – Unionin/yhteistä passitusta koskeva ilmoitus - sekalähetykset (T)”, jos passitus sisältää sekä T1 että T2 tavaraan ns. sekalähetykset.

2. Ilmoita edeltävän asiakirjan viitteeksi passituksen MRN-viitenumero.

Voit ilmoittaa yhdelle tavaraerälle useita MRN-viitenumeroita (enintään 99).

Kun edeltävä asiakirja on saapumisen yleisilmoitus tai väliaikaisen varastoinnin ilmoitus 

 1. Ilmoita edeltävän asiakirjan tyypiksi ”N355 – Saapumisen yleisilmoitus” tai ”N337 – Väliaikaisen varastoinnin ilmoitus”.
 2. Ilmoita edeltävän asiakirjan viitteeksi saapumisen yleisilmoituksen tai väliaikaisen varastoinnin ilmoituksen MRN-viitenumero.
 3. Ilmoita edeltävän asiakirjan erän numeroksi tavaraeränumero
 4. Jos edeltävä ilmoitus on väliaikaisen varastoinnin ilmoitus tai EU:n ICS2-järjestelmään annettu saapumisen yleisilmoitus, ilmoita myös alatason kuljetusasiakirjan viitenumero:

  • Tulliselvityspalvelussa kenttään ”Kuljetusasiakirjan tunniste”

  • sanomalla kohtaan ”Kuljetusasiakirjan viite”.

Voit ilmoittaa yhdelle tavaraerälle useita MRN-viitenumeroita ja tavaraeränumeroita (enintään 99).

Kun edeltävä asiakirja on tullivarastoinnin tai tuonnin tulli-ilmoitus 

 1. Ilmoita edeltävän asiakirjan tyypiksi ”NMRN – Ilmoituksen/tiedonannon MRN”.
 2. Ilmoita edeltävän asiakirjan viitteeksi tullivarastoinnin MRN-viitenumero.
 3. Ilmoita edeltävän asiakirjan erän numeroksi tullivarastoinnin MRN:n tavaraeränumero.

Voit ilmoittaa yhdelle tavaraerälle useita MRN-viitenumeroita ja tavaraeränumeroita (enintään 99) 

Jos edeltävä asiakirja on SAD-lomakkeella tehty tullivarastoinnin ilmoitus, ilmoita edeltävän asiakirjan tyypiksi ”1ZZZ – Muu edeltävä asiakirja” ja edeltävän asiakirjan viitteeksi varastoonpanonumero. Erän numeroa ei ilmoiteta.

Posti- ja pikarahtilähetykset

Kun tavara saapuu postitse tai pikarahtina, edeltävän asiakirjan tiedot täyttyvät Tulliselvityspalveluun automaattisesti, jos olet ilmoittanut saapumistunnuksen aloitusvalikossa uutta ilmoitusta täyttäessäsi. Yhdessä tulli-ilmoituksessa voi ilmoittaa ainoastaan yhden posti- tai pikarahtilähetyksen tiedot.

Jos olet sanoma-asiakas ja lähetys tulee postitse, ilmoita edeltävän asiakirjan tyypiksi ”N355 – Saapumisen yleisilmoitus” tai ”N337 – Väliaikaisen varastoinnin ilmoitus”. Ilmoita viitteeksi postilähetyksestä annetun saapumisen yleisilmoituksen MRN-viitenumero. Ilmoita lisäksi saapumisen yleisilmoituksessa ilmoitettu kuljetusasiakirjan tunniste. Postilähetyksistä ei ilmoiteta edeltävän asiakirjan erän numeroa.

Jos olet sanoma-asiakas ja lähetys tulee pikarahtina, ilmoita edeltävän asiakirjan tyypiksi ”N337 – Väliaikaisen varastoinnin ilmoitus”. Ilmoita viitteeksi väliaikaisen varastoinnin AREX-ilmoituksen MRN-viitenumero ja tavaraerän numero. Edeltävän asiakirjan tyyppinä voi olla myös ”N821– Unionin ulkoista/yhteistä passitusta koskeva ilmoitus (T1)” sähköinen T1 tai TIR. Tällöin ilmoita viitteeksi passituksen MRN-viitenumero.

