Hyppää sisältöön

Johdanto

Vastuullisuuden kehittämistä ohjasi Tullin strategia vuosille 2020‒2023. Strategiakauden keskeisiä teemoja olivat yhteiskuntavastuu, sidosryhmä- ja verkostoyhteistyön kehittäminen, tiedon ja teknologian hyödyntäminen, henkilöstön ja osaamisen kehittäminen sekä johtamisen tukeminen ja työkulttuurin uudistaminen. Kehittyminen näillä osa-alueilla tuki Tullin tehtävien tuloksellista ja vaikuttavaa toteuttamista sekä Yhdistyneiden kansakuntien (YK) Agenda 2030:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamista eli positiivisen kädenjälkemme kasvattamista.

Strategian toteutuksessa keskityimme Tullin toiminnan vaikuttavuuden ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisen toimintatavan vahvistamiseen sekä tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja työelämän monimuotoisuuden edistämiseen toiminnassamme. 

Suomen tulli on mukana edistämässä vastuullisuutta lisääviä toimia myös kansainvälisesti. Tulli on mukana Euroopan Unionin jäsenmaiden yhteisissä toimissa kestävän kehityksen periaatteiden edistämiseksi ja ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Maailman tullijärjestön (World Customs Organisation) jäsenenä Suomen tulli edistää muiden maailman tullihallintojen kanssa kansainvälisen kaupan kuljetusten ja tulliprosessien toteuttamista vastuullisesti ja ympäristön kannalta kestävästi. Maailman tullijärjestö on myös tunnistanut tullien roolin YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden edistämisessä.

Tässä vuoden 2023 vastuullisuusraportissa kuvaamme, miten käytännön teoillamme olemme kasvattaneet kädenjälkeämme eli positiivisia vaikutuksia sekä pienentäneet jalanjälkeämme eli negatiivisia vaikutuksia toimintaympäristöömme. Tavoitteiden edistämiseksi tehtävät teot on jaettu neljään kokonaisuuteen: 

  • Teko 1: Sujuvaa asiointia ja tasapuolisia kilpailuedellytyksiä
  • Teko 2: Yhteiskunnan suojaaminen
  • Teko 3: Terveyden ja ympäristön suojelua
  • Teko 4: Vastuullinen ja luotettava Tulli.

Työarjen tukeminen ja Tullin omat ympäristöteot -luvussa käsittelemme toiminnastamme aiheutuvien ekologisten ja sosiaalisten seurausten vähentämistä eli jalanjälkemme pienentämistä.

Olemme tunnistaneet kuusi kestävän kehityksen tavoitetta, joihin vaikutamme toiminnallamme eniten:

Agenda 2030 -tavoite 3: Terveyttä ja hyvinvointia Agenda 2030 -tavoite 8: Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua Agenda 2030 -tavoite 9: Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

Agenda 2030 -tavoite 12: Vastuullista kuluttamista Agenda 2030 -tavoite 15: Maanpäällinen elämä Agenda 2030 -tavoite 16: Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

Nämä osa-alueet ovat samat kuin vuosien 2021 ja 2022 vastuullisuusraportoinnissa.
Vastuullisuusraportissa kerromme tarkemmin teoistamme Tullin eri tehtäväalueilla. Tervetuloa tutustumaan monien käytännön esimerkkien kautta Tullin monipuolisiin vastuullisuustekoihin.

Lue lisää

Sujuvuutta ja turvallisuutta – tiedolla ja teknologialla

Tullin vastuullisuusraportti 2021

Tullin vastuullisuusraportti 2022