Hyppää sisältöön

Erityisjärjestely arvonlisäveron maksamisessa (SA)

Kuljetusliikkeet voivat käyttää arvonlisäveron maksamisessa erityisjärjestelyä. Kuljetusliike voi rekisteröityä käyttämään erityisjärjestelyä, kun se tuo henkilöasiakkaille enintään 150 euron arvoisia lähetyksiä ja antaa niistä vähäarvoisen tavaran tuonnin tulli-ilmoituksia. Lue lisää vähäarvoisen tavaran ilmoituksista täältä. 

Erityisjärjestelyssä arvonlisävero maksetaan Tullille kuukausittain erillisen kokoomalaskun perusteella. Erityisjärjestelyä voidaan käyttää, kun tavaraa tuodaan EU:n ulkopuolisista maista tai verorajan yli toisesta EU-maasta. Sitä voi käyttää myös silloin, kun tavaraa tuodaan Ahvenanmaalta muualle Suomeen tai viedään muualta Suomesta Ahvenanmaalle. 

Kun kuljetusliike käyttää erityisjärjestelyä, sen on annettava vähäarvoisen tavaran tuonnin tulli-ilmoitus normaalisti. Erityisjärjestelyn käytöstä pitää ilmoittaa tulli-ilmoituksessa lisämenettelykoodilla.

Edellytykset erityisjärjestelyn käytölle

Erityisjärjestelyä voi käyttää kuljetusyritys, joka edustaa vastaanottajana olevaa henkilöasiakasta tai muuta arvonlisäverorekisteröimätöntä toimijaa ja antaa tämän puolesta tuonnin tulli-ilmoituksia.

Lisäksi edustajan täytyy pystyä esittämään hallussaan oleva tavara Tullille. Edustajalla pitää olla Tullin maksunlykkäyslupa sekä vaaditun mukainen takaussitoumus, jonka se on antanut Tullille.
Lähetyksen arvo saa olla enintään 150 euroa. Arvoon ei lasketa mahdollisia erikseen maksettavia rahti- ja muita kustannuksia. Tavara ei saa olla rajoitusten tai valmisteveron alaista.

Erityisjärjestelyä käyttävien yritysten on pidettävä kirjaa liiketoimistaan. Kirjanpidon on oltava riittävän yksityiskohtainen, jotta tulliviranomaiset voivat todentaa, että veroja on kerätty ja maksettu oikea määrä ja että tulli-ilmoitukset on annettu oikein.  Lue lisää kirjanpidon vaatimuksista sivulta Lupaohjeet luvanhaltijalle. 

Rekisteröityminen erityisjärjestelyn käyttäjäksi

Jotta kuljetusyritys voi käyttää erityisjärjestelyä, sen pitää rekisteröityä lähettämällä vapaamuotoinen ilmoitus Tullin lupakeskukseen. 

Anna rekisteröinti-ilmoitus ennen toiminnan aloittamista. Ilmoituksesta pitää käydä ilmi ainakin toimijan nimi, EORI-tunnus, osoite sekä SA-järjestelyn yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot. Ilmoita lisäksi, voidaanko rekisteröintipäätös toimittaa edustajalle turvasähköpostilla.

Hyväksytty rekisteröinti edellyttää, että toimijalla on voimassa oleva maksunlykkäyslupa. Lisäksi toimijan pitää antaa erillinen sitoumus siitä, että vakuutta käytetään arvonlisäveron kattamiseksi SA-järjestelyn piirissä olevista yksityishenkilöiden maahantuomista tavaroista. Lupakeskus varmistaa ennen rekisteröintiä, että edellytykset täyttyvät.

Hakija saa rekisteröintipäätöksen, kun Tulli on varmistunut siitä, että tämä pystyy vastaanottamaan laskutusprosessiin kuuluvat viikoittaiset erittelyt ja kuukausittaisen kokoomalaskun. Tämä voi vaatia Tullin ja hakijan välillä käytettävän järjestelmärajapinnan testausta.

Arvonlisäveron maksaminen ja veroilmoitus 

Tulli lähettää erityisjärjestelyä käyttävälle yritykselle viikoittain koneluettavan erittelyn sen antamista tulli-ilmoituksista viikon ajalta. Kuukauden päätyttyä Tulli lähettää vähäarvoisten lähetysten kokoomalaskun, jonka eräpäivä on kokoomalaskun lähettämistä seuraavan kuukauden viimeinen päivä.

Yrityksen pitää kuukausittain antaa veroilmoitus keräämistään arvonlisäveroista ja maksaa kerätyt arvonlisäverot Tullille. Veroilmoitus pitää antaa sähköisesti viimeistään seuraavan kuukauden viimeisenä päivänä.