Hyppää sisältöön

Täydentävä tulli-ilmoitus jokaisesta yksinkertaistetusta ilmoituksesta

Täydentävä tulli-ilmoitus jokaisesta yksinkertaistetusta ilmoituksesta tarkoittaa kaksivaiheista ilmoittamista, jossa

 1. Tuotavista tavaroista annetaan ensin yksinkertaistettu tulli-ilmoitus, josta voi puuttua tiettyjä tietoja. Yksinkertaistetulla tulli-ilmoituksella tavarat luovutetaan vapaaseen liikkeeseen.
 1. Täydentävässä tulli-ilmoituksessa annetaan yksinkertaistetusta tulli-ilmoituksesta puuttuneet tiedot tulliselvitystä varten. Täydentävä tulli-ilmoitus pitää antaa 10 vuorokauden kuluessa tavaroiden luovutuspäivästä.

Täydentävällä tulli-ilmoituksella voi muuttaa vain joitakin yksinkertaistetussa ilmoituksessa annettuja tietoja (ks. kohta ”Tiedot, joita voi muuttaa täydentävällä tulli-ilmoituksella”). 

Huomioi, että täydentävän tulli-ilmoituksen voi antaa myös tietyn jakson päätteeksi kokoavana, jolloin se täydentää useampaa yksinkertaistettua tulli-ilmoitusta. Lue lisää jaksolta annettavasta täydentävästä tulli-ilmoituksesta

Miten yksinkertaistetun ja täydentävän tulli-ilmoituksen voi antaa?

Yksinkertaistetun ja täydentävän tuonti-ilmoituksen voi antaa joko sanomalla tai Tulliselvityspalvelussa. Lue tarkemmat ohjeet tämän sivun kohdista ”Yksinkertaistetulla tulli-ilmoituksella annettavat tiedot” ja ”Tiedot, joita voi muuttaa täydentävällä tulli-ilmoituksella”.

Tarvitsenko luvan?

Voit antaa satunnaisesti täydentäviä tulli-ilmoituksia ilman erillistä lupaa. Tällöin yksinkertaistettu tulli-ilmoitus toimii lupahakemuksena.

Jos haluat antaa täydentäviä tulli-ilmoituksia säännöllisesti, sinulla pitää olla Tullin lupakeskuksen myöntämä kirjallinen lupa. Hae lupaa yksinkertaistetun ilmoitusmenettelyyn käyttöön (SDE-lupa) Tullin lupakeskuksesta. Uutta SDE-lupaa ja muutosta voimassa olevaan lupaan haetaan Luvat ja päätökset -palvelussa.

Muuta huomioitavaa

Yksinkertaistetusta ilmoituksesta voi puuttua tietoja, jotka ovat vakiomuotoisessa tulli-ilmoituksessa pakollisia.

Anna yksinkertaistettu ilmoitus seuraavalla tavalla:

 • Kun annat ilmoituksen Tulliselvityspalvelussa, valitse ” Yksinkertaistettu ilmoitus” ja oikea lisäilmoitustyyppi.
 • Kun annat ilmoituksen sanomalla, yksinkertaistettu ilmoitus valitaan pelkällä lisäilmoitustyypillä.

Ilmoita toimijatiedoissa

 • SDE-luvan numero, jos sinulla on lupa
 • ilmoittaja, tuoja, viejä sekä edustaja, jos edustajaa käytetään.

