Hyppää sisältöön

Saapuvan tavaran ilmoitukset

Tullille on annettava saapumisilmoituksilla turvatiedot kaikista EU:n alueelle saapuvista (tuotavista) tavaroista. Ilmoituksissa annetaan erilaisia toimija-, tavara-, kuljetus- ja reittitietoja. Ilmoitusten antamisen aikarajat määräytyvät kuljetusmuodon ja kuljetusreittien mukaan.

Kuljetusliike vastaa ilmoituksen antamisesta

Ilmoitusten antamisesta vastaa kuljetusliike, vaikka se käyttäisi edustajaa.

Kuljetusliikkeen on ilmoitettava tulliselvityksen tekijälle ilmoituksen MRN-viitenumeron ja tavaraerän numeron lisäksi myös alatason kuljetusasiakirjan viitenumero, jotta erän tulliselvittäminen on mahdollista.

Jos et voi antaa ilmoituksia järjestelmän käyttökatkon vuoksi, noudata varamenettelyohjeita.

EU:n ulkopuolelta saapuvan tavaran ilmoitukset 

Lentoliikenne

Meriliikenne 

Rautatieliikenne

Maantieliikenne

Tavarasta tehdyn passitusilmoituksen tietoja käytetään väliaikaisen varastoinnin ilmoituksena. Passitusilmoituksella voi antaa myös maantie- ja rautatieliikenteessä turvatiedot, jolloin erillistä saapumisen yleisilmoitusta ei tarvita. 

Tavarasta ei anneta saapumisen yleisilmoitusta, vaan väliaikaisen varastoinnin ilmoitus. Lisäksi annetaan esittämisilmoitus. 

EU:n sisällä kuljetettavien tavaroiden ilmoittaminen  

 • EU:n sisällä kuljetettavista tavaroista annetaan väliaikaisen varastoinnin ilmoitus
 • Suomen sisäisessä liikenteessä ei anneta väliaikaisen varastoinnin ilmoituksia, esimerkiksi kun tavarat siirretään merikuljetuksena Vuosaaresta Hankoon. Tullaamaton tavara pitää kuitenkin passittaa.  

Milloin saapumisen yleisilmoitusta ei tarvitse antaa? 

Saapumisen yleisilmoitusta ei tarvitse antaa tavaroista, jotka kuljetetaan EU:n tullialueen aluevesien tai ilmatilan kautta eikä kuljetuksen aikana pysähdytä EU:n alueella. Lisäksi ilmoitusta ei tarvitse antaa tietyistä tavaroista: 

 • sähköenergia
 • putkijohdoissa tuotavat tuotteet
 • kirjelähetykset
 • postilähetykset, jotka saapuvat maan- tai rautateitse
 • tullittomuusasetuksen perusteella tulliton koti-irtaimisto, josta ei ole tehty kuljetussopimusta
 • tavarat, joista hyväksytään suullinen ilmoitus tuonnissa, edellyttäen että niistä ei ole tehty kuljetussopimusta (esimerkiksi ei-kaupalliset tavarat)
 • tavarat, joista hyväksytään suullinen ilmoitus väliaikaisen maahantuonnin yhteydessä, ja joista ei ole tehty kuljetussopimusta (esimerkiksi kuormalavat, kontit ja kuljetusvälineet)
 • matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin sisältyvät tavarat
 • ns. NATO-sopimuslomakkeella tuotavat tavarat
 • aseet ja puolustustarvikkeet, jotka jäsenvaltion sotilaallisesta puolustuksesta vastaavat viranomaiset tuovat yhteisön tullialueelle sotilaskuljetuksena tai pelkästään sotilasviranomaisten käyttöön
 • unioniin sijoittuneen toimijan tuomat tietyt tavarat avomerilaitoksilta (mm. palautuvat muonitus- ja varustelutavarat)
 • Wienin yleissopimuksen 1963 mukaiset diplomaattitavarat
 • vesi- ja ilma-aluksissa olevat tavarat, jotka on toimitettu sinne alustoimituksina osiksi, tarvikkeiksi, toimintaa varten, tai kulutettaviksi tai myytäväksi
 • tavarat, jotka tuodaan unionin tullialueelle joistakin unionin tullialueeseen kuulumattomista osista (mm. Ceutasta ja Melillasta, Gibraltarista, Helgolandista, San Marinon tasavallasta ja Vatikaanivaltiosta)
 • ATA- ja CPD-carnet’lla tuotavat tavarat, jos niistä ei ole tehty kuljetussopimusta.

Muuta huomioitavaa

Jos kuljetusyhtiö tuo tai vie EU:n rajan yli muita kuin omia tyhjiä kuljetusvälineitä, kuten kontteja, trailereita, vaunuja ja kuormalavoja tai tyhjiä pakkauksia, joiden kuljettamisesta on laadittu kuljetussopimus, niistä on annettava saapumisen yleisilmoitus tai poistumisen yleisilmoitus.

Ilmoitus annetaan vain pakkauksista, jotka ovat uudelleen käytettäviä ja joissa on pysyvät merkinnät. Poistuttaessa tyhjistä pakkauksista ei tarvitse antaa poistumisen yleisilmoitusta.

EU-satamasta tai EU-lentokentältä, tai Norjasta tai Sveitsistä suoraan Suomeen tulevilla aluksilla olevia tyhjiä kuljetusvälineitä tai pakkauksia ei tarvitse ilmoittaa väliaikaisen varastoinnin ilmoituksella.

