Hyppää sisältöön

Hiilirajamekanismi (CBAM) tuo maahantuojille merkittäviä muutoksia

Hiilirajamekanismi (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM) on EU:n uusi väline ehkäistä hiilivuotoa eli päästöjen ohjautumista EU:n ulkopuolelle. Mekanismia sovelletaan EU:n ulkopuolelta EU:hun tuotaviin niin sanottuihin CBAM-tavaroihin. CBAM-tavaroita ovat esimerkiksi tietyt rauta- ja terästuotteet, lannoitteet, alumiini- ja sementtituotteet sekä vety ja sähkö.

Mekanismin tavoitteena on, että EU-tuontitavaroiden hinnat heijastaisivat nykyistä paremmin niiden hiilisisältöä. Samalla halutaan kannustaa kolmansia maita, ulkomaisia valmistajia ja EU-alueen tuojia vähentämään päästöjään.

Hiilirajamekanismi otetaan käyttöön siirtymäajalla 1.10.2023 alkaen. Katso tarkemmat ohjeet maahantuojan aikataulusta tältä sivulta.

Keitä uudet velvoitteet koskevat?

Velvoitteet koskevat kaikkia, jotka tuovat maahan CBAM-tavaroita.

Maahantuonti tarkoittaa mitä tahansa tuontia EU:n ulkopuolelta EU:hun, myös esimerkiksi netistä tilattujen tavaroiden ja lahjatavaroiden tuontia. 

 • tietyt rauta- ja terästavarat
  • Näistä tavaroista valmistetut tavarat, esimerkiksi ruuvit, mutterit ja prikat.
 • rautamalmi
 • tietyt lannoitteet
 • tietyt alumiinitavarat
 • tietyt sementtitavarat
 • tietyt kemikaalit
 • sähkö.

CBAM-tavaroita eivät ole:

 • vähäarvoiset eli enintään 150 euron arvoiset lähetykset (tullittomuusasetuksen 23 artikla)
 • henkilökohtaisissa matkatavaroissa tuotavat CBAM-tavarat, joiden yhteenlaskettu arvo on enintään 150 euroa.
 • sotilastarkoituksiin käytettävät tavarat
 • tavarat, joiden alkuperämaa on Islanti, Liechtenstein, Norja ja Sveitsi
 • tavarat, jotka ovat peräisin Büsingenin, Helgolandin, Livignon, Ceutan, Melillan alueilta.

Huomaa, että tätä listaa ei voi käyttää tavaroiden tariffointiin. Tarkista aina oikea tullinimike Fintaric-palvelusta.

Sementti

Löydät nämä tullinimikkeet Fintaric-palvelusta tullinimikkeistön jaksosta V, Kivennäistuotteet.

 • 2507 00 80 Muut kaoliinipitoiset savet
 • 2523 10 00 Sementtiklinkkerit
 • 2523 21 00 Portlandsementti: valkosementti
 • 2523 29 00 Portlandsementti: muu
 • 2523 30 00 Aluminaattisementti
 • 2523 90 00 Muu hydraulinen sementti

Sähkö

Löydät tämän tullinimikkeen Fintaric-palvelusta tullinimikkeistön jaksosta V, Kivennäistuotteet.

 • 2716 00 00 Sähköenergia

Kemikaalit

Löydät tämän tullinimikkeen Fintaric-palvelusta tullinimikkeistön jaksosta VI, Kemianteollisuuden ja siihen liittyvän teollisuuden tuotteet 

 • 2804 10 00 00: Vety puhdasaineena

Lannoitteet

Löydät nämä tullinimikkeet Fintaric-palvelusta tullinimikkeistön jaksosta VI, Kemianteollisuuden ja siihen liittyvän teollisuuden tuotteet.

