Hyppää sisältöön

Kokoava jaksolta annettava täydentävä tuonti-ilmoitus

Kokoavan jaksolta annettavan täydentävän tuonti-ilmoituksen käyttäminen tarkoittaa kaksivaiheista ilmoittamista, jossa 

 1. Jokaisesta jakson aikana saapuvasta tavaraerästä annetaan ensin oma sähköinen yksinkertaistettu tuonnin tulli-ilmoitus, josta voi puuttua tiettyjä tietoja. Yksinkertaisella ilmoituksella tavarat luovutetaan menettelyyn.
 2. Kokoavalla täydentävällä tulli-ilmoituksella annetaan jakson aikana tulleista tavaraeristä loput tiedot tulliselvitystä varten. Täydentävä tulli-ilmoitus on annettava 10 vuorokauden kuluessa jakson päättymisestä. 

Miten yksinkertaistetun ja täydentävän tulli-ilmoituksen voi antaa?

Yksinkertaistetun ja täydentävän tuonti-ilmoituksen voi antaa joko sanomalla tai Tulliselvityspalvelussa. Lue tarkemmat ohjeet tämän sivun kohdista ”Yksinkertaistetulla tulli-ilmoituksella annettavat tiedot” ja ”Täydentävällä tulli-ilmoituksella annettavat tiedot”.

Tarvitset aina luvan

Jotta voit käyttää kokoavaa jaksolta annettavaa täydentävää tulli-ilmoitusta, sinulla pitää olla Tullin lupakeskuksen myöntämä kirjallinen lupa. Luvanhaltijan on aina oltava toimija, joka ilmoitetaan tulli-ilmoituksen kohdassa ”Ilmoittaja”.

Hae lupa yksinkertaistetun ilmoitusmenettelyyn käyttöön (SDE-lupa) Tullin lupakeskuksesta. Lue lisää luvan hakemisesta

Onko luvan käytöllä rajoituksia tai ehtoja?

Yksinkertaistetun ilmoitusmenettelyn luvassa on merkitty ilmoitusmenettelyt, joihin lupaa voidaan käyttää. Jos lupa on kokoavalle jaksolta annettavalle ilmoitukselle, lupaa voidaan käyttää 

 • luvassa mainittuihin tavaroihin 
 • luvassa mainittuihin tullimenettelyihin. 

Kokoavalla täydentävällä jaksolta annetavalla tulli-ilmoituksella et voi hakea kiintiöetuutta etkä ilmoittaa polkumyyntitullin, tasoitustullin, maataloustuotteiden tuontitullin tai lisätullin alaisia tavaroita.

Määräaika

Täydentävä tulli-ilmoitus pitää antaa 10 vuorokauden kuluessa jakson päättymisestä.

Jos tavaroista kannetaan tullia, jakson pituus on yksi viikko. Jos kannetaan pelkkää arvonlisäveroa, jakson pituus on yksi viikko tai yksi kuukausi. Jakson pituus voi olla kuukausi myös silloin, kun tavarat siirretään esimerkiksi valmisteverottomaan varastoon ja menettelyyn luovutettavista tavaroista ei kanneta tullia.

Muuta huomioitavaa

Yksinkertaistetusta ilmoituksesta voi puuttua tietoja, jotka ovat vakiomuotoisessa tulli-ilmoituksessa pakollisia.

Anna yksinkertaistettu ilmoitus seuraavalla tavalla:

 • Kun annat ilmoituksen Tulliselvityspalvelussa, valitse ” Yksinkertaistettu ilmoitus” ja oikea lisäilmoitustyyppi.
 • Kun annat ilmoituksen sanomalla, yksinkertaistettu ilmoitus valitaan pelkällä lisäilmoitustyypillä.

Ilmoita toimijatiedoissa

 • SDE-luvan numero, jos sinulla on lupa
 • ilmoittaja, tuoja, viejä sekä edustaja, jos edustajaa käytetään.

Ilmoita tulliselvitettävällä erällä

 • toimijan viite
 • lisäilmoitustyyppi
  • Jos sinulla on Tullin lupakeskuksen myöntämä lupa, ilmoita jompikumpi seuraavista:
   • ”C – Yksinkertaistettu tulli-ilmoitus säännöllistä käyttöä varten”
   • ”F – Ennakolta annettu yksinkertaistettu tulli-ilmoitus säännöllistä käyttöä varten”
    • Voit antaa ilmoituksen ennakolta heti, kun sinulla on tiedossa edeltävän asiakirjan MRN-viitenumero.
  • Jos sinulle ei ole lupaa, ilmoita jompikumpi seuraavista:
   • ”B – Yksinkertaistettu tulli-ilmoitus satunnaista käyttöä varten”
   • ”E – Ennakolta annettu yksinkertaistettu tulli-ilmoitus satunnaista käyttöä varten”
    • Voit antaa ilmoituksen ennakolta heti, kun sinulla on tiedossa edeltävän asiakirjan MRN-viitenumero.
 • kuljetusmuoto rajalla sekä kuljetusvälineen kansallisuus
 • tavaroiden lähetysmaa
 • tavaroiden määrämaa
 • tavaroiden sijaintitiedot ilmoitusta annettaessa sekä ehdotettu tarkastuspaikka
 • kontti, jos tavarat ovat kontissa.

