Hyppää sisältöön

Edut

Edut pähkinänkuoressa

Tarjoamme työntekijöillemme

  • monipuoliset ja vastuulliset uramahdollisuudet, myös kansainvälisiä tehtäviä
  • mahdollisuuden kouluttautua ja kehittää omaa osaamistaan
  • joustavan etätyömahdollisuuden suurimmassa osassa asiantuntijatehtävistä
  • mahdollisuuden hakeutua työkiertoon ja kansainväliseen virkamiesvaihtoon
  • osaavat työkaverit – myös ne nelijalkaiset!
  • laadukkaan työterveyshuollon
  • monipuoliset hyvinvointi- ja virkistysedut ePassi Flexillä sekä lounasedun 
  • mahdollisuuden osallistua työnantajan järjestämään liikuntatoimintaan.

Tullilaiset arvostavat työn etuja

Tullilaisten virkasuhteet ovat tyypillisesti hyvin pitkäkestoisia. Noin puolet tullilaisista on työskennellyt meillä jo yli 20 vuotta ja suurin osa vähintään 10 vuotta! Tullilaiset arvostavat erityisesti seuraavia asioita:

1. Työnteon joustavuus

Haluamme mahdollistaa työn ja vapaa-ajan joustavan yhteensovittamisen.

Asiantuntijatehtävissä käytämme liukuvaa työaikaa. Työt voi aloittaa klo 710 ja lopettaa klo 13.3020. Työpäivän aikana on mahdollista hoitaa kiireellisiä juoksevia asioita, jos työtilanne sen sallii.

Tullissa on käytössä monipaikkaisen työnteon malli, jossa töitä voi tehdä virkapaikan lisäksi esimerkiksi kotona, toisessa Tullin toimipisteessä tai virastojen yhteiskäyttötilassa. Monet tullilaiset tekevät nykyisin paljon etätöitä. 

Työnteon malliin ei ole Tullissa ei ole yhtä yhteistä käytäntöä, vaan jokainen osasto on määritellyt sille sopivimmat monipaikkaisen työnteon käytännöt. Suuressa osassa asiantuntijatyötä monipaikkaista työtä voi tehdä hyvin joustavasti. Pelkkää etätyötä meillä ei kuitenkaan voi tehdä.

Paikkasidonnaisissa tehtävissä huomioimme yksilölliset elämäntilanteet työvuorosuunnittelussa.

2. Yhteisöllisyys ja hyvinvointi

Rantalentopallokenttiä hiekalla veden äärellä. Kentillä pelaajia.

Tullissa on pitkät perinteet yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Tullin Urheilukerho ry ja sen 15 paikallista jäsenyhdistystä yhteistyössä Tullin kanssa kannustavat henkilöstöä omaehtoiseen liikuntaan. Urheilukerhon toiminnan tavoitteena on kehittää ja ylläpitää henkilöstömme fyysistä ja henkistä työkykyä sekä edistää yhteisöllisyyttä. Jäsenyhdistykset järjestävät lajikohtaisten jaostotoimintojensa ohella vuosittain erilaisia kuntokilpailuja ja -tempauksia, liikuntailtapäiviä sekä Tullin talvi- ja kesämestaruuskilpailut. Liikunta- ja urheilutapahtumat ovat hyvin suosittuja tullilaisten keskuudessa. 

Tullilaisten hyvinvoinnin tueksi järjestetään säännöllisesti luentoja erilaisista hyvinvointiin liittyvistä aiheista ja jaetaan ohjeita oman työkyvyn vaalimiseen. Tullilaiset saavat myös vuosittain käytettäväkseen 200 € Epassi Flex -etua itse valittaviin käyttökohteisiin.

3. Osaamisen kehittäminen

Yksi vahvuuksistamme on, että meillä tarjotaan hyvät mahdollisuudet kehittää omaa osaamistaan. Meillä kannustetaan osallistumaan erilaisiin Tullin omiin ja ulkopuolisten järjestämiin koulutuksiin.

Henkilöstökoulutuksemme jakautuu Tullin yleisperehdytykseen, Tullialan peruskoulutukseen sekä ammatilliseen jatko- ja täydennyskoulutukseen. Jokainen virassa aloittanut suorittaa kattavan Tullialan peruskoulutuksen. Jokainen tullilainen on siis tullialan ammattilainen!

Järjestämme pääsääntöisesti itse henkilöstömme jatko- ja täydennyskoulutuksen. Järjestettävät koulutukset pohjautuvat työntekijän ja esihenkilön väliseen osaamiskeskusteluun, joissa kartoitetaan tullilaisten koulutustarpeita. Lisäksi erityisesti asiantuntijatyötä tekevät osallistuvat aktiivisesti myös ulkopuolisten tahojen järjestämiin koulutuksiin. Tullilaiset osallistuvat koulutuksiin keskimäärin 9,3 päivää henkilötyövuotta kohti (valtionhallinnon keskiarvo 2,3 päivää/htv). Tuemme myös omaehtoista opiskelua ja moni tullilainen opiskeleekin työn ohessa korkeakoulututkintoa.

Koulutusten lisäksi kehitämme osaamistamme työssä oppimalla. Tullilaiset pääsevät osallistumaan erilaisiin kehitysprojekteihin ja kansainvälisiin hankkeisiin. Tiesitkö, että esimerkiksi Tullin tietohallinnossa tehdään Suomen laajimpia ICT-kehityshankkeita? Teemme myös paljon yhteistyötä eri viranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa.

Voit myös hakeutua työkiertoon joko valtion muihin virastoihin tai kansainvälisiin tehtäviin eri pituisiksi ajoiksi. Lisäksi järjestämme tapahtumia ja oppilaitosvierailuita, joissa kohtaamme erilaisia ihmisiä ja pääsemme kertomaan heille tullityöstä.