 • 2808 00 00: Typpihappo; typpi-rikkihapot (nitraushapot) puhdasaineena
 • 2814 Ammoniakki, vedetön tai vesiliuoksena
  • 2814 10 00 00    - vedetön ammoniakki    (kaasumainen ammoniakki NH3)
  • 2814 20 00 00    - ammoniakin vesiliuos    (liuos NH4OH)
  • Molemmat edellä mainitut puhdasaineena
 • 2834 21 00 Kaliumnitraatti puhdasaineena
 • 3102 Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset. Tähän nimikkeeseen kuuluvat muun muassa
  • virtsa-aine (urea), myös vesiliuoksena
  • ammoniumsulfaatti; ammoniumsulfaatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset
  • ammoniumnitraatti kiinteänä ja vesiliuoksena (myös muuhun kuin lannoitekäyttöön), sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita
  • natriumnitraatti
  • virtsa-aineen ja ammoniumnitraatin seokset vesi- tai ammoniakkiliuoksena
 • 3105 (Lannoitteita tai niiden seoksia) Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta tai kolmea seuraavista lannoittavista aineista: typpeä, fosforia tai kaliumia; muut lannoitteet; tämän ryhmän lannoitteet tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa:
  • (pois lukien 3105 60 00 lannoite, jossa on kahta lannoittavaa ainetta, fosforia ja kaliumia)

Rauta ja teräs

Löydät tämän tullinimikkeen Fintaric-palvelusta tullinimikkeistön jaksosta V, Kivennäistuotteet.

 • 2601 12 00 Agglomeroidut rautamalmit ja rikasteet, ei kuitenkaan pasutetut rautapyriitit

Löydät nämä tullinimikkeet Fintaric-palvelusta tullinimikkeistön jaksosta XV, Epäjalot metallit ja epäjalosta metallista valmistetut tavarat.

 • 72 Rauta ja teräs:
  • raaka-aineet; rakeina tai jauheena olevat tuotteet
   • pois lukien seuraavat ferroseokset: 7202 2 ferropii, 7202 3 ferropiimangaani, 7202 50 00 ferropiikromi, 7202 70 00 ferromolybdeeni, 7202 80 00 ferrovolframi ja ferropiivolframi, 7202 91 00 ferrotitaani ja ferropiititaani, 7202 92 00 ferrovanadiini, 7202 93 00 ferroniobium, 7202 99 10 ferrofosfori, 7202 99 30 ferropiimagnesium, 7202 99 80 muut, 7204)
  • Rauta ja seostamaton teräs
  • Ruostumaton teräs 
  • Muu seosteräs; ontot poratangot seosterästä tai seostamatonta terästä
 • 73 Rauta- ja terästavarat:
  • 7301 Ponttirauta ja –teräs, rauta- ja teräsprofiilit
  • 7302 Rautatie- tai raitiotieradan rakennusosat, rautaa tai terästä
  • 73 03 - 73 06 Rauta- ja teräsputket
  • 7307 Putkien liitos- ja muut osat
  • 7308 Rauta- ja teräsrakenteet ja rakenteiden osat 
  • 7309 Yli 300-litraiset säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita
  • 7310 Enintään 300-litraiset altaat, astiat, tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset säilytyspäällykset, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita
  • 7311 Säiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten 
  • 7318 Ruuvit, pultit, mutterit, kansiruuvit, niitit, sokat ja sokkanaulat, aluslaatat (myös jousilaatat) ja niiden kaltaiset tavarat 
  • 7326 Muut tavarat, rautaa tai terästä 

Alumiini

Löydät nämä tullinimikkeet Fintaric-palvelusta tullinimikkeistön jaksosta XV, Epäjalot metallit ja epäjalosta metallista valmistetut tavarat.

