Hoppa till innehåll

Så här förtullar du flyttgods

Förtulla ditt flyttgods på något av följande sätt:

För förtullning av flyttgods behöver du följande dokument och uppgifter:

 • pass
 • en lista på dina flyttsaker på en allmän nivå, t.ex. en säng, 20 kg kläder, kärl, böcker etc.
 • blankett 45 ifylld, förutom om du förtullar ditt flyttgods med blankett 1161
 • arbetsintyg eller annat bevis på boende utomlands.

För förtullning av flyttgods kan du också behöva följande dokument och uppgifter:

 • Ett uppehållstillstånd som beviljats för minst ett år, om du behöver ett sådant. Uppehållstillståndet ska vara beviljat på annan grund än studier eller en familjemedlems studier.
 • Tillstånd, såsom tillstånd till import av flyttgods i förväg eller importtillstånd för vapen.
 • Varukoder för ditt flyttgods. Varukoden för flyttgods är vanligtvis 9905 00 00 00.
  • Notera att du för följande varor ska ange deras egna varukoder när du flyttar:

Beakta följande

Ibland kan ditt flyttgods innehålla varor för vilka du måste betala importskatter. Importskatter måste betalas för

 • alkohol
 • tobaksprodukter.

Importskatter måste också betalas för följande mer sällsynta varor:

 • Nyttotransportmedel, dvs. fordon som väger över 5 000 kilo, om de används för annat än personligt bruk.
 • Varor avsedda för yrkesbruk, t.ex. en professionell idrottares sportutrustning. Notera dock att importskatter inte behöver betalas för sådana bärbara arbetsredskap avsedda för yrkesbruk som används vid utövande av tekniska och fria yrken. Exempel på tekniska yrken är ingenjör, kirurg och silversmed (arbetsredskap är t.ex. kirurgens kniv och silversmedens hammare). Exempel på fria yrken är författare och bildkonstnär (arbetsredskap är t.ex. bildkonstnärens pensel).

Om du förtullar ditt flyttgods med blankett och ditt flyttgods innehåller varor för vilka importskatter ska betalas, ska du förtulla allt ditt flyttgods med blankett 1143. Läs först ifyllningsanvisningarna för blanketten.

Fyll också i blankett 45, om du bott stadigvarande och utan avbrott utanför EU i minst 12 månader.Annanstans på denna webbplats