Hyppää sisältöön

Tulliselvitys ilmoittajan kirjanpitoon tehtävällä merkinnällä

Tulliselvitys ilmoittajan kirjanpitoon tehtävällä merkinnällä tarkoittaa ilmoittamista, jossa tavarat asetetaan menettelyyn (esim. luovutetaan vapaaseen liikkeeseen) asiakkaan tekemän kirjanpitomerkinnän perusteella.

Tavaroista pitää lisäksi antaa esittämistiedonanto, ellet ole vapautunut sen antamisesta. Tavarat luovutetaan vapaaseen liikkeeseen vasta, kun esittämistiedonanto saa Tullista luovutuspäätöksen.

Ilmoituksena toimiva merkintä voidaan tehdä kirjanpitoon silloin, kun tavarat ovat fyysisesti luvan määrittämässä paikassa, esimerkiksi yrityksen varastossa. Tämän takia et voi käyttää ennakolta annettavaa ilmoitusta, kun teet tulliselvityksen kirjanpitoon tehtävällä merkinnällä. 

Anna lisäksi esittämistiedonanto ja täydentävä tulli-ilmoitus

Kirjanpitoon tehtävän merkinnän lisäksi tavaroista on annettava esittämistiedonanto, ellei yritystä ole vapautettu sen antamisesta.

Lisäksi tavaroista on annettava määräaikaan mennessä täydentävä tulli-ilmoitus. Täydentävällä tulli-ilmoituksella annetaan esittämistiedonannosta puuttuvat tiedot tuontitullausta varten.

Huomioi, että jos täydentävä tulli-ilmoitus annetaan kokoavana jaksolta, et voi hakea kiintiöetuutta etkä ilmoittaa polkumyyntitullin, tasoitustullin, maataloustuotteiden tuontitullin tai lisätullin alaisia tavaroita.

Huomioi myös, että sinun ei tarvitse antaa EMCS-ilmoitusta, jos luovutat tavarat vapaaseen liikkeeseen omassa valmisteverottomassa varastossasi. EMCS-ilmoitusta ei siis poikkeuksellisesti tarvitse tehdä, vaikka tavaroista olisi annettava Tullille sähköinen esittämistiedonanto. Lue lisää tavaroiden siirtämisestä valmisteverottomassa järjestelmässä Verohallinnon verkkosivuilta.

Tarvitset luvan

Tavaroiden luovuttaminen menettelyyn ilmoittajan kirjanpitoon tehtävällä merkinnällä vaatii aina Tullin lupakeskuksen myöntämän luvan (EIR-lupa). Luvanhaltijan on aina oltava toimija, joka ilmoitetaan tulli-ilmoituksen kohdassa ”Ilmoittaja”. Uutta lupaa ja muutosta voimassa olevaan lupaan haetaan Luvat ja päätökset -palvelussa.

Huomioi, että vaikka tuotaviin tavaroihin kohdistuu rajoitustoimenpiteitä, voit ilmoittaa tavaroita kirjanpitoon tehtävällä merkinnällä, jos olet saanut siihen luvan Tullilta. Tällöin Tulli antaa tarkemmat tapauskohtaiset ohjeet, joita sinun on noudatettava.

Erityismenettelyn lupa yhdistettynä kirjanpitoon tehtävän merkinnän lupaan

Kirjanpitoon tehtävällä merkinnällä voi luovuttaa tavaroita erityismenettelyyn, jos 

 • sinulla on erityismenettelyn käyttöä koskeva lupa ja 
 • kirjanpitoon tehtävän merkinnän luvallasi (EIR-lupa) on maininta siitä, että voit käyttää lupaa kyseiseen erityismenettelyyn. 

Erityismenettelyn määräajan laskeminen alkaa, kun tavaroista annetaan esittämistiedonanto. Erityismenettelystä on aina annettava esittämistiedonanto. Menettelyn vaatimat lisätiedot annetaan kuitenkin vasta täydentävällä tulli-ilmoituksella.

Esittämistiedonanto on annettava jokaisesta lähetyksestä, ellei lupaan ole merkitty vapautusta esittämistiedonannon antamisesta. Jokaiselle esittämistiedonannolle muodostuu oma yksilöllinen MRN-viitenumero.

Anna esittämistiedonanto, kun tavarat ovat saapuneet

Kun tavarat ovat tulleet luvan mukaiseen paikkaan, voit merkitä ne kirjanpitoon. Heti tämän jälkeen anna esittämistiedonanto Tulliselvityspalvelussa tai sanomalla, jos et ole vapautunut esittämistiedonannon antamisesta.