 • 7601 Muokkaamaton alumiini  
 • 7603 Alumiinijauheet ja –suomut 
 • 7604 Alumiinitangot ja –profiilit 
 • 7605 Alumiinilanka
 • 7606 Yli 0,2 mm paksuiset alumiinilevyt ja –nauhat 
 • 7607 Enintään 0,2 mm paksuinen alumiinifolio 
 • 7608 Alumiiniputket
 • 7609 00 00 Putkien liitos- ja muut osat, esim. liitoskappaleet kulmakappaleet ja muhvit
 • 7610 Alumiiniset rakenteet ja niiden osat, alumiinilevyt, -tangot, -profiilit, -putket ja niiden kaltaiset tavarat, rakenteissa käytettäviksi valmistetut
 • 7611 00 00 Yli 300 litran vetoiset säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat
 • 7612 Enintään 300 litran vetoiset altaat, astiat, tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset säilytyspäällykset (myös pursot ja muut putkilot)
 • 7613 00 00 Alumiinisäiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten, esimerkiksi paineilmapullot
 • 7614 Säikeislanka, kaapeli, punottu nauha ja niiden kaltaiset tavarat, alumiinia, ilman sähköeristystä:
 • 7616 Muut alumiinitavarat: naulat, nastat, sinkilät, pultit, mutterit, ruuvit, niitit, sokat ja sokkanaulat, aluslaatat ja niiden kaltaiset tavarat, kangas, ristikko, aita- tai muu verkko, muut alumiinitavarat

 • Selvitä onko tuontitavarasi hiiliraja-asetuksen soveltamisalaan kuuluva CBAM-tavara.
 • Varmista, että saat kaikki siirtymäajan raportteihin tarvittavat tiedot tavaran valmistajalta tai myyjältä.
 • Tarvitset EORI-numeron CBAM-tavaroiden tuontiin ja raportointiin. 
 • Luo raportointiprosessi.
 • Kerää raportoitavat tiedot tuonneista 1.10.2023 alkaen ja valmistaudu raportoimaan EU:n komissiolle.
 • Raportoi oikeat tiedot ajoissa, vältyt sanktioilta ja pystyt hakemaan CBAM-ilmoittajan lupaa
 • Valmistaudu jo siirtymäajan jälkeiseen aikaan: hanki CBAM-ilmoittajan lupa jo vuoden 2025 aikana.
 • Seuraa tilannetta:

Maahantuojan aikataulu 

Raportointivelvollisuus siirtymäaikana 1.10.2023 - 31.12.2025

Maahantuojan on raportoitava CBAM-tavaroiden päästöistä komissiolle. Tarkista ohjeet: 

Kuka raportoi?

Maahantuoja tai hänen edustajansa raportoi neljännesvuosittain CBAM-tavaroiden tuonneista komissiolle. 

 • Jos olet tehnyt CBAM-tavaran tullauksen itse, sinun on tehtävä myös raportti itse.
 • Jos olet käyttänyt edustajaa, ja edustaja on tehnyt CBAM-tavaran tullauksen suorana edustajana, sinun on tehtävä raportti itse.
 • Jos olet käyttänyt edustajaa, ja edustaja on tehnyt CBAM-tavaran tullauksen välillisenä edustajana, sovi edustajan kanssa, teetkö raportin itse vai tekeekö edustaja sen.

Raportoitavat tiedot

Raportissa sinun on annettava nämä tiedot: tuontitavaran määrä, tavaran suorat ja epäsuorat päästöt, mahdollinen alkuperämaassa maksettu hiilen hinta ja siitä saadut kompensaatiot.

Tavaroiden suorien ja epäsuorien päästöjen laskentatapaa sekä raportointitapaa on tarkennettu komission täytäntöönpanoasetuksessa. Asetuksen liitteessä I on CBAM-raportissa ilmoitettavat tiedot.

Miten saan päästötiedot raporttiin? 

Komissio on julkaissut hiilirajamekanismin infosivuillaan Carbon Border Adjustment Mechanism kohdassa Guidance maahantuojille tukimateriaalia päästötietojen keräämiseksi tavaroiden valmistajilta:

Huomioi, että raportin voi antaa myös puutteellisin tiedoin. Jos raporttia ei täydennä määräajassa tai jos raportti puuttuu kokonaan, voi seurata sanktio ja CBAM-ilmoittajan luvan saaminen myöhemmin voi vaikeutua.

