Puinen tullirakennus Torniosta, jonka seinä on rikkoutunut räjähtäneestä kranaatista.

Bild: Under Lapplandskriget vintern 1945 exploderade en granat intill väggen på Södra tullen i Torneå.

Poltettu kivinen tullirakennus, jonka ikkuna-aukot ovat hiiltyneet.

Bild: Petsamo tullkammares bostads- och kontorsbyggnad förstördes under vinterkriget i december 1939.