Hoppa till innehåll

Förtullningsanvisningar för vissa varor

Ibland kan det hända att du får en defekt vara som du inte behöver skicka tillbaka till säljaren. Notera att om säljaren skickar dig en ny vara eller en del till varan gratis så ska den nya varan eller delen förtullas.

Om du förtullar den nya varan eller delen i Importförtullningstjänsten för privatpersoner, ska du på tjänstens startsida välja att du vill förtulla ”en vara jag köpt”. Ange som den nya varans eller delens värde dess normala pris.

Därefter kan du ansöka om ändring, dvs. omprövning, av förtullningsbeslutet för att få tillbaka de importskatter du betalat för den defekta varan. För ansökan om ändring behöver du både den ursprungliga förtullningens MRN-nummer och MRN-numret för förtullningen av den nya varan.

Notera att du inte kan ansöka om korrigering av förtullningsbeslutet, om du fick den ursprungliga varan från EU-området, men den nya varan eller delen kommer från ett område utanför EU. Den nya varan eller delen ska förtullas och som dess värde anges varans eller delens normala pris.

Notera också att du i Importförtullningstjänsten för privatpersoner ska välja ”en vara som bytts ut gratis på garanti” endast om du har skickat den defekta varan tillbaka till säljaren.

När du beställt varor från Ukraina ska du förtulla försändelsen i Importförtullningstjänsten för privatpersoner på följande sätt:

  • På sidan 2, ”Uppgifter om försändelsen”, frågas det: ”Innehåller försändelsen varor som omfattas av restriktioner eller punktskatteplikt?”. Välj ”Ja”.
  • På sidan 3, ”Uppgifter om varan”, välj fliken ”Varukod”. Du måste ange varukoden för varan och kan alltså inte använda varusökningen. Du kan fråga om varukoden t.ex. via chatten som finns i tjänsten eller genom att ringa tullrådgivningen, eller så kan du söka fram den själv i varukodstjänsten Fintaric.
  • Fortsätt förtullningen som vanligt och svara på de övriga frågorna om försändelsen.

Har du fått en förtullningsbegäran för ett brev, kort eller en försändelse som till exempel innehåller ett intyg, pass eller annat dokument? Dessa har vanligtvis inget kommersiellt värde, men du ska ändå förtulla försändelsen eftersom ett värde har angetts när försändelsen skickades.

Du kan förtulla försändelsen själv i Importförtullningstjänsten för privatpersoner. Välj på startsidan att du vill förtulla ”en vara som man köpt”. Ange försändelsens värde på sidan ”Uppgifter om försändelsen”. Vanligtvis är dokumentets värde mycket lågt. Det angivna värdet kan dock inte vara 0 euro. Det lägsta värdet som kan deklareras är 0,01 €. Om du inte vet värdet fråga avsändaren.

Ange eventuella transportkostnader i fältet ”Försändelsens transportkostnader”. 

På sidan ”Uppgifter om varan” skriv in sökordet ”Tryckta produkter ” i sökfältet och ange värdet på varan som ska förtullas. Lägg till varan i förtullningskorgen. Fyll i övriga uppgifter som behövs.

Om din försändelse transporteras av Posten och du betalade skatt för förtullningen, kom ihåg att också betala Postens behandlingsavgift så Posten levererar varan. Detta gäller inte för Åland Posts kunder.

Så här förtullar du dokument, om du inte kan sköta ärenden elektroniskt

Om du inte kan använda Förtullningstjänsten för privatpersoner, eftersom du t.ex. inte har finländska nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort, ska du förtulla dokument med blanketten En privatpersons anmälan för förtullning av varor från ett område utanför EU:s tull och skatteområde (1143). Läs också de närmare ifyllningsanvisningarna för blanketten.

Prenumererad tidning som skickas från ett land utanför EU

Du ska förtulla varje tidning separat och betala momsen för den. Fastän du har prenumererat tidningen för en längre period, ska varje tidning som ingår i prenumerationen förtullas separat.

Välj i Importförtullningstjänsten för privatpersoner att du vill förtulla ”en vara som man köpt”.

Du kan räkna ut värdet på en enskild tidning genom att dividera priset på tidningsprenumerationen med antalet tidningar som ingår i den.

  • Exempel: Prenumerationsperioden är 12 månader, dvs. 1.1–31.12.2024. Tidningen levereras en gång per månad. Prenumerationsperiodens pris är 80 USD. Dividera prenumerationsperiodens pris 80 USD med antalet tidningar. Priset på en enskild tidning blir 6,67 USD (80 : 12 = 6,67).

Ange på sidan ”Uppgifter om försändelsen”, vid punkten ”Försändelsens värde utan transportkostnader” priset på den enskilda tidningen och valutan som används.

