Tuonnin varamenettely

Varamenettelyllä tarkoitetaan normaalista poikkeavaa tapaa tulli-ilmoittaa, kun Tullin tai asiakkaan järjestelmässä on häiriö.

Huomioi:

1. Käyttökatko Tullin järjestelmässä

Asiointipalveluiden häiriöistä tiedotetaan Tullin asiointipalveluiden etusivulla ja kyseisen asiointipalvelun omalla etusivulla.

Tullin asiakastuki tiedottaa suunnitelluista käyttökatkoista etukäteen ja kerran katkon aikana. Käyttökatkotiedotteessa on teksti ’’Varamenettelyn käyttäminen on sallittua siihen asti kunnes saatte ilmoituksen katkoksen päättymisestä”.

Asiakastuki tiedottaa suunnittelemattomista käyttökatkoista ja vakavista häiriöistä mahdollisimman pian käyttökatkon tai häiriön havaitsemisen jälkeen. Tilaa häiriötiedote sähköpostiisi

Jos et saa käyttökatkotiedotetta, vaikka havaitset, että Tullin järjestelmään lähetettyihin ilmoituksiin ei tule mitään vastaussanomia

  • ota ensin yhteyttä sanomaliikenteen toimivuuden tarkistamiseksi omaan tietotekniseen tukeen ja
  • operaattorivälitteisessä sanoma-asioinnissa omaan operaattoriin.

Jos ongelman syy ei selviä, pyydä lupaa käyttää varamenettelyä lomakkeella. Lähetä lomake osoitteeseen spake.tuonti(at)tulli.fi

Toimi näin käyttökatkon aikana, jos olet sanoma-asiakas

Voit lähettää käyttökatkon aikana sanomamuotoisen ilmoituksen Tullin järjestelmään tavanomaisesti sanomana. Ilmoituksen käsittely jatkuu käyttökatkon päätyttyä.

Jos haluat, että tavara luovutetaan katkon aikana, toimita saapumistoimipaikan tulliin lisäksi kauppalasku ja SAD-lomake. Merkitse SAD-lomakkeen kohtaan 44 teksti ”Sanomamuotoinen ilmoitus”. SAD-lomakkeessa on ilmoitettava sama asiakkaan viitenumero kuin sanomamuotoisella ilmoituksella. Tulli vahvistaa SAD-lomakkeen. Tulli ei tallenna tätä ilmoitusta järjestelmäänsä, vaan varsinainen tulliselvitys tehdään lähetetyn sanoman perusteella katkon päätyttyä.

SAD-lomake

Toimi näin käyttökatkon aikana, jos annat tulli-ilmoituksia Tulliselvityspalveluun

Odota käyttökatkon päättymistä ja kirjaudu palveluun vasta, kun käyttökatko on päättynyt.

Jos haluat, että tavara luovutetaan katkon aikana, toimita saapumistoimipaikan tulliin kauppalasku ja SAD-lomake. Merkitse SAD-lomakkeen kohtaan 44 teksti ”Varamenettelyssä annettu tulli-ilmoitus”. Huomioi, että SAD-lomakkeessa on ilmoitettava sama asiakkaan viitenumero kuin sähköisessä tulli-ilmoituksessa, jonka annat käyttökatkon päätyttyä Tulliselvityspalveluun. Tulli vahvistaa SAD-lomakkeen.

Jos menettelyyn asettamispaikassa ei ole Tullin toimipistettä, voit pyytää menettelyyn asettamista sähköpostilla. Pyyntö tehdään lähettämällä SAD-lomakkeen 1-lehti ja kauppalasku osoitteeseen spake.tuonti(at)tulli.fi.  Otsikoi viesti sanalla ”Varamenettely”.

SAD-lomake

Väliaikaisten varastojen pitäjät voivat käyttökatkojen aikana luovuttaa tavarat varastosta Tullin vahvistamalla SAD-lomakkeella. Tavarat voi luovuttaa henkilöasiakkaalle myös Tullin vahvistamalla lomakkeella 1143s, Henkilöasiakkaan ilmoitus tavaran tullaamiseksi EU:n tulli- ja veroalueen ulkopuolelta

Jos olet antanut tuonnin tulli-ilmoituksen ennakolta ja kuljetus saapuu käyttökatkon aikana, tarvitset MRN-viitenumeron lisäksi varamenettelyasiakirjan eli SAD-lomakkeen. Varamenettelyasiakirjassa on oltava MRN-viitenumero sekä muut tuonnin tulli-ilmoituksessa vaaditut tiedot. 