Muuta huomioitavaa

Jos annat ilmoituksen Tulliselvityspalvelussa tai sanomalla ja edeltävää asiakirjaa ei ole tai se on annettu varamenettelyssä, ilmoita asiakirjan tyypiksi ”1ZZZ (muu edeltävä asiakirja)”. Varamenettelytilanteessa ilmoita myös varamenettelyasiakirjan numero sekä FIXXX-lisätietokoodilla, että kyseessä on ”varamenettelyssä annettu edeltävä asiakirja”.  

Lue ohjeet varamenettelyn käytöstä. 

Ilmoita edeltävä asiakirja näin, jos tavarat on esitetty Tullille, mutta Tulliselvityspalvelussa tai Saapumisen ja poistumisen ilmoituspalvelussa (AREX) on käyttökatko, kun yrität antaa tuonnin tulli-ilmoitusta. Tee näin, jos Tulli on tiedottanut käyttökatkosta mutta et voi odottaa sen päättymistä vaan sinun pitää antaa tulli-ilmoitus, jotta tavaroiden kuljetus voi jatkua. 

Jos annat ilmoituksen Tulliselvityspalvelussa tai sanomalla, ilmoita edeltävän asiakirjan tyypiksi ”1ZZZ (muu edeltävä asiakirja)” ja edeltävän asiakirjan viitteeksi MRN-viitenumero.

Lue ohjeet varamenettelyn käytöstä

Jos sanomalla tai Tulliselvityspalvelussa annettu ilmoitus hylätään, se voi johtua edeltävän asiakirjan väärästä tilasta. Tämä tarkoittaa sitä, että edeltävä ilmoitus ei ole tuontitullauksen kannalta hyväksytyssä tilassa.

Kun annat vakiomuotoista tulli-ilmoitusta (A), ilmoitus saatetaan hylätä, jos edeltävää asiakirjaa ei ole vielä esitetty Tullille tai sen käsittely on kesken Tullissa. Voit tällöin ottaa yhteyttä kuljetusliikkeeseen ja pyytää heitä ilmoittamaan, kun ilmoitus on hyväksytyssä tilassa.

Kun annat ennakolta annettavaa tulli-ilmoitusta (D), ilmoitus saatetaan hylätä, jos edeltävä asiakirja on jo esitetty Tullille. Muuta lisäilmoitustyypiksi ”A - Vakiomuotoinen tulli-ilmoitus” ja lähetä ilmoitus uudestaan Tullille.

Jos tulli-ilmoitus on otettu Tullissa käsittelyyn ja saanut MRN-viitenumeron, lisäilmoitustyyppiä ei enää voi muuttaa.

Jos ilmoitus hylätään sen takia, ettei MRN-viitenumeroa löydy Tullin palvelusta, tarkista antamasi MRN-viitenumero ja lähetä ilmoitus uudestaan Tullille.

Voit tarkastaa edeltävän asiakirjan tilan myös MRN-hakupalvelusta, jos edeltävä ilmoitus on saapumisen yleisilmoitus, yleisilmoitus väliaikaista varastointia varten tai tullivarastoinnin ilmoitus.

Jos edeltävä ilmoitus on tuontitullauksen kannalta hyväksytyssä tilassa, mutta saat silti virheilmoituksen, voit ottaa yhteyttä Tullin sähköiseen palvelukeskukseen.

Jos huomaat, että tulli-ilmoituksessa on virhe kolli- tai painotiedoissa, voit pyytää tulli-ilmoitukseen oikaisua ”Muutospyyntö”–sanomalla tai Tulliselvityspalvelussa ”Oikaisuhakemuksessa”. Kiireellisissä tapauksissa voit heti tehdä uuden tulli-ilmoituksen ja pyytää virheellisen tulli-ilmoituksen mitätöintiä. Jos haet muutosta kollilukuun tai painoon, esitä asiakirja, josta Tulli voi tarkistaa oikean tiedon.

Huomioi, että varastonpitäjä voi kuitenkin luovuttaa tavarat tietyin poikkeuksin, jolloin korvaavaa tullausta ei tarvita. Lisätietoa poikkeuksista sivulla väliaikaisen varastoinnin päättäminen.