Viennin yksinkertaistukset

Voit sujuvoittaa vienti-ilmoittamista Tullin luvalla, kun viet tavaraa EU:n ulkopuolelle tai esimerkiksi muonitustavaraa lentokoneisiin ja laivoihin (alustoimitukset). Ilmoittamisen sujuvoittamista sanotaan yksinkertaistukseksi.   

Yksinkertaistus, kun viet tavaraa EU:n ulkopuolelle

Jos vientierien tarkat määrät selviävät vasta kuljetusvälineen lastauksen jälkeen EU:n poistumistullitoimipaikalla, voit tehdä vienti-ilmoituksen kahdessa eri vaiheessa, Tarvitset menettelyyn yksinkertaistetun ilmoitusmenettelyn luvan (SDE-lupa). 

Kaksivaiheinen ilmoittaminen

 1.  Tee ensin yksinkertaistettu vienti-ilmoitus arvioiduilla tiedoilla. Sen perusteella tavara luovutetaan vientimenettelyyn. 
 2.  Tee täydentävä ilmoitus lopullisilla tiedoilla kymmenen päivän kuluessa siitä, kun tavara on luovutettu vientimenettelyyn. Tavara saa siis poistua jo ennen täydentävän vienti-ilmoituksen antamista. Voit hakea lisäaikaa täydentävän ilmoituksen lähettämiselle lomakkeella 697s.

Yksinkertaistetun ilmoitusmenettelyn lupa (SDE-lupa)

Hae yksinkertaistetun ilmoitusmenettelyn lupaa Luvat ja päätökset -palvelussa. Tulli myöntää luvan jokaiselle viejälle erikseen. Viejän edustaja voi tehdä viejän puolesta ilmoituksia, jos edustajalla on tiedossa luvassa määritellyt ehdot kuten esimerkiksi tavarakatelistat. Lupa voidaan myöntää myös edustajan nimiin.

Tässä menettelyssä ei ole kirjanpitovelvoitetta.

Ilmoita yksinkertaistetulla ilmoituksella kaikki vienti-ilmoituksen pakolliset tiedot. Jos jotain tiedoista ei ole saatavilla, kun laadit ilmoitusta, voit antaa sen arviotietona. Ilmoita seuraavat tiedot:

 • sisämaan kuljetusmuoto
 • kuljetusvälineen tunnus lähdettäessä
 • kuljetusmuoto rajalla
 • aktiivisen kuljetusvälineen tunnus rajalla
 • aktiivisen kuljetusvälineen kansallisuus rajalla
 • pakkausten määrä (tulliselvitettävä erä ja tavaraerä)
 • tulliselvitettävän erän bruttopaino
 • tavaraerän bruttopaino
 • tavaraerän nettopaino
 • tavaraerän lisäpaljous
 • tilastoarvo.

Yksinkertaistetun ja täydentävän ilmoituksen tiedot voivat poiketa toisistaan. Täydentävän ilmoituksen paljoustiedot ja tilastoarvo saavat kuitenkin poiketa enintään 10 % yksinkertaistetulla ilmoituksella ilmoitetuista arviotiedoista.

Ilmoita vienti-ilmoituksessa tulliselvitettävän erän tietoina

 • erityismaininnan lisäkoodi 30100 (= yksinkertaistettu vienti, yksinkertaistettu ilmoitus)
 • yksinkertaistetun menettelyn tiedot kohdassa "liiteasiakirjat":
  • asiakirjan koodi = 7YML
  • asiakirjan numero = luvan numero
  • asiakirjan päiväys = luvan päiväys.

Yksinkertaistus, kun viet tavaraa laivoihin ja lentokoneisiin (alustoimitukset)

Yritykset, joilla on paljon verottomia toimituksia laivoihin tai lentokoneisiin, voivat Tullin luvalla yksinkertaistaa alustoimitusten vienti-ilmoittamista