Ilmoita tavaraerällä

 • pyydetty menettely, edeltävä menettely ja lisämenettely
 • alkuperämaa
 • nimike ja tavarankuvaus sekä tiedot tavaroihin kohdistuvista rajoituksista
  • Ilmoita rajoitusten alaisista tavaroista vaaditut asiakirjat, esim. kasvinterveystodistus (N851), CHED-PP eli Traces-ilmoituksen numero (C085) ja Ruokaviraston rekisteröintinumero (5REK).
 • pakkaukset ja pakkauslajit
 • edeltävän asiakirjan tiedot
  • Edeltävän asiakirjan koodi ja sen viitteenä MRN-viitenumero sekä tavaraerän tunnisteena erän numero, jos saapumisen yleisilmoitus on edeltävänä asiakirjana.
 • tavaraan liittyvät lisätiedot ja asiakirjat
 • tavaran brutto ja nettopaino
 • kauppahinta
  • Ilmoita tavaroiden todellinen arvo Tulliselvityspalvelussa kohdassa ”Kauppahinta” tai sanomalla kohdassa ”Tavaraerän arvo".
   • Yksinkertaistetussa ilmoituksessa voit antaa tavaroiden arvon arviotietona, jota voit muuttaa täydentävässä tulli-ilmoituksessa.
    • Jos sinulla ei ole lopullista arvotietoa, voit käyttää ilmoittamisessa tavaroiden keskihintaa tai tavaroiden laskennallista arvoa, joka perustuu esimerkiksi tavaroiden kauppasopimukseen tai aikaisempiin ostoihin tai tilausvahvistuksessa mainittuun arvoon. 
   • Jos kyse on erityismenettelyiden ilmoituksesta, ilmoita aina tavaroiden todellinen arvo jo yksinkertaistetulla ilmoituksella. 
 • etuuskohtelu

Huomioi, että jos haet yksinkertaistetulla tulli-ilmoituksella tariffikiintiöön, et voi hakea toiseen tariffikiintiöön täydentävällä tulli-ilmoituksella. Lue lisää tariffikiintiöistä. 

Lue lisää tuonti-ilmoituksen antamisesta ennakolta.

Täydentävä tulli-ilmoitus on vakiomuotoinen tulli-ilmoitus, jossa annetaan tulliselvitystä varten puuttuvat tiedot jakson aikana tuoduista tavaroista. Yksinkertaistettujen tuonti-ilmoitusten tavaroiden on oltava luovutettuina menettelyyn, jotta voit antaa täydentävän tuonnin tulli-ilmoituksen. 

Jotta voit antaa yhden kokoavan täydentävän tulli-ilmoituksen useasta yksinkertaistetusta ilmoituksesta, on kaikissa yksinkertaistetuissa tulli-ilmoituksissa oltava seuraavat yhteneväiset tiedot:

 • viejä eli myyjä 
 • toimitusehto
 • lähetysmaa
 • kuljetusmuoto 
 • kuljetusvälineen kansallisuus (saattaa muuttua).

Miten täydentävä tulli-ilmoitus annetaan?

Anna täydentävä tulli-ilmoitus seuraavalla tavalla:

 • Kun annat ilmoituksen Tulliselvityspalvelussa
  • Valitse ”Täydentävä tulli-ilmoitus”.
  • Valitse ensin yksi MRN-viitenumero, jolle olet antamassa täydentävää tulli-ilmoitusta. Valitse avautuvalta valintalistalta niiden yksinkertaistettujen ilmoitusten MRN-viitenumerot, joihin haluat antaa täydentävän ilmoituksen.
 • Kun annat ilmoituksen sanomalla
  • Ilmoita lisäilmoitustyyppi ”U – Koodeissa C ja F määriteltyjä yksinkertaistettuja ilmoituksia kokoava täydentävä ilmoitus”.
  • Ilmoita tulliselvitettävän erän tiedoissa edeltäviksi asiakirjoiksi yksinkertaistettujen tuonnin tulli-ilmoitusten MRN-viitenumerot. Ilmoita edeltävien asiakirjojen tyypiksi "C512 – SDE - Yksinkertaistetun ilmoituksen käyttöä koskevat lupa (delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 liitteessä A oleva sarake 7a)”.