Ilmoita tulliselvitettävällä erällä

 • toimijan viite
 • lisäilmoitustyyppi
  • Jos sinulla on Tullin lupakeskuksen myöntämä lupa, ilmoita jompikumpi seuraavista:
   • ”C – Yksinkertaistettu tulli-ilmoitus säännöllistä käyttöä varten”
   • ”F – Ennakolta annettu yksinkertaistettu tulli-ilmoitus säännöllistä käyttöä varten”
    • Voit antaa ilmoituksen ennakolta heti, kun sinulla on tiedossa edeltävän asiakirjan MRN-viitenumero.
  • Jos sinulle ei ole lupaa, ilmoita jompikumpi seuraavista:
   • ”B – Yksinkertaistettu tulli-ilmoitus satunnaista käyttöä varten”
   • ”E – Ennakolta annettu yksinkertaistettu tulli-ilmoitus satunnaista käyttöä varten”
    • Voit antaa ilmoituksen ennakolta heti, kun sinulla on tiedossa edeltävän asiakirjan MRN-viitenumero.
 • kuljetusmuoto rajalla sekä kuljetusvälineen kansallisuus
 • tavaroiden lähetysmaa
 • tavaroiden määrämaa
 • tavaroiden sijaintitiedot ilmoitusta annettaessa sekä ehdotettu tarkastuspaikka
 • kontti, jos tavarat ovat kontissa.

Ilmoita tavaraerällä

 • pyydetty menettely, edeltävä menettely ja lisämenettely
 • alkuperämaa
 • nimike ja tavarankuvaus sekä tiedot tavaroihin kohdistuvista rajoituksista
  • Ilmoita rajoitusten alaisista tavaroista vaaditut asiakirjat, esim. kasvinterveystodistus (N851), CHED-PP eli Traces-ilmoituksen numero (C085) ja Ruokaviraston rekisteröintinumero (5REK).
 • pakkaukset ja pakkauslajit
 • edeltävän asiakirjan tiedot
  • Edeltävän asiakirjan koodi ja sen viitteenä MRN-viitenumero sekä tavaraerän tunnisteena erän numero, jos saapumisen yleisilmoitus on edeltävänä asiakirjana.
 • tavaraan liittyvät lisätiedot ja asiakirjat
 • tavaran brutto ja nettopaino
 • kauppahinta
  • Ilmoita tavaroiden todellinen arvo Tulliselvityspalvelussa kohdassa ”Kauppahinta” tai sanomalla kohdassa ”Tavaraerän arvo".
   • Yksinkertaistetussa ilmoituksessa voit antaa tavaroiden arvon arviotietona, jota voit muuttaa täydentävässä tulli-ilmoituksessa.
    • Jos sinulla ei ole lopullista arvotietoa, voit käyttää ilmoittamisessa tavaroiden keskihintaa tai tavaroiden laskennallista arvoa, joka perustuu esimerkiksi tavaroiden kauppasopimukseen tai aikaisempiin ostoihin tai tilausvahvistuksessa mainittuun arvoon. 
   • Jos kyse on erityismenettelyiden ilmoituksesta, ilmoita aina tavaroiden todellinen arvo jo yksinkertaistetulla ilmoituksella. 
 • etuuskohtelu

Huomioi, että jos haet yksinkertaistetulla tulli-ilmoituksella tariffikiintiöön, et voi hakea toiseen tariffikiintiöön täydentävällä tulli-ilmoituksella. Lue lisää tariffikiintiöistä. 

Lue lisää tuonti-ilmoituksen antamisesta ennakolta.

Täydentävässä tulli-ilmoituksessa voidaan muuttaa tiettyjä yksinkertaistetussa ilmoituksessa annettuja tietoja.

Tässä on ohjeet tilanteeseen, jossa täydentävä ilmoitus annetaan jokaisesta yksinkertaistetusta tulli-ilmoituksesta erikseen. Jos olet antamassa täydentävää ilmoitusta jaksolta, lue ohjeet jaksolta annettavasta täydentävästä tuonti-ilmoituksesta

Miten täydentävä tulli-ilmoitus annetaan?

Anna täydentävä tulli-ilmoitus seuraavalla tavalla:

 • Kun annat ilmoituksen Tulliselvityspalvelussa
  • Valitse ”Täydentävä tulli-ilmoitus”.
  • Valitse valintalistalta yksinkertaistetun ilmoituksen MRN-viitenumero. 
 • Kun annat ilmoituksen sanomalla
  • Ilmoita jompikumpi lisäilmoitustyyppi: 
   • ”Y – Täydentävä ilmoitus yksinkertaistetuille tulli-ilmoituksille (koodi C ja F), jos sinulla on Tullin lupakeskuksen myöntämä lupa
   • ”X – Täydentävä ilmoitus yksinkertaistetuille tulli-ilmoituksille (koodit B ja E)”, jos sinulla ei ole lupaa. 
    • Lisäksi ilmoitus on kohdistettava oikeaan yksinkertaistettuun ilmoitukseen MRN-viitenumeron mukaan. 

