Hoppa till innehåll

Uppgifters och handlingars offentlighet - Utbildningsuppgifter

Vilken information innehåller utbildningsuppgifterna?

Utbildningsuppgifterna innehåller följande information:

 • utbildningsmaterial
 • ansökningsblanketter
 • kallelsebrev till deltagare
 • deltagarlistor
 • utbildningsprogram och innehållsbeskrivningar
 • kopior av betyg
 • personuppgifter

Personuppgifter som behandlas i utbildningsverksamhet beskrivs i Tullens utbildningsenhets dataskyddsbeskrivning

I vilket syfte används informationen?

Utbildningsuppgifter samlas för genomförande av kundutbildningar och yrkesexamen inom tullbranschen. Uppgifterna används för följande ändamål:

 • för att ordna kurser och utbildning
 • för att hantera och statistikföra slutförda utbildningar och studieprestationer
 • för att utveckla kurs- och utbildningsverksamheten
 • för kommunikationen inom utbildningsverksamhet.

Utbildningsuppgifter produceras av förvaltningspersonalen vid Tullens utbildning, av utbildarna och utbildningsdeltagarna. Personuppgifterna lämnas av personerna i fråga när dessa anmäler sig till en kurs eller registrerar sig i den webbaserade lärmiljön. Personuppgifter fås också från samarbetsläroanstalter och kundföretag.

Datasystem

 • den webbaserade lärmiljön (tullikoulu.fi)
 • utbildningshanteringssystemet (Koha)

Hur kan jag få information?

En del information är offentlig och en del är sekretessbelagd. En del av uppgifterna är fritt tillgängliga och en del kan fås genom att göra en begäran om information.

Fritt tillgänglig information:

Utbildningsuppgifterna är inte fritt tillgängliga.

Information som fås med begäran om information:

Utbildningsmaterial, ansökningsblanketter, kallelsebrev till deltagare, deltagarlistor, utbildningsprogram och kopior av betyg är tillgängliga med begäran om information. 

Användare som registrerat sig i den webbaserade lärmiljön (tullikoulu.fi) kan på egen hand se materialen för de utbildningar som de deltar i.  Information kan sökas med hjälp av sökfunktionen bl.a. med utbildningens eller ansvarspersonens namn. Användarprofilen visar följande uppgifter om användaren:

 • användarnamn
 • för- och efternamn
 • e-postadress
 • utbildningar där personen i fråga är deltagare eller utbildare
 • uppgifter som användaren själv sparat i systemet, så som fotografi, hemadress, telefonnummer och intressen.

Anvisning för begärande av information

Skicka begäran om information till Tullens arkiv. Se anvisning.

Ange de uppgifter som behövs för att identifiera informationen, till exempel 

 • för- och efternamn
 • e-postadress
 • namn på den utbildning som begäran gäller.