Tietoa Tullin valokuvauskäytännöistä

Viestinnän käyttöön hankittujen valokuvien ja tuotettujen videoiden tarkoitus on dokumentoida ja arkistoida Tullin toimintaa, tukea viranomaisviestintää sekä viestiä muuten Tullin toiminnasta journalistisin keinoin.

Toiminta kuvauspaikalla

Tulli kuvaa ja videoi toimintaansa sekä tilaisuuksia ja tapahtumia, joissa se on mukana. Tullin toiminnan yleisessä dokumentoinnissa keskitytään tilanteiden tallentamiseen ja pyritään välttämään sitä, että kuvissa esiintyy tunnistettavia Tullin ulkopuolisia yksityishenkilöitä. Tulli ei erikseen tiedota kuvaamisesta tai videoimisesta yleisillä paikoilla tai yleisötilaisuuksissa. Tulli noudattaa julkisella paikalla kuvatessaan journalistisia periaatteita. Viestinnällisissä tarkoituksissa otettuja kuvia ei käytetä Tullin valvonta- tai tutkintatarkoituksiin.

Toimintansa yleisluontoisen dokumentoinnin lisäksi Tullin viestintä ottaa tunnistettavia valokuvia ja videoita omasta henkilökunnastaan tiedotus- ja koulutustarkoituksiin. Tunnistettavien kuvien ottamisesta sovitaan kuvassa esiintyvien henkilöiden kanssa erikseen, ja kuvaukset järjestetään niin, ettei kuvissa näy muita henkilöitä.

Valokuvien käyttäminen

Valokuvia käytetään erilaisissa Tullin toiminnasta kertovissa viestintämateriaaleissa, kuten tiedotteissa, verkkosivuilla, opetusmateriaaleissa, sosiaalisen median julkaisuissa sekä muissa julkaisuissa. Valokuvilla pyritään konkretisoimaan Tullin työtä ja tuomaan huomioarvoa Tullin viesteille. Tulli noudattaa viestinnässään journalistisia periaatteita.

Tulli voi myös tehdä viestintäkampanjoita, joissa esiintyy tunnistettavasti Tullin ulkopuolisia henkilöitä sekä Tullin henkilökuntaa. Tunnistettavaa kuvamateriaalia käytetään siinä esiintyvien henkilöiden kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti.

Lisäksi Tulli käyttää valokuvia ja videoita toimintansa tallennus- ja arkistointivelvoitteen täyttämiseen. Arkistoitava kuvamateriaali saattaa sisältää henkilötietoja, jos kuvissa näkyvät ihmiset ovat tunnistettavissa. Kuvamateriaalin lisäksi arkistoon tallennetaan kuvanottopaikka ja -aika sekä tietyissä tilanteissa myös kuvattavan nimi. Toiminnan tallennus- ja arkistointivelvoite perustuu lakiin, ja keskeiset Tullin toimintaa kuvaavat valokuvat ja videot säilytetään pysyvästi.

Kuvamateriaalia luovutetaan Tullin ulkopuolisten yhteistyökumppanien kuten median ja toisten viranomaisten käyttöön. Ulkopuolisille tarjottavat valokuvat ja videot pyritään mahdollisuuksien mukaan käsittelemään niin, etteivät ne sisällä tarpeettomia henkilötietoja. Tullin verkkosivujen uutishuoneen ja mediatiedotteiden jakelussa kuvat ovat vapaasti median ja muiden käytettävissä. Sosiaalisen median kuvat ovat vapaasti kaikkien nähtävillä.

Tulli ei luovuta valokuvia tai videoita ulkopuolisen tahon omiin markkinointitarkoituksiin.
Lisätietoja Tullin viestinnän tietosuojaselosteesta.