Hyppää sisältöön

Laaja-alaista tekemistä tietohallinnossa

Kati Eskelinen työskentelee Tullissa tietohallinnon testauspäällikkönä. Hän kuuluu tietohallinnon menetelmien ryhmään, jossa työskentelee noin 15 henkilöä. Mukana on sekä testaajia että menetelmäosaajia. Testaajien tehtäviin kuuluu käyttöliittymä-, sidosjärjestelmä- ja käytettävyystestaus sekä tekninen, suorituskyvyn ja vikasietoisuuden testaus ja lisäksi sanomaliikenne.

Tullin palvelukseen Eskelinen siirtyi parisen vuotta sitten. Aiemmin hän on toiminut yksityisellä puolella matemaatikkona sekä järjestelmäkehityksen parissa.

Testauspäällikön vastuulla ovat Tullin tietohallinnan testaukset, testauksen menetelmät ja työkalut, testauksen resursointi sekä julkaisujenhallinnan tukeminen. Hän seuraa, että projekteissa ja hankkeissa käytetään samoja testauksen menetelmiä. Lisäksi testauspäällikkö auttaa ratkaisemaan testausta hidastavia tai estäviä ongelmia.

Testauksia tehdään samanaikaisesti, jolloin testiympäristöt ovat usein kovalla käytöllä. Ympäristöjä koordinoidaan, jotta kaikilla on tilaa ja mahdollisuus testauksiin. Yhden projektin testaukset kestävät yleensä noin vuoden verran  suuremmissa hankkeissa useitakin vuosia. Työ on vaativaa, mutta samalla antoisaa.

 Järjestelmäkehitystyötä tukevassa ryhmässämme on motivoituneita, syvän asiantuntijuuden tiimipelaajia. Porukassa on kiva tehdä töitä, ja aina uskaltaa myös kysyä neuvoa, Eskelinen sanoo.

Työtä oman kiinnostuksen mukaan

Eskelinen pitää työssään tärkeänä tietotekniikan yleistä osaamista sekä kokemusta järjestelmäkehitys- ja projektityöskentelystä. Koordinointikyky, vuorovaikutustaidot ja kokonaisuuksien hallinta sekä priorisointikyky auttavat työssä.

 Arvostan Tullissa sitä, että olen päässyt tekemään työtäni laaja-alaisesti ja näen koko kuvion alusta loppuun. Tämä tarkoittaa, että olen mukana kilpailutuksista hankintoihin ja toisaalta järjestelmäkehityksestä käyttöönottoon. Koen myös, että työnantaja kuuntelee omia kiinnostuksenkohteitani ja voin suunnata niitä kohti.

Eskelisen elämäntilanteeseen sopii etätyö, jota hän käyttää säännöllisesti. Tullissa kannustetaan myös liikuntaan sekä oman osaamisen ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

 Olen juuri aloittanut asiantuntijoille suunnatun tullialan peruskoulutuksen. Se auttaa ymmärtämään Tullin liiketoimintaa ja kestää noin vuoden verran.

Tullin tietohallinnossa testaamisen lisäksi tehdään paljon muitakin tehtäviä. Tutustu Tullin tietohallintoon tarkemmin.