Kun olet saanut luovutuspäätöksen esittämistiedonannolle, tavarat on luovutettu menettelyyn. Muista merkitä esittämistiedonannon MRN-viitenumero kirjanpitoosi.

Ilmoita seuraavat tiedot

Esittämistiedonannossa on annettava ainakin seuraavat tiedot:

 • ilmoittaja ja ilmoituksen antaja sekä edustaja, jos edustajaa käytetään
 • luvan tiedot
 • toimijan viite 
 • tavaran sijantietiedot ja tarkastuspaikka 
 • edeltävän asiakirjan tyyppi ja tunniste 
 • pyydetty tullimenettely
 • tavarankuvaus 
 • pakkauslaji ja määrä 
 • bruttopaino. 

Jos täydentävä tulli-ilmoitus annetaan kokoavana jaksolta, ilmoita esittämistiedonannossa lisäksi: 

 • lisätietokoodi ”FIPER – Koontiajanjakson pituus (W = viikko, M = kuukausi)” ja sen kuvauksena ”W” tai ”M” 
 • veronmääräytymispäivänä jakson ensimmäinen päivä.

Esittämistiedonannolla ei voi ilmoittaa liiteasiakirjoja. 

Hae vapautusta esittämistiedonannon antamisesta Tullin lupakeskukselta, kun haet lupaa tulliselvitykseen kirjanpitoon tehtävällä merkinnällä. Jos sinulla on jo lupa, jossa ei mainita vapautusta esittämistiedonannosta, tee luvasta muutoshakemus. 

Jos Lupakeskus myöntää vapautuksen esittämistiedonannosta, Tulli merkitsee tiedon vapautuksesta lupatietoihin. Vaikka saat vapautuksen esittämistiedonannosta, Tulli voi silti vaatia esittämistiedonantoja esimerkiksi jollakin aikavälillä tulevista tavaroista.

Vapautuksen saaminen edellyttää, että

 • hakija on AEOC- tai AEOF-toimija
 • hakijan tavaravirrat ja tavaroiden luonne antavat aihetta vapautukseen
 • valvovalla tullilla on pääsy kaikkiin tietoihin, jotta se voi halutessaan tarkistaa tavarat
 • tavarat eivät ole kieltojen tai rajoitusten alaisia.

Täydentävällä tulli-ilmoituksella täydennetään esittämistiedonannossa annettuja tietoja ja annetaan puuttuvat tiedot tulliselvitystä varten. Täydentävän tulli-ilmoituksen tietosisältö on sama kuin vakiomuotoisessa ilmoituksessa.

Täydentävä tulli-ilmoitus on annettava 10 päivän kuluessa siitä, kun tavarat on merkitty kirjanpitoon. Täydentävä tulli-ilmoitus on annettava, vaikka olisit vapautettu esittämistiedonannon antamisesta.

Mitä tietoja annan täydentävässä tulli-ilmoituksessa? 

Anna täydentävä tulli-ilmoitus seuraavalla tavalla: 

 • Kun annat ilmoituksen Tulliselvityspalvelussa, valitse ”Täydentävä tulli-ilmoitus”. 
 • Kun annat ilmoituksen sanomalla, ilmoita lisäilmoitustyyppi ”Z – Täydentävä ilmoitus koodeksin 182 artiklan mukaista menettelyä noudattaen (EIDR)”.
 • Ilmoita veronmääräytymispäiväksi päivä, jolloin tavarat luovutettiin menettelyyn kirjanpitoon tehtävällä merkinnällä.  

Täydentävän tulli-ilmoituksen MRN-viitenumero on sama kuin esittämistiedonannon.

Seuraavien tietojen pitää olla täydentävässä tulli-ilmoituksessa samat kuin esittämistiedonannossa:

 • ilmoittaja
 • edustaja, jos edustajaa käytetään 
 • luvan tiedot
 • pyydetty tullimenettely
 • pakkauslaji ja määrä
 • kontin tiedot
 • sijaintitiedot
 • edeltävä asiakirja
  • Jos olet saanut vapautuksen esittämistiedonannosta, ilmoita edeltäväksi asiakirjaksi esimerkiksi saapumisen yleisilmoitus.

