Hyppää sisältöön

Pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmä

Laki pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä tuli voimaan 1.5.2019. Lain tarkoituksena on parantaa viranomaisten sähköistä tiedonsaantia kansalaisten ja yritysten sekä yhteisöjen pankki- ja maksutileistä. Tällä tehostetaan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaista työtä.

Pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmä koostuu kolmesta teknisesti erilaisesta järjestelmästä:

  • Tullin ylläpitämästä Tilirekisteristä,
  • hajautetusta tiedonhakujärjestelmästä ja
  • koostavasta sovelluksesta.

Valvontajärjestelmän osat ovat kansalaisen näkökulmasta samanlaisia. Tietoja kerätään, jotta tietyt viranomaiset voivat käyttää niitä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyvässä tutkinnassa. Tietojen keräämistä ja valvontajärjestelmää säätelee EU:n rahanpesudirektiiviin pohjautuva kansallinen laki pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä.

Valvontajärjestelmään kerätään kansalaisten ja yritysten pankki- ja maksutileistä ne tiedot, jotka tässä laissa on säädetty Valvontajärjestelmään ei kerätä tarkempia ja käyttötarkoitukseen kuulumattomia tietoja, kuten tilitapahtumia tai -saldoja.

Pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmää koskevassa laissa on määritelty valvontajärjestelmän tiedon hyödyntäjät, jotka ovat Patentti- ja rekisterihallitus, Finanssivalvonta, aluehallintovirasto, keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskus, Poliisihallituksen arpajaishallinto ja asianajajayhdistys. Tiedon saannin oikeudet on määritelty jokaista tiedon hyödyntäjää koskevassa erillislainsäädännössä.  

Valvontajärjestelmän avulla luodaan sähköinen ja tietoturvallinen kanava tiedon saamiseen luottolaitokselta, maksulaitokselta, sähkörahayhteisöltä ja virtuaalivaluutan tarjoajalta. Laki ei lisää viranomaisten toimivaltaa, vaan mahdollistaa viranomaisille uuden tavan hakea tietoja sähköisesti ja tietoturvallisesti.

Tietojen siirrossa ja säilytyksessä käytetään asianmukaisia, korkean tason tietoturvakeinoja. Järjestelmään on säädetty tarkat käyttövaltuudet eri viranomaisille, minkä lisäksi jokaisesta kyselystä jää jälki järjestelmän lokitietoihin.

EU-direktiivin ja kansallisen lainsäädännön vuoksi vain tietyillä viranomaisilla on pääsy pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmän tietoihin. Jos epäilet tietojen oikeellisuutta, ole yhteydessä niihin luotto- tai maksulaitoksiin, jossa sinulla on tilejä, tallelokeroita tai asiakassuhteita.

Tulli vastaa valtiovarainministeriön ohjauksessa pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmän toteuttamisesta. Tulli on rakentanut Tilirekisterin ja koostavan sovelluksen sekä niihin liittyvät rajapinnat. Lisäksi Tulli on määräyksissään antanut ohjeet, miten finanssialan toimijan tulee rakentaa hajautetun tiedonhakujärjestelmän rajapinta.