Hoppa till innehåll

Så här förtullar du flyttgods

Förtullning av flyttgods i Importförtullningstjänsten för privatpersoner

Om ditt flyttgods transporteras till Finland av en transportfirma så kan du förtulla flyttgodset i Importförtullningstjänsten för privatpersoner.

Notera att du inte kan identifiera dig i Importförtullningstjänsten för privatpersoner med identifieringstjänsten för utländska medborgare Finnish Authenticator.

Notera att du i Importförtullningstjänsten för privatpersoner endast kan förtulla flyttgods som transporteras av en transportfirma till Finland från ett område utanför EU.

Notera att du i Importförtullningstjänsten för privatpersoner inte kan förtulla flyttgods som

Andra sätt att förtulla flyttgods

Om ditt flyttgods transporteras av en transportfirma så kan du också förtulla flyttgodset på något av följande sätt:

Om du för in ditt flyttgods själv, ska du förtulla det

Läs hur du kan förtulla flyttgods som införs före flytten.

Bilagor som behövs för förtullning av flyttgods

För förtullning av flyttgods behöver du följande bilagor:

 • En lista på flyttsakerna (t.ex. säng, television, 3 kg kläder, kärl, böcker osv.).
 • En kopia eller bild av ditt pass.
 • Ett arbetsintyg eller annat bevis på boende utomlands.
 • En ifylld blankett 45. Notera att du inte behöver blankett 45, om du förtullar ditt flyttgods i Importförtullningstjänsten för privatpersoner eller med blankett 1161.

För förtullning av flyttgods kan du också behöva följande bilagor eller tilläggsuppgifter:

Övrigt att beakta

Notera att det finns vissa varor som inte kan förtullas som skattefritt flyttgods. Detta innebär att du alltid måste betala importskatter för dessa varor när du flyttar.

Du kan inte förtulla följande varor som importskattefritt flyttgods:

 • alkohol
 • tobaksprodukter
 • flyttgods som kräver tillstånd till undantag, om du inte har detta tillstånd
 • nyttotransportmedel, dvs. exempelvis fordon som används för annat än personligt bruk, såsom bussar, taxibilar eller lastbilar
 • varor avsedda för yrkesbruk, förutom bärbara arbetsredskap som används vid utövande av tekniska och fria yrken.

Notera följande om du förtullar sådana här varor i Importförtullningstjänsten för privatpersoner:

 • Om en del av ditt flyttgods består av sådana här varor så kan du inte förtulla flyttgodset i Importförtullningstjänsten för privatpersoner.
 • Om allt ditt flyttgods består av sådana här varor så ska du inte välja att du vill förtulla ”flyttgods”, utan ”en vara som man köpt”.

Du kan förtulla de varor som inte kan förtullas som importskattefritt flyttgods t.ex. på något av följande sätt:

Läs mer om förtullning av varor.

I vissa situationer kan du beviljas ett tillstånd till undantag från Tullen, fastän förutsättningarna för tull- och skattefri import av flyttgods inte skulle uppfyllas. Om du beviljas ett tillstånd till undantag, kan du föra in dina flyttsaker tull- och momsfritt till Finland.

Tullen kan endast bevilja ett tillstånd till undantag vid sådana exceptionella omständigheter som du inte har kunnat förutse eller själv inverka på. Ekonomiska orsaker är inte sådana här exceptionella omständigheter.

I vilka situationer kan tillstånd till undantag beviljas?

 • Varorna har varit i din besittning i mindre än 6 månader och du flyttar till Finland av tvingande skäl.
 • Du har bott utanför EU i mindre än 12 månader och du flyttar till Finland av tvingande skäl.
 • Det har gått över 12 månader sedan din flytt till Finland. Orsakerna som fördröjt importen av flyttgods har varit oförutsägbara, fristående från dig och sådana att du inte själv har kunnat påverka dem.

Tullen kan inte bevilja tillstånd till undantag på basis av följande omständigheter:

 • Varorna har varit i din besittning i mindre än 6 månader före din flytt och du flyttar till Finland utan tvingande skäl.
 • Du har bott utanför EU i mindre än 12 månader och du flyttar till Finland utan tvingande skäl.
 • Du för in dina flyttsaker till Finland mer än 12 månader efter din flytt utan tvingande skäl.
 • Du har på grund av ekonomiska skäl inte kunnat föra in dina flyttsaker till Finland inom tidsfristen på 12 månader.
 • Du har inte ett uppehållstillstånd som beviljats för minst ett år (och som beviljats på annan grund än studier eller en familjemedlems studier), om du behöver ett uppehållstillstånd.

Exempel på situationer där Tullen inte kan bevilja tillstånd till undantag:

Exempel 1: Du har arbetat utanför EU och vetat på förhand att du kommer att bo under 12 månader där. Utomlands köpte du varor som du vill föra in som flyttgods till Finland.

Exempel 2: Du flyttade till Finland år 2021. Du ville lämna möbler och andra varor i en bostad som är belägen utanför EU, eller så har du på grund av ekonomiska skäl inte haft möjlighet att tidigare föra in dem till Finland. År 2024 säljer du bostaden som är belägen utomlands och vill föra in möblerna och övrigt bohag som flyttgods till Finland.

Exempel 3: Du har bott utanför EU och köpte utomlands ett fordon som gick sönder. I stället för detta fordon köpte du ett nytt fordon, som var i din användning i mindre än 6 månader innan du flyttade till Finland. Du vill föra in det nya fordonet som flyttgods till Finland.

Så här ansöker du om tillstånd till undantag för eget flyttgods

Tips: När du fyller i deklarationen, kan du klicka på frågetecknen som finns bredvid fälten. Då visas fältspecifika ifyllningsanvisningar.

 • Logga in i tjänsten Tillstånd och beslut med finländska nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Välj som deklarationssätt (Åt vem vill du sköta tullärendet) ”På mina vägnar”.
 • Välj först ”Gör en ny ansökan” och sedan i rullgardinsmenyn ”Tillstånd till undantag (TAP)”.
 • På sidan 1 ”Uppgifter om sökanden” ska du fylla i uppgifterna om kontaktpersonen som ansvarar för ansökan.
 • På sidan 2 ”Ansökans uppgifter” väljer du grunden för ansökan om tillstånd till undantag.
 • På sidan 3 ”Uppgifter om varor, tullfrihet” ska du i punkten ”Tullfria varor” ange åtminstone varubeskrivning, avsändningsland och kvantitetsuppgifter.
  • I kvantitetsuppgifterna anges t.ex. varans värde (i euro) och mängd (kilo, meter, stycken etc.). Om du har angett varans kvantitet, kan du därefter ange varans värde eller pris.
  • I punkten ”Plats eller platser för användning” ska du ange adressen där du kommer att använda varorna.
  • I punkten ”Ytterligare uppgifter” ska du ange när du har anskaffat varorna.
 • På sidan 4 ”Bilagor och tilläggsuppgifter” ska du bifoga de bilagor som behövs för ansökan. Obs! Bifoga inte en godslista, utan ange varorna i punkten ”Tullfria varor”. Bifoga följande bilagor:
  • intyg över vistelsen utomlands, t.ex. arbetsgivarens intyg
  • ett uppehållstillstånd som beviljats för minst ett år (och som beviljats på annan grund än studier eller en familjemedlems studier), om du behöver ett uppehållstillstånd
  • kopia av fordonets registerutdrag och/eller handling gällande anskaffning av fordonet, om ett fordon ingår i flyttgodset.
 • Sänd ansökan till Tullen.

När du har skickat ansökan till Tullen, kan du vid behov korrigera ansökan eller återkalla ansökan, om Tullen ännu inte har fattat ett beslut angående den.

Om din ansökan har godkänts, underrättar Tullen dig om detta per säker e-post. Du hittar också beslutet i tjänsten under punkten ”Beslut”.

Om Tullen inte godkänner din ansökan som sådan, skickar Tullen först avslagsbeslutet till dig per säker e-post. Därefter har du 14 dygn på dig att lämna ett bemötande till Tullen. I bemötandet kan du motivera din ansökan eller ge tilläggsuppgifter. Om du inte lämnar ett bemötande, fattar Tullen ett beslut efter tidsfristen på 14 dygn och underrättar dig om detta per säker e-post.

En annan person ansöker elektroniskt om tillstånd till undantag åt dig

Notera att också en annan person kan ansöka om tillstånd till undantag åt dig i tjänsten Tillstånd och beslut, förutsatt att du först har befullmäktigat personen i Suomi.fi-tjänsten. Den befullmäktigade personen ska då välja som deklarationssätt (Åt vem vill du sköta tullärendet) ”På en annan persons vägnar med Suomi.fi-fullmakter”.

Exempel: Du vill att Mats Medelsvensson ska ansöka om tillstånd till undantag åt dig. Du har personliga nätbankskoder, ett mobilcertifikat eller ett certifikatkort, som du kan använda för att logga in i tjänsten Suomi.fi. Du loggar in i Suomi.fi-tjänsten och befullmäktigar Mats, dvs. ger honom tillstånd att ansöka om tillstånd på dina vägnar. Välj fullmakten ”Ansökan om tillstånd för tullverksamhet” i tjänsten och ange att Mats är en befullmäktigad person. Därefter har Mats en Suomi.fi-fullmakt.

Så här ansöker du om tillstånd till undantag för eget flyttgods, om du inte kan sköta ärenden elektroniskt

Om du inte kan använda vår tjänst Tillstånd och beslut, eftersom du t.ex. inte har finländska nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort, ska du ansöka om tillstånd till undantag med blanketten ”Ansökan om tillstånd till undantag” (1163).

Om du beviljas ett tillstånd till undantag

Om du beviljas ett tillstånd till undantag, kan du föra in dina flyttsaker tull- och momsfritt till Finland. Flyttgodset ska dock förtullas.

Om du förtullar flyttgods i Tullklareringstjänsten, läs ifyllningsanvisningarna för deklarationen (pdf). I tulldeklarationen ska du ange tillståndet till undantag i fältet ”Varuposter” med koden för bifogade dokument ”9TAP” och som kodens identifierare ange numret på tillståndet till undantag (i formen FITAPL12345).

Om du inte beviljas ett tillstånd till undantag

Om du inte beviljas ett tillstånd till undantag, kan du inte föra in dina flyttsaker tull- och momsfritt till Finland. När flyttgodset anländer till Finland ska du förtulla det och betala importskatterna.

Om du inte vill förtulla flyttgodset, kan du t.ex. lagra det i tullager.

Exempel på tekniska yrken är ingenjör, kirurg och silversmed (arbetsredskap är t.ex. kirurgens kniv och silversmedens hammare). Exempel på fria yrken är författare och bildkonstnär (arbetsredskap är t.ex. bildkonstnärens pensel).