Jakson aikana menettelyyn luovutetuista tavaraeristä annetaan jakson päätyttyä kokoava täydentävä tulli-ilmoitus. Sillä täydennetään esittämistiedonannossa annettuja tietoja ja annetaan puuttuvat tiedot tulliselvitystä varten. Täydentävä tulli-ilmoitus on annettava, vaikka olisit vapautettu esittämistiedonannon antamisesta.

Täydentävän tulli-ilmoituksen tietosisältö on sama kuin vakiomuotoisessa ilmoituksessa. Anna ilmoitus joko Tulliselvityspalvelussa tai sanomalla.

Jotta voit antaa yhden kokoavan täydentävän tulli-ilmoituksen jaksolta, kaikissa esittämistiedonannoissa on oltava seuraavat yhteneväiset tiedot:

 • viejä eli myyjä 
 • toimitusehto
 • lähetysmaa
 • kuljetusmuoto 
 • kuljetusvälineen kansallisuus (saattaa muuttua).

Milloin täydentävä ilmoitus jaksolta pitää antaa?

Täydentävä tulli-ilmoitus on annettava 10 päivän kuluessa jakson päättymisestä.

Jos menettelyyn luovutettavista tavaroista kannetaan tullia, jakson pituus on yksi viikko. Jos tavaroista kannetaan pelkkää arvonlisäveroa, jakson pituus voi olla yksi viikko tai kuukausi. Jakson pituus voi olla kuukausi myös silloin, kun tavarat siirretään esimerkiksi valmisteverottomaan varastoon, jos menettelyyn luovutettavista tavaroista ei kanneta tullia.

Mitä tietoja annan täydentävässä tulli-ilmoituksessa?

Anna täydentävä tulli-ilmoitus seuraavalla tavalla: 

 • Kun annat ilmoituksen Tulliselvityspalvelussa
  • Valitse ”Täydentävä tulli-ilmoitus”.
  • Valitse esittämistiedonantojen MRN-viitenumerot valintalistalta.
 • Kun annat ilmoituksen sanomalla
  • Ilmoita lisäilmoitustyyppi ”V – Kokoava täydentävä ilmoitus koodeksin 182 artiklan mukaisessa menettelyssä”.
  • Ilmoita edeltäviksi asiakirjoiksi esittämistiedonantojen MRN-viitenumerot tulliselvitettävän erän tiedoissa. Ilmoita edeltävien asiakirjojen tyypiksi ”NCLE – Ilmoittajan kirjanpitoon tekemää merkintää (EIDR) koskeva esittämistiedoksianto”.

Jos olet saanut vapautuksen esittämistiedonannon antamisesta, ilmoita tavaraerän tiedoissa edeltäviksi asiakirjoiksi esimerkiksi saapumisen yleisilmoitukset. 

Seuraavia esittämistiedonannolla annettuja tietoja ei voi muuttaa:

 • ilmoittaja
 • edustaja, jos edustajaa käytetään 
 • luvan tiedot
 • lisätietokoodi ”FIPER” ja sen kuvaus ”W” tai ”M” 
 • jakson ensimmäinen päivä (annetaan ”Veronmääräytymispäivä”-kohdassa)
 • pyydetty tullimenettely.

Seuraavia tietoja ei vaadita täydentävässä tulli-ilmoituksessa: 

 • tavaran sijaintitiedot 
 • kuljetusvälineen tunnistenumero.

Jos sähköiset järjestelmät eivät toimi, käytä ilmoittamisessa varamenettelyä.

Käyttökatko Tullin järjestelmissä

Jos olet luovuttamassa tavaroita menettelyyn kirjanpitoon tehtävällä merkinnällä ja Tullin järjestelmissä on käyttökatko, voit luovuttaa tavarat menettelyyn pelkällä kirjanpitoon tehtävällä merkinnällä. Käyttökatkon päätyttyä sinun on kuitenkin annettava sähköinen esittämistiedonanto, ellet ole vapautettu sen antamisesta. 

Käyttökatko asiakkaan järjestelmissä

Jos käyttökatko on yrityksen omassa järjestelmässä, voit antaa sähköisen esittämistiedonannon Tulliselvityspalvelussa. Voit myös pyytää Tullista lupaa käyttää varamenettelyä. Jos olet vapautettu esittämistiedonannon antamisesta, et tarvitse varamenettelylupaa. 

Jos saat varamenettelyluvan, voit luovuttaa tavarat menettelyyn pelkällä kirjanpitoon tehtävällä merkinnällä. Käyttökatkon päätyttyä sinun on kuitenkin annettava sähköinen esittämistiedonanto, ellet ole vapautunut sen antamisesta.