Saapumisen tai poistumisen yleisilmoitus täytyy antaa eri kuljetusmuodoille määriteltyihin määräaikoihin mennessä. 

 • Kun tyhjä kuljetusväline saapuu EU:hun, kuljetusliike tai sen edustaja esittää saapumisen yleisilmoituksen MRN-viitenumeron.
 • Maantieliikenteessä on suositeltavaa, että MRN ja kontin numero on merkitty esimerkiksi matkalupaan tai muuhun kuljetuksen mukana seuraavaan dokumenttiin, joka esitetään saapumistoimipaikan tullissa.
 • Meri- ja rautatieliikenteessä käytetään sähköistä esittämisilmoitusta.

Kuljetusliikkeen omaan käyttöönsä vuokraamat kontit katsotaan kuljetusliikkeiden omiksi kuljetusvälineiksi, eikä niistä tarvitse antaa turvatietoja saapumisen tai poistumisen yleisilmoituksella.

Ilmoitustiedot maantie- ja rautatieliikenteessä saapumisen tai poistumisen yleisilmoituksella 

Anna maantie- ja rautatieliikenteessä tyhjästä kontista tai pakkauksesta sekä nimike että sanallinen kuvaus. Ilmoita sanallisessa kuvauksessa ”TYHJÄ KONTTI” ja lisäksi maantieliikenteessä kontin numero. Rautatieliikenteessä ilmoita kuvaukseksi ”TYHJÄ VAUNU” ja pakkauksesta ”TYHJÄ PAKKAUS”.

Pakkauslajina voi käyttää koodia ”NE” (pakkaamaton), jolloin kappalemääräksi merkitään kuljetusvälineiden (esim. konttien) lukumäärä. Kohta ”Kontin tunnukset” pitää täyttää, vaikka kontin numero olisi ilmoitettu tavarankuvauksen kohdalla. Ilmoita tyhjän kontin tai muun kuljetusvälineen painoksi kontin tai muun kuljetusvälineen oma paino. Tullin järjestelmä hylkää ilmoitukset, joissa bruttopainoksi on ilmoitettu 0 (nolla).

Jos kuljetussopimuksen perusteella kuljetettava tyhjä kontti tai muu kuljetusväline palautetaan ilman erillistä palautuksesta laadittua rahtikirjaa, ilmoita kuljetusasiakirjaksi tavaroiden vientiä varten laadittu rahtikirja, johon on tehty maininta tyhjän kontin palauttamisesta.  

Ilmoita palautettavan tyhjän kontin lähettäjäksi se toimija, joka on vastaanottanut kontissa kuljetetun lastin. Vastaanottajaksi voi ilmoittaa sataman konttivaraston pitäjän. Tavaran lähettäjäksi ja vastaanottajaksi voi ilmoittaa myös palautusta pyytäneen tyhjän kontin haltijan.

Tyhjien kuljetusvälineiden ilmoittaminen meriliikenteessä saapumisen yleisilmoituksella

Kun teet saapumisen yleisilmoituksen muusta kuin varustamon omasta tyhjästä kontista, ilmoita tavaraerätasolla konttien tiedot näin:

 • kontin pakkausstatus: A – tyhjä
 • tunnistenumero (esim. ABCD1234567)
 • kontin koko ja tyyppi
 • kontin toimittaja (lähettäjä)
 • kontin nimike 860900
 • tavaran kuvauksena tyhjä merikontti
 • bruttopainoksi kontin paino
 • pakkaustyypiksi NE 

Huomaa, että voit ilmoittaa konttitiedon vain, jos olet ilmoittanut alatason lähetyserän konttien tiedoissa, että tavarat (kontit) kuljetetaan konteissa.

Ilmoituksissa on ilmoitettava tavarankuvaus oikealla tarkkuudella. Tarkista komission ohjeesta, millaisia ovat hyväksytyt ja kielletyt tavarankuvaukset. 

Ilmoittajan on säilytettävä Tullille antamaansa ilmoitukseen liittyvät asiakirjat tai sähköisessä muodossa olevat tiedot, joista ilmoituksen tiedot on otettu. Tällainen arkistoitava asiakirja on esimerkiksi (saapumisen) yleisilmoituksella ilmoitettu kuljetusasiakirja.

Kaikki asiakirjat saa säilyttää sähköisesti. Arkistointiaika on kuluvan vuoden lisäksi kolme vuotta. Tullin vastausanomia ei tarvitse arkistoida, ellei tätä muualla säädetä tai määrätä.

Tullin määräys asiakirjojen arkistoinnista, kun ilmoitukset annetaan sähköisesti (9/2016)

Saapumisen ilmoitukset uudistuvat

Meritse EU:n alueelle saapuvista tavaroista on annettava turvatiedot Komission ICS2-järjestelmään tai Turvatietojen ICS2-ilmoituspalveluun (STI-STP) 3.6.2024 lähtien. Turvatietoilmoituksia meritse saapuvista tavaroista ei enää anneta Saapumisen ja poistumisen ilmoituspalveluun (AREX) tai suoraan Tullin järjestelmiin. Sanomailmoittajat voivat hakea siirtymäaikaa. 

EU:n tullilainsäädännön muutosten vuoksi tulli-ilmoittaminen uudistuu vuosina 2019‒2025. Lue lisää: Saapumisen ja väliaikaisen varastoinnin ilmoitukset uudistuvat