Hyppää sisältöön

Hiilirajamekanismi (CBAM) tuo maahantuojille merkittäviä muutoksia

Hiilirajamekanismi (CBAM) on EU:n komission uusi väline ehkäistä hiilivuotoa. Hiilirajamekanismi on osa Euroopan vihreän kehityksen 55-valmiuspakettia.

Mekanismia sovelletaan tiettyihin EU:n asetuksessa määriteltyihin tuotteisiin. Kun näitä tuotteita tuodaan EU:n ulkopuolelta EU:n tullialueelle, niille asetetaan saman suuruinen maksu kuin EU:n päästövähennystavoitteiden mukaisesti EU-maissa valmistetuista vastaavista tuotteista.

CBAM-tuotteista aletaan kerätä maksua vuonna 2026: EU:hun tavaraa tuovien täytyy ostaa päästöoikeussertifikaatteja, jotka kattavat tuotteiden päästöjä. Maahantuojan on myös tehtävä komissiolle tuotteista vuosittain ilmoitus, josta tarkistetaan muun muassa tuotteiden päästöjen ja sertifikaattien määrä.

Siirtymäajalla 2023–2025 ei vielä makseta maksua, mutta maahantuojan on tehtävä neljännesvuosittain raportti komissiolle.

Keitä uudet velvoitteet koskevat?

Hiilirajamekanismin maksu- ja raportointivelvoitteet koskevat CBAM-tuotteita maahantuovia yrityksiä ja yksityishenkilöitä.

CBAM-tuotteen maahantuojan aikataulu:

 1. Raportointi siirtymäajalla 2023–2025 

  Maahantuoja tai hänen edustajansa raportoi neljännesvuosittain CBAM-tuotteista komissiolle. Ensimmäinen raportti on tehtävä 31.1.2024 mennessä. Siinä ilmoitetaan tiedot ajalta 1.10 - 31.12.2023.

  Raporttiin on pyydettävä tuotteiden valmistajalta tieto toteutuneista hiilidioksidipäästöistä.

  Raportin tiedot: tuontituotteen määrä, tuotteen suorat ja epäsuorat päästöt, mahdollinen lähtömaassa maksettu hiilen hinta ja siitä saadut kompensaatiot. 

 2. Vuosi-ilmoitusten teko alkaa vuoden 2026 tuonneista   

  Maahantuojan on määritettävä valtuutettu CBAM-ilmoittaja ja haettava valtuutetun CBAM-ilmoittajan lupa. 

  Valtuutettu CBAM-ilmoittaja toimittaa vuosi-ilmoituksen komission CBAM-rekisteriin vuosittain 31.5. mennessä. Ensimmäinen vuosi-ilmoitus on tehtävä 31.5.2027 mennessä vuoden 2026 tuonnista. 

  Ilmoituksen tiedot: tuontituote ja sen suorat päästöt sekä tiedot tarvittavien päästöoikeussertifikaattien määrästä. 

  Ilmoituksessa kerrotaan tuotteen toteutuneet päästöt (tuontisähkön osalta oletusarvot). Jos toteutuneiden päästöjen ilmoittaminen ei ole mahdollista, ilmoitetaan oletusarvot. 

  CBAM-ilmoituksen tiedot todentaa akkreditoitu tarkastaja.

Lainsäädäntö valmisteilla

EU- ja kansallinen lainsäädäntö hiilirajamekanismista on valmisteilla. Kansallisen lainsäädännön on arvioitu astuvan voimaan 1.1.2024.

Tullia ehdotettu toimivaltaiseksi viranomaiseksi 

Tullia on ehdotettu CBAM-asetuksen mukaiseksi toimivaltaiseksi viranomaiseksi Suomessa. Tulli muun muassa antaisi yrityksille neuvontaa, myöntäisi valtuutetun CBAM-ilmoittajan lupia ja myisi CBAM-tuontisertifikaatteja.

Ministeriötasolla asiaa ohjaa työ- ja elinkeinoministeriö.

Pysy ajan tasalla

 • Päivitämme  tätä sivua ohjeistuksen tarkentuessa.  

CBAM-tuotteet

CBAM-sääntelyn piiriin kuuluvat seuraavat tuotteet. Luetteloa täydennetään.

 • rauta- ja terästuotteet
  • Näistä tuotteista valmistetut tuotteet, kuten esimerkiksi ruuvit, mutterit ja prikat.
 • rautamalmi
 • tietyt lannoitteet
 • sähkö
 • alumiinituotteet
 • sementtituotteet

CBAM-sääntelyn piiriin eivät kuulu:

 • vähäarvoiset eli enintään 150 euron arvoiset lähetykset (tullittomuusasetuksen 23 artikla)
 • henkilökohtaisissa matkatavaroissa tuotavat CBAM-tavarat, joiden yhteenlaskettu arvo on enintään 150 euroa.
 • sotilastarkoituksiin käytettävät tavarat.

Sementti

 • 2507 00 80
 • 2523 10 00
 • 2523 21 00
 • 2523 29 00
 • 2523 30 00
 • 2523 90 00

Sähkö

 • 2716 00 00

Lannoitteet

 • 2808 00 00
 • 2814
 • 2834 21 00
 • 3102
 • 3105 (pois lukien 3105 60 00)

Kemikaalit

 • 2804 10 000

Rauta ja teräs

 • 2601 12 00
 • 72 (pois lukien 7202 2, 7202 3, 7202 50 00, 7202 70 00, 7202 80 00, 7202 91 00, 7202 92 00, 7202 93 00, 7202 99 10, 7202 99 30, 7202 99 80, 7204)
 • 7301
 • 7302
 • 7303 00
 • 7304
 • 7305
 • 7306
 • 7307
 • 7308
 • 7309
 • 7310
 • 7311
 • 7318
 • 7326

Alumiini

 • 7601
 • 7603
 • 7604
 • 7605
 • 7606
 • 7607
 • 7608
 • 7609 00 00
 • 7610
 • 7611 00 00
 • 7612
 • 7613 00 00
 • 7614
 • 7616

Tiedotteet

Tullille merkittävä rooli hiilivuodon torjunnassa
24.1.2023 14.48
Hiilirajamekanismi (CBAM) Mediatiedote

Kysyttävää?