Minne raportoin?

Tiedot annetaan komission CBAM-siirtymärekisteriin (CBAM Transitional registry). 

Huomioi: et voi vielä kirjautua järjestelmään suomalaisella EORI-numerolla. Kerromme, kun se onnistuu. 

Raportin määräpäivät

Raportin määräpäivät vuosittain ovat 31.1., 30.4., 31.7. ja 31.10. 


Siirtymäkauden raportoinnilla on välillisesti tärkeä rooli hiilivuodon torjunnassa ja kasvihuonepäästöjen torjunnassa. 

Raporttien avulla Euroopan komissio voi vahvistaa ne oletusarvot, joita käytetään tavaroiden tuotesidonnaisten päästöjen laskennassa sitten, kun hiilirajamekanismiin varsinaisesti siirrytään vuonna 2026. Raportit antavat myös tärkeää tietoa arvioida mekanismin toimivuutta. 

Hiilirajamekanismi vaatii yhteistyötä tuojien, valmistajien ja viranomaisten välillä ja asettaa tuojille uusia velvoitteita. Joustavan lähdön varmistamiseksi mekanismi alkaa siirtymäkaudella ja raportointivelvollisuudella.

Mekanismin taloudellisia vaikutuksia ei vielä sovelleta siirtymäkaudella, vaan toimijoilla on aikaa paitsi aikaa sopeutua mekanismiin myös mahdollisuus järjestää raportointikäytäntönsä toimiviksi.


Velvollisuudet 1.1.2026 alkaen:

Maahantuojalla on oltava valtuutetun CBAM-ilmoittajan lupa tullista vuosi-ilmoitusten antamista varten. Lupa on voimassa koko EU:n alueella. Lupaa voi hakea 31.12.2024 alkaen.

Luvan saannin edellytyksiä ovat esimerkiksi nämä asiat:

 • Hakija on jäsenvaltioon sijoittautunut, pääasiallinen toiminta EU:ssa.
 • Hakijalla ei ole verovelkoja perinnässä, ei tulli- tai verolainsäädännön vakavaa tai toistuvaa rikkomista tai markkinoiden väärinkäyttöä hakemuksen jättämisvuotta edeltävänä viitenä vuotena.
 • Hakijalla ei ole merkintöjä taloudelliseen toimintaan liittyvistä vakavista rikoksista.
 • Hakija on noudattanut CBAM-asetuksen säännöksiä, esimerkiksi raportoinut vaaditulla tavalla siirtymäkaudella.

 

 


Maahantuojan on hankittava maksullisia päästötodistuksia eli CBAM-todistuksia. Todistuksia tarvitaan tavaroiden valmistuksessa syntyneitä päästöjä vastaava määrä. Yksi todistus vastaa yhtä tonnia tuontitavaroihin sitoutuneita päästöjä.

Todistusten ostojen määrää ei rajoiteta.

Jäsenvaltiot myyvät todistuksia komission kauppapaikassa, ja ne rekisteröidään automaattisesti CBAM-tilille, jonka komissio perustaa jokaiselle ilmoittajalle. 80 prosenttia todistusten tarpeesta pitää olla vuosineljänneksittäin CBAM-tilillä. Puuttuvat todistukset pitää hankkia CBAM-vuosi-ilmoituksen jättämisen määräaikaan mennessä.

CBAM-todistuksen hinta vahvistetaan viikoittain edellisen viikon The European Union Emissions Trading System (ETS) -huutokauppahintojen keskiarvon perusteella. Keväällä 2023 yhden päästöoikeuden hinta on ollut noin 85-90 euroa.

Tietyin edellytyksin komissio ostaa takaisin enintään kolmasosan hankittujen päästötodistusten kokonaismäärästä.


Valtuutettu CBAM-ilmoittaja toimittaa vuosi-ilmoituksen komissiolle CBAM-rekisteriin vuosittain 31.5. mennessä.

