Hyppää sisältöön

Saavutettavuusseloste: Tulli.fi-erillissivustot

Tämä saavutettavuusseloste koskee erillissivustoja: Tullin vuosi, Tullilaboratorio ja Tullikoirat.

Tulli pyrkii takaamaan verkkosivustojensa ja verkkopalvelujensa saavutettavuuden digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain (306/2019) mukaisesti.

Vaihtoehtoiset asiointitavat

Jos et pysty käyttämään näitä sivustoja, voit asioida Tullin viestinnän kanssa, p. 0295 527 150.

Palvelun saavutettavuus

Sisällön nykyinen saavutettavuus: vastaa osittain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain vaatimuksia.

Kaikkia erillissivustoja koskevat tunnetut saavutettavuusongelmat

Seuraavassa on kuvaus tunnetuista saavutettavuusongelmista. Jos huomaat palvelussa ongelman, joka ei ole luettelossa, ota meihin yhteyttä.

Visuaalinen rakenne

WCAG 1.3.1

 • Videoupotuksista puuttuu joitakin title-attribuutteja, jotka kuvaavat videon sisällön lyhyesti.

Valikoiden ja sivujen nimien, roolien ja tilojen merkinnät

WCAG 4.1.2

 • Mobiiliversion navigaatiovalikon ohjelmallisissa merkinnöissä on puutteita. Valikon otsikot on toteutettu linkkeinä eikä painikkeina. Linkit eivät kerro ruudunlukijalle, mikä otsikoista on valittuna, eli millä sivulla ollaan. Myöskään tietoja valikon alaosioita avaavien nuolipainikkeiden toiminnoista ja tilasta ei välity ruudunlukijakäyttäjälle.

Linkkien merkinnät

WCAG 2.4.4 ja WCAG 2.5.3

 • Logolinkin tekstivastine on virheellinen, koska linkki vie Tullin etusivulle, ei palvelun etusivulle.
 • Alasivujen ”Jaa sähköpostina” -ikonilinkin tekstivastine on epätarkka.

Ohjelmalliset otsikot

WCAG 1.3.1

 • Otsikkotasot eivät ole loogisia kaikissa kohdissa.

Tekstivastineet

WCAG 1.1.1

 • Somelinkkien ikoneja ei ole piilotettu ruudunlukijalta (aria-hidden-attribuutti puuttuu).
 • Sisällön visuaaliset erotinviivat (<hr>) tulevat turhaan ruudunlukijan luettavaksi (ei ole piilotettu aria-hidden-attribuutilla).

Kohdistusjärjestys

WCAG 2.4.3

 • Mobiiliversion päävalikko on kohdistusjärjestyksessä koko sivun viimeinen kohde. Kohdistus ei siirry valikkoon, kun se avataan linkkipainikkeesta. Mobiiliversiossa painikkeet, jotka avaavat päävalikon alavalikkoja, ovat hämäävästi kohdistusjärjestyksessä ennen osioita vastaavia pääsivulinkkejä. Vaikka kohdistuksen saisikin hiiren avulla mobiilivalikkoon, ei sitä voi liikuttaa lainkaan näppäinkomennoin kyseisessä valikossa ilman ruudunlukijaa.

Tekstin kontrastit

WCAG 1.4.3

 • Joidenkin palveluiden etusivuilla on tekstiä kuvan päällä.

Grafiikan kontrastit

WCAG 1.4.11

 • Valittua sivua merkkaava graafinen elementti tai tekstin kontrastin muutos ei täytä kontrastivaatimuksia. Näin ollen valikon painikkeiden tilatieto ei välity.
 • Alisivujen pienissä somelinkeissä ei ole tarpeeksi suuri kontrasti.
 • Alisivujen vasemman laidan navigaatiossa oleva taustavärielementti, joka ilmoittaa, mikä sivu on valittuna, ei täytä kontrastivaatimuksia.

Tekstin suurentaminen

WCAG 1.4.4

 • Pelkän tekstin suurentaminen rikkoo visuaalisesti etusivujen sisältöä.

Näkyvä kohdistus

WCAG 2.4.7

 • Osassa kohdistettavista kohteista kohdistus näkyy huonosti. Esim: Footerin linkit Yhteystiedot, Palaute ja Nettivihje.

Evästeilmoitus

WCAG 4.1.2, 4.1.3

 • Evästeilmoitukselta puuttuu ohjelmallinen nimi ja aria-modal-määrite. Lisäksi sen ohjelmallinen rakenne on hieman sekava.

