Hyppää sisältöön

Hiilirajamekanismi (CBAM) tuo maahantuojille merkittäviä muutoksia

Hiilirajamekanismi (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM) on EU:n uusi väline ehkäistä hiilivuotoa eli päästöjen ohjautumista EU:n ulkopuolelle. Hiilirajamekanismi on osa Euroopan vihreän kehityksen 55-valmiuspakettia.

Mekanismia sovelletaan tiettyihin EU:n asetuksessa määriteltyihin tavaroihin. Kun näitä niin sanottuja CBAM-tavaroita tuodaan EU:n ulkopuolelta EU:n tullialueelle, maahantuojan on vuoden 2026 alusta

 • hankittava tavaroiden valmistuksessa syntyneitä päästöjä vastaava määrä CBAM-todistuksia
 • annettava CBAM-ilmoitus vuosittain komissiolle.

Siirtymäajalla 1.10.2023 - 31.12.2025 ei vielä tarvitse hankkia CBAM-todistuksia, mutta maahantuojan on tehtävä neljännesvuosittain raportti komissiolle. Katso tarkemmat ohjeet CBAM-tavaran maahantuojan aikataulusta tältä sivulta.

Keitä uudet velvoitteet koskevat?

Velvollisuus raportoida siirtymäkaudella ja hankkia CBAM-todistuksia koskee kaikkia yksityishenkilöitä ja yrityksiä, jotka tuovat maahan CBAM-tavaroita.  

CBAM-tavaran maahantuojan aikataulu:

 1. Raportointi siirtymäajalla 2023–2025 

  • Siirtymäaika alkaa 1.10.2023 ja päättyy 31.12.2025. Maahantuoja tai hänen edustajansa raportoi neljännesvuosittain CBAM-tavaroista komissiolle.

  • Ensimmäinen raportti on annettava 31.1.2024 mennessä. Siinä ilmoitetaan tiedot ajalta 1.10 - 31.12.2023.

   • Raportin tiedot: tuontitavaran määrä, tavaran suorat ja epäsuorat päästöt, mahdollinen alkuperämaassa maksettu hiilen hinta ja siitä saadut kompensaatiot.

    Huomioi, että tavaroiden suorien ja epäsuorien päästöjen laskentatapaa tarkennetaan vielä. Kerromme siitä heti, kun tiedot ovat saatavilla.

 2. CBAM-ilmoitusten teko vuosittain alkaa vuoden 2026 tuonneista     

  • Vuosi-ilmoitusten antamista varten on haettava valtuutetun CBAM-ilmoittajan lupa.

   • EU:hun sijoittautunut maahantuoja voi joko antaa ilmoituksen itse tai käyttää välillistä edustajaa. Jos edustaja antaa ilmoituksen, on sen hankittava CBAM-ilmoittajan lupa.

   • EU:n ulkopuolelle sijoittautuneen maahantuojan on käytettävä välillistä edustajaa, jolla on valtuutetun CBAM-ilmoittajan lupa. 

  • Valtuutettu CBAM-ilmoittaja toimittaa vuosi-ilmoituksen komissiolle CBAM-rekisteriin vuosittain 31.5. mennessä. Ensimmäinen ilmoitus on tehtävä 31.5.2027 mennessä vuoden 2026 tuonnista.

   • Ilmoituksen tiedot: tuontitavara ja sen suorat päästöt sekä tiedot tarvittavien CBAM-todistusten määrästä.

   • Ilmoituksessa kerrotaan tavaran toteutuneet päästöt (tuontisähkön osalta oletusarvot). Jos toteutuneiden päästöjen ilmoittaminen ei ole mahdollista, ilmoitetaan oletusarvot.

  • CBAM-ilmoituksen tiedot tarkistaa akkreditoitu todentaja. 

EU:n ja kansallisen lainsäädännön valmistelu 

Euroopan parlamentin ja neuvoston hyväksymä asetus hiilirajamekanismista on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä 16.5.2023, ja se on tullut voimaan 17.5.2023.