Seuraavat tiedot vaaditaan yleensä vakiomuotoisessa tulli-ilmoituksessa, mutta täydentävässä tulli-ilmoituksessa näitä tietoja ei tarvitse ilmoittaa:

 • tavaran sijaintiedot  
 • kuljetusvälineen tunnistenumero.

Voit korjata yksinkertaistetussa ilmoituksessa annettuja tietoja ennen kuin olet saanut luovutuspäätöksen. Ilmoitusta ei kuitenkaan voi korjata, jos Tulli on päättänyt tarkastaa tavarat. 

Joitakin yksinkertaistetussa ilmoituksessa annettuja tietoja voi muuttaa täydentävällä tulli-ilmoituksella (ks. kohta ” Tiedot, joita voi muuttaa täydentävällä tulli-ilmoituksella”).

Jos yksinkertaistetun ilmoituksen muutokset ovat sellaisia, joita ei voi muuttaa täydentävällä ilmoituksella, pyydä yksinkertaistetun ilmoituksen oikaisua.

Jos yksinkertaistetussa ilmoituksessa olevia tietoja ei voida oikaista, yksinkertaistettu tulli-ilmoitus pitää mitätöidä. Tee ensin korvaava tulli-ilmoitus ja pyydä virheellisen ilmoituksen mitätöintiä. Pyydä yksinkertaistetun tulli-ilmoituksen mitätöintiä myös silloin, jos ilmoitus on tarpeeton, esimerkiksi jos tavara ei saavu ollenkaan.

Lue lisää tulli-ilmoituksen korjaamisesta ja oikaisusta

Lue lisää mitätöinnistä. 

Oikaise aina ensisijaisesti yksinkertaistettua tulli-ilmoitusta. Jos olet kuitenkin muuttanut täydentävässä tulli-ilmoituksessa muita kuin sallittuja tietoja, Tulli hylkää täydentävän ilmoituksen. Korjaa virheelliset tiedot ilmoituksesta ja lähetä tulli-ilmoitus korjattuna takaisin Tullin. 

Jos korjattavat tiedot ovat sellaisia, joita et voi muuttaa täydentävällä ilmoituksella, tarkista, voitko oikaista täydentävää tulli-ilmoitusta. Jos annettuja virheellisiä tietoja ei voi oikaista, tee uusi korvaava tulli-ilmoitus vakiomuotoisena (lisäilmoitustyppi A) ja pyydä tulli-ilmoituksen mitätöintiä. Lue lisää mitätöinnistä.

Sähkö- ja putkijohdoissa tuotavan sähkön ja maakaasun ilmoittamiseen voi käyttää jaksolta annettavaa kokoavaa tulli-ilmoitusta.

Jakson aloittavana ilmoituksena annetaan yksinkertaistettu tuonnin tulli-ilmoitus, joka pitää mitätöidä, jos tuontia ei tapahdu. Yksinkertaistetussa tuonnin tulli-ilmoituksessa tavarasta annettavat tiedot voivat olla arvioituja tietoja.

Jakson päätyttyä anna yksi kokoava täydentävä tulli-ilmoitus kaikista jakson aikana sähköjohdossa tai putkessa kuljetetuista tavaroista.

Ilmoita sähkö ja putkijohtojen tulli-ilmoituksissa poikkeavasti seuraavat tiedot:

 • kuljetusmuoto ”7 – Kiinteät kuljetuslaitteet”
 • pakkauslaji ”NE – Pakkaamaton” ja lukumäärä ”1” sekä lähetysmerkintä ”ei merkintöjä”
 • nettopaino ”1”
 • bruttopaino ”1”.

Yksinkertaistetussa tulli-ilmoituksessa ilmoita edeltävä asiakirja ”1ZZZ – Muu edeltävä asiakirja” ja sen viitteeksi esimerkiksi ”sähköä” tai ”maakaasua”.

Täydentävässä tulli-ilmoituksessa ilmoita tulliselvitettävän erän tiedoissa edeltävänä asiakirjana yksinkertaistetun tulli-ilmoituksen MRN-viitenumero. Ilmoita edeltävän asiakirjan tyypiksi ”C512 - SDE – Yksinkertaistetun ilmoituksen käyttöä koskevat lupa (delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 liitteessä A oleva sarake 7a).