Tullin vuosi -sivustoa koskevat tunnetut saavutettavuusongelmat

Vuoden 2019 kaaviokuvissa ja luvuissa on seuraavia ongelmia:

 • Kaaviokuvien tarkat tiedot on annettu suoraan niiden tekstivastineissa sen sijaan, että ne olisi esitetty erikseen rakenteineen leipätekstissä tai esim. taulukkomuodossa (WCAG 1.1.1).
 • Osa kaaviokuvien tiedoista on esitetty ainoastaan värillä (WCAG 1.4.1).
 • Kaavioiden harmaa ja oranssi tekstisisältö ei täytä kontrastivaatimuksia (WCAG 1.4.3).
 • Kaavioiden harmaa ja oranssi grafiikka ei täytä kontrastivaatimuksia (WCAG 1.4.11).
 • Luvut-sivulla on käytetty kuvamuodossa esitettyä tekstiä, vaikka teksti olisi voitu erottaa visuaalisesta rakenteesta. Sisältö on kuitenkin ilmoitettu tekstivastineessa (WCAG 1.4.5).

Tullin vuosi 2020 ja 2021 -sivustoilla kaaviot on toteutettu eri tavalla eikä vastaavia ongelmia ole. 

Tullilaboratorion sivustoa koskevat tunnetut saavutettavuusongelmat

 • ”Elintarvikkeiden tuoteturvallisuustutkimukset Tullilaboratoriossa” -sivun listaus on merkitty +-merkkeinä eikä listarakenne välity ohjelmallisesti. (WCAG 1.3.1)
 • Etusivun korttilinkit koostuvat nyt kolmesta eri linkistä, ne tulisi ryhmitellä yhteen ja toteuttaa kortteina. Tämä ratkaisee myös ongelman siitä, että kuviin on nyt liitetty linkki, mutta niillä ei ole tekstivastinetta. (WCAG 2.4.4)
 • Osaa englanninkielisistä standardeista ei ole merkitty vastaavin kielitunnistein (esim. Lastenhoitotarvikkeita koskevia standardeja).  (WCAG 3.1.1, 3.1.2)
 • Etusivun pääotsikon (H1) jälkeen seuraa suoraan H4-otsikkoja. (WCAG 1.3.1)
 • Videon ”Video: Nallesta irtoaa pieni tukehtumisvaaraa aiheuttava osa vetotestissä” sisältöä ei ole kuvailutulkattu eikä sillä ole varsinaista ääniraitaa. (WCAG 1.2.3)

Tullikoirien sivustoa koskevat tunnetut saavutettavuusongelmat

 • Facebook-iframe-upotuksella ei ole title-attribuuttia, joka kuvaisi upotuksen sisällön ja tarkoituksen. (WCAG 1.3.1)
 • Murupolku koostuu hämmentävästä kielitunnisteosasta. Kielitunnistelinkin painaminen vie tyhjälle sivulle. Murupolun ensimmäinen kohde ei vastaa nimeltään etusivun nimeä. (WCAG 1.3.1)
 • Etusivun Ajankohtaista-osion kuvan tekstivastine on tyhjä, vaikka kuva on yhdistetty linkkiin.  (WCAG 1.1.1)
 • Etusivun korttilinkeistä kahden kuvalla on tekstivastine, vaikka tässä tapauksessa kuvat ovat kuvituksellisia (keskimmäinen merkitty oikein kuvituskuvaksi). (WCAG 1.1.1)
 • Tullikoirat-videolla on musiikkiääniraita. Videon sisältö ei käy lainkaan ilmi ääniraidalta. (WCAG 1.2.3)

Selosteen laatiminen

 • Palvelu on arvioitu kokonaisuudessaan 5/2020. Arvioinnin on tehnyt ulkoinen toimija.
 • Sen jälkeen palveluun on tehty pienempiä saavutettavuustarkistuksia.
 • Selostetta tarkistettiin viimeksi 19.4.2024.

Palaute

Otamme mielellämme vastaan palautetta tämän palvelun saavutettavuudesta.

 • Anna saavutettavuuspalautetta Tullille sähköpostitse: asiakaspalautteet@tulli.fi. Kerro palautteessasi mitä palvelua palautteesi koskee.
 • Tulli.fi erillissivustojen saavutettavuudesta vastaa Tullin viestintä, joka myös vastaa saavutettavuuspalautteisiin.
 • Tavoiteaikamme palautteeseen vastaamisessa on 5 arkipäivää.

Jos et ole tyytyväinen Tullilta saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, saavutettavuuden valvonnan yksikkö