Hyppää sisältöön

Tietojen ja asiakirjojen julkisuus - Asiakaspalvelutiedot

Mitä tietoja asiakaspalvelutiedot sisältävät?

Asiakaspalvelun tietoihin tallennetaan asiakasrekisterin perustietoja sekä tietoja asiakaskontakteista ja sidosryhmistä. Näitä ovat seuraavat tiedot:

 • neuvontatapaamisten ajankohdat, sisällöt, niihin osallistuvat yritykset ja yritysten edustajat
 • neuvontakanava ja yhteydenottojen tarkemmat tiedot, kuten ajankohta
 • asiakasyritysten yhteystiedot
 • asiakasyritysten tullaukseen liittyvät tiedot, kuten Suomen myöntämät EORI-tunnukset ja AEO-asiakkuutta koskevat tiedot
 • asiakaspalautteet ja asiakaskyselyiden vastaukset
 • tiedot osallistumisesta Tullin projekteihin, tapahtumiin ja kokeiluihin
 • asiakasyhteistyöverkoston tapaamisten ajankohdat, teemat ja osallistujat
 • Tullin verkkosivujen sähköisten asiointipalveluiden käyttötiedot. 

Henkilötietojen käsittelyä Tullin asiakaspalvelussa kuvataan tarkemmin Asiakaspalvelujen tietosuojaselosteessa.

Mihin tarkoitukseen tietoja käytetään?

Asiakaspalvelun tietoja käytetään sisäisissä ja ulkoisissa sähköisissä palveluissa, Tullin asiakaspalvelussa kuten asiakasneuvonnassa sekä asiakassuhteiden ylläpidossa. Tietoja käytetään myös tullitoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen, esimerkiksi tulli- ja ilmoitusjärjestelmien ja sähköisten asiointipalvelujen kehittämiseen.

Tietojärjestelmät

 • Tullin yritysasiakasrekisteri (ASKARE)
 • Asiointipalvelut (ASPA)
 • Kontaktien hallintajärjestelmä (OC)

Miten voin saada tietoja? 

Jotkut tiedot ovat julkisia ja jotkut salassa pidettäviä. Osa tiedoista on saatavilla avoimesti ja osa tietopyynnöllä.

Avoimesti haettavat tiedot: 

Asiakaspalvelutietoja ei ole saatavilla avoimesti.

Tietopyynnöllä haettavat tiedot:

Tullin asiakastietorekisterin tiedot sisältävät henkilötietoja sekä liikesalaisuuksiin rinnastettavaa tietoa, jotka ovat salassa pidettäviä. Yritys ja sen valtuuttamat henkilöt voivat katsella yrityksen tulliasiointiin liittyviä tietoja Omat tiedot -palvelussa tunnistautumalla Tullin sähköisiin palveluihin tulli.fi-sivuilla. Rekisteristä voi saada julkisia tietoja tietopyynnöllä, jos tiedot on yksilöity tietopyynnössä riittävän tarkasti.

Ohjeet tietopyynnön tekemiseen

Lähetä tietopyyntö Tullin arkistoon. Katso ohje.

Kerro pyynnössä tietojen yksilöimiseksi tarvittavat tiedot, esimerkiksi

 • osapuolen tunniste (esim. y-tunnus, henkilötunnus) 
 • ajankohta
 • yhteydenoton aihe.