Hiilirajamekanismi (CBAM)  tuo maahantuojille merkittäviä muutoksia

Hiilirajamekanismi (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM) on EU:n uusi väline ehkäistä hiilivuotoa eli päästöjen ohjautumista EU:n ulkopuolelle. Mekanismia sovelletaan EU:n ulkopuolelta EU:hun tuotaviin niin sanottuihin CBAM-tavaroihin, joita ovat esimerkiksi tietyt rauta- ja terästuotteet, lannoitteet, alumiini- ja sementtituotteet sekä vety ja sähkö.

Mekanismin tavoitteena on, että EU-tuontitavaroiden hinnat heijastaisivat nykyistä paremmin niiden hiilisisältöä. Samalla halutaan kannustaa kolmansia maita, ulkomaisia valmistajia ja EU-alueen tuojia vähentämään päästöjään.

Hiilirajamekanismi otetaan käyttöön siirtymäajalla 1.10.2023 alkaen. Katso tarkemmat ohjeet maahantuojan aikataulusta tältä sivulta.

Keitä uudet velvoitteet koskevat?

Velvoitteet koskevat kaikkia, jotka tuovat maahan CBAM-tavaroita. Maahantuonti tarkoittaa mitä tahansa tuontia EU:n ulkopuolelta EU:hun, myös esimerkiksi netistä tilattujen tavaroiden ja lahjatavaroiden tuontia. 

Nämä EU:n ulkopuolelta tuotavat tavarat ovat CBAM-tavaroita, joiden päästöistä pitää tehdä komissiolle raportti CBAM-siirtymärekisterissä:  

 • tietyt rauta- ja terästavarat
  • Näistä tavaroista valmistetut tavarat, esimerkiksi ruuvit, mutterit ja prikat.
 • rautamalmi
 • tietyt lannoitteet
 • tietyt alumiinitavarat
 • tietyt sementtitavarat
 • tietyt kemikaalit
 • sähkö.

Huomioi, että raportti pitää tehdä vain niistä CBAM-tavaroista, jotka luovutetaan vapaaseen liikkeeseen EU:n sisällä. Sinun ei tarvitse raportoida tavaroista silloin, kun niitä ei tullata EU:n alueelle (esim. tavaran väliaikainen maahantuonti tai sisäinen jalostus). 

Näistä tavaroista ei tarvitse tehdä raporttia

 • Tavarat, jotka ovat alkuperäsäännösten mukaan EU-alkuperää.
 • Tavarat, joiden alkuperämaa on alkuperäsäännösten mukaan Islanti, Liechtenstein, Norja ja Sveitsi (ETA-maita).
  • Huomioi, että tuontimaa ei ole merkitsevä raportointivelvollisuuden kannalta, vaan tavaran alkuperämaa.  Jos esimerkiksi tuot Sveitsistä tavaraa, joka on kiinalaista alkuperää, sinun pitää raportoida tavaran päästöistä.
 • Tavarat, jotka ovat peräisin Büsingenin, Helgolandin, Livignon, Ceutan, Melillan alueilta (erityisalueita EU:ssa).
 • Vähäarvoiset eli enintään 150 euron arvoiset lähetykset (tullittomuusasetuksen 23 artikla).
  • Esimerkki:
   Vastaanotat EU:n ulkopuolelta lähetyksen, joka sisältää sekä CBAM-tavaroita (esim. ruuveja) että muita tavaroita. Lähetyksen kokonaisarvo on yli 150 euroa. Jos lähetykseen sisältyvien CBAM-tavaroiden (ruuvien) arvo on 150 euroa tai sen alle, se katsotaan vähäarvoiseksi lähetykseksi, eikä sinun tarvitse raportoida niiden päästöistä komissiolle.

   Lähetyksen arvoksi lasketaan vain CBAM-tavaran arvo ilman kuljetuskustannuksia. 
 • Henkilökohtaisissa matkatavaroissa tuotavat CBAM-tavarat, joiden yhteenlaskettu arvo on enintään 150 euroa.
 • Sotilaallisen toiminnan yhteydessä siirrettävät tai käytettävät tavarat Komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 1 artiklan 49 alakohdan mukaisesti.

Huomaa, että tätä listaa ei voi käyttää tavaroiden tariffointiin. Tarkista aina oikea tullinimike Fintaric-palvelusta.

Sementti

Löydät nämä tullinimikkeet Fintaric-palvelusta tullinimikkeistön jaksosta V, Kivennäistuotteet.

 • 2507 00 80 Muut kaoliinipitoiset savet
 • 2523 10 00 Sementtiklinkkerit
 • 2523 21 00 Portlandsementti: valkosementti
 • 2523 29 00 Portlandsementti: muu
 • 2523 30 00 Aluminaattisementti
 • 2523 90 00 Muu hydraulinen sementti

Sähkö

Löydät tämän tullinimikkeen Fintaric-palvelusta tullinimikkeistön jaksosta V, Kivennäistuotteet.

 • 2716 00 00 Sähköenergia

Kemikaalit

Löydät tämän tullinimikkeen Fintaric-palvelusta tullinimikkeistön jaksosta VI, Kemianteollisuuden ja siihen liittyvän teollisuuden tuotteet 

 • 2804 10 00 00: Vety puhdasaineena

Lannoitteet

Löydät nämä tullinimikkeet Fintaric-palvelusta tullinimikkeistön jaksosta VI, Kemianteollisuuden ja siihen liittyvän teollisuuden tuotteet.