På sidan ”Uppgifter om varan” ska du i sökfältet skriva ”tidning” och sedan välja ”tidningar, tidskrifter och serietidningar”. Ange i punkten ”Pris och valuta” priset på den enskilda tidningen och valutan som används.

Fyll i de uppgifter som saknas och skicka förtullningen. Du kan nu genast betala momsen.

Gratis medlemstidning som skickas av en förening eller organisation

Du kan förtulla försändelsen själv i Importförtullningstjänsten för privatpersoner. Välj på startsidan att du vill förtulla ”en vara som man köpt”. Ange försändelsens värde på sidan ”Uppgifter om försändelsen”. Vanligtvis är medlemstidningens värde mycket lågt. Det angivna värdet kan dock inte vara 0 euro. Det lägsta värdet som kan deklareras är 0,01 €. Om du inte vet värdet fråga avsändaren.

Ange eventuella transportkostnader i fältet ”Försändelsens transportkostnader”.

På sidan ”Uppgifter om varan” skriv in sökordet ”Tidningar, tidskrifter och serietidningar” i sökfältet och ange värdet på varan som ska förtullas. Lägg till varan i förtullningskorgen. Fyll i övriga uppgifter som behövs.

Tidningsprenumeranters prenumerationsgåvor eller provexemplar av tidningar

En gåva som skickats från ett område utanför EU kan endast vara skattefri om du får den gratis av en annan privatperson. Varor som skickas av företag ska förtullas och importskatter ska betalas för dem, fastän du inte skulle ha köpt varan i fråga. Detta gäller också t.ex. för tidningsprenumeranters prenumerationsgåvor eller provexemplar av tidningar.

När du i Importförtullningstjänsten för privatpersoner förtullar en vara som skickats av ett företag, ska du på tjänstens startsida välja att du vill förtulla ”en vara som man köpt”. Ange som varans värde det pris som en motsvarande vara skulle ha t.ex. i en webbutik. Du kan också be att avsändaren av varan ger dig uppgifter om varans värde.

Postens behandlingsavgift

Om din försändelse transporteras av Posten och du betalade skatt för förtullningen, kom ihåg att också betala Postens behandlingsavgift så Posten levererar varan. Detta gäller inte för Åland Posts kunder.

Har du fått en förtullningsbegäran för en försändelse som till exempel innehåller ett betalkort (bank- eller kreditkort) som skickats av banken? Kortet har vanligtvis inget kommersiellt värde, men du ska ändå förtulla försändelsen eftersom ett värde har angetts när försändelsen skickades.

Du kan förtulla försändelsen själv i Importförtullningstjänsten för privatpersoner. Välj på startsidan att du vill förtulla ”en vara som man köpt”. Ange försändelsens värde på sidan ”Uppgifter om försändelsen”. Betalkortets värde är vanligtvis mycket lågt. Det angivna värdet kan dock inte vara 0 euro. Det lägsta värdet som kan deklareras är 0,01 €. Om du inte vet värdet fråga avsändaren.

Ange eventuella transportkostnader i fältet ”Försändelsens transportkostnader”. Ange även här expeditionsavgift eller annan avgift som debiteras av banken.

Ange på sidan ”Uppgifter om varan” som varukod 852321 (om kortet har magnetremsa men saknar chip) eller 852352 (om kortet är försett med chip eller om kortet har både chip och magnetremsa). Ange varans värde på samma sida. Lägg till varan i förtullningskorgen. Fyll i övriga uppgifter som behövs.

Om din försändelse transporteras av Posten och du betalade skatt för förtullningen, kom ihåg att också betala Postens behandlingsavgift, så Posten levererar varan. Detta gäller inte Åland Posts kunder.

Har du fått en begäran om förtullning av ett provtagningsredskap som används i ett DNA-test och som du skickar tillbaka till avsändaren efter provtagningen? Provtagningsredskapet i försändelsen kan vara t.ex. en plastflaska eller en plastpinne.

Du kan förtulla försändelsen själv i Importförtullningstjänsten för privatpersoner. Välj på startsidan att du vill förtulla ”en vara som man köpt”. Ange bara provtagningsredskapets värde på sidan ”Uppgifter om försändelsen”. Vanligtvis är provtagningsredskapets värde mycket lågt. Det angivna värdet kan dock inte vara 0 euro. Om du inte vet värdet fråga avsändaren.

Ange eventuella transportkostnader i fältet ”Försändelsens transportkostnader”.

Sök eller välj ”DNA-tester” i varusökningen på sidan ”Uppgifter om varan” och ange värdet på varan som förtullas. Lägg till varan i förtullningskorgen. Fyll i övriga uppgifter som behövs. 

Om din försändelse transporteras av Posten och du betalade skatt vid förtullningen, kom ihåg att också betala Postens behandlingsavgift, för att Posten ska leverera försändelsen till dig. Detta gäller inte Åland Posts kunder.