Lue lisää varamenettelyluvan hakemisesta. 

Anna esittämistiedonanto käyttökatkon jälkeen

Tavaroista, jotka luovutettiin menettelyyn kirjanpitoon tehtävällä merkinnällä käyttökatkon aikana, on annettava sähköinen esittämistiedonanto viipymättä.

Esittämistiedonannossa ilmoitetaan kaikki vaaditut tiedot. Lisäksi tulliselvitettävän erän tiedoissa on annettava seuraavat tiedot: 

 • Ilmoita lisämenettelykoodi ”FIFAL – Varamenettely” ja sen kuvauksena päivä, jolloin tavarat luovutettiin menettelyyn kirjanpitoon tehtävällä merkinnällä (muodossa vvvv.kk.pp)
 • Jos annat esittämistiedonannon sellaisista tavaroista, joista annetaan täydentävä tulli-ilmoitus kokoavana jaksolta, muista ilmoittaa lisätietokoodilla ”FIPER” jakson pituus sekä veronmääräytymispäiväksi jakson ensimmäinen päivä.

Sähkö- ja putkijohdoissa tuotava sähkö ja maakaasu voidaan ilmoittaa kirjanpitoon tehtävällä merkinnällä.

Hae kirjanpitoon tehtävän merkinnän lupa (EIR) etukäteen Lupakeskukselta.  Lupahakemuksessa kannattaa hakea myös vapautusta esittämistiedonannosta.  

Jos sinulla ei ole vapautusta esittämistiedonannosta, anna tuontijakson alussa esittämistiedonanto ja jakson päätyttyä kokoava täydentävä tulli-ilmoitus. Jos olet saanut vapautuksen esittämistiedonannon antamisesta, riittää, että annat jakson päätyttyä pelkän kokoavan täydentävän tulli-ilmoituksen.

Ilmoita esittämistiedonannossa poikkeavasti seuraavat tiedot näin:

 • edeltävä asiakirja ”1ZZZ – Muu edeltävä asiakirja” ja sen viitteeksi esimerkiksi ”sähköä” tai ”maakaasua” 
 • pakkauslaji ”NE – Pakkaamaton” ja pakkausten lukumäärä ”1”
 • bruttopaino ”1”.

Ilmoita täydentävässä tulli-ilmoituksessa poikkeavasti seuraavat tiedot näin:

 • edeltäväksi asiakirjaksi esittämistiedonannon MRN-viitenumero
  • Jos annat ilmoituksen sanomalla, ilmoita esittämistiedonannon MRN-viitenumero tulliselvitettävän erän tiedoissa. Ilmoita edeltävän asiakirjan tyypiksi ” NCLE – Ilmoittajan kirjanpitoon tekemää merkintää (EIDR) koskeva esittämistiedoksianto”.
  • Jos annat ilmoituksen Tulliselvityspalvelussa, valitse esittämistiedonannon MRN-viitenumero valintalistalta.
  • Jos olet saanut vapautuksen esittämistiedonannon antamisesta, ilmoita edeltäväksi asiakirjaksi ”1ZZZ – Muu edeltävä asiakirja” ja sen viitteeksi esimerkiksi ”sähköä” tai ”maakaasua”.
 • kuljetusmuoto ”7 – Kiinteät kuljetuslaitteet”
 • pakkauslaji ”NE – Pakkaamaton”, pakkausten lukumäärä ”1” ja lähetysmerkintä ”ei merkintöjä”
 • nettopaino ”1”
 • bruttopaino ”1”.

Jos tuot sähköä tai maakaasua arvonlisäverottomasti (arvonlisäverolaki 94 § 1 mom. 2 k.), ilmoita täydentävässä tulli-ilmoituksessa jompikumpi seuraavista lisämenettelykoodeista:

 • sähkön lisämenettelykoodi ”624 – Verkonhaltijan verkkoon toimitettava sähkö (AVL 94.1.2 §)”
 • maakaasun lisämenettelykoodi ”625 – Maakaasuverkon tai siihen yhdistetyn verkon kautta toimitettava kaasu, kaasusäiliöaluksesta maakaasuverkkoon tai tuotantovaiheen kaasuputkistoon syötettävä kaasu sekä lämpö- ja jäähdytysverkon kautta toimitettava lämpö- ja jäähdytysenergia”.