 • 2808 00 00: Typpihappo; typpi-rikkihapot (nitraushapot) puhdasaineena
 • 2814 Ammoniakki, vedetön tai vesiliuoksena
  • 2814 10 00 00    - vedetön ammoniakki    (kaasumainen ammoniakki NH3)
  • 2814 20 00 00    - ammoniakin vesiliuos    (liuos NH4OH)
  • Molemmat edellä mainitut puhdasaineena
 • 2834 21 00 Kaliumnitraatti puhdasaineena
 • 3102 Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset. Tähän nimikkeeseen kuuluvat muun muassa
  • virtsa-aine (urea), myös vesiliuoksena
  • ammoniumsulfaatti; ammoniumsulfaatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset
  • ammoniumnitraatti kiinteänä ja vesiliuoksena (myös muuhun kuin lannoitekäyttöön), sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita
  • natriumnitraatti
  • virtsa-aineen ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena
 • 3105 (Lannoitteita tai niiden seoksia) Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta tai kolmea seuraavista lannoittavista aineista: typpeä, fosforia tai kaliumia; muut lannoitteet; tämän ryhmän lannoitteet tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa:
  • (pois lukien 3105 60 00 lannoite, jossa on kahta lannoittavaa ainetta, fosforia ja kaliumia)

Rauta ja teräs

Löydät tämän tullinimikkeen Fintaric-palvelusta tullinimikkeistön jaksosta V, Kivennäistuotteet.

 • 2601 12 00 Agglomeroidut rautamalmit ja rikasteet, ei kuitenkaan pasutetut rautapyriitit

Löydät nämä tullinimikkeet Fintaric-palvelusta tullinimikkeistön jaksosta XV, Epäjalot metallit ja epäjalosta metallista valmistetut tavarat.

 • 72 Rauta ja teräs:
  • raaka-aineet; rakeina tai jauheena olevat tuotteet
   • pois lukien seuraavat ferroseokset: 7202 2 ferropii, 7202 3 ferropiimangaani, 7202 50 00 ferropiikromi, 7202 70 00 ferromolybdeeni, 7202 80 00 ferrovolframi ja ferropiivolframi, 7202 91 00 ferrotitaani ja ferropiititaani, 7202 92 00 ferrovanadiini, 7202 93 00 ferroniobium, 7202 99 10 ferrofosfori, 7202 99 30 ferropiimagnesium, 7202 99 80 muut, 7204)
  • Rauta ja seostamaton teräs
  • Ruostumaton teräs 
  • Muu seosteräs; ontot poratangot seosterästä tai seostamatonta terästä
 • 73 Rauta- ja terästavarat:
  • 7301 Ponttirauta ja –teräs, rauta- ja teräsprofiilit
  • 7302 Rautatie- tai raitiotieradan rakennusosat, rautaa tai terästä
  • 73 03 - 73 06 Rauta- ja teräsputket
  • 7307 Putkien liitos- ja muut osat
  • 7308 Rauta- ja teräsrakenteet ja rakenteiden osat 
  • 7309 Yli 300-litraiset säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita
  • 7310 Enintään 300-litraiset altaat, astiat, tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset säilytyspäällykset, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita
  • 7311 Säiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten 
  • 7318 Ruuvit, pultit, mutterit, kansiruuvit, niitit, sokat ja sokkanaulat, aluslaatat (myös jousilaatat) ja niiden kaltaiset tavarat 
  • 7326 Muut tavarat, rautaa tai terästä 

Alumiini

Löydät nämä tullinimikkeet Fintaric-palvelusta tullinimikkeistön jaksosta XV, Epäjalot metallit ja epäjalosta metallista valmistetut tavarat.

 • 7601 Muokkaamaton alumiini  
 • 7603 Alumiinijauheet ja –suomut 
 • 7604 Alumiinitangot ja –profiilit 
 • 7605 Alumiinilanka
 • 7606 Yli 0,2 mm paksuiset alumiinilevyt ja –nauhat 
 • 7607 Enintään 0,2 mm paksuinen alumiinifolio 
 • 7608 Alumiiniputket
 • 7609 00 00 Putkien liitos- ja muut osat, esim. liitoskappaleet kulmakappaleet ja muhvit
 • 7610 Alumiiniset rakenteet ja niiden osat, alumiinilevyt, -tangot, -profiilit, -putket ja niiden kaltaiset tavarat, rakenteissa käytettäviksi valmistetut
 • 7611 00 00 Yli 300 litran vetoiset säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat
 • 7612 Enintään 300 litran vetoiset altaat, astiat, tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset säilytyspäällykset (myös pursot ja muut putkilot)
 • 7613 00 00 Alumiinisäiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten, esimerkiksi paineilmapullot
 • 7614 Säikeislanka, kaapeli, punottu nauha ja niiden kaltaiset tavarat, alumiinia, ilman sähköeristystä:
 • 7616 Muut alumiinitavarat: naulat, nastat, sinkilät, pultit, mutterit, ruuvit, niitit, sokat ja sokkanaulat, aluslaatat ja niiden kaltaiset tavarat, kangas, ristikko, aita- tai muu verkko, muut alumiinitavarat

 • Selvitä onko tuontitavarasi hiiliraja-asetuksen soveltamisalaan kuuluva CBAM-tavara.
 • Varmista, että saat kaikki siirtymäajan raportteihin tarvittavat tiedot tavaran valmistajalta tai myyjältä.
 • Tarvitset EORI-numeron CBAM-tavaroiden tuontiin ja raportointiin. 
 • Luo raportointiprosessi.
 • Kerää raportoitavat tiedot tuonneista 1.10.2023 alkaen ja valmistaudu raportoimaan EU:n komissiolle.
 • Raportoi oikeat tiedot ajoissa, vältyt sanktioilta ja pystyt hakemaan CBAM-ilmoittajan lupaa
 • Valmistaudu jo siirtymäajan jälkeiseen aikaan: hanki CBAM-ilmoittajan lupa jo vuoden 2025 aikana.
 • Seuraa tilannetta:

 

Maahantuojan aikataulu 

Siirtymäaika 1.10.2023–31.12.2025

Maahantuojan on raportoitava CBAM-tavaroiden päästöistä komissiolle neljännesvuosittain.

 • Raportit on tehtävä CBAM-siirtymärekisteriin määräajassa. Voit saada lisäaikaa esimerkiksi siirtymärekisterin järjestelmävirheen vuoksi. Lue lisää kohdasta "Näin pyydät lisäaikaa raportointiin CBAM-siirtymärekisterissä".
 • Voit tehdä raportin vasta sitten, kun raportointikausi on päättynyt. 
 • Raporttia ei tarvitse tehdä, jos et ole tuonut maahan CBAM-tavaroita raportointikaudella.  

Kuka raportoi?

Maahantuoja tai hänen edustajansa raportoi neljännesvuosittain CBAM-tavaroiden tuonneista komissiolle. 

 • Jos olet tehnyt CBAM-tavaran tullauksen itse, sinun on tehtävä myös raportti itse.
 • Jos olet käyttänyt edustajaa, ja edustaja on tehnyt CBAM-tavaran tullauksen suorana edustajana, sinun on tehtävä raportti itse.
 • Jos olet käyttänyt edustajaa, ja edustaja on tehnyt CBAM-tavaran tullauksen välillisenä edustajana, sovi edustajan kanssa, teetkö raportin itse vai tekeekö edustaja sen.

Raportoitavat tiedot

Raportissa sinun on annettava nämä tiedot: tuontitavaran määrä, tavaran suorat ja epäsuorat päästöt, mahdollinen alkuperämaassa maksettu hiilen hinta ja siitä saadut kompensaatiot.

Tavaroiden suorien ja epäsuorien päästöjen laskentatapaa sekä raportointitapaa on tarkennettu komission täytäntöönpanoasetuksessa. Asetuksen liitteessä I on CBAM-raportissa ilmoitettavat tiedot.  

Miten saan päästötiedot raporttiin? 

Komissio julkaisee ja päivittää tukimateriaalia päästötietojen keräämiseksi hiilirajamekanismin verkkosivuillaan kohdassa Guidance.  Voit pyytää tavaran valmistajaa täyttämään päästötietolomakkeen (CBAM communication template for installations) ja lähettämään sen sinulle. Varmista, että käytät päästötietolomakkeesta ja muista materiaaleista viimeisintä päivitettyä versiota.

Raportointikaudet, raporttien määräajat ja lisäajat

 • Voit tehdä raportin vasta sitten, kun raportointikausi on päättynyt. 
 • Raporttia ei tarvitse tehdä, jos et ole tuonut maahan CBAM-tavaroita raportointikaudella.  
Raportointikausi Raportin jättämisen määräaika  Raportin jättämisen mahdollinen lisäaika Voit täydentää alkuperäiseen määräaikaan jätettyä raporttia tähän saakka
    Pyydä lisäaika CBAM-siirtymärekisterissä *) Pyydä lisäaika CBAM-siirtymärekisterissä *)
Lokakuu-joulukuu 2023 31.1.2024 30 päivää 31.7.2024

 
Tammikuu-maaliskuu

30.4.2024

  31.7.2024
Huhtikuu-kesäkuu 2024

31.7.2024

  30.8.2024
Heinäkuu-syyskuu 2024 31.10.2024   30.11.2024
Lokakuu-joulukuu 2024 31.1.2025   18.2.2025
Tammikuu-maaliskuu 2025 30.4.2025    31.5.2025
Huhtikuu-kesäkuu 2025 31.7.2025   31.8.2025
Heinäkuu-syyskuu 2025 31.10.2025   30.11.2025
Lokakuu-joulukuu 2025 31.1.2026   28.2.2026

*) Katso ohjeet lisäajan pyytämiseen Hiilirajamekanismi-sivulta kohdasta ”Näin pyydät lisäaikaa raportointiin CBAM-siirtymärekisterissä”.

Joustot päästötietojen raportoinnissa:

 

1. Voit käyttää päästötietoina 1.10.2023–30.6.2024 komission julkaisemia oletusarvoja

Voit käyttää oletusarvoja kolmella ensimmäisellä raportointikaudella. Komissio on julkaissut verkkosivuillaan kohdassa Guidance

 • oletusarvot dokumentissa Default values transitional period (excel)
 • yleisohjeen dokumentissa Default values transitional period (pdf) 

2. Voit käyttää päästötietoina 1.7.–31.12.2024 jotakin seuraavaa päästölaskennan tapaa, jos laitos käyttää sitä:

 • Laitoksen sijaintipaikassa noudatettava hiilen hinnoittelujärjestelmä. 
 • Laitoksen sijaintipaikassa noudatettava pakollinen päästöjen tarkkailujärjestelmä. 
 • Laitoksessa noudatettava päästöjen tarkkailujärjestelmä, johon voi sisältyä akkreditoidun todentajan tekemä todentaminen.

Näiden vaihtoehtojen käyttäminen edellyttää, että ne antavat yhtä kattavat ja tarkat tiedot päästöistä kuin CBAM-lainsäädännössä määritetyt menetelmät

Jos nämä vaihtoehdot eivät ole käytössäsi, päästötiedot pitää ilmoittaa ilman joustoja laitoskohtaisesti ja CBAM-lainsäädännön mukaisesti määriteltynä. Päästötietojen todennusta ei tässä vaiheessa edellytetä, vaan todennusjärjestelmä otetaan käyttöön vasta 1.1.2026.

Voit muuttaa raporttia jälkikäteen

Voit muuttaa antamasi raportin tietoja jälkikäteen omalla ilmoituksella CBAM-siirtymärekisterissä:  

 • Kolmen ensimmäisen raportointikauden (1.10.2023 – 30.6.2024) raportteja voit muuttaa 31.7.2024 saakka, jos olet toimittanut raportin alkuperäisessä määräajassa.
 • Siirtymäkauden myöhemmässä vaiheessa voit muuttaa raporttia kahden kuukauden kuluessa raportointikauden päättymisestä. Myös tällöin oma ilmoitus siirtymärekisterissä riittää.

Jos myöhemmin huomaat raportissa esimerkiksi virheitä tai olet saanut uusia korjattuja päästötietoja tavaroiden valmistajalta, voit hakea Tullista suostumuksen raportin muuttamiseksi. Hakemuksen selvityksen kera voi tehdä Tullille vuoden kuluessa raportointikauden päättymisestä. Tulli tekee asiassa päätöksen, ja sen jälkeen muutokset pitää tehdä siirtymärekisterissä kuukauden kuluessa.

Huomioi: Jos raporttia ei täydennä määräajassa tai jos raportti puuttuu kokonaan, voi seurata sanktio ja CBAM-ilmoittajan luvan saaminen myöhemmin voi vaikeutua.

Minne raportoin?

Anna tiedot komission CBAM-siirtymärekisteriin (CBAM Transitional registry)

Siirtymäkauden raportoinnilla on välillisesti tärkeä rooli hiilivuodon torjunnassa ja kasvihuonepäästöjen torjunnassa. 

Raporttien avulla Euroopan komissio voi vahvistaa ne oletusarvot, joita käytetään tavaroiden tuotesidonnaisten päästöjen laskennassa sitten, kun hiilirajamekanismiin varsinaisesti siirrytään vuonna 2026. Raportit antavat myös tärkeää tietoa arvioida mekanismin toimivuutta. 

Hiilirajamekanismi vaatii yhteistyötä tuojien, valmistajien ja viranomaisten välillä ja asettaa tuojille uusia velvoitteita. Joustavan lähdön varmistamiseksi mekanismi alkaa siirtymäkaudella ja raportointivelvollisuudella.

Mekanismin taloudellisia vaikutuksia ei vielä sovelleta siirtymäkaudella, vaan toimijoilla on aikaa paitsi aikaa sopeutua mekanismiin myös mahdollisuus järjestää raportointikäytäntönsä toimiviksi.

Tutustu usein kysyttyihin kysymyksiin hiilirajamekanismista ja raportoinnista komission dokumentista "Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) Questions and Answers" komission CBAM-infosivulla kohdassa Guidance

Kysymykset ja vastaukset ovat englanniksi. 

Näin käytät CBAM-siirtymärekisteriä  

 • Yksityishenkilö: tarvitset kirjautumiseen voimassa olevan EU Login –tilin, voimassa oleva EORI-numeron ja Tullin hyväksynnän CBAM-siirtymärekisteriin kirjautumiseen
 • Yritys: Tarvitset kirjautumiseen EORI-numeron. Palvelun käyttö vaatii Suomi.fi-tunnistautumisen. 

Lue lisää:

Jos olet yrityksen toimitusjohtaja, voit tehdä raportin itse. Tunnistaudu Suomi.fi-tunnistautumisella CBAM-siirtymärekisteriin. Et tarvitse valtuuksia. Voit myös valtuuttaa toisen henkilön valtuuttamaan muita tai antamaan raportin.  

Huomaa, että jos käytät Suomi.fi-valtuuspalvelua päämiesten ja edustajien välisessä sähköisen asioinnin puolesta asioinnissa, valtuutettu saa nähtäväkseen kaikki päämiehen tiedot.

Tarvitset kirjautumiseen EORI-numeron.  Palvelun käyttö vaatii Suomi.fi-tunnistautumisen

Kirjaudu CBAM-siirtymärekisteriin EU:n asiointiportaalista (kuva alla).

Kun kirjaudut, tee nämä valinnat:   

 • Toimialue: Tulli
 • Maa: Suomi
 • Toimijatyyppi: Työntekijä
 • Toimin seuraavan tahon puolesta: ”Seuraavan luonnollisen tai oikeushenkilön”
 • Toimijatyyppi: Talouden toimija
 • Tunnustyyppi: EORI-numero
 • Tunnus: Yrityksen EORI-numero
 • Valitse: ”Suoraan”
 • Hyväksy: ”Annan lupani….”

Tämän jälkeen sinut ohjataan Suomi.fi-tunnistautumiseen ja edelleen siirtymärekisteriin.

Ohjeita EU:n asiointipalveluihin tunnistautumisesta

Nämä tunnukset tarvitset, kun kirjaudut henkilöasiakkaana CBAM-siirtymärekisteriin

Hiilirajamekanismin raportti annetaan EU:n komission ylläpitämässä CBAM-siirtymärekisterissä, jonne kirjaudutaan EU:n tullien yhteisen asiointipalvelun kautta.

Kun kirjaudut rekisteriin yksityishenkilönä, tarvitset seuraavat:

 • voimassa oleva EU Login -tili
 • voimassa oleva EORI-numero
 • Tullin hyväksyntä CBAM-siirtymärekisteriin kirjautumiseen.