EU:hun sijoittautunut maahantuoja voi antaa ilmoituksen itse tai käyttää välillistä edustajaa. Jos edustaja antaa ilmoituksen, on sen hankittava CBAM-ilmoittajan lupa.

EU:n ulkopuolelle sijoittautunut maahantuoja ei voi antaa itse vuosi-ilmoituksia, vaan on käytettävä välillistä edustajaa, jolla on valtuutetun CBAM-ilmoittajan lupa. 

Ensimmäinen ilmoitus on tehtävä 31.5.2027 mennessä vuoden 2026 tuonnista.

 • Ilmoituksen tiedot: tuontitavara ja sen suorat päästöt sekä tiedot tarvittavien CBAM-todistusten määrästä.
 • Ilmoituksessa kerrotaan tavaran toteutuneet päästöt (tuontisähkön osalta oletusarvot). Jos toteutuneiden päästöjen ilmoittaminen ei ole mahdollista, ilmoitetaan oletusarvot.

CBAM-ilmoittajalla pitää olla päästötietojen laskentaan tarvittavista tiedoista kirjanpito, joka pitää säilyttää viisi vuotta.

Komissio tarkastaa ilmoituksia ja ilmoittaa havainnoista Tullille, joka selvittää asiaa tuojan kanssa.


Termeistä

Hiilirajamekanismista on käytetty julkisessa keskustelussa myös esimerkiksi termejä "hiilitulli" tai ”hiilivero”. Näistä on kuitenkin luovuttu, koska kyseessä ei ole tulli tai vero, vaan maksullinen CBAM-todistus. 

Lisää aiheesta 

Tietoa komission verkkosivuilla

Komission hiilirajamekanismin infosivuilta Carbon Border Adjustment Mechanism (europa.eu) löydät materiaalia hiilirajamekanismiin valmistautumiseksi (englanniksi):

 • Hiilirajamekanismin täytäntöönpanoasetuksen liitteineen: Legislative Documents
 • Siirtymäkauden ohjedokumentit maahantuojille ja EU:n ulkopuolisille toimijoille: Guidance
 • Ladattavia tietolehtiä raudan ja teräksen, vedyn, lannoitteiden. alumiinin, sähkön ja sementin tuojille: CBAM-sectoral factsheets
 • Webinaarit ja tallenteet: Webinars (aiheet: sementti, alumiini, lannoitteet, sähkö, vety, rauta ja teräs).

Tietoa muiden viranomaisten verkkosivuilla 


Blogi

Hiilirajalla uutta -blogissa infoa valmistelutyöstä, mm. uusista työtehtävistämme hiilirajamekanismin parissa. 

Tiedotteet ja artikkelit

Kysy hiilirajamekanismista (CBAM) asiantuntijoiltamme
4.12.2023 9.00
Asiakastiedotteet Hiilirajamekanismi (CBAM)


Komissio julkaisi hiilirajamekanismin siirtymärekisterin käyttöohjeet
2.11.2023 8.50
Asiakastiedotteet Hiilirajamekanismi (CBAM)

Asiakastilaisuus hiilirajamekanismista (CBAM) 15.11.2023
31.10.2023 12.39
Asiakastiedotteet Hiilirajamekanismi (CBAM)

Miten maahantuoja valmistautuu hiilirajamekanismiin?
28.9.2023 9.52
Artikkeli Hiilirajamekanismi (CBAM)


Täytäntöönpanoasetus hiilirajamekanismin siirtymäajalle voimaan 16.9.2023
19.9.2023 8.39
Asiakastiedotteet Hiilirajamekanismi (CBAM)


Komissio on julkaissut hiilirajamekanismin lainsäädäntöä ja ohjeita
29.8.2023 7.45
Asiakastiedotteet Hiilirajamekanismi (CBAM)


Kysyttävää?

Jos sinulla on kysyttävää hiilirajamekanismista, ota yhteyttä: cbam@tulli.fi