Hyppää sisältöön

Tullimaksut

Kun tavaroita tuodaan EU-maiden ulkopuolelta, niistä kannetaan niin sanottu kolmansien maiden tulli eli yleinen tulli. Tulli määräytyy sen mukaan, mihin tullinimikkeeseen tavara luokitellaan. 

 • Tullit ovat yleensä arvotulleja, eli ne lasketaan prosenttimääränä tullausarvosta. 
 • Joistakin tavaroista kannetaan paljoustullia esimerkiksi painon tai kappalemäärän perusteella. 

Näin lasket tuonnin tullimaksut

Voit laskea etukäteen arvion tuotavien tavaroiden tullimaksuista. Lopulliset tullimaksut määräytyvät vasta sitten, kun saat tullauspäätöksen. Tuontitullien laskemisessa voit käyttää apuvälineenä esimerkiksi Tullin Fintaric-laskentapalvelua

Laskemista varten selvitä ensin mahdollisimman tarkasti

 • tavaran tullinimike
 • alkuperämaa tai lähetysmaa, jos alkuperämaa ei ole tiedossa
 • tavaroiden paljous eli määrä
 • tavaroiden tullausarvo.

Esimerkki 1.

Tavaroista kannetaan vain yleinen tulli, joten arvotulli määräytyy näillä perusteilla:

 • Tavaroiden kolmansien maiden tulli on 2,7 %.
 • Tavaroiden tullausarvo on 10 000 euroa (kauppahinta 9 500 € + rahti- ja vakuutuskulut EU-alueen ensimmäiseen saapumistoimipaikkaan asti 500 €).

Tullin määrä lasketaan näin: 10 000 euroa x 0,027 = 270 euroa. 

Esimerkki 2.

Tavaroiden yleinen tulli on 0 %, mutta tuonnista kannetaan lisätullia eli suojatullia. Lisätulli syntyy siitä, että tavarat eivät ole mahtuneet hakemaasi kiintiöön. Kiintiön ulkopuolelle jääneistä tavaroista on maksettava lisätullia.

Arvotulli määräytyy näillä perusteilla:  

 • Tavaroiden yleinen tulli on 0 %.
 • Lisätulli on 25 %.
 • Tavaroiden tullausarvo on 10 000 euroa (kauppahinta 9 500 € + rahti- ja vakuutuskulut EU-alueen ensimmäiseen saapumistoimipaikkaan asti 500 €).

Tullin määrä lasketaan näin: 10 000 euroa x 0,25 = 2 500 euroa.

Tavaroiden kolmansien maiden tullin määrä ilmoitetaan Fintaricissa merkinnällä 7,7 €/HLT, jossa HLT = hehtolitraa. Tämä tarkoittaa sitä, että tulli kannetaan tuotavan tavaran määrän mukaisesti. 

 • Tavaroiden kolmansien maiden tulli on 7,7 €/HLT.
 • Tavaroiden arvo on 10 000 euroa.
 • Tavaroiden määrä on 20 000 litraa eli 200 HLT.

Tullin määrä lasketaan näin: 200 x 7,7 € = 1 540 euroa.

Jalostettujen maataloustuotteiden tuontimaksut

Tietyistä jalostetuista maataloustuotteista täytyy maksaa yleisen tullin lisäksi

 • maatalouden maksuosa (lyhenne EA)
 • sokerin lisätulli (AD S/Z) tai
 • jauhojen lisätulli (AD F/M).

Tullimaksut määräytyvät tuotteiden koostumuksen ja määrän perusteella. Tuotteelle voi myös olla määritelty enimmäistulli tai vähimmäistulli. Lisäksi tuotteen sisältämistä sokereista ja jauhoista voidaan kantaa lisätullia. Lue alempaa, miten maksut muodostuvat. 

Merkitse tulli-ilmoitukseen Meursing-koodi 

Tuonnin tullimaksujen kantamista varten jalostetuille maataloustuotteille on annettava tulli-ilmoituksessa nelinumeroinen Meursing-koodi. Koodi määräytyy tuotteen koostumuksen perusteella. 

 • Selvität tuotteen Meursing-koodin nopeimmin Fintaricin laskentaohjelmassa vastaamalla kysymyksiin tavaran koostumuksesta. Saat myös arvion tuontimaksuista (euroina).
 • Voit selvittää Meursing-koodin ja tuontimaksut myös Fintaricin Meursing-koodien taulukosta, mutta tämä on Fintaricin laskentaohjelman käyttöä työläämpi tapa.