Tee näin:

Luo EU Login -tili

 • Siirry EU Login -palveluun
 • Voit vaihtaa palvelun kielen esimerkiksi suomeksi sivulla olevasta kielivalikosta.
 • Aloita tilin luominen painikkeesta ”Luo tili” tai tunnistautumalla jonkin toisen palvelun tilisi perusteella. Vaikka todennuspalvelu tukee sosiaalisen median tilien käyttämistä kirjautumisessa, emme suosittele näiden käyttöä.
 • Täytä vaaditut tiedot, kuten nimi ja sähköpostiosoite. ”Sähköpostin kieli” -kohdassa voit valita, millä kielellä haluat saada sähköpostia.
 • Lopuksi valitse ”Luo tili” -painike.
 • Saat sähköpostiisi vahvistusviestin, jossa on linkki salasanan luomista varten. Huomioi, että linkki salasanan luomiseen on voimassa vain 24 tuntia.
 • Komission ohje EU Loginista (englanniksi) 

Hae EORI-numeroa ja pyydä samalla hakemuksella pääsyä CBAM-siirtymärekisteriin

 • Henkilöasiakas hakee EORI-numeroa lomakkeella. Katso tarkemmat tiedot ja lomakkeet EORI-numero-sivulta.
 • Ilmoita lomakkeessa EU Login -tilisi tunniste.
 • Valitse EORI-hakemuslomakkeessa kohta ”Olen tuonut tai tuon CBAM-tavaroita ja tarvitsen raportointia varten pääsyn CBAM-siirtymärekisteriin. Kopio henkilöllisyystodistuksesta on tämän rekisteröintilomakkeen liitteenä.”
 • Lomake lähetetään Tullille sähköpostitse. Liitä sähköpostiin skannattu kopio virallisesta henkilöllisyystodistuksesta, eli passista tai henkilökortista. Kopioi henkilöllisyystodistuksesta se sivu tai puoli, jossa on valokuvasi.

Lähetä lomake sähköpostiosoitteeseen, joka on ilmoitettu lomakkeessa. Kun lähetät Tullille henkilötietoja tai muita salassa pidettäviä tietoja, suosittelemme käyttämään turvasähköpostia. Lue lisää turvasähköpostista

Ennen kuin kirjaudut

Tarvitset kirjautumiseen EORI-numeron ja EU Login –tunnuksen. Tarkista ohjeet kohdasta ”Ohje henkilöasiakkaille CBAM-siirtymärekisteriin tarvittavista tunnuksista”.    

Kirjaudu näin

Kirjaudu CBAM-siirtymärekisteriin EU:n asiointiportaalista (kuva alla).

Kun kirjaudut, tee nämä valinnat: 

 • Toimialue: Carbon Border Adjustment Mechanism
 • Maa: Suomi
 • Toimijatyyppi: Talouden toimija
 • Tunnustyyppi (Type of ID): EORI-numero
 • Tunnus (ID): Kirjoita tähän EORI-numerosi
 • Toimin seuraavan tahon puolesta: Oman itseni
 • Valitse kohta ”Annan lupani identiteettiprofiilini tietojen…”
 • Paina ”Lähetä”

EU:n asiointiportaalin kirjautumissivu.

 • Avautuvalta sivulta kirjoita kohtaan ”Enter your e-mail…” EU Login -tunnuksesi tai sähköpostiosoite, jolle tunnus on luotu
 • Paina sinistä painiketta ”Next”
 • Seuraavalla sivulla syötä EU Login -salasana kohtaan ”Password”
 • Valitse verifiointitapa kohdasta ”Choose your verification method”
 • Komissio suosittelee kaksivaiheista tunnistamista QR-koodilla
 • Paina painiketta ”Sign in”
 • Skannaa QR-koodi puhelimesi EU Login –applikaatiolla
 • Kirjoita puhelimeesi lähetetty kertakäyttöinen salasana kohtaan ”Code generated by your app”
 • Paina painiketta ”Sign in”.

Tarkista ohjeet, miten ilmoitat tavaroiden päästötiedot CBAM-siirtymärekisterissä. Tarkemmat ohjeet löydät komission ohjeista.

1. Tietojen esitäyttö

2. Aloita raportin täyttö

3. Lisää tavarat ja niiden päästötiedot

4. Viimeistele raportti

5. Lähetä raportti

6. Raportin muuttaminen jälkikäteen

7. Komission ohjeet

 

1. Tietojen esitäyttö

Voit tallentaa CBAM-siirtymärekisteriin esimerkiksi näitä tietoja raportin laatimista varten. Esitäyttö voi helpottaa raporttien laatimista. 

Yhteystietosi

 • Valitse etusivulta ”My Profile Information” kohdasta ”more”
 • Klikkaa kohdasta ”Contact Details” painiketta ”Edit”
 • Kirjoita yhteystiedot kohtiin
 • Contact Person Full name
 • Phone
 • E-mail address
 • Klikkaa ”Save”
   

Toimijan (Operator) lisääminen

Huomioi: Tieto toimijasta (operator) ei ole pakollinen, jos käytät kolmen ensimmäisen raportointikauden aikana komission julkaisemia oletusarvoja päästötietojen ilmoittamiseen. 

Toimijoiden (Operator) tietojen esitäyttö rekisteriin ei ole pakollista, mutta esitäyttö voi nopeuttaa raportin laatimista, koska tiedot ovat valmiina rekisterissä. Jos haluat lisätä operaattoreita, toimi seuraavasti: 

 • Paina etusivulta kohdasta ”Operators” kohtaa ”more”
 • Paina sinistä painiketta ”Create an Operator”
 • Täytä toimijan tiedot alla oleviin laatikoihin
 • "Operator ID" kenttään voi syöttää vapaavalintaisen numero- ja kirjainyhdistelmän
 • Paina ”Create”-näppäintä
   

Laitosten (Installations) lisääminen 

Huomioi: Tieto laitoksesta (installation) ei ole pakollinen, jos käytät kolmen ensimmäisen raportointikauden aikana komission julkaisemia oletusarvoja päästötietojen ilmoittamiseen.  

