Så här förtullar du flyttgods

För flyttgods och fordon som införs som flyttgods ska en tulldeklaration lämnas in till införselplatsens tullmyndighet när flyttgodset anländer till Finland. Du kan förtulla ditt flyttgods själv eller anlita ombud, vanligtvis en speditionsfirma. Du kan föra in flyttsaker i flera etapper inom 12 månader efter flytten till Finland.

Dokument som behövs för förtullningen

I samband med förtullningen ska man lämna in bland annat följande handlingar om flyttgodset:

 • blankett nr 45r (försäkran om förutsättningarna för skattefrihet och tullfrihet av varor som förts in som flyttgods)
 • en lista på flyttsakerna på en allmän nivå (t.ex. 20 kg kläder, en säng, kärl osv.)
 • handlingar på basis av vilka förutsättningarna för tullfrihet och skattefrihet kan konstateras. Ofta räcker det med ett arbetsintyg eller annat bevis på att man bott utomlands.
 • pass
 • uppehållstillstånd som beviljats för minst ett år (annat än ett uppehållstillstånd för studier), för personer som behöver ett uppehållstillstånd
 • eventuella tillstånd, t.ex. om du har ansökt om tillstånd till att tillstånd till att importera flyttsaker i förväg eller om du t.ex. har vapen i dina flyttsaker och du har ansökt om importtillstånd för dem.

Hur utförs förtullningen?

Hur tulldeklarationen lämnas in beror på vilket sätt flyttgodset förs in till Finland. Välj införselsätt och läs anvisningarna.

Om du för in flyttgodset själv till Finland t.ex. med bil, gör förtullningen i första hand vid det tullkontor via vilket du anländer till Finland. Om tullkontoret inte är öppet vid tidpunkten för införseln, kan du förtulla ditt flyttgods i Tullklareringstjänsten eller vid ett tullkontor som erbjuder kundservice. Gör ditt besök vid tullkontoret snabbare genom att fylla i blanketten 1143r på förhand.

Vid behov kan du förtulla flyttgodset själv med en blankett. Skicka blankett 1143r samt blankett 45r eller 348r, och alla andra utredningar som kan behövas, till den e-postadress som finns på blanketten 1143r.

Varukoden för flyttgodset är 9905 00 00 00.

Med egna varukoder deklareras:

 • Varor som omfattas av importrestriktioner (t.ex. vapen)
 • Fordon. För fordon behövs dessutom fordonets tillverkningsnummer (VIN-nummer).
 • Flyttgods som inte är tullfria eller skattefria, t.ex. alkoholdrycker.

Läs anvisningarna om hur du förtullar flyttgods i Tullklareringstjänsten.

Back to top

Om en transportfirma för in ditt flyttgods till Finland kan du 

Beakta att en del av tullkontoren med kundservice betjänar med tidsbokning. Gör ditt besök vid tullkontoret snabbare genom att fylla i blanketten 1143r på förhand.

Varukoden för flyttgodset är 9905 00 00 00.

Med egna varukoder deklareras:

 • Varor som omfattas av importrestriktioner (t.ex. vapen)
 • Fordon. För fordon behövs dessutom fordonets tillverkningsnummer (VIN-nummer).
 • Flyttgods som inte är tullfria eller skattefria, t.ex. alkoholdrycker.

Läs anvisningarna om hur du förtullar flyttgods i Tullklareringstjänsten.

Back to top

Om du vill föra in flyttsaker innan du själv flyttar till Finland, ska du hos Tullen ansöka om tillstånd till införsel på förhand.

Back to top

Frågor?

Fråga tullrådgivningen mån–fre 8–16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning