Hoppa till innehåll

För programutvecklare

På denna sida finns samlat meddelandebeskrivningarna för meddelandedeklarering, XML-scheman och tekniska anvisningar som hänför sig till API-tjänster. Guiderna för meddelandedeklarering hittar du på sidan Så här ansöker du om att bli meddelandekund.

Meddelandebeskrivningar

Import och tullagring

  • Meddelandebeskrivningar för import, fas 3.0 (har tagits i bruk i alla deklarationer för import: deklarationer för särskilda förfaranden, förenklade deklarationer och deklarationer för övergång till fri omsättning samt i tullagerdeklarationer 2.9.2023)

  • Meddelandebeskrivningar för import, fas 2.1 (har tagits i bruk i alla deklarationer för import: deklarationer för särskilda förfaranden, förenklade deklarationer och deklarationer för övergång till fri omsättning samt i tullagerdeklarationer hösten 2022)

Införsel

Export

Transitering

Garantiförfrågan

XML-scheman

Andra gränssnittstjänster

Fintaric-distributionstjänsten tillhandahålls av Tullen och innehåller EU:s TARIC-information med nationella tillägg i maskinläsbart format. Distributionstjänsten är öppen för alla och systemutvecklare kan använda den för att erbjuda sina kunder tjänster som hänför sig till tullnomenklaturen och tulldeklarering.

Fintaric-distributionstjänsten kan användas via Suomi.fi.-informationsleden eller via ett gränssnitt som tillhandahålls av Tullen.

Alternativ 1: Användning via Suomi.fi-informationsleden

Du kan använda Fintaric-distributionstjänsten via Suomi.fi-informationsleden. Lämna först en ansökan om användningstillstånd till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Se närmare anvisningar på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas webbsida Informationsled. En beskrivning av Fintaric-distributionstjänsten finns i informationsledens API-katalog: Tulli-Fintaric-Service.

Alternativ 2: Användning av distributionstjänsten via Tullens gränssnitt

Fintaric-distributionstjänsten kan också användas utan att ansluta sig till Suomi.fi.-informationsleden. Användningen av gränssnittet förutsätter att företaget har ett servercertifikat från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Någon registrering krävs inte.

Hämtning av WSDL-beskrivningar:

Adresser till distributionstjänsten:

Mera information ges av Tullens företagsrådgivning.

Förhandsifylld deklaration i gränssnittstjänsten för ankomstnummerförfrågan

Transportfirman kan förenkla sina kunders importdeklarering med gränssnittstjänsten för ankomstnummerförfrågan (GoodsShipmentInfo, GSI). Då den används får kunden tillgång till en förhandsifylld deklaration i Tullens e-tjänst. En förhandsifylld uppgift är t.ex. lagrets identifieringsnummer.

Kunden får deklarationsuppgifterna med en ankomstnummerförfrågan, dvs. genom att ange försändelsens ankomstnummer eller fraktsedelns nummer i e-tjänsten. Med hjälp av dessa söker gränssnittstjänsten i transportfirmans datasystem uppgifter om försändelsen till deklarationen.

Anvisningar för ibruktagande av gränssnittstjänsten

Transportfirman implementerar tjänsten i sitt eget system enligt Tullens specifikationer och ansöker om tillstånd från Tullen att ansluta gränssnittstjänsten till Tullens system. Gränssnittets funktion ska testas med Tullen.

Tillstånd söks i tjänsten Ansökan om tillstånd till meddelandedeklarering, där man i ansökningsblankettens punkt ”Deklarationer för vilka tillstånd söks” väljer ”Mitt företag vill skicka förhandsuppgifter till Tullen för importdeklarationen (GoodsShipmentInfo)”.

Mera information ges av Tullens företagsrådgivning.