Käyttökatkon päättymisestä tiedottaminen

Tullin asiakastuki ilmoittaa katkon päättymisestä asiakkaille ja Tullin henkilöstölle sähköpostilla ”Käyttökatko on päättynyt. Varamenettelyä ei saa enää käyttää”. Tämän ilmoituksen saavuttua on palattava normaalimenettelyyn.

2. Käyttökatko asiakkaan järjestelmässä

Käyttökatkotilanteissa suositellaan Tullin asiointipalvelun käyttöä.

Pyydä lupa varamenettelyyn Tullilta

Pyydä lupa varamenettelyyn lomakkeella ja lähetä se osoitteeseen spake.tuonti(at)tulli.fi (Sähköinen palvelukeskus).

Jos katko jatkuu yli tässä luvassa mainitun päivämäärän ja kellonajan, pyydä luvan pidennystä Sähköiseltä palvelukeskukselta.

Jos käyttökatko on suunniteltu, pyydä lupa varamenettelyn käyttöön hyvissä ajoin.

Jos haluat, että tavara luovutetaan katkon aikana, toimita SAD-lomake ja kauppalasku siihen tulliin, jonka kautta tavara saapuu (saapumistoimipaikan tulli).  Merkitse lomakkeen kohtaan 44 teksti 'Sanomamuotoinen ilmoitus, varamenettelylupa myönnetty''. SAD-lomakkeessa on ilmoitettava sama asiakkaan viitenumero kuin sanomalla. Tulli vahvistaa SAD-lomakkeen päiväleimalla.

Jos menettelyyn asettamispaikassa ei ole Tullin toimipistettä, voit pyytää menettelyyn asettamista sähköpostilla. Pyyntö tehdään lähettämällä SAD-lomakkeen 1-lehti ja kauppalasku osoitteeseen spake.tuonti(at)tulli.fi.  Otsikoi viesti sanalla ”Varamenettely”.

Tulli ei tallenna tätä ilmoitusta järjestelmäänsä, vaan varsinainen tulliselvitys tehdään lähetetyn sanoman perusteella katkon päätyttyä.

Väliaikaisten varastojen pitäjät voivat luovuttaa tavarat varastosta Tullin vahvistamalla SAD-lomakkeella. Tavarat voi luovuttaa henkilöasiakkaalle myös Tullin vahvistamalla lomakkeella 1143s (Henkilöasiakkaan ilmoitus tavaran tullaamiseksi EU:n tulli- ja veroalueen ulkopuolelta).

3. Käyttökatkon päätyttyä, kun tavara on luovutettu SAD-lomakkeella

Käyttökatkon päättymisen jälkeen anna viipymättä sähköinen ilmoitus tavaroista, jotka luovutettiin menettelyyn käyttökatkon aikana. Ilmoituksen voi antaa joko sanomalla tai Tulliselvityspalvelussa.

Anna sähköisessä tulli-ilmoituksessa seuraavat tiedot:

  • Ilmoita lisämenettelykoodi ”FIFAL – Varamenettely” ja sen kuvauksena varamenettelyasiakirjan hyväksymispäivä (muotoa vvvv.kk.pp).
  • Ilmoita samat tiedot kuin käyttökatkon aikana luovutetussa varamenettelyasiakirjassa eli SAD-lomakkeessa.
  • Ilmoita sama asiakkaan viitenumero kuin varamenettelyasiakirjassa eli SAD-lomakkeessa.

Tulli vahvistaa SAD-lomakkeen, jolla varamenettelyn aikana tavaroita voidaan luovuttaa vapaaseen liikkeeseen. Tulli ei kuitenkaan tallenna varamenettelyssä annettuja tulli-ilmoituksia, vaan varsinainen tulliselvitys tehdään käyttökatkon päätyttyä käsiteltävällä sähköisellä tulli-ilmoituksella, joka annetaan sanomalla tai Tulliselvityspalvelussa.

Tulli tarkistaa, että käyttökatkon aikana varamenettelyssä luovutetuille tulli-ilmoituksille annetaan sähköinen tulli-ilmoitus. 

Poikkeuksena ovat käteisasiakkaan antamat tuonnin tulli-ilmoitukset, joissa maahantuontiverot on maksettu tullitoimipaikkaan. Näissä tapauksissa maahantuontiverot on maksettu, jotta tavarat saadaan luovutettua vapaaseen liikkeeseen. Koska maahantuontiverot on maksettu, tulli-ilmoitusta ei enää anneta jälkikäteen Tulliselvityspalvelussa tai sanomalla.