Information om Tullens principer för fotografering

Syftet med fotografier som anskaffats och videor som producerats för användning av kommunikationen är att dokumentera och arkivera Tullens verksamhet, stödja myndighetskommunikationen samt att på andra sätt informera om Tullens verksamhet med journalistiska medel.

Verksamheten på fotograferings- och inspelningsplatsen

Tullen fotograferar och spelar in sin verksamhet samt tillställningar och evenemang som den deltar i. Den allmänna dokumentationen av Tullens verksamhet fokuserar på att registrera situationer och försöka undvika att identifierbara privatpersoner utanför Tullen finns med på bilderna. Tullen informerar inte separat om fotografering eller inspelning på offentliga platser eller på publikevenemang. Tullen följer journalistiska principer när den fotograferar och gör inspelningar på en offentlig plats. Bilder tagna i kommunikationssyfte används inte av Tullen i övervaknings- eller utredningssyfte.

Utöver den allmänna dokumentationen av sin verksamhet tar Tullens kommunikation identifierbara fotografier på personalen och spelar in videor med den i informations- och utbildningssyfte. Tagning av identifierbara bilder avtalas separat med personer som förekommer i bild, och bilderna samt inspelningarna ordnas så att inga andra personer syns i bild.

Användning av fotografier

Fotografier används i olika kommunikationsmaterial som beskriver Tullens verksamhet, t.ex. i meddelanden, på webbsidor, i undervisningsmaterial, sociala medier och andra publikationer. Bilderna syftar till att göra Tullens arbete mer konkret och till att uppmärksamma Tullens budskap. Tullen följer journalistiska principer i sin kommunikation.

Tullen kan också genomföra kommunikationskampanjer med identifierbara personer utanför Tullen samt med Tullens personal. Bildmaterial med identifierbara personer används i överenskommelse med personerna som förekommer i materialet.

Därutöver använder Tullen fotografier och videor för att uppfylla sin lagrings- och arkiveringsskyldighet. Bildmaterialet som ska arkiveras kan innehålla personuppgifter, om personerna i bilderna går att identifiera. I arkivet lagras bildmaterialet och platsen och tidpunkten för bildtagningen samt i vissa situationer även namnet på personen som förekommer i materialet. Lagrings- och arkiveringsskyldigheten grundar sig på lagen, och centrala fotografier och videor som beskriver Tullens verksamhet lagras varaktigt.

Bildmaterial överlämnas till Tullens externa samarbetspartner, till exempel för användning av andra myndigheter och media. Man strävar efter att i den mån det är möjligt behandla fotografier och videor som erbjuds utomstående så att de inte innehåller onödiga personuppgifter. Fotografier i Nyhetsrummet och i mediemeddelanden på Tullens webbplats får användas fritt av massmedier och andra. Bilder på sociala medier kan ses av alla.

Tullen överlåter inte fotografier eller videor för externa parters egna marknadsföringsändamål.
Mera information finns i dataskyddsbeskrivningen för Tullens kommunikation.​​​