Jalostettujen maataloustuotteiden tullimaksut määräytyvät monen tekijän perusteella. Tullimaksujen määrät ilmoitetaan tietyillä merkintätavoilla. Esimerkiksi erään jalostetun maataloustuotteen, jonka Meursing-koodi on 7207, tullimaksut on esitetty Fintaric-palvelussa näin: 

9 % + EA MAX 24,2 % + ADSZ

Merkintä kertoo, että tavaroiden arvosta kannetaan yleistä tullia 9 %. Lisäksi maksettavaksi tulee maatalouden maksuosa (EA), joka lasketaan tavaroiden nettopainon perusteella (DTN = nettopainoltaan 100 g tavaraa). 

Merkintä "MAX" selventää, että tullia ei kuitenkaan kanneta enempää kuin 24,2 % tavaroiden tullausarvosta. Jos tulli lasketaan maksimimäärän eli 24,2 % mukaan, tavaroista kannetaan lisäksi sokerin lisätullia (ADSZ), joka lasketaan myös tavaroiden nettopainon perusteella. Tällöin maatalouden maksuosaa (EA) ei kanneta.

Esimerkeissä 1 ja 2 alla on esitetty, kuinka tavaroiden nettopaino vaikuttaa tullimaksujen määrään, vaikka tavaran tullausarvo on sama. Tullimaksut kannetaan aina asiakkaalle edullisemman tavan mukaisesti. 

Esimerkki 1.
Olet tuomassa tavaroita, joiden tuontimaksut ovat 9 % + EA MAX 24,2 % + ADSZ.  

 • Tavaroiden tullausarvo on 10 000 euroa
 • Tavaroiden nettopaino on 1 000 kg (=10 DTN)
 • Maatalouden maksuosa on 60,52 €/DTN
 • Sokerin lisätulli on 18,87 €/DTN

Tuotteen koostumus: 

 • tärkkelystä tai glukoosia 5–24,99 %
 • sakkaroosia tai inverttisokeria 30–49,99 %
 • maitorasvaa 3–5,99 %
 • maitoproteiinia 2,5–11,99 %

Tullin määrä lasketaan näin:
yleinen tulli 10 000 euroa x 0,09 = 900 euroa 
+
maatalouden maksuosa (EA) 60,52 euroa x 10 = 605,20 euroa

Yhteensä tullia tulee maksettavaksi 1 505,20 euroa.

Esimerkissä 1 tavaroista kannetaan tullia 9 %, jonka lisäksi kannetaan maatalouden maksuosa. Tämä vaihtoehto on asiakkaalle edullisempi, koska tuotavan tavaran paino on alhaisempi kuin esimerkissä 2, joten maatalouden korkeampi maksuosa ei vaikuta niin paljon tullimaksujen kokonaismäärään. 

Esimerkki 2.
Olet tuomassa tavaroita, joiden yleinen tulli on 9 % + EA MAX 24,2 % + ADSZ

•    Tavaroiden tullausarvo on 10 000 euroa
•    Tavaroiden nettopaino on 10 000 kg (=100 DTN)
•    Maatalouden maksuosa on 60,52 €/DTN
•    Sokerin lisätulli on 18,87 €/DTN
•    Tuotteen koostumus: 

 • tärkkelystä tai glukoosia 5–24,99 %
 • sakkaroosia tai inverttisokeria 30–49,99 %
 • maitorasvaa 3–5,99 %
 • maitoproteiinia 2,5–11,99 %


Tullin määrä lasketaan näin:
yleinen tulli 10 000 euroa x 0,242 = 2 420 euroa
+
sokerin lisätulli (ADSZ) 18,87 € x 100 = 1 887 euroa

Yhteensä tullia tulee maksettavaksi 4 307 euroa.

Esimerkissä 2 tavaroista kannetaan yleisen tullin 9 % ja maatalouden maksuosan (EA) sijaan yleistä tullia 24,2 % sekä lisäksi sokerin lisätullia (ADSZ). Koska tuotavan tavaran paino on suurempi kuin esimerkissä 1, maatalouden korkeampi maksuosa vaikuttaisi enemmän tullimaksujen kokonaismäärään. Tämän takia sokerin lisätullin alhaisempi maksu on asiakkaalle edullisempi vaihtoehto.

Mistä löydän maatalouden maksuosan ja sokerin lisätullin määrän?
Jos haluat selvittää, kuinka paljon maatalouden maksuosaa (EA) tai sokerin lisätullia (ADSZ) sinun pitää tuomastasi tuotteesta maksaa, voit hakea tiedon Fintaricin Meursing-taulukosta.  Etsi tuotteen Meursing-koodi taulukosta. Meursing-koodia painamalla avautuu luettelo, josta voit tarkistaa tiedot maittain tai maaryhmittäin.