Laitosten (Installations) tietojen esitäyttö ei ole pakollista, mutta esitäyttö voi nopeuttaa raporttien laatimista, koska tiedot ovat valmiina rekisterissä. Jos haluat lisätä laitoksia, toimi seuraavasti:

 • Paina etusivulta kohdasta ”Installations” kohtaa ”more”
 • Paina sinistä painiketta ”Create an Installation”
 • Täytä laitoksen tiedot alla oleviin laatikoihin
 • "Installation ID" kenttään voi syöttää vapaavalintaisen numero- ja kirjainyhdistelmän
 • Paina kohtaa ”Search in third country installation operators registry”
  Kohta "Search in third country installation operators registry".
 • Valitse laitosta ylläpitävän toimijan nimi ja klikkaa ”Ok”
  Kohta "Example operator".
 • Paina oikealta ylhäältä ”Create”.
 

2. Aloita raportin täyttö  

 • Valitse siirtymärekisterin etusivulta kohdasta ”My Quarterly Reports” kohtaan ”more”.
 • Luo uusi raportti valitsemalla oikean raportointikauden kohdalta ”Create”.
 • Tai jos käytössäsi on XML-tiedosto, valitse oikean raportointikauden kohdalta ”Upload”.
 • Valitse sivun vasemmasta laidasta kohta ”Header Info”.

 • Valitse välilehti ”Reporting declarant”.
   
  • Täytä tiedot. Punaisella tähdellä merkityt kohdat ovat pakollisia. 
  • Jos jätät raportin yrityksen puolesta, täytä välilehdelle yrityksen tiedot. Kirjoita yrityksen nimi (tai tarvittaessa korvaa oma nimesi yrityksen nimellä) kohtaan ”Name”.
  • Valitse kohdasta ”Role” ”Importer for all Goods”, jos et ole välillinen tulliedustaja.
  • Täytä osoitetietosi kohtiin ”Address”.
 • Valitse välilehti ”Importer”.
  • Klikkaa kohtaa ”Declarant acts as importer”, jos kaikilla raportoimillasi tavaroilla on sama maahantuoja. Tällöin ohjelma käyttää automaattisesti tätä tietoa jokaisen tavarakokonaisuuden kohdalla.
 

3. Lisää tavarat ja niiden päästötiedot  

 • Valitse sivun vasemmasta laidasta kohta ”Goods imported” 
  Kohta "Goods imported".

 

 • Paina sinistä painiketta ”Add a good”.
 • Avautuvalta sivulta syötä kohtaan ”Commodity” ”HS sub-heading code” tuotteen HS-koodi. Muista klikata nimen kohdalta.  
 • Syötä kohtaan "CN code" CN-nimikkeen kaksi viimeistä numeroa.
  Kohta "CN code".
 • Kohtaan ”Description of goods” tulee automaattisesti tuotteen kuvaus. Tuotteen kuvausta voi muokata.
 • Kohdasta ”Country of Origin” valitse alkuperämaan koodi.
 • Jatka kohdasta ”1. Requested procedure:”.
 • Valitse kohdasta ”Area of Import” valinta ”EU – EU by means of Customs import declaration”, jos tavara on luovutettu vapaaseen liikkeeseen tulli-ilmoituksella.
 • Valitse kohdasta ”requested procedure” käytetty tullimenettely
  • Esimerkiksi vapaaseen liikkeeseen luovutus - 40

 

 • Kirjoita kohdan ”Goods measure (per procedure)” alla olevaan kohtaan ”Net mass” maahantuotujen tavaroiden nettopaino.
 • Valitse kohdasta ”Type of measurement” mittayksiköksi joko ”Tonnes” tai ”Kg”
 • Vasemmalta valikosta paina painiketta ”Add an emission”.
  Painike "Add an emission".

 

 • Valitse tuotantomaa-kohdasta ”Country of production”. Huomioi: tieto toimijasta (Operator) ei ole pakollinen, jos käytät kolmen ensimmäisen raportointikauden aikana komission julkaisemia oletusarvoja päästötietojen ilmoittamiseen. 
 • Paina painiketta ”Add new” kohdasta ”The company name of the installation”. Tässä kohdassa lisäät siis tiedon toimijasta (Operator).  

 

Painike "Add new".

 • Paina kohtaa ”Search in third country installation operators registry”.
 • Valitse toimija ja paina ”OK”. Toimijan tiedot tulevat automaattisesti alla oleviin laatikoihin.  

Huomioi: tieto laitoksesta (Installation) ei ole pakollinen, jos käytät kolmen ensimmäisen raportointikauden aikana komission julkaisemia oletusarvoja päästötietojen ilmoittamiseen.

 • Paina painiketta ”Add new” kohdasta ”Installation”
 • Paina painiketta ”Search in installations registry”
 • Valitse avautuvalta listalta tavarat valmistanut laitos ja paina ”OK”. Laitoksen tiedot tulevat automaattisesti laatikoihin.

 

 • Valitse välilehti ”Emissions”

Välilehtipainikkeita.

 

 • Kohtaan ”Goods measure (produced)” ”Net mass” kirjoita tavaroiden nettopaino.
 • Kohdasta ”Type of measurement unit” valitse mittayksiköksi joko ”Tonnes” tai ”Kg”.
 • Syötä suorien päästöjen tiedot. Jos käytät oletusarvoja, valitse kohdasta ”Direct embedded emissions” ”Type of determination” vaihtoehto ”Estimated values including default values made available and published by the Commission”.
 • Valinnan jälkeen inforuutu kertoo komission julkaiseman päästötietojen oletusarvon.
 • Kohdasta ”Type of applicable reporting methodology” valitse ”Default values made available and published by the Commission”.
 • Kohtaan ”Specific direct embedded emissions”  kirjoita tuotesidonnaiset suorat ominaispäästöt. Oletusarvo näkyy inforuudussa. Erota desimaalit pisteellä. 

   

Inforuutu, jossa näkyy päästötiedon oletusarvo.