Mitä tietoja voi muuttaa tai lisätä täydentävällä tulli-ilmoituksella?

Joitakin yksinkertaistetussa tulli-ilmoituksessa annettuja tietoja voi muuttaa täydentävällä tulli-ilmoituksella. Lisäksi yksinkertaistetusta tulli-ilmoituksesta puuttuvat tiedot pitää ilmoittaa täydentävällä tulli-ilmoituksella. Seuraavia tietoja voi muuttaa tai ne on lisättävä:

 • Toimijat:
  • viejä
 • Tulliselvitettävä erä:
  • toimijan lisäviite
  • liiketoiminnan luonne
  • toimitusehto
   • kuljetustiedot
   • kuljetusmuoto rajalla 
  • kuljetusvälinen saavuttaessa (sisämaan kuljetusmuoto)
  • tavaran sijaintitiedoista ehdotettu tarkastuspaikka
  • lisätiedot
  • liiteasiakirja tiedot (laskun numeroa ei voi muuttaa)
 • Tavaraerä:
  • etuuteen oikeuttava alkuperämaa 
  • tavarankuvaus
  • brutto ja nettopaino, jos kyseessä ns. bulk-tavara
  • arvotiedot (tavaraeräkohtainen kauppahinta, tilastoarvo ja oikaisuerät)
  • arvonmääritysmenetelmät
  • etuuskohtelu.

Huomioi, että jos olet hakenut yksinkertaistetulla tulli-ilmoituksella tariffikiintiöön, et voi hakea toiseen tariffikiintiöön täydentävällä tulli-ilmoituksella. Lue lisää tariffikiintiöistä.

Voit korjata yksinkertaistetussa ilmoituksessa annettuja tietoja ennen kuin olet saanut luovutuspäätöksen. Ilmoitusta ei kuitenkaan voi korjata, jos Tulli on päättänyt tarkastaa tavarat. 

Joitakin yksinkertaistetussa ilmoituksessa annettuja tietoja voi muuttaa täydentävällä tulli-ilmoituksella (ks. kohta ” Tiedot, joita voi muuttaa täydentävällä tulli-ilmoituksella”).

Jos yksinkertaistetun ilmoituksen muutokset ovat sellaisia, joita ei voi muuttaa täydentävällä ilmoituksella, pyydä yksinkertaistetun ilmoituksen oikaisua.

Jos yksinkertaistetussa ilmoituksessa olevia tietoja ei voida oikaista, yksinkertaistettu tulli-ilmoitus pitää mitätöidä. Tee ensin korvaava tulli-ilmoitus ja pyydä virheellisen ilmoituksen mitätöintiä. Pyydä yksinkertaistetun tulli-ilmoituksen mitätöintiä myös silloin, jos ilmoitus on tarpeeton, esimerkiksi jos tavara ei saavu ollenkaan.

Lue lisää tulli-ilmoituksen korjaamisesta ja oikaisusta

Lue lisää mitätöinnistä. 

Oikaise aina ensisijaisesti yksinkertaistettua tulli-ilmoitusta. Jos olet kuitenkin muuttanut täydentävässä tulli-ilmoituksessa muita kuin sallittuja tietoja, Tulli hylkää täydentävän ilmoituksen. Korjaa virheelliset tiedot ilmoituksesta ja lähetä tulli-ilmoitus korjattuna takaisin Tullin. 

Jos korjattavat tiedot ovat sellaisia, joita et voi muuttaa täydentävällä ilmoituksella, tarkista, voitko oikaista täydentävää tulli-ilmoitusta. Jos annettuja virheellisiä tietoja ei voi oikaista, tee uusi korvaava tulli-ilmoitus vakiomuotoisena (lisäilmoitustyppi A) ja pyydä tulli-ilmoituksen mitätöintiä. Lue lisää mitätöinnistä.