Hoppa till innehåll

Resandeinförsel av elektroniska cigaretter och nikotinvätskor

Anvisningarna på denna sida är avsedda att svara på de vanligaste frågorna om hur mycket elektroniska cigaretter och nikotinvätskor du kan ta med dig till Finland från en resa. Kontrollera alltid också de närmare anvisningarna om saken.

Den som inte har fyllt 18 år får inte föra in elektroniska cigaretter eller nikotinvätskor till Finland. 

Nikotinvätskor

Mängd

Du kan föra med dig högst 10 milliliter nikotinvätska från en resa. 

Vätskan kan finnas i en elektronisk cigarett för engångsbruk eller i en påfyllningsbehållare. Om en elektronisk cigarett innehåller 2 milliliter nikotinvätska, kan du föra in 5 cigaretter (5 x 2 milliliter = 10 milliliter).

Nikotinhalt

  • Om du för nikotinvätska till dig själv, finns det ingen över gräns för nikotinhalten. Vätskans nikotinhalt får också överskrida 20 mg/ml. 
  • Om du tar med dig nikotinvätska till din familjemedlem eller som gåva, får vätskans nikotinhalt vara högst 20 mg/ml.

Dessa begränsningar gäller oberoende av om du för in dessa produkter från ett annat EU-land eller från ett land utanför EU. 

Nikotinfria vätskor

Om vätskan till en elektronisk cigarett inte alls innehåller nikotin, finns det inga begränsningar för dess mängd.

Tillbehör för rökning av elektroniska cigaretter

För tillbehör som används vid rökning av elektroniska cigaretter finns det vanligtvis inga begränsningar, utan de kan föras in till Finland från en resa. 

Det finns dock många olika förångare på marknaden. Det är inte alltid lätt att på förhand veta om en förångare är ett tillbehör som enligt tobakslagen är avsett att användas i samband med elektroniska cigaretter. En del förångare kan också klassificeras som en elektrisk apparat eller som en produkt för hälso- och sjukvård. Då måste de uppfylla kraven som gäller för produkter för hälso- och sjukvård eller elektriska apparater för att de ska kunna föras in till Finland.

Läs mer om förångare i en preciserande anvisning.

Beakta följande när du för in produkter från ett land utanför EU

Om du vill föra in snus utan skatter, iaktta värdegränserna. Vid ankomst från ett land utanför EU får värdet på nikotinvätskor och alla andra varor du för in från en resa vara sammanlagt högst 

  • 430 euro, när du anländer flyg- eller sjövägen
  • 300 euro, när du anländer på annat sätt.

Om dessa värdegränser överskrids, måste du betala skatt för införseln.

Värdegränserna gäller inte traditionella tobaksprodukter, men nikotinvätskor och andra tillbehör för elektronisk rökning räknas in i värdegränserna. 

När du kommer från ett land utanför EES, kan resans längd påverka din rätt att föra in tobaksprodukter. Till EES hör EU-länderna samt Norge, Island och Liechtenstein.

  • Om du bor i Finland och anländer till Finland från ett land utanför EES på något annat sätt än med flyg och din resa har varat högst 24 timmar, får du inte föra in tobaksprodukter, nikotinvätskor eller snusprodukter i landet. 
    • Undantag: Du får föra in dessa produkter till Finland om det är uppenbart att du har skaffat dem före din utresa från Finland.
  • Om du bor utanför Europeiska samarbetsområdet och anländer till Finland på något annat sätt än med flyg och vistas i Finland högst tre dygn för något annat ändamål än för genomresa, får du inte föra in tobaksprodukter, nikotinvätskor eller snus till Finland. 
    • Undantag: Du får föra in dessa produkter till Finland om det är uppenbart att produkterna är avsedda för ditt eget personliga bruk under vistelsen i Finland.

Obs! Tidsbegränsningen gäller inte nikotinvätskor vars nikotinhalt är över 20 mg/ml eller som används för ett ändamål enligt läkemedelslagen. Notera dock att sådana vätskor bara får föras in för personligt bruk, inte för familjens bruk eller som gåva. 

Voinko tuoda samalla kertaa nuuskaa, tupakkaa ja nikotiininesteitä?

Ja, du kan samtidigt föra in olika produkter inom ramen för deras maximimängder.

Läs mer om införsel av tobaksprodukter och snus