 

 • Syötä epäsuorien päästöjen tiedot. Jos käytät oletusarvoja, valitse kohdasta ”Indirect embedded emissions” ”Type of determination” vaihtoehto ”Estimated values including default values made available and published by the Commission”.
 • Valitset kohdasta ”Source of electricity” tuotannossa käytetyn sähkön lähde
 • Kohtaan ”Specific indirect embedded emissions” kirjoita tuotesidonnaiset epäsuorat ominaispäästöt. Oletusarvo näkyy yllä info-ruudussa.  Erota desimaalit pisteellä. 
   

Inforuutu, jossa näkyy päästötiedon oletusarvo.

 

 • Valitse välilehti ”Parameters” 

 

Välilehtipainikkeita.

 

 • Tällä välilehdellä eri tavaroilla näkyy tavarakohtaisesti eri täyttökohtia. 
 • Nämä tiedot ovat valinnaisia, jos käytät oletusarvoja kolmen ensimmäisen raportointikauden aikana. 
 • Lisää kohtaan ”Production method” tarvittavat tiedot tuotantoreiteistä
 • Lisää kohtiin ”Direct Emissions qualifying parameters”  ja ”Indirect Emissions qualifying parameters” tiedot tuotesidonnaisten päästöjen määrittämisessä käytettävistä erityisistä parametreista
 • Tarvittaessa katso täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 2023/1773 3 artikla, Liite I ”CBAM-raporteissa toimitettavat tiedot”, Liitteen IV 2. Jakso: ”Selvitykseen sisällytettävät alakohtaiset muuttujat”
 • Tarvittaessa katso myös Guidance-ohjeet komission CBAM-sivuilta.

 

 • Valitse välilehti ”Carbon Price Due”
 • Jos tiedot ovat käytössäsi, lisää tälle sivulle tiedot hiilen hinnasta, joka veloitetaan tuotesidonnaisista päästöistä alkuperämaassa
 • Valitse välilehti ”Supplementary”
 • Kirjoita lisätietoja kohtaan ”Additional information”. Kenttä on pakollinen.
 • Voit tarvittaessa lisätä asiakirjoja kohtaan ”Supporting documents” painamalla painiketta ”Add new”
 • Paina oikeasta yläkulmasta ”Validate”-painiketta
 • Paina oikeasta yläkulmasta ”Save”-painiketta
   
 

4. Viimeistele raportti 

 • Valitse vasemmalta valikosta ”Header info”

Kohta "Header info".

 

 • Tarkista tiedot välilehdeltä ”Reporting declarant”
 • Jos olet toiminut välillisenä tulliedustajana, valitse välilehti ”Representative”
  • Jos olet toiminut välillisenä tulliedustajana kaikille raportoimillesi maahantuonneille, kohta ”Declarant acts as representative” tulisi olla valittuna. 
 • Valitse välilehti ”Competent authority”
  • Kohdassa reference number pitäisi lukea ”FI000032”. Jos tieto puuttuu, ilmoita siitä: cbam@tulli.fi
 • Valitse välilehti ”Signatures”
  • Kirjoita allekirjoituksen päivämäärä kohtaan ”Date of signature”
  • Kirjoita paikkakunta kohta ”Place of signature”.
  • Kirjoita nimesi ”Signature (Full Name)”.
  • Kohtaan ”Position of person signing” kirjoita asemasi organisaatiossasi.
  • Luettuasi kohdat, klikkaa ruksit ”I certify that to the …” ja ”I confirm that the data…”.
 

5. Lähetä raportti  

 • Tarkasta raportin tiedot painamalla painiketta ”Validate” oikealta ylhäältä.
 • Voit tallentaa raportin talteen luonnoksena painamalla painiketta ”Save as draft”.
 • Kun raportti on valmis lähetettäväksi, lähetä raportti painamalla painiketta ”Submit”.

Painikkeita, joilla raportin voi esimerkiksi lähettää tai tallentaa.

 

 

6. Raportin muuttaminen jälkikäteen

 • Jos muutat myöhemmin raporttiasi sallituissa aikarajoissa, valitse kohta ”Yes, I expect to make changes…”

Valintaruutu, jolla voit ilmoittaa, että muutat raporttia myöhemmin.

 

 

7. Komission ohjeet 

Voit tarkistaa itse raporttisi tilan (lähetetyt, muutostilassa olevat, mitätöidyt ja luonnokset) CBAM-siirtymärekisterissä osiossa Neljännesvuosiraporttini.   

 • Raportin tila näkyy sarakkeessa Tila. 
 • Voit avata, tallentaa tai tulostaa valmiin raportin tai sen luonnoksen sarakkeesta Raportti. 

Huomioi, että komissio vastaanottaa ja tarkistaa valmiit raportit. Tarkistuksen jälkeen komissio ilmoittaa Tullille, missä raporteissa on korjattavaa. Sen jälkeen otamme sinuun yhteyttä muutosten tekemistä varten.

Jos jätät raportin määräajan päättymisen jälkeen, pääset tekemään sen käyttämällä vaihtoehtoa ”Requested by NCA”.

Pyydä ensin järjestelmän vaatimaa viitenumeroa Tullilta sähköpostitse osoitteesta cbam@tulli.fi. Otsikoi viestisi ”CBAM-viite”, ilmoita yrityksen EORI-numero ja se raportointikausi, jolta haluat jättää raportin. Kun olet saanut Tullilta viitenumeron, tee näin:

•    Kirjaudu CBAM-siirtymärekisteriin ja mene sivulle My Quarterly Reports (Omat neljännesvuosiraporttini).
•    Paina Request delayed submission.
•    Kentän ”Delayed Submission Reason” valikosta valitse ”Requested by NCA” ja kirjoita sen jälkeen alle avautuvaan kenttään Tullilta saamasi viite.

Katso raportointikausien aikataulu ja määräajat Tullin hiilirajamekanismisivuilta osiosta ”Raportointi komissiolle –miten?”