EU:n komissio valmistelee parhaillaan CBAM-asetuksen täytäntöönpanosäädöksiä, joissa tarkentuvat muun muassa CBAM-tavaroiden suorien ja epäsuorien päästöjen laskentatavat.

Kansallisen lainsäädännön on arvioitu tulevan voimaan viimeistään vuoden 2024 alussa.

Tullia ehdotettu toimivaltaiseksi viranomaiseksi 

Tullia on ehdotettu CBAM-asetuksen mukaiseksi toimivaltaiseksi viranomaiseksi Suomessa. Tulli muun muassa antaisi yrityksille neuvontaa, myöntäisi valtuutetun CBAM-ilmoittajan lupia ja myisi CBAM-todistuksia. 

Ministeriötasolla asiaa ohjaa työ- ja elinkeinoministeriö.

Termeistä

Hiilirajamekanismista on käytetty julkisessa keskustelussa myös esimerkiksi termejä "hiilitulli" tai ”hiilivero”. Näistä on kuitenkin luovuttu, koska kyseessä ei ole tulli tai vero, vaan maksullinen CBAM-todistus. 

Lisää aiheesta 

CBAM-tavarat

 • tietyt rauta- ja terästavarat
  • Näistä tavaroista valmistetut tavarat, esimerkiksi ruuvit, mutterit ja prikat.
 • rautamalmi
 • tietyt lannoitteet
 • tietyt alumiinitavarat
 • tietyt sementtitavarat
 • tietyt kemikaalit
 • sähkö.

CBAM-tavaroita eivät ole:

 • vähäarvoiset eli enintään 150 euron arvoiset lähetykset (tullittomuusasetuksen 23 artikla)
 • henkilökohtaisissa matkatavaroissa tuotavat CBAM-tavarat, joiden yhteenlaskettu arvo on enintään 150 euroa.
 • sotilastarkoituksiin käytettävät tavarat
 • tavarat, joiden alkuperämaa on Islanti, Liechtenstein, Norja ja Sveitsi
 • tavarat, jotka ovat peräisin Büsingenin, Helgolandin, Livignon, Ceutan, Melillan alueilta.

Tullinimikkeet

Sementti

 • 2507 00 80
 • 2523 10 00
 • 2523 21 00
 • 2523 29 00
 • 2523 30 00
 • 2523 90 00

Sähkö

 • 2716 00 00

Lannoitteet

 • 2808 00 00
 • 2814
 • 2834 21 00
 • 3102
 • 3105 (pois lukien 3105 60 00)

Kemikaalit

 • 2804 10 000 (vety)

Rauta ja teräs

 • 2601 12 00
 • 72 (pois lukien 7202 2, 7202 3, 7202 50 00, 7202 70 00, 7202 80 00, 7202 91 00, 7202 92 00, 7202 93 00, 7202 99 10, 7202 99 30, 7202 99 80, 7204)
 • 7301
 • 7302
 • 7303 00
 • 7304
 • 7305
 • 7306
 • 7307
 • 7308
 • 7309
 • 7310
 • 7311
 • 7318
 • 7326

Alumiini

 • 7601
 • 7603
 • 7604
 • 7605
 • 7606
 • 7607
 • 7608
 • 7609 00 00
 • 7610
 • 7611 00 00
 • 7612
 • 7613 00 00
 • 7614
 • 7616

Blogi

Hiilirajalla uutta -blogissa infoa valmistelutyöstä, mm. uusista työtehtävistämme hiilirajamekanismin parissa. 

Tiedotteet

Asetus hiilirajamekanismista voimaan 17.5.2023
19.5.2023 9.21
Asiakastiedotteet Hiilirajamekanismi (CBAM)


Tullille merkittävä rooli hiilivuodon torjunnassa
24.1.2023 14.48
Hiilirajamekanismi (CBAM) Mediatiedote