Hyppää sisältöön

Tietojen ja asiakirjojen julkisuus - Koulutustiedot

Mitä tietoja koulutustiedot sisältävät?

Koulutustiedot sisältävät seuraavia tietoja:

 • koulutusmateriaalit
 • hakulomakkeet
 • osallistumiskutsukirjeet
 • osallistujaluettelot
 • koulutusten ohjelmat ja sisältökuvaukset 
 • todistusten kopiot
 • henkilötiedot 

Koulutustoiminnassa käsiteltävät henkilötiedot on kuvattu Tullin koulutuksen tietosuojaselosteessa

Mihin tarkoitukseen tietoja käytetään? 

Koulutustietoja kerätään tullialan ammattitutkinnon ja asiakaskoulutusten toteuttamista varten. Tietoja käytetään seuraaviin tarkoituksiin:

 • koulutusten ja opetuksen järjestäminen
 • suoritettujen koulutusten ja opintosuoritusten hallinta ja tilastointi
 • koulutus- ja opetustoiminnan kehittäminen
 • koulutustoimintaan liittyvä viestintä

Koulutustietoja tuottavat Tullin koulutuksen hallintohenkilökunta, kouluttajat ja osallistujat. Henkilötiedot saadaan henkilöltä itseltään, kun hän ilmoittautuu kurssille tai rekisteröityy verkko-oppimisympäristöön. Lisäksi henkilötietoja saadaan yhteistyöoppilaitoksilta ja asiakasyrityksiltä.

Tietojärjestelmät

 • verkko-oppimisympäristö (tullikoulu.fi)
 • koulutuksenhallintajärjestelmä (Koha)

Miten voin saada tietoja? 

Jotkut tiedot ovat julkisia ja jotkut salassa pidettäviä. Osa tiedoista on saatavilla avoimesti ja osa tietopyynnöllä.

Avoimesti haettavat tiedot: 

Koulutustietoja ei ole avoimesti saatavilla.

Tietopyynnöllä haettavat tiedot: 

Koulutusten koulutusmateriaaleja, hakulomakkeita, osallistumiskutsukirjeitä, osallistujaluetteloita, ohjelmia ja todistusten kopioita voi pyytää tietopyynnöllä. Tapauskohtaisesti harkitaan, annetaanko tietoja nähtäväksi.

Verkko-oppimisympäristöön (tullikoulu.fi) rekisteröityneet käyttäjät voivat tarkastella omatoimisesti materiaaleja koulutuksista, joihin he osallistuvat. Tietoa voi hakea hakutoiminnolla mm. koulutuksen tai vastuuhenkilön nimellä. Käyttäjäprofiilinäkymässä näkyvät käyttäjästä seuraavat tiedot:

 • käyttäjätunnus
 • etu- ja sukunimi
 • sähköpostiosoite
 • koulutukset, joissa henkilö on osallistujana tai kouluttajana
 • käyttäjän itse tallentamat tiedot, kuten kuva, kotiosoite, puhelinnumero tai kiinnostuksen kohteet.

Ohjeet tietopyynnön tekemiseen

Lähetä tietopyyntö Tullin arkistoon. Katso ohje.

Kerro pyynnössä tietojen yksilöimiseksi tarvittavat tiedot, esimerkiksi

 • etu- ja sukunimi
 • sähköpostiosoite
 • koulutuksen nimi, jota tietopyyntö koskee.