Seuraamusmaksut

Tulli ei määrää seuraamusmaksua, jos raportointi ei onnistu esimerkiksi CBAM-siirtymärekisterin virheiden vuoksi. Tammi-heinäkuun raporteista määrätään seuraamusmaksu vain, jos raportoiva ilmoittaja ei ole antanut raporttia ollenkaan eikä ole reagoinut Tullin raportointikehotuksiin.

Tarkista komission infosivulta Carbon Border Adjustment Mechanism (europa.eu) kohdasta Where to report nämä:

 • Raportin virheilmoitukset ja ohjeet virheiden korjaamiseksi dokumentista ”CBAM Quarterly Report structure (XLS format)” välilehdeltä “Error Messages Glossary”.
 • Järjestelmävirheiden korjaukset dokumentista "IT Releases - Fixes in CBAM Transitional Registry".

Velvollisuudet 1.1.2026 alkaen:

Maahantuojalla on oltava valtuutetun CBAM-ilmoittajan lupa tullista vuosi-ilmoitusten antamista varten. Lupa on voimassa koko EU:n alueella. Lupaa voi hakea 31.12.2024 alkaen.

Luvan saannin edellytyksiä ovat esimerkiksi nämä asiat:

 • Hakija on jäsenvaltioon sijoittautunut, pääasiallinen toiminta EU:ssa.
 • Hakijalla ei ole verovelkoja perinnässä, ei tulli- tai verolainsäädännön vakavaa tai toistuvaa rikkomista tai markkinoiden väärinkäyttöä hakemuksen jättämisvuotta edeltävänä viitenä vuotena.
 • Hakijalla ei ole merkintöjä taloudelliseen toimintaan liittyvistä vakavista rikoksista.
 • Hakija on noudattanut CBAM-asetuksen säännöksiä, esimerkiksi raportoinut vaaditulla tavalla siirtymäkaudella.

Maahantuojan on hankittava maksullisia päästötodistuksia eli CBAM-todistuksia. Todistuksia tarvitaan tavaroiden valmistuksessa syntyneitä päästöjä vastaava määrä. Yksi todistus vastaa yhtä tonnia tuontitavaroihin sitoutuneita päästöjä.

Todistusten ostojen määrää ei rajoiteta.

Jäsenvaltiot myyvät todistuksia komission kauppapaikassa, ja ne rekisteröidään automaattisesti CBAM-tilille, jonka komissio perustaa jokaiselle ilmoittajalle. 80 prosenttia todistusten tarpeesta pitää olla vuosineljänneksittäin CBAM-tilillä. Puuttuvat todistukset pitää hankkia CBAM-vuosi-ilmoituksen jättämisen määräaikaan mennessä.

CBAM-todistuksen hinta vahvistetaan viikoittain edellisen viikon The European Union Emissions Trading System (ETS) -huutokauppahintojen keskiarvon perusteella. Keväällä 2023 yhden päästöoikeuden hinta on ollut noin 85-90 euroa.

Tietyin edellytyksin komissio ostaa takaisin enintään kolmasosan hankittujen päästötodistusten kokonaismäärästä.

Valtuutettu CBAM-ilmoittaja toimittaa vuosi-ilmoituksen komissiolle CBAM-rekisteriin vuosittain 31.5. mennessä.

EU:hun sijoittautunut maahantuoja voi antaa ilmoituksen itse tai käyttää välillistä edustajaa. Jos edustaja antaa ilmoituksen, on sen hankittava CBAM-ilmoittajan lupa.

EU:n ulkopuolelle sijoittautunut maahantuoja ei voi antaa itse vuosi-ilmoituksia, vaan on käytettävä välillistä edustajaa, jolla on valtuutetun CBAM-ilmoittajan lupa. 

Ensimmäinen ilmoitus on tehtävä 31.5.2027 mennessä vuoden 2026 tuonnista.

 • Ilmoituksen tiedot: tuontitavara ja sen suorat päästöt sekä tiedot tarvittavien CBAM-todistusten määrästä.
 • Ilmoituksessa kerrotaan tavaran toteutuneet päästöt (tuontisähkön osalta oletusarvot). Jos toteutuneiden päästöjen ilmoittaminen ei ole mahdollista, ilmoitetaan oletusarvot.

CBAM-ilmoittajalla pitää olla päästötietojen laskentaan tarvittavista tiedoista kirjanpito, joka pitää säilyttää viisi vuotta.

Komissio tarkastaa ilmoituksia ja ilmoittaa havainnoista Tullille, joka selvittää asiaa tuojan kanssa.

Termeistä

Hiilirajamekanismista on käytetty julkisessa keskustelussa myös esimerkiksi termejä "hiilitulli" tai ”hiilivero”. Näistä on kuitenkin luovuttu, koska kyseessä ei ole tulli tai vero, vaan maksullinen CBAM-todistus. 

Lisää aiheesta 

Tietoa komission verkkosivuilla

Komission hiilirajamekanismin infosivuilta Carbon Border Adjustment Mechanism (europa.eu) löydät materiaalia hiilirajamekanismiin valmistautumiseksi (englanniksi):

 • Hiilirajamekanismin täytäntöönpanoasetuksen liitteineen: Legislative Documents  
 • Siirtymäkauden ohjedokumentit maahantuojille ja EU:n ulkopuolisille toimijoille: Guidance  
 • Webinaareja ja ladattavia tietolehtiä kaikille tuojille sekä kohdennetusti sementin, alumiinin, lannoitteiden, raudan ja teräksen sekä sähkön tuojille. Tietolehdet ovat ladattavissa kaikilla EU-jäsenmaiden kielillä. Sectoral information

Tietoa muiden viranomaisten verkkosivuilla 

Hiilirajamekanismi ja vihreä siirtymä 

Asiakastilaisuudet