Jos tuot sähköä tai maakaasua arvonlisäverottomasti (arvonlisäverolaki 94 § 1 mom. 2 k.), ilmoita täydentävässä tulli-ilmoituksessa jompikumpi seuraavista lisämenettelykoodeista:

 • sähkön lisämenettelykoodi ”624 – Verkonhaltijan verkkoon toimitettava sähkö (AVL 94.1.2 §)”
 • maakaasun lisämenettelykoodi ”625 – Maakaasuverkon tai siihen yhdistetyn verkon kautta toimitettava kaasu, kaasusäiliöaluksesta maakaasuverkkoon tai tuotantovaiheen kaasuputkistoon syötettävä kaasu sekä lämpö- ja jäähdytysverkon kautta toimitettava lämpö- ja jäähdytysenergia”.

Jos yritykselläsi on lupa käyttää yksinkertaistettua ilmoitusmenettelyä, jossa annetaan kokoavia täydentäviä ilmoituksia jaksolta, voit käyttää varamenettelyasiakirjana esimerkiksi kuljetusasiakirjaa. Varamenettelyasiakirjassa on oltava kaikki yksinkertaistetulla ilmoituksella annettavat tiedot.

Varamenettelyn aikana voit pyytää tavaroille luovutusta varamenettelyasiakirjalla. Käyttökatkon päätyttyä tavaroille on kuitenkin annettava sähköinen tulli-ilmoitus. Sähköisessä yksinkertaistetussa tulli-ilmoituksessa on annettava samat tiedot kuin käyttökatkon aikana annetussa varamenettelyasiakirjassa. Anna ilmoitus viipymättä käyttökatkon päätyttyä.

Ilmoita sähköisellä tulli-ilmoituksella tulliselvitettävän erän tiedoissa seuraavat tiedot:

 • lisätietokoodi ”FIFAL – Varamenettely” ja sen kuvauksena varamenettelyasiakirjan hyväksymispäivä (muotoa vvvv.kk.pp)
 • lisätietokoodi ”FIPER – Koontijakson pituus (W = viikko, M =kuukausi) ja sen kuvauksena joko ”W” tai ”M”
 • veronmääräytymispäiväksi jakson ensimmäinen päivä.

Jokaisella varamenettelyn aikana tuotavalla tulliselvitettävällä erällä on oltava oma varamenettelyasiakirja, jolla tavara luovutetaan menettelyyn. Asiakirja on esitettävä ensisijaisesti menettelyyn asettavaan tullitoimipaikkaan. Jos tullitoimipaikalla ei ole asiakaspalvelua, voit lähettää varamenettelyasiakirjan Sähköiselle palvelukeskukselle sähköpostilla osoitteeseen spake.tuonti(at)tulli.fi. Otsikoi sähköpostiviesti sanalla ”Varamenettely”.

Jos olet antanut yksinkertaistetun tulli-ilmoituksen ennakolta ja kuljetus saapuu käyttökatkon aikana, tarvitset MRN-viitenumeron lisäksi varamenettelyasiakirjan. Varamenettelyasiakirja voi olla esimerkiksi kuljetusasiakirja, jossa on MRN-viitenumero sekä yksinkertaistetussa tulli-ilmoituksessa vaaditut tiedot.

Varamenettelyasiakirjalla ilmoitettavat tiedot

Varamenettelyasiakirjan on oltava numeroitu ja siinä on oltava seuraavat tiedot:

 1. saapumisen yleisilmoituksen tai turvatiedot sisältävän passitusilmoituksen MRN-viitenumero
 2. luvan numero sekä ilmoittaja, jos ilmoittaja on eri kuin vastaanottaja
 3. kuljetusmuoto ja sen kansallisuus, kuljetusvälineen tunnus ja kuljetuksesta vastaavan yrityksen nimi
 4. tavaran kuvaus ja paljous
 5. lähettäjä ja lähetysmaa
 6. määrämaa, vastaanottaja nimi ja osoite
 7. tavaran sijaintipaikka ja ehdotettu tarkastuspaikka
 8. päivämäärä
 9. varamenettelyasiakirjan numero, joka voi olla esim. CMR-numero
 10. jakson pituus ja veronmääräytymispäivä
 11. tarvittavat liiteasiakirjat ja muut ilmoituskohtaiset tiedot.

Jos kuljetuksen edeltävä asiakirja annetaan varamenettelyssä samanaikaisesti tuonnin varamenettelyasiakirjan kanssa, voi samalla varamenettelyasiakirjalla antaa saapumisilmoituksella annettavat turvatiedot sekä yksinkertaistetun tulli-ilmoituksen tiedot. Varamenettelyasiakirjassa on tällöin oltava molempien ilmoitusten vaatimat lisätiedot. Lue lisää turvatietojen antamisesta varamenettelyssä. (